Dr Maciej Rogala

Trener

Praktyk i ekspert rynku medycznego. Wyznaje zasadę, że każdą placówkę medyczną można wyróżnić na rynku w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku usług zdrowotnych. 

wyślij zapytanie do trenera
Maciej Rogala

O mnie

Na co dzień szkoli menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz personel medyczny i administracyjny klinik, szpitali, przychodni i centrów medycznych oraz doradza podmiotom medycznym, jak rozwijać się i stać się konkurencyjną organizacją. Z rynkiem ochrony zdrowia związany jest od roku 1999. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, koordynował projekty w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w obszarze rozwoju biznesu, efektywności zarządczej i organizacji, marketingu, promocji i public relations a także realizował komercyjne projekty doradcze w szpitalach oraz przychodniach w zakresie budowania i wdrażania strategii rozwoju biznesu. 

Specjalizuje się w szkoleniach i projektach doradczych z obszaru kontroli zarządczej, tworzenia biznes planów działalności leczniczej, zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent, komunikacji klinicznej, jakości życia pacjentów oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy. 

Ma na swoim koncie przeszkolonych blisko 3 tysiące osób. Prowadzi warsztaty, szkolenia, także wykłady i seminaria z marszałkami województw odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, prezesami zarządów prywatnych szpitali oraz sieci przychodni, dyrektorami zarządzającymi i medycznymi szpitali klinicznych i specjalistycznych, kierownikami klinik, ordynatorami oddziałów, pielęgniarkami oddziałowymi, menedżerami średniego szczebla oraz personelem medycznym (lekarzami, dentystami, pielęgniarkami, położnymi, rehabilitantami, diagnostami) i administracyjnym (kierownikami, rejestratorkami, pracownikami sekretariatów) w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. 

Na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Pełni funkcję wykładowcy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest obecnie odpowiedzialny za szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania w podmiotach leczniczych oraz zarządzania finansami w projekcie UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia i realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie skierowanym do 800 przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej wszystkich typów podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. Koordynuje prowadzone w języku angielskim kursy dla studentów medycyny z różnych stron świata studiujących w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz  uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM z zakresu tworzenia biznes planów i przedsiębiorczości. Jest wykładowcą na studiach MBA Health Care Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie we współpracy z Clark University z USA oraz studiach podyplomowych z zakresu ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze zdobyte na rynku usług medycznych w jednostkach podstawowej oraz specjalistycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej – opieki zdrowotnej. Współpracuje w ramach wspólnych projektów naukowych i badań klinicznych z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz  Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM działających na bazie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Był członkiem zespołu badawczego i trenerskiego w międzynarodowym projekcie: „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors” (gdzie m. in odpowiadał za szkolenia dla lekarzy rodzinnych), w zespole eksperckim w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, (konsorcjum „Nauka i Zdrowie”) czy w projekcie łączącym biznes z nauką w „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.

Jest doktorem nauk o zdrowiu. Ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami a na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenia dla branży medycznej

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin