Dr Maciej Rogala

Trener

Praktyk i ekspert rynku medycznego, badacz, konsultant i coach. Wyznaje zasadę, że każdą firmę, instytucję lub grupy konkretnych pracowników można wyróżnić w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku.

wyślij zapytanie do trenera
Maciej Rogala

O mnie

Praktyk i ekspert rynku medycznego, badacz, konsultant i coach. Specjalizuje się w projektach z obszaru jakości życia związanej ze zdrowiem, zarządzania relacjami ludzkimi i stresem organizacyjnym, rozwijania umiejętności menedżerskich, strategii rozwoju zawodowego i kultury organizacji oraz komunikacji wewnętrznej i z otoczeniem biznesowym.

Wyznaje zasadę, że każdą firmę, grupy pracowników czy konkretne osoby można wyróżnić na rynku w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku.

Z rynkiem ochrony zdrowia związany jest od roku 1999. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, koordynował projekty w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w obszarze rozwoju biznesu i potencjału ludzkiego, efektywności zarządczej i organizacyjnej, budowania rozpoznawalności marki i public relations. Na co dzień szkoli menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz personel medyczny i administracyjny klinik, szpitali, przychodni i centrów medycznych oraz doradza podmiotom medycznym, jak rozwijać się i stać się konkurencyjną organizacją.

Oprócz branży medycznej, prowadzi zajęcia warsztatowe oraz szkolenia i projekty doradcze dla kadry zarządzającej w sektorze usług, nowych technologii i przemysłu. Specjalizuje się w szkoleniach i projektach doradczych z obszaru kontroli zarządczej i controllingu strategicznego, tworzenia biznes planów i projektów innowacyjnych, strategii rozwoju firmy i instytucji, budowania relacji z klientem, zarządzania stresem i jego wpływem na zdrowie, budowania zespołów zadaniowych i komunikacji wewnętrznej oraz wpływu komunikacji marketingowej na różne grupy interesariuszy. 

Ma na swoim koncie przeszkolonych blisko 3 tysiące osób. Prowadzi warsztaty, szkolenia, także wykłady i seminaria z marszałkami województw odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, prezesami zarządów prywatnych szpitali oraz sieci przychodni, dyrektorami zarządzającymi i medycznymi szpitali klinicznych i specjalistycznych, kierownikami klinik, ordynatorami oddziałów, pielęgniarkami oddziałowymi, menedżerami średniego szczebla oraz personelem medycznym (lekarzami, dentystami, pielęgniarkami, położnymi, rehabilitantami, diagnostami) i administracyjnym (kierownikami, rejestratorkami, pracownikami sekretariatów) w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. 

Na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Od wielu lat współpracuje w ramach wspólnych projektów naukowych i badań klinicznych z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz  Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM działających na bazie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach tej działalności badawczej kieruje projektami skierowanymi na poszukiwanie czynników, które osłabiają lub wzmacniają przebieg procesu leczenia pacjentów w przebiegu wybranych chorób przewlekłych. 

Pełni funkcję wykładowcy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny m. in. za szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania w podmiotach leczniczych oraz zarządzania finansami w projekcie UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia i realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie skierowanym do 800 przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej wszystkich typów podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. 
Koordynuje prowadzone w języku angielskim kursy dla studentów medycyny z różnych stron świata studiujących w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz  uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM z zakresu tworzenia biznes planów i przedsiębiorczości. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i praktycznych warsztatów dla wyższej kadry zarządzającej na studiach MBA na uczelniach w Krakowie, Warszawie i Toruniu oraz studiach podyplomowych z zakresu ochrony zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim i  Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie projektowe zdobyte w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Był członkiem zespołu badawczego i trenerskiego w międzynarodowym projekcie: „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors” (gdzie m. in odpowiadał za szkolenia dla lekarzy rodzinnych), w zespole eksperckim w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, (konsorcjum „Nauka i Zdrowie”) czy w projekcie łączącym biznes z nauką w „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.
Jest doktorem nauk o zdrowiu. Absolwent UJ, specjalizuje się w dziedzinie zdrowia publicznego. Ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami a na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.


 

Szkolenia dla branży medycznej

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin