Paweł Nowak

Trener

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: pragmatyka językowa, specjalizacja: język mediów i teorie komunikacji.

wyślij zapytanie do trenera
Paweł Nowak

O mnie

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, specjalność: pragmatyka językowa, specjalizacja: język mediów i teorie komunikacji. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks”, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002), ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (Wydawnictwo KSAP, 2020 – w druku).

Pragmalingwista i semantyk kulturowy, badacz współczesnego języka publicznego.

Ceniony i doświadczony wykładowca akademicki oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

Szkolenia zamknięte trenera