Analiza zasad przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego poszczególnym grupom zawodowym. Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości dotyczące m.in. okresów uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zasad naliczania podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Podstawy prawne przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego poszczególnym grupom zawodowym.
   
 2. Ujęcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w regulaminach wynagradzania.
   
 3. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia rocznego
 • pojęcie pracownika,
 • pojęcie okresu przepracowania (opinie MEN, RIO, wyrok SN, TK),
 • konsekwencje „trzynastkowe” przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron,
 •  „trzynastką” a wypowiedzenie umowy przez zakład pracy?,
 • okresy zaliczane do stażu warunkującego nabycie prawa,
 • asystent nauczyciela a „trzynastka”- płacić czy nie płacić?
 • sytuacje utraty prawa do wynagrodzenia rocznego,
 •  jakie konsekwencje w sposobie naliczania i wypłacania powoduje zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym?
 1. Zasady ustalania podstawy naliczenia wynagrodzenia rocznego
 • jakie składniki wynagrodzenia zaliczane są do podstawy,
 •  jak uwzględniać dodatki specjalne, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatek pracownika socjalnego  „250”, dodatek funkcyjny i dodatek za staż pracy,
 • czy dodatek za staż pracy wypacany w czasie choroby powinien być w podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
 •  premie a podstawa „trzynastki”,
 •  jak minimalne wynagrodzenie wpływa na wysokość ‘trzynastki”?
 •  jakie nieobecności odejmowane są od podstawy, jak naliczyć kwoty pomniejszające podstawę.
 1. Terminy wypłaty wynagrodzenia rocznego
 •  pracowników czynnych,
 •  po ustaniu zatrudnienia.
 1. Błędnie wypłacone wynagrodzenie roczne
 •  jak należy postąpić w przypadku źle naliczonego wynagrodzenia rocznego?
 •  kiedy pracownik może wystąpić z roszczeniem wypłaty?
 •  czy i jak można potrącić nadpłacone wynagrodzenie roczne?
 1. Potrącenia komornicze a wynagrodzenie roczne.

           Zasady dokonywania potrąceń z kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne a podstawa chorobowego
 • Jak prawidłowo naliczyć podstawę chorobowego jeśli występuje „trzynastka”?
 •  Sposoby uzupełniania podstawy chorobowej
 1. Pytania i odpowiedzi.