Tomasz Kowalewski

Trener

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, jak również audytu i kontroli projektów oraz funduszy unijnych.
Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów.

wyślij zapytanie do trenera
trener Tomasz Kowalewski

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiadam certyfikaty zarządzania w zakresie Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania, Certyfikat Internal QMS Auditor (Nr 11/2775); Certyfikat Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 – nadanych przez Lloyd’s Register (LRQA) oraz certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE 2. Odbyłem również szereg szkoleń z zakresu zarządzania procesami i projektami, zamówień publicznych, planowania, efektywności i optymalizacji procesów, kaskadowania celów, czy komunikacji.

Przez 17 lat związany byłem z warmińsko-mazurską administracją publiczną (zarówno rządową jak i samorządową) – moje doświadczenie związane jest z pracą m.in. na stanowisku audytora wewnętrznego, również jako wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG, POKL). Odpowiedzialny również byłem za przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak też opiniowanie i wstępną weryfikację poprawności dokumentacji zamówień. Członek komisji przetargowych oraz zespołów powoływanych do oceny ofert.

Obecnie jako stały doradca współpracuję z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w zakresie zarządzania i realizacji projektów unijnych oraz zamówień publicznych oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w zakresie propagowania i wdrażania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych na obszarze woj. lubuskiego. Na co dzień – na zasadzie doradztwa i współpracy, czynnie wspieram kilkadziesiąt instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w procesach związanych z udzielaniem zamówień, realizacją projektów unijnych, czy też szeroko rozumianymi systemami zarządzania, w tym kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem.

Od 2008 r. jestem wykładowcą w ramach studiów podyplomowych oraz trenerem prowadzącym szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, polityki regionalnej UE oraz funduszy unijnych jak również audytu i kontroli.

Mam również zaszczyt współpracować z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, która w poczet swoich wykładowców i trenerów przyjmuje jedynie osoby zapewniające najwyższy poziom kształcenia oraz autorytety różnych dziedzin funkcjonowania administracji publicznej. W ramach współpracy z KSAP prowadzę m.in. wykłady w ramach służby przygotowawczej dla urzędników służby cywilnej oraz szkolenia dla pracowników administracji publicznej. W latach 2008 – 2014 prowadziłem również szkolenia oraz robocze spotkania informacyjne dla beneficjentów i projektodawców POKL na Warmii i Mazurach - w zakresie zamówień publicznych, zarządzania projektami unijnymi, kwalifikowalności oraz rozliczania wydatków, czy zatrudniania personelu projektu.

W moim dorobku szkoleniowym znaleźć można kilkaset szkoleń przeprowadzonych dla niemal 4.000 uczestników prowadzonych zarówno w trybie szkoleń otwartych, jak również na zlecenie instytucji publicznych, m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Łódzkiego, Komenda Wojewódzka PSP Województwa Małopolskiego, Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, jednostki organizacyjne Służby Więziennictwa, Kancelaria Prezydenta RP, Agencja Rezerw Materiałowych, Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Praga Południe, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, Samorząd Województwa Opolskiego, Stowarzyszenie „Szczeciński Obszar Metropolitalny”, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Sąd Okręgowy w Słupsku, instytucje kultury województwa kujawsko-pomorskiego, Związek Gmin Ziemi Przeworskiej, urzędy miast i gmin: w Sandomierzu, Suchedniowie, Lęborku, Prudniku, Chmielnie, Cieszkowie, Gryfinie, Brwinowie, Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz, Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Nisku, Krośnie Odrzańskim, Opolu Lubelskim, Lęborku, Lubaniu czy Poddębicach, Ośrodki Pomocy Społecznej w Rogoźnie oraz Ełku, PUP w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

 

W ostatnich dwóch latach przeprowadził ponad 100 szkoleń z zakresu zamówień publicznych
w tym:

  • szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych – 30 szkoleń,
  • szkolenia dot. procedur udzielania zamówień publicznych – 50 szkoleń,
  • zamówienia publiczne w projektach unijnych – 20 szkoleń,
  • szkolenia dedykowane konkretnym instytucjom  – 20 szkoleń.

 

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin

Opinie uczestników szkoleń trenera

Głęboka wiedza teoretyczna, połączona z praktyką - to ogromony plus prowadzącego. Kontaktowość: bdb.
Szybkie i sprawne reagowanie firmy na potrzeby szkoleniowe firmy. Konkretne i dobrze przekazane informacje.
Szkolenie przeprowdzone w sposób merytoryczny, zrozumiały z odniesieniem do konkretnych przykładów.
Bardzo kompetentny trener - zarówno teoretyk jak i praktyk - czyli "constans".
Szkolenie przeprowadzone na najwyzszym poziomie. Prowadzący posiada dużą wiedzę, którą przekazuje w sposób zrozumiały.
Dołącz do zadowolonych uczestników szkoleń