Przedstawiamy listę firm i instytucji, które przeszkoliliśmy podczas szkoleń zamkniętych (lista: "Referencje")


Część z nich była tak uprzejma, że wystawiła nam referencje pisemne.
W zakładce "Opinie uczestników" przedstawiamy te opinie i komentarze, które otrzymalismy po szkoleniach otwartych.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za uznanie - to bardzo mobilizujące i motywujace.

Najlepszym dowodem najwyższej jakości usług AVENHANSEN oraz wysokiej skuteczności działania są opinie naszych Klientów.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

,,(...) Realizacja usługi szkoleniowej przebiegała w sposób prawidłowy i z należytą starannością. Zakres merytoryczny szkolenia był dostosowany do potrzeb pracowników Urzędu. Uczestnicy pozytywnie ocenili przeprowadzone szkolenia."

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

,,(...) Firma AVENHANSEN zatrudnia wysoko wykwalifikowanych, kompetentnych i profesjonalnych trenerów o czym mogliśmy się przekonać
w czasie dotychczasowej współpracy. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny oraz odpowiadającym naszym potrzebom
i oczekiwaniom. Polecam firmę AVENHANSEN jako solidnego i godnego zaufania partnera."

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

,,(...) Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób zgodny z umową. Trenerka wykazała się oczekiwaną wiedzą merytoryczną i zaangażowaniem. Szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością."

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarmowie

,,(...) Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny z wykorzystaniem technik warsztatowych. Ćwiczenia, prowadzenie dyskusji, jak
i wykładów, zostało bardzo dobrze ocenione przez wszystkich uczestników szkoleń. Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się wysokim poziomem przygotowania zarówno merytorycznego jak i praktycznego. Przekazana wiedza była dostosowana do wszystkich uczestników reprezentujących szeroki wachlarz specjalności. Pracownicy ocenili wysoko poziom szkoleń, podkreślając przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce."

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

,,(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN Sp. z o.o. jest godna polecenia zarówno pod względem merytorycznym jak i w zakresie dostosowania się do oczekiwań Klienta."

,,(...) Pragnę podreślić staranne przygotowanie i realizację szkolenia przez firmę AVENHANSEN. Opracowany po realizacji projektu raport poszkoleniowy potwierdził bardzo dobre dostosowanie zawartości sesji szkoleniowej do potrzeb nie tylko organizacji, ale także uczestników. (...) wysokie oceny podsumowywujące pracę trenera potwierdziły nie tylko jego profesjonalne przygotowanie merytoryczne, ale również intersujący sposób prowadzenia zajęć (...)"

,,(...) Solidne przygotowanie i doskonała komunikacja z biurem zagwarantowały organizację szkoleń na wysokim poziomie. Część merytoryczna została wykonana z należytą starannością, uwzględniając specyfikę naszej firmy. Zajęcia prowadzone były metodami interaktywnymi, angażując uczestników i pozwalając im poprzez liczne ćwiczenia uzyskać większą pewność w pełnieniu codziennych obowiązków zawodowych (...)"

,,(...) Pragnę podkreślić staranne przygotowanie i realizację szkolenia przez firmę AVENHANSEN Sp.z o.o.(...) wysokie oceny podsumowujące pracę trenera potwierdziły nie tylko profesjonalne przygotowanie merytoryczne, ale również ciekawy i interesujący sposób prowadzenia zajęć (...)"

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

,,(...) Firma AVENHANSEN zrealizowała szkolenie zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz z uwzględnieniem oczekiwań jego uczestników."

Schnee Polska Sp. z o.o.

,,(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN układała się wzorowo i na pewno skorzystamy jeszcze z usług tej firmy organizując kolejne szkolenia. Naszym zdaniem jest to firma godna polecenia!"

Ministerstwo Sprawiedliwości

,,(...) Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie. Wysoko oceniono również umiejętności przekazywania wiedzy oraz postawę trenera. Powyższe potwierdza, że firma AVENHANSEN jest kompetentnym i profesjonalnym partnerem w realizacji usług szkoleniowych."

Prec-Odlew Sp. z o.o.

,,(...) Z ankiet oceniających szkolenie wynika, że szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie i pomogło uczestnikom szkolenia zrozumieć nie tylko proces sprzedaży, ale i znaleźć rozwiązania na nurtujące problemy w negocjacjach. Niewątpliwie wartością dodaną tego szkolenia jest duża ilość przykładów z życia wziętych, które Trener omawia podczas szkolenia. Z ogromną przyjemnością polecamy usługi firmy szkoleniowej AVENHANSEN wszystkim tym, którym zależy na solidnym przeszkoleniu swoich pracowników oraz nabyciu przez nich ugruntowanej wiedzy
z tematu sprzedaży."

Sąd Rejonowy w Białymstoku

,,(...) Szkolenie prowadził Trener w sposób rzetelny i fachowy, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Omawiane zagadnienia były dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb szkoleniowych. Szkolenie realizowane przez firmę AVENHANSEN spełniło nasze oczekiwania, dlatego z przyjemnością rekomendujemy ją organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników w przedmiotowym zakresie."

Hotel Alf

,,(...) Szkolenie było przeprowadzone przez konkretnego trenera, posiadającego zarówno bogate doświadczenie praktyczne, jak i ugruntowaną wiedzę teoretyczną z zakresu recepcji hotelowej. Trener potrafił przekazywać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, angażując uczestników do aktywnego udziału w zajęciach. Tematyka szkolenia była kompleksowa i obejmowała wszystkie istotne aspekty pracy recepcjonisty hotelowego. Bardzo dziękujemy firmie szkoleniowej za profesjonalne podejście, wysoką jakość świadczonych usług oraz zaangażowanie w rozwijanie kompetencji naszego personelu. Jesteśmy pewni, że skorzystanie z usług tej firmy przyczyniło się do podniesienia standardów obsługi w naszym hotelu."

TAURON Dystrybucja S.A.

,,(...) Firma dostosowała program oraz termin szkolenia do wymagań Zamawiającego w związku z tym, możemy polecić firmę jak i prowadzącego szkolenie jako rzetelnego Wykonawcę dla innych firm."

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

,,(...) Szkolenie i konsultacje przebiegły bez zakłóceń w bardzo dobrej atmosferze. Zakres merytoryczny został przedstawiony w sposób profesjonalny i zrozumiały, co przełożyło się na wysoką ocenę szkolenia i konsultacji przez uczestników. W związku z powyższym polecamy firmę AVENHANSEN jako rzetelnego partnera, realizującego usługi szkoleniowe i konsultacyjne."

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

,,Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. w dniach 25-26 września 2014r. oraz 15-16 października 2014 r. przeprowadziła dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów szkolenie "Wystąpienia publiczne". W szkoleniu udział wzięło łącznie 29 pracowników KPRM. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie
z zaakceptowanym programem oraz postanowieiami umowy."


"W okresie od 6 marca do 13 kwietnia 2017 r. firma AVENHANSEN Sp. z o.o. przeprowadziła dla KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW szkolenia pt: "Etyka i przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej".

,,W szkoleniach wzięło udział 518 pracowników KPRM w podziale na 20 grup.
Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy."

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

,,(...) Trener wykazał się profesjonalizmem oraz odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym i merytorycznym. Sposób przekazywania informacji oraz materiały poszkoleniowe zostały wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. Polecam współprace z firmą AVENHANSEN w w/w obszarze szkoleń."

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

,,(...) Firma AVENHANSEN w sposób profesjonalny wywiązała się z objętych zleceniem obowiązków przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, zyskując tym samym pozytywną opinię w zakresie zrealizowanych usług szkoleniowych dla pracowników."

NFZ Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

,,(...) Trener wykazał się szerokim zakresem wiedzy i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Zdobyta wiedza jest przydatna
w codziennej pracy i rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Szkolenie w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych jak i w zakresie organizacyjnym."

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

,,(...) Proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania. Trener przeprowadził szkolenie w sposób rzetelny i fachowy, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Skierowani pracownicy wysoko ocenili szeroką wiedzę trenera, potrafiącego przełożyć swoje doświadczenie na praktyczne umiejętności. Z przyjemnością rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową."

Sweco Consulting sp. z o.o

,,(...) Szczególnie docenione zostało merytoryczne przygotowanie trenera, jego wysoki poziom wiedzy i kompetencji, należyta staranność przedstawiania nowych dla większości uczestników informacji oraz dostarczone obszerne materiały, dzięki którym warunki kontraktowe FIDIC, stały się bardziej przystępne, by docelowo wdrożyć je w praktyce zawodowej. Z przyjemnością polecamy firmę AVENHANSEN do współpracy w ramach realizacji profesjonalnych szkoleń." 

Telewizja Polska S.A.

,,(...) Współpraca podczas przygotowywania warsztatów przebiegała sprawnie. Organizacja była profesjonalna, rzetelna i terminowa. Szkolenie dopasowane było do potrzeb i wymagań naszych pracowników, utrzymując najwyższy standard w zakresie metod kształcenia i pozyskiwania wiedzy. W związku z powyższym rekomenduję firmę AVENHANSEN jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych."

DP System sp. z o.o.

,,(...) Proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania. Trener omawiał zagadnienia w bardzo praktyczny sposób, dzięki czemu treść szkolenia była dla nas zrozumiała. Rekomendujemy firmę AVENHANSEN wszystkim organizacjom, które szukają rzetelnego, efektywnego partnera szkoleniowego dla swoich pracowników."

SAS Jaworscy Spółka Jawna

,,Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą AVENHANSEN w zakresie realizowanych dla potrzeb naszych pracowników szkoleń zamkniętych. Obecnie nasza firma planuje kontynuację współpracy z firmą AVENHANSEN, licząc na równie pomyślną realizację kolejnych szkoleń. Podsumowując pragniemy wyróżnić i polecić firmę AVENHANSEN jako solidnego i doświadczonego dostawcę w zakresie usług szkoleniowych."

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

,,(...) Współpracę z pracownikami firmy AVENHANSEN Sp. z o.o. zarówno w fazie organizacji jak i po szkoleniu oceniamy bardzo dobrze. Współpraca z Państwem w miarę potrzeb będzie kontynuowana."

Muzeum Warszawy

,,Niniejszym listem referencyjnym pragniemy wyrazić duże zadowolenie z przeprowadzonego w siedzibie Muzeum Warszawy szkolenia zamkniętego, którego organizatorem była firma AVENHANSEN Sp. z o.o.(...) W imieniu Muzeum Warszawy rekomenduję firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. z Krakowa jako solidnego i profesjonalnego organizatora szkoleń."

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

,,(...) Program szkolenia został precyzyjnie dostosowany do potrzeb pracowników Urzędu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Piotra Rutę w sposób bardzo interesujący, profesjonalny i z dużym zaangażowaniem, a materiały szkoleniowe były pomocne
i stanowiły merytoryczną bazę szkolenia. Profesjonalizm w przygotowaniu i realizacji szkolenia oraz życzliwa współpraca
z przedstawicielem firmy AVENHANSEN zasługują na wysoka ocenę, a pozytywne opinie uczestników szkolenia pozwalają na rekomendowanie firmy do świadczenia usług szkoleniowych."

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

,,(...) Realizacja usług szkoleniowych została przeprowadzona w sposób rzetelny i dokładny. Wykonawca spełnił wymogi realizacji szkolenia pod względem organizacji pracy, zakresu merytorycznego oraz kwalifikacji kadry realizującej zamówienie zgodnie z zawartą umową. (...)"

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

,,(...) Firma AVENHANSEN jest godna polecenia. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz ustalonym programem szkolenia. Polecam firme AVENHANSEN jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera w organizacji szkoleń."

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

,,(...) Firma AVENHANSEN przygotowała szkolenie sprawnie i bardzo profesjonalnie pod względem organizacyjnym, dostosowując się do naszych potrzeb. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasluguje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia. (...)"

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

,,(...) Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i uzgodnionym między stronami programem. Trener prowadzący szkolenie, wykazała się wiedzą merytoryczną i kompetencjami trenerskimi."

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

,,(...) Jakość usługi zaoferowanej przez firmę AVENHANSEN, stawia branży szkoleniowej wysoką poprzeczkę, zarówno pod względem organizacji
i obsługi klienta, jak i świetnie przygotowanej merytoryki, dydaktyki i strony warsztatowej przeprowadzonego szkolenia. Z pełną odpowiedzialnością, pragnę polecić usługi firmy AVENHANSEN osobom i firmom, którym zależy na solidnej edukacji przekładającej się na rzetelną wiedzę." 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

,,(...) Szkolenie było przygotowane z należytą starannością, zrealizowane zostało w sposób profesjonalny i interesujący. Anonimowa ankieta, która została przeprowadzona po zakończeniu każdej z grup szkoleniowych wykazała, że szkolenie uzyskało bardzo wysokie oceny. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą AVENHANSEN i rekomendujemy ją jako solidnego, rzetelnego i godnego polecenia partnera szkoleniowego."

GAMON TRUCKS sp. z o.o.

,,(...) Poziom szkolenia odznaczał się profesjonalnym przygotowaniem zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej. Spotkaliśmy się
z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem naszych potrzeb jako klienta. Skierowani pracownicy bardzo wysoko ocenili szeroką wiedzę trenera, potrafiącego przełożyć swoje doświadczenie na praktyczne umiejętności. Z przyjemnością rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową posiadającą doświadczoną kadrę wykładowców i bardzo dobre zaplecze techniczne."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny

,,(...) Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny z należytą starannością, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym oraz w sposób interesujący dla uczestników szkolenia. Pracownicy Agencji byli bardzo zadowoleni chwaląc wysokie kompetencje trenera oraz przygotowanie zaplecza technicznego do szkolenia. Trener prowadzący zajęcia wykazał się ogromną wiedzą i praktycznym doświadczeniem. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu ocenili je bardzo wysoko."

Urząd Marszałkowski w Łodzi

,,(...) Zrealizowane przez firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. szkolenie spełniło oczekiwania uczestników."

 

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym z dochowaniem należytej staranności. Wszystkie elementy szkolenia takie jak dobór wykładowcy, ilość i jakość przekazywanej wiedzy, przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników szkolenia a przede wszystkim osobiste zaangażowanie Pani Aleksandry Bilińskiej zasługują na pochwałę i uznanie."

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN Sp. z o.o. układała się bezproblemowo. Reagowała ona elastycznie na nasze potrzeby, dostosowywała do nich czas i zakres pracy. Szkolenie było przeprowadzone terminowo, sprawnie, profesjonalnie i na wysokim poziomie jakościowym. Wysoki standard usług firmy z zakresu szkoleń menedżerskich pozwala nam z całą pewnością polecić usługi firmy AVENHANSEN Sp. z o.o. w tym zakresie."

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

,,(...) Wszystkie działania związane z realizacją usługi szkoleniowej wykonane zostały na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny
i solidny. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane z należytą starannością a osoba prowadząca zajęcia wyróżniała się zaangażowaniem
i kreatywnością. (...)"

Starostwo Powiatowe w Żninie

,,(...) Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Firmę AVENHANSEN jako kompetentnego partnera w realizacji szkoleń z zakresu kreowania wizerunku, autoprezentacji, wzmocnienia samooceny, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej czy wystąpień publicznych."

Polski Związek Niewidomych - Okręg Małopolski

,,(...) Jesteśmy pełni uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania pracowników biura jak i osób prowadzących szkolenia. Wszelkie kwestie organizacyjne oraz merytoryczne zostały wykonane na wysokim poziomie. (...) Na uwagę zasługuje elastyczność i nieszablonowe podejście firmy szkoleniowej do współpracy z nami. (...)"

,,(...) Wszelkie kwestie organizacyjne oraz merytoryczne zostały wykonane na wysokim poziomie. Zajęcie były prowadzone przez profesjonalną kadrę wykładowców. Nasi podopieczni mogli przećwiczyć wszelkie zagadnienia i nabyć umiejętności pomocne przy wkraczaniu na rynek pracy. Na uwagę zasługuje również elastyczność i nieszablonowe podejście firmy szkoleniowej do współpracy z nami. (...)"

Cronimet PL sp. z o.o.

,,Cronimet PL zaświadcza, iż korzystał z usług szkoleniowych firmy AVENHANSEN. Możemy potwierdzić, iż jesteśmy zadowoleni ze współpracy,
a firma wykazuje się rzetelnością, terminowością i obsługą klienta na wysokim poziomie. (...) Zarówno treść merytoryczna, jak i jej sposób przekazu odpowiadał naszym oczekiwaniom oraz oczekiwaniom naszych pracowników. Z przyjemnością rekomendujemy i udzielamy referencji firmie AVENHANSEN jako solidnemu i profesjonalnemu dostawcy usług szkoleniowych."

Poczta Polska S.A.

,,Zdaniem uczestników szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym jak
i organizacyjnym. (...)"

 

,,(...) Na podstawie zebranych opinii uczestników oraz przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych stwierdzono, że zajęcia przeprowadzone zostaly zgodnie z harmonogramem w sposób profesjonalny i rzetelny. (...)"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

„(...) Szkolenie zostało zorganizowane w sposób bardzo profesjonalny. Interesująca metoda prowadzenia zajęć oraz uwzględnienie zagadnień uznanych przez organizatorów jako wymagających dokładniejszego omówienia, skutkowało aktywnym uczestnictwem osób biorących udział
w wykładzie. (...)”

Urząd Dozoru Technicznego

,,(...) Szkolenia w formule on-line zostały zrealizowane przy wykorzystaniu platformy MS TEAMS. Program szkolenia przygotowany
i poprowadzony był profesjonalnie i z należytą starannością."

Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" sp. z o.o.

,,(...) Szkolenia utrzymywały spójność merytoryczną z wytyczonymi celami szkoleń. Zajęcia prowadzone były w formie zapewniającej uczestnikom szkoleń aktywny udział. Szkolenia w ocenie ewaluacyjnej uczestników otrzymywały wysokie noty, co świadczy o wysokim zaangażowaniu prowadzącego w realizację zajęć. Opierając się na wynikach badań satysfakcji uczestników, ,,Technopark Gliwice" udziela referencji firmie AVENHANSEN jako rzetelnemu wykonawcy, którego organizacja i przygotowanie spotkało się z uznaniem uczestników szkoleń."

Centrum Techniczne DELPHI

,,(...) Zakres szkolenia obejmował szereg zagadnień związanych z motywowaniem i ocenianiem pracowników, był oparty na rzetelnej analizie potrzeb szkoleniowych i dopasowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. (...)"

Centrum Medyczne "SYNTONIC" s.c.

,,(...) Zakładane cele szkolenia zostały osiągnięte, co pozwoliło naszej placówce obrać nowy kurs w zarządzaniu. Dziękujemy firmie AVENHANSEN za tak doskonale przygotowane szkolenia i cieszymy się na myśl o przyszłych.
Z czystym sumieniem możemy polecić firmę Avenhansen. Jest to świetnie zorganizowamy zespół profesjonalistów, który wiedzą oraz elastycznością zdecydowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom firm."

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

,,(...) Doświadczenie w organizacji szkoleń, a także solidność i profesjonalizm przy ich realizacji utwierdzają nas w przekonaniu, iż firma AVENHANSEN jest godnym polecenia wykonawcą usług szkoleniowych."

BIATEL S.A.

,,(...) Wysoka wiedza z zakresu organizacji procesu szkoleniowego, elastyczność, otwartość i życzliwość wobec klienta zagwarantowały organizację szkolenia w dogodnym dla nas miejscu i czasie (szczególne podziękowania Pani Manager Aleksandrze Pomykaj). Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny, rzetelny, uwzględniający specyfikę naszej firmy. (...)"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Regionalny

,,(...) Firma AVENHANSEN okazała się solidnym i godnym polecenia partnerem w zakresie usług szkoleniowych, zarówno jeśli chodzi
o profesjonalizm trenerów, jak i organizacyjne aspekty szkolenia. Przeprowadzone szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwanie. Rekomendujemy współpracę z firmą AVENHANSEN w zakresie realizacji szkoleń."

AKCENTA CZ a.s.

,,(...) Szkolenie przeprowadzone zostało w warsztatowy sposób, uwzględniający specyfikę naszej firmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zrealizowanego szkolenia i z pewnością będziemy kontynuowali współpracę z Firmą AVENHANSEN. (...)"

Urząd Miejski w Grudziądzu

,,(...) Solidne przygotowanie, elastyczność i życzliwość wobec klienta zagwarantowały realizację szkoleń na wysokim poziomie. (...) Reasumując polecamy firmę AVENHANSEN jako wiarygodnego i rzetelnego partnera, gwarantującego gruntowne przeszkolenie pracowników."  


,,(...) Szkolenie oceniamy bardzo wysoko zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. (...) Doświadczenie Trenerów stanowiło ogromną wartość dodaną szkolenia, gdyż wszystkie pytania uczestników spotkały się z wyczerpującymi odpowiedziami. Doskonałe przygotowanie
i zorganizowanie świadczy bardzo dobrze zarówno o kadrze trenerskiej, jak i firmie szkoleniowej. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi firmy AVENHANSEN jako godnego zaufania partnera, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom Klientów."

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Organizacji i Nadzoru

,,(...) Ocena szkolenia dokonana przez uczestników była bardzo wysoka. Podnoszono profesjonalizm wykładowców, czytelność przekazu, dobry kontakt ze słuchaczami, umiejętność rozwiązywania problemów i angażowanie wszystkich uczestników w ich rozstrzyganie oraz dostosowanie ćwiczeń i przykładów do specyfiki Urzędu. Powyższa wysoka ocena dotyczy także strony organizacyjnej szkolenia."
 

,,(...) Program szkolenia został przygotowany zgodnie z potrzebami naszych pracowników. Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko. Podnoszono profesjonalizm wykładowcy, czytelność przekazu oraz dobry kontakt trenera z uczestnikami. Pozytywnie oceniono również przygotowane materiały szkoleniowe oraz organizacyjną stronę szkoleń. W związku z powyższym pragniemy polecić firmę AVENHANSEN jako rzetelnego i godnego zaufania partnera do organizacji i prowadzenia szkoleń."

Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska

"(...) Wszelkie kwestie organizacyjne oraz merytoryczne zostały wykonane na wysokim poziomie i bardzo profesjonalnie. Na uwagę zasługuje zaangażowanie i partnerski sposób współpracy zarówno z biurem firmy jak i z osobą prowadzącą szkolenie. (...)"

PANEUROPA

"Dzięki nieocenionej pomocy Państwa Firmy mogliśmy umożliwić studentom Śląskich Uczelni Biznesowych rozwinięcie ich wiedzy
i umiejętności w dziedzinie handlu oraz sprzedaży."

Politechnika Łódźka

"(...) Szkolenie to w pełni spełniło nasze oczekiwania a zdobyta wiedza i przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na uzyskanie większej pewności siebie w pełnieniu codziennych obowiązków służbowych. (...)"

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny

,,(...) Wysoka wiedza z zakresu organizacji procesu szkoleniowego, elastyczność, życzliwość i otwartość wobec klienta jest niewątpliwie wizytówką firmy AVENHANSEN w związku z powyższym, bez wahania rekomendujemy Państwa firmę wszystkim tym, którzy cenią dobrą jakość usług oraz terminowość realizacji zlecanych zada, jako rzetelnego i wiarygodnego partnera."

,,(...) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. wykazała się dużym profesjonalizmem, starannością i terminowością. Sposób przekazywania wiedzy i wysoki poziom merytoryczny wykładowcy został potwierdzony pozytywnymi wynikami badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród uczestników projektu. Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako profesjonalną i godną zaufania firmę szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług."

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

,,(...) Niniejszym potwierdzam, że firma AVENHANSEN wykonała należycie szkolenie on-line pt. ,,Techniki aktywizacyjne podczas prezentacji" w dniu 18 września 2020 r."

PGNiG Technologie S.A.

,,(...) Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług.
Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy."

Solne Miasto Sp. z o.o.

,,(...) Przygotowanie szkoleń oraz ich realizacja stała na wysokim poziomie. Uczestnicy szkolenia wyrażali zadowolenie zarówno z formy, metod jak
i efektywności oraz atmosfery prowadzonych zajęć. Uzyskane na szkoleniach umiejętności potrafili przenieść na realizację swoich codziennych zadań (...)"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

,,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaświadcza, że Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. (...) zorganizowała dla kadry kierowniczej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu szkolenie pn.: "Trening, mentoring, coaching menadżerski, czyli zarządzanie wiedzą
w organizacji". Szkolenie odbyło się w dniach 20-22 listopada 2017 roku. Usługa została wykonana w terminie i należycie."

ZOBAL Zakład Obróbki Aluminium

,,(...)Współpracowaliśmy z firmą AVENHANSEN pierwszy raz i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej współpracy. (...) Bezpośredni kontakt
z trenerem, przed rozpoczęciem zajęć, pozwolił na dokładne dopasowanie treści szkolenia do potrzeb naszego zakładu. W naszej opinii firma AVENHANSEN jest wiarygodna, rzetelna i godna polecenia."

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

,,(...) potwierdza realizację umowy dotyczącej przeprowadzenia szkoleń dla kadry kierowniczej. Zadanie objete umową zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Współpraca trwała od czerwca do pażdziernika 2016 roku."

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa

,,(...) Trenerzy prowadzący szkolenie wykazali się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej oraz przygotowania praktycznego. Trenerzy posiadający kompetencje w zakresie omawianej tematyki, wykazali gotowość do wyjaśnienia wątpliwości, a treści omawiane były w atmosferze sprzyjającej wymianie doświadczeń. Polecamy firmę AVENHANSEN jako rzetelnego partnera w organizacji i przygotowaniu szkolenia, realizującego założenia na wysokim poziomie, spełniającego oczekiwania uczestników."

 

,,(...) Programy szkoleń zostały dostosowane do specyfiki jednostki zgdonie z indywidualnymi potrzebami. Szkolenia odpowiadały oczekiwaniom uczestników, były przeprowadzone w ciekawy sposób i w różnych formach, m.in. wykład teoretyczny oraz warsztaty. Zaletą firmy są rzetelne osoby do kontaktu, udzielające wsparcia na każdym etapie projektu. Firma AVENHANSEN jest solidna i kompetentna."

 

Urząd Miejski w Brzesku

,,(...) Wysoka wiedza z zakresu organizacji procesu szkoleniowego, elastyczność, otwartość i życzliwość wobec klienta zagwarantowały organizację szkolenia w dogodnym dla nas miejscu i czasie. Całe przedsięwzięcie było wzorowo przygotowane, zarówno od strony logistycznej jak
i merytorycznej. Firma AVENHANSEN pokazała się ze strony rzetelnego i zaangażowanego organizatora. (...)"

GDE Polska

,,(...) Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z naszymi oczekiwaniami, rzetelnie i profesjonalnie. Osoba prowadząca zajęcia charakteryzowała się kreatywnością i dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami szkolenia. Wszystkie materiały szkoleniowe zostały przygotowane starannie i były bardzo przydatne podczas zajęć. GDE POLSKA poleca firmę AVENHANSEN jako godnego zaufania profesjonalistę w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń."

Ministerstwo Infrastruktury

,,(...) Trener prowadzący szkolenie był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie wykazując się jednocześnie umiejętnością przekazania wiedzy uczestnikom i wysoką kulturą osobistą. Na uwagę zasługuje również miła atmosfera podczas zajęć oraz, co jest warte podkreślenia, wysoka ocena jakości szkolenia dokonana przez jego uczetsników."

Agencja Rynku Rolnego

,,(...) Przeprowadzone szkolenia w pełni zrealziowały założone cele, uzyskując wysokie noty zarówno w odniesieniu do treści programowych jak
i kwalifikacji wykładowcy. Zajęcia prowadzone były profesjonalnie i uzyskały wysoką ocene słuchaczy."

,,(...) W ankietach oceniających szkolenie, Uczestnicy zwracali uwagę na bardzo dobre przygotowanie trenera jego profesjonalizm
i komunikatywność, oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia."

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

,,(...) Efekty szkolenia były widoczne zarówno w trakcie szkolenia jak i po ich zakończeniu. Organizacja szkolenia była zgodna z naszymi oczekiwaniami, a wszelkie formalności zostały załatwione sprawnie i rzetelnie. Gorąco polecamy AVENHANSEN jako solidnego partnera
w dziedzinie realizacji szkoleń."

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

,,(...) program szkolenia został przygotowany zgodnie z potrzebami pracowników Obserwatorium, po konsultacjach telefonicznych i e-mailowych pracownika WUP Kraków z trenerką firmy AVENHANSEN (...)"

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

,,(..) Zakres merytoryczny został omówiony i dostosowany do potrzeb Spółki. Powyższe szkolenie odbyło się w formie wykładowo-warsztatowej, co pozwoliło na efektywne przyswojenie wiedzy. Należy podkreślić duże doświadczenie i profesjonalizm trenera. Zajęcia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako godnego partnera przy realizacji szkoleń."

MDI sp. z o.o. sp. k.

,,(...) Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, co pomogło uczestnikom na przyswojenie wiedzy i zastosowanie jej w codziennej pracy. Zajęcia prowadzone przez trenerów umożliwiały uczestnikom czynny udział poprzez dyskusję i zadawanie pytań. Programy powyższych szkoleń, były dostoosowane do potrzeb naszych pracowników. Fakt, że z usług firmy szkoleniowej AVENHANSEN korzystaliśmy systematycznie jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług szkoleniowych, jakie oferuje firma oraz naszego zadowolenia z wzajemnej współpracy. Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z firmą szkoleniową AVENHANSEN wsyzstkim, którzy potrzebują skutecznie i praktycznie przeszkolić swoją załogę i szukają rzetelnego Partnera w branży szkoleniowej."

Urząd Gminy w Ryjewie

,,(...) Kadra kierownicza i pracownicy podczas ćwiczeń sami przekonali się, że popełniają masę błędów z których dotąd nie zdawali sobie sprawy. Obecnie o wiele więcej wiemy jak w prosty i skuteczny sposób uniknąć nieporozumień i tzw. spychania zadań. Szkolenie powyższe w znacznym stopniu przyczyniło się do uzyskania przez Urząd Gminy w Ryjewie w 2011 roku certyfikatu ISO 9001 : 2008. (...)"

Sprzątanie na czasie-Dorota Reflińska

,,(...) Jeśli priorytetową cechą przy wyborze szkolenia jest jakość, to z pewnością warto wybrać powyższego trenera. Dodam, iż dzięki samodzielnemu przeprowadzeniu szkolenia sprawdzającego na koniec oraz konstruktywnej informacji zwrotnej Trenera uczestnik czuje, że jest bardzo dobrze przygotowany do odbycia własnych szkoleń w formie on-line z wykorzystaniem wielu narzędzi wirtualnych."

Krajowy Rejestr Długów

,,(...) Szkolenie oceniamy jako profesjonalne zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Jesteśmy zadowoleni z metod dydaktycznych zastosowanych podczas warsztatu. Polecamy firmę AVENHANSEN jako rzetelnego i godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji szkoleń"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

,,(...) Prowadzący szkolenie wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Zajęcia prowadzone był
w ciekawy sposób aktywnie angażując uczestników. Powyższe szkolenie zostało wysoko ocenione w badaniu ankietowym. W zakresie organizacji szkolenia jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą AVENHANSEN i polecamy ją do realizacji projektów szkoleniowcyh."

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone zarówno w sposób profesjonalny, jak i przystępny. Osoba prowadząca, Pan Włodzimierz Gawroński, wykazał się dużą wiedzą oraz doświadczeniem, spełniając równocześnie oczekiwania uczestników w zakresie zaangażowania i rzetelności. Przygotowany program szkolenia był ciekawie usystematyzowany i bogaty merytorycznie, w pełni uwzględniający specyfikę pracy (...). Przekazane uczestnikom dobrej jakości materiały szkoleniowe opracowano wyczerpująco i czytelnie."

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

,,(...) jakość przeprowadzonego szkolenia oceniamy bardzo wysoko, wybór trenera do pracy z osobami niepełnosprawnymi był doskonały i jesteśmy zawowoleni z umiejętności przekazywania informacji. Polecamy firmę AVENHANSEN jako godnego zaufania partnera do organizacji i przeprowadzania szkoleń."

Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

,,(...) Firma AVENHANSEN dała się poznać jako profesjonalny dostawca usług szkoleniowych. Na uwagę zasługuje bardzo dobry kontakt
z organizatorem szkoleń na każdym etapie procesu szkoleniowego. Pracownicy firmy wykazali się profesjonalizmem, rzetelnością oraz umiejętnościami organizacyjnymi. Trener prowadzący szkolenie, wykazał się wysokim poziomem merytorycznym. Osoby biorące udział w szkoleniu oceniły wysoko przydatność przekazanych informacji do stosowania w praktyce."

Habia Cable Sp. z o.o.

,,(...) Efekty ze szkolenia były od razu widoczne w postaci zmiany postawy licznych pracowników, a zdobyta wiedza została szybko przełożona na praktyczne działania w obrębie całej firmy. Solidne przygotowanie szkoleń i doskonała komunikacja z biurem firmy zagwarantowały, że z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi AVENHANSEN. To godny zaufania partner, któremu można powierzyć przeszkolenie swoich pracowników"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

,,(...) Szkolenie przeprowadzono w pełni profesjonalnie, wiedza z zakresu inwentaryzacji przekazana w sposób bardzo przystępny dla każdego. Obszerne i wyczerpujące temat materiały szkoleniowe przekazane zostały każdemu uczestnikowi w formie papierowej. Osoba szkoląca
w wyczerpujący sposób odpowiedziała na wszystkie zadane pytania skierowane od uczestników szkolenia. Bardzo dobry kontakt z klientem przez cały proces, od przygotowań przez samo szkolenie po wystawienie certyfikatów."

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

,,(...) Uprzejmię informuję, że firma AVENHANSEN zrealizowała szkolenie dla pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Zamawiający potwierdza, że ww. usługa została wykonana zgodnie z postanowieniami umowy."

EUROVIA

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny, rzetelny, uwzględniający specyfikę naszej firmy.
Na szczególne uznanie załugują także kompetencjie oraz umiejętności interpersonalne prowadzącego szkolenie. Reasumując z przyjemnościa polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników."

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

,,(...) Sposób prowadzenia zajęć skłaniał uczestników do dużego zaangażowania i uwagi w toku szkolenia oraz sprzyjał kreatywnemu myśleniu. Doskonała organizacja szkoleń pozwoliła na ich sprawny przebieg, dzięki czemu uczestnicy mieli poczucie maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na konkretne szkolenie."

,,(...) Zajęcia były prowadzone w interesujący, nierutynowy sposób. Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna była przekazana w sposób ciekawy
i angażujący, jednocześnie wyzwalała ogromny potencjał oraz swobodny i samodzielny sposób myślenia naszych pracowników. Zdecydowanie rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako dobrego organizatora szkoleń oraz pewnego partnera w biznesie."

GREDAN FHU Grzegorz Czebotar

"(...) Sposób przeprowadzenia szkolenia świadczył o dobrym przygotowaniu merytorycznym trenera, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania ich do potrzeb grupy szkoleniowej. Czynny udział w warsztatach zyskał akceptację uczestników.
Obszar tematyczny oraz materiały szkoleniowe zostały dostosowane do potrzeb naszego Biura. W naszej ocenie proces związany z organizacją
i przebiegiem szkolenia przygotowanego przez Firmę AVENHANSEN spełnił nasze oczekiwania."

mamAuto Sp. z o.o.

,,(...) Z przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą AVENHANSEN w zakresie szkoleń stacjonarnych. Odbyły się one zgodnie
z harmonogramem, a przede wszystkim naszymi oczekiwaniami. Przygotowanie merytoryczne i zaangażowanie w prowadzenie zajęć pozwoliły naszym pracownikom na pozyskanie umiejętności w procesie sprzedaży części samochodowych. Ponadto współpraca z firma AVENHANSEN układała się wzorowo, uzyskaliśmy rzetelne informacje przed, w trakcie, jak i po szkoleniach."

F5 Konsulting Sp. z o.o.

,,(...) Odbiorcami usługi szkoleniowej świadczonej przez firmę AVENHANSEN w ramach ww. projektu byli pracownicy firmy AVON Cosmetics Polska. Usługa szkoleniowa została zrealizowana terminowo i należycie, z pełnym profesjonalizmem oraz zgodnie z oczekiwaniami F5 Konsulting sp. z o.o."

Urząd Miejski w Zawierciu

,, Niniejszym zaświadczam, że firma AVENHANSEN zrealizowała na zlecenie Gminy Zawiercie cykl szkoleń w ramach projektu ,,Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2021-2030". Grupy liczyły po 10 osób każda. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Trenerzy wykazali się profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym oraz dużym doświadczeniem."

HUMAX POLAND Sp.z o.o.

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, ciekawie i zgodnie z programem. Firma AVENHANSEN Sp.z o.o. to bardzo dobrze zorganizowana i profesjonalna firma szkoleniowa, której usługi z pełną odpowiedzialnością polecamy."

Dalkia Łódź SA

,,(...) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. podczas przygotowania i realizacji szkoleń wykazała się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Trenerzy prowadzący zajęcia zaprezentowali szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wyoki poziom świadczonych usług. Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy."

MAN Trucks Sp. z o.o.

,,(...) Współpracę z firmą AVENHANSEN Sp.z o.o. postrzegamy jako bardzo efektywną. Wyniki uzyskane z analizy ankiet oceniających szkolenia oraz warsztat trenera zostały ocenione jako bardzo dobre (...). Cieszymy się, że mogliśmy podjąć współpracę z firmą AVENHANSEN Sp.z o.o. (...)"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

,,(...) Szkolenia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, przy dochowaniu najwyższej staranności i profesjonalizmu.
Tematy omawiane podczas szkoleń zastały ujęte w nowatorski i interesujący sposób. Zarówno organizacja, jak i przebieg szkoleń, spełniły nasze oczekiwania. Wzajemne relacje stanowią przykład efektywnej współpracy korzystnej dla obu podmiotów. Pozwala nam to polecić firmę szkoleniowo-doradczą AVENHANSEN, jako solidnego i godnego zaufania partnera i profesjonalnego dostawcę rozwiązań szkoleniowo-doradczych."

Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club

,,(...) Projekt okazał się dużym sukcesem - zgromadził setki uczestników. Takiego efektu nie osiągnęlibyśmy bez Państwa zaangażowania. Cieszymy się, że otaczają nas ludzie wrażliwi na chęć niesienia pomocy studentom w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzięki udziałowi w projekcie i możliwości spotkania z jego twórcami, wielu młodych ludzi wypełniło się inspiracją do działania w sferze biznesu. (...)"

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie

,,(...) Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb ANR OT w Warszawie. (...) Firma AVENHANSEN wywiązała się od strony organizacyjnej na wysokim poziomie również w zakresie przygotowanych materiałów szkoleniowych, które nie tylko były dokumentacją przeprowadzonego szkolenia, ale rozszerzały w sposób widoczny jego zakres merytoryczny."

"(…) Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący
z uwzględnieniem potrzeb ANR OT w Warszawie. Trener (...) wykazał się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym w sposób profesjonalny dzielił się z uczestnikami szkolenia. (...) Bardzo cenną wartością było zapewnienie indywidualnych konsultacji
i wsparcia poszkoleniowego trenera w terminie 3 miesięcy po przeprowadzonym szkoleniu. (...)"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny

,,(...) Usługa szkoleniowa została zrealizowana z należytą starannością, zgodnie z umową. Firma w sposób rzetelny podeszła do realizacji powierzonego im szkolenia, współpraca również układała się bardzo dobrze. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, spełniając tym samym oczekiwania dotyczące poziomu realizacji zajęć."

MIA Sp. z o.o.

,,(...) Szczególnie doceniamy chęć jak najlepszego dostosowania oferty szkoleniowej do naszych potrzeb i pomoc w określeniu zakresu merytorycznego warsztatów. (...)   Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. oferuje różnorodne szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe, współpraca odbywa się w przyjaznej atmosferze dla klienta z zachowaniem pełnego profesjonalizmu. (...)"

Instytut Książki w Krakowie

,,(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN przebiegała wzorowo, a wszelkie sugestie i potrzeby zamawiającego były całkowicie uwzględnione.
Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze współpracować z tym partnerem."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

,,(...) Trener był otwarty na wszelkiego typu sugestie, reagował elastycznie i wprowadzał modyfikacje w programie w trakcie szkolenia tak, by dostosować go do potrzeb osób w nim uczestniczących. (...) Wysoki standard usług świadczonych przez firmę AVENHANSEN, pozwala nam rekomendować ją w zakresie prowadzenia szkoleń.(...)"

 

,,(...) Firma AVENHANSEN podczas przygotowania i realizacji szkoleń wykazała się dużym profesjonalizmem zarówno pod względem organizacyjnym jaki i merytorycznym. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny
z zachowaniem najwyższej jakości. Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie
w omawianych zagdanieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową oraz wiarygodnego partnera do współpracy."

Politechnika Poznańska

,,(...) Szkolenia zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób z wykorzystaniem technik warsztatowych. Program szkolenia został indywidualnie dostosowany do specyfiki naszej organizacji. (...)   Warto zwrócić uwagę na kompetencje działań około szkoleniowych. Firma AVENHANSEN
Sp. z o.o. wykazała się otwartością i elastycznością w przygotowaniach interesującego nas warsztatu. (...)   Współpracę z firmą AVENHANSEN
Sp. z o.o. oceniamy wysoko. Polecamy ją każdej firmie, której zależy na zwiększeniu umiejętności i efektywności pracowników."

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

,,(...) Chciałabym z całego serca polecić firmę AVENHANSEN za wyjątkowe szkolenie, które zostało doskonale poprowadzone przez Trenera. (...)
Z pełnym przekonaniem polecamy ich usługi wszystkim, tym którzy poszukują szkoleń najwyższej jakości."

NFZ Podlaski Oddział Wojewódzki

,,(...) Przeprowadzone w profesjonalny i ciekawy sposób zajęcia, zostały podbudowane ogromną wiedzą marytoryczną trenera oraz doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę o aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych, co w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa danych osobowych w instytucji publicznej, jaką jest Podlaski OW NFZ. Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, iż firma AVENHANSEN jest profesjonalnym i godnym zaufania partnerem w zakresie organizacji szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników."

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Biuro Wojewody

„(…) Pragniemy podziękować firmie AVENHANSEN Sp.z o.o za zorganizowanie szkolenia. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu trenera (…) szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie oraz umożliwiło poznanie nie tylko teoretycznych aspektów zarządzania projektami, ale również praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.”

Grupa Trenerska IN VIVO Sp.z o.o.

 ,,(...) Trener wykazał się wysokimi kompetencjami merytorycznymi i dydaktycznymi oraz dużym doświadczeniem praktycznym. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi. materiały przygotowane przez Trenera były obszerne i przydatne dla uczestników szkolenia. Szkolenie uzyskało wysokie oceny w ankiecie wypełnionej przez uczestników po jego zakończeniu. (...)"  

Santander Factoring sp. z o.o.

,,(...) Każda z grup oceniła szkolenie bardzo pozytywnie i była zadowolona ze sposobu prowadzenia szkolenia przez trenera oraz z jego praktycznego podejścia do tematu. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi szkoleniowe firmy AVENHANSEN z zakresu szkolenia Excel każdemu, kto szuka rzetelnego partnera do organizacji szkoleń dla pracowników." 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

,,(...) Uczestnicy szkolenia dobrze ocenili przeprowadzenie szkolenia wskazując m.in. w przeprowadzonej ankiecie,  na atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy przez Trenera oraz, że szkolenie spełniło ich oczekiwania."

Spółdzielnia Niewidomych PROMET

,,(...) Trener prowadzący szkolenie, Pani Aleksandra Nowak-Gruca, w sposób przejrzysty i dostępny przekazała wiedzę z niełatwego i szerokiego tematu własności intelektulanej. Uczestnicy wysoko ocenili jakość szkolenie."

Ministerstwo Gospodarki

,,(...) Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod kątem merytorycznym jak i interaktywnego sposobu przekazywania wiedzy. Uczestnicy docenili zwłaszcza treningowy charakter zajęć, umożliwiający aktywne uczestnictwo oraz zaangażowanie. (...) Na wyrazy uznania oraz podziękowania zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania oraz udzielania wsparcia i pomocy, przez firmę AVENHANSEN, w sytuacjach wykraczających poza zakres zawartej umowy. (...)"

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, zajęcia przeprowadzono z uwzględnieniem potrzeb uczesticzących, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący w sposób przystępny dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, wyróżniając się zaangażowaniem, dobrym kontaktem osobistym z uczestnikami, oraz pozostając do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnień, również po zakończeniu szkolenia."

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

,,(...) Polecamy firmę AVENHANSEN jako sprawdzonego partnera, wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy."

WAWRZASZEK ISS sp. z o.o. s.k.

,,(...) Trener prowadzący szkolenie realizował zagadnienia związane z tematem szkolenia z uwzględnieniem tempa, jakie reprezentowała grupa szkoleniowa. Wyczerpująco odpowiadał uczestnikom na każde z pytań, używając do tego celu konkretnych przykładów, które znacznie przyspieszyły przyswajanie nowego materiału. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą AVENHANSEN pod kątem logistycznym. Polecamy szkolenia w firmie AVENHANSEN wszystkim firmom, które poszukują rzetelnego partnera przy organizacji usług szkoleniowych."

Nadleśnictwo Przedborów

,,(…) Szkolenie oceniamy jako profesjonalne pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Sposób prowadzenia świadczy o dobrym przygotowaniu trener, dużej wiedzy praktycznej, umiejętności przekazywania informacji i dostosowania jej do potrzeb grupy szkoleniowej.
Zajęcia były prowadzone w sposób interesujący metodą polegająca na aktywnym uczestnictwie słuchaczy, w formie wykłady, dyskusji uzupełnianych licznymi przykładami i ćwiczeniami. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, które pozwolą powrócić w przyszłości do tematyki szkolenia. (…)"

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.

,,(...) Firma AVENHANSEN przeprowadziła dla nas cykl szkoleń o tematyce handlowej i ogólorozwojowej w okresie między 31.08.2012 r.
a 08.02.2013 r. Szkolenia przeprowadzone były w sposób profesjonalny. Trenerzy prowadzący to praktycy z ogromnym doświadczeniem, zaangażowan i komunikatywni, przekazujący swoją wiedzę jasno i precyzyjnie. Zajęcia prowadzone były w sposób nieszablonowy, praktyczny
i ciekawy. Przykłady poruszane na szkoleniach dostosowane były do naszej branży i aktualnych potrzeb. Firma wykazała się dużą elastycznością
i otwartością na potrzeby klienta, co zaowocowało efektywną współpracą i wysoką jakością merytoryczną przygotowanych szkoleń."

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

,,(...) Usługa szkoleniowa została wykonana zgodnie z zamówieniem i zawartą umową. Kontakt z firmą AVENHANSEN odbywał się bez zakłóceń. Trener, przeprowadziła szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia. Pozwala nam to zarekomendować firmę AVENHANSEN jako rzetelną i wiarygodną
w branży szkoleniowej."

MAŁPKA S.A.

,,(...) Podkreślenia wymaga wysoki poziom przygotowanych materiałów, wiedza teoretyczna poparta praktycznymi przykładami oraz bardzo wysoki poziom kultury osobistej prowadzącej zajęcia.Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo wysoko co pozwala polecić te firmę jako rzetelnego, odpowiedzialnego oraz kompetentnego partnera."

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

,,(...) Firma AVENHANSEN wykazałą się profesjonalizmem oraz sumiennością w wykonaniu powierzonych zadań podczas organizacji szkoleń.
Z przyjemnością rekomendujemy usługi szkoleniowe świadczone przez AVENHANSEN."

Fabryka Mebli FORTE

,,(...) Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia, mający odzwierciedlanie w danych uzyskanych z ankiet od uczestników. Szkolenie cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera."

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone (...) w sposób profesjonalny, rzetelny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. Uczestnicy otrzymali obszerne materiały szkoleniowe."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny

,,(...) Efekty szkolenia były widoczne zarówno w trakcie trwania zajęć, jak i po ich zakończeniu, Organizacja szkolenia była zgodna z naszymi oczekiwaniami, a wszelkie formalności zostały załatwione sprawnie i rzetelnie. Gorąco polecamy AVENHANSEN jako solidnego partnera w dziedzinie realizacji szkoleń."

SILEMAN Sp. z o.o.

,,(...) W ramach szkolenia firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zrealizowała usługę, która została bardzo wysoko oceniona, zarówno pod kątem wiedzy przekazanej uczestnikom jak i praktycznych zastosowań. Przygotowane materiały, dobór ćwiczeń oraz urozmaicona forma wykładów świadczą
o profesjonalnym przygotowaniu szkolenia i spełniają nasze oczekiwania.Rekomendujemy szkolenia organizowane przez AVENHANSEN Sp. z o.o. jako profesjonalną i godną zaufania firmę szkoleniową gwarantującą bardzo wysoka jakość usług."

,,(...) W ramach szkolenia firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zrealizowała usługę, która została bardzo wysoko oceniona, zarówno pod kątem wiedzy przekazanej uczestnikom jak i praktycznych zastosowań. Przygotowane materiały, dobór ćwiczeń oraz urozmaicona forma wykładów świadczą
o profesjonalnym przygotowaniu szkolenia i spełniają nasze oczekiwania. Na wyróżnienie zasługuje również Trener, który wykazał się dobrym przygotowaniem merytorycznym, wiedzą praktyczną opartą na własnych biznesowych doświadczeniach oraz skuteczną metodyką przekazywania informacji, co zostało potwierdzone w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników. (...)"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

,,(...) Z przyjemnością rekomenduję współpracę z firmą szkoleniową AVENHANSEN w zakresie przygotowania i przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń w języku angielskim. Dotychczasowa współpraca pozwala nam przedstawić firmę AVENHANSEN jako godnego polecenia partnera
w realizacji projektów szkoleniowych."

Ministerstwo Środowiska

,,(...) Oceniam, że szkolenia przeprowadzone przez firmę AVENHANSEN w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój zawodowy uczestników, którzy wzięli w nich udział. Miła atmosfera, profesjonalni trenerzy i fachowa obsługa zapewniły bardzo wysoki poziom otrzymanej przez nas usługi."

Santander Consumer Bank S.A.

,,(...) Było to już trzecie szkolenie organizowane przeze mnie we współpracy z AVENHANSEN i niezmiennie doświadczenia z tej współpracy należy ocenić bardzo pozytywnie. Na uwagę zwraca elastyczność w dostosowaniu oferty proponowanej przez AVENHANSEN do indywidualnych preferencji zamawiającego. I to począwszy od samego programu szkolenia, dostępności trenera na długo przed terminem szkolenia, poprzez cenę samego szkolenia, jego lokalizację, aż po kwestie menu w ramach organizowanego cateringu. (...) Z pełną odpowiedzialnością i przyjemnością zarazem, polecam AVENHANSEN Sp. z o.o. jako w pełni profesjonalnego i godnego zaufania partnera, gwarantującego wysoką jakość oferowanych usług."

Polinvest Sp. z o.o.

,,Firma szkoleniowo-doradcza AVENHANSEN Sp. z o.o. w terminie 19-27 sierpnia 2013 r. świadczyła dla nas usługę prawną w postaci analizy dokumentów i sporządzania opinii dotyczących wdrażania standardów ochrony danych osobowych. Doradztwo zostało zrealizowane
z zachowaniem warunków umowy i najwyższej staranności wykonania. Prawnicy wykonujący usługę wykazali się zaangażowaniem oraz ogromną wiedzą w temacie objętym zakresem zamówienia. Z pełnym przekonaniem polecam usługi doradcze AVENHANSEN Sp. z o.o., gdyż gwarantuje to terminową, rzetelną i sprawną realizację powierzonego zadania. Jednocześnie wyrażamy chęć podjęcia współpracy w przyszłości."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

,,(...) Uczestnicy szkolenia docenili fachowość i zaangażowanie prowadzącego a poziom merytoryczny został bardzo wysoko oceniony w ankietach poszkoleniowych. Z pełnym uznaniem polecamy AVENHANSEN Sp. z o.o. jako organizatora szkoleń."    

 

 

„(...) Szkolenie zostało zorganizowane przez Panią Annę Korchowiec, Managera ds. organizacji szkoleń zamkniętych, która zadbała o wysoki poziom organizacji szkolenia i satysfakcję uczestnikó.Szkolenie, prowadzone przez trenera Krzysztofa Sobieraja, miało wysoki poziom merytoryczny, a jego program został zdecydowanie dostosowany do potrzeb naszej firmy. Wykładowca wykazał się wysokimi kompetencjami zawodowymi, prezentując bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz zdolności komunikacyjne, co uczestnicy ocenili w wypełnionych ankietach oraz opiniach.”

 

 

,,(...) Szkolenie poprzedzone było diagnozą potrzeb. Odbyło się w formie wykładowo-warsztatowej, co pozwoliło na efektywne przysfojenie wiedzy przez osoby, które wzięły w nim udział. Zajęcia zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników, którzy podkreślali wysokie kompetencje prowadzących: Pana Krzysztofa Sobieraj i Pani Marii Szymowej-Witek.

Firma AVENHANSEN okazała się solidnym i godnym polecenia partnerem w zakresie usług szkoleniowych, zarówno jesli chodzi o profesjonalizm trenerów, jak i organizacyjne aspekty szkolenia.

Przeprowadzone szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwanie. Rekomendujemy współpracę z firmą AVENHANSEN w zakresie realizacji szkoleń."

 

 

,,(...) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zrealizowała dla 59 pracowników Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szkolenie "KP z uwzględnieniem najnowyszych zmian".

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zapewniła logistyczne zaplecze realizacji projektu, w tym m.in. noclegi, salę szkoleniwą, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz realizację warsztatu. Całość usługi została zrealizowania z zachowaniem wysokiej jakości.

Polecamy Firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji projektów szkoleniowych."

 

 

,,W dniu 28 kwietnia 2017 roku Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zrealizowała dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa szkolenie "Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego". W szkoleniu uczestniczyło 61 pracowników Oddziału.

Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zapewniła logistyczne zaplecze realizacji projektu, w tym m.in. nocleg, salę szkoleniową, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz realizację warsztatu. Całość usługi została zrealizowana zgodnie z ustaleniami, z zachowaniem najwyższej jakości.

Polecamy Firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidnego partnera przy realizacji projektów szkoleniowych."

MULTI PROJEKT FHU sp. z o. o. sp. k.

„(...) Warsztaty były przeprowadzone z zachowaniem najwyższej staranności i solidności. Trener wykazał się perfekcyjną znajomością omawianej tematyki i pełnym profesjonalizmem. Zarówno przebieg szkoleń jak i ich organizacja spełniły nasze oczekiwania. Na uwagę zasługuje również elastyczność firmy w podejmowanych działaniach. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z zespołem AVENHANSEN Sp. z o.o., z przyjemnością będziemy korzystać z usług w przyszłości. Polecamy firmę jako solidnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych.”

CCFOUND SP. Z O.O. SP.K.

,,(...) Zrealizowane szkolenie po raz kolejny spełniło nasze oczekiwania. Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę AVENHANSEN jako fachową instytucję szkoleniową gwarantującą wysoką jakość swoich usług."

NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki

,,(...) Z firmą AVENHANSEN współpracujemy od kilku lat. Profesjonalizm w przygotowaniu programu szkolenia oraz życzliwa współpraca
z przedstawicielem Państwa firmy zasługują na wysoką ocenę. Szkolenia przygotowane przez Państwa firmę oceniamy wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Z przyjemnością rekomendujemy AVENHANSEN, jako firmę doświadczoną w realizacji projektów szkoleniowych w powyższym zakresie."

SuperDrob S.A.

,,(...) Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako profesjonalnego partnera do współpracy przy realizacji wszelkiego rodzaju projektów szkoleniowych."

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

,,(...) Proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania. Trener wykazał się dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem. Rekomendujemy AVENHANSEN wszystkim organizacjom, które szukają rzetelnego, efektywnego partnera szkoleniowego dla swoich pracowników."

Swisspor Polska Sp. z o.o.

,,(...) Polecamy na wybór szkolenia firmy AVENHANSEN. Współpraca z doświadczonym prowadzącym pozwoliła na zaczerpnięcie nowej i przydatnej wiedzy."

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych "Kraków" w Krakowie sp. z o.o.

,,(...) Luźny i zrozumiały przekaz informacji, możliwość dyskusji i zadawania pytań, przyjazna atmosfera - to najczęstsze opinie jakie uczestnicy opisywali w ankietach oceniających szkolenie. Polecamy firmę AVENHANSEN wszystkim, którym zależy na podniesieniu wiedzy swoich pracowników i efektywniejszej pracy."

Gmina Ustrzyki Dolne

,,(...) Szkolenie zostało zrealizowane w sposób rzetelny i na wysokim poziomie merytorycznym. Na podkreślenie załuguje również fakt, iż zarówno wcześniejszy kontakt z firmą dotyczący ustaleń szczegółów szkolenia, przygotowania materiałów, zawarcia umowy a także przesłania certyfikatów odbywały się w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokiej kultury osobistej, dlatego też firma AVENHANSEN jest godna polecenia."

Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A.

,,(...) Profesjonalna obsługa oraz wysoki poziom prowadzonych kursów skłaniają nas do zarekomendowania współpracy z firmą AVENHANSEN wszystkim, którzy chcą podnosić kompetencje swoich pracowników."

Sąd Rejonowy w Chorzowie

,,(...) Firma wywiązała się z warunków umowy należycie. Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym i zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. W związku z powyzszym polecam firmę AVENHANSEN z Krakowa jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe."

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

,,(...) Firma AVENHANSEN przeprowadziła dla Rządowej Agencji rezerw Strategicznych szkolenia ,,Zmiany w prawie pracy 2022/2023" oraz ,,Zabezpieczenia umowne w praktyce - weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucje." Szkolenia zostały zrealizowane zgodnie
z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy."

Muchowiecka Apartaments Paulina Wylegała

,,(...) Jestem usatysfakcjonowana przeprowadzonym profesjonalnie szkoleniem, dzięki któremu mój zespół jeszcze lepiej funkcjonuje we wspólnej przestrzeni. Z ogromną przyjemnością polecam AVENHANSEN każdemu przedsiębiorcy w ramach doskonalenia zawodowego."

Automation Trader Sp. z o.o.

,,(...) Z pełnym przekonaniem możemy polecić szkolenia z ramienia firmy AVENHANSEN. Jeśli ktoś oczekuje szkoleń przeprowadzanych na najwyższym poziomie profesjonalizmu i fachowości, to nie mógł lepiej trafić."

NetWorkS! sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie przygotowano w profesjonalny sposób, zarówno od strony organizacyjnej jak i merytorycznej (...).  Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników."

Fundacja DKMS

,,(...) Dzięki zastosowaniu różnych metod szkoleniowych uczestnicy otrzymali szeroką wiedzę teoretyczną. Współpraca z firmą AVENHANSEN przebiegła pomyślnie, uczestnicy szkolenia rozwinęli skrzydła i chętnie korzystają z nabytych umiejętności."

Teatr Groteska

,,(...) Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny, zgodnie z ustaleniami stron. Zarówno przebieg szkolenia jak i organizacja spełniły nasze oczekiwania. Polecamy firmę AVENHANSEN jako kompetentnego i rzetelnego partnera."

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

,,(...) Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia dały nieocenione korzyści w zakresie wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Uczelni. Polecam AVENHANSEN jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników."

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

,,(...) Trzeba podkreślić pełny profesjonalizm AVENHANSEN na każdym etpaie przygotowania szkolenia, tym bardziej, że odmomentu zgłoszenia naszego udziału do terminu szkolenia było bardzo mało czasu. Już od pierwszych rozmów AVENHANSEN przejęło inicjatywę, proponując program szkolenia dostosowany do potrzeb i oczekiwań kadry kierowniczej. (...)"

Nexity Polska Sp. z o.o.

,,(...) Firma AVENHANSEN to solidny i godny polecenia partner w zakresie usług szkoleniowych, zarówno jeśli chodzi o kadrę trenerską jak i zaplecze organizacyjne."

Archiwum Państwowe w Warszawie

,,(...) Bardzo dziękujemy za dobrze przeprowadzone szkolenie, które w bardzo dużym stopniu rozszerzyło wiedzę pracowników Archiwum
w dziedzinie przeprowadzania inwestycji budowlanej. Z przyjemnością rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową posiadającą doswiadczoną kadrę wykładowców."

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

,,(...) Zajęcia były przeprowadzone dynamicznie, z entuzjazmem, który udzielał się uczestnikom szkolenia a każdy punkt teorii poparty był ćwiczeniami. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów do zastosowania w codziennej pracy zawodowej. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zapewniła również na wzorowym poziomie kompleksową organizację szkolenia - zapewnienie sali konferencyjnej z obsługą techniczną, noclegów, pełnego wyżywienia oraz organizację wieczoru integracyjnego. W związku
z powyższym z przyjemnością rekomendujemy Firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako profesjonalnego i solidnego organizatora szkoleń, gwarantującego wysoka jakość szkoleń zarówno pod względem merytorycznym, jak i również organizacyjnym."

 

„W dniu 18.05.2017 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym i przeprowadzonym przez Firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. (…) W oparciu o wnikliwą analizę potrzeb wszystkich uczestników szkolenia Pani Adrianna przeprowadziła warsztaty kreatywnego myślenia
z wykorzystaniem koncepcji Design Thinking. Zajęcia były prowadzone dynamicznie, a każdy punkt teorii był poparty ćwiczeniami. Otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów do zastosowania w codziennej pracy zawodowej. (…) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. Zapewniła również na wzorowym poziomie kompleksową organizację szkolenia – zapewnienie sali konferencyjnej z obsługą techniczną, noclegów, pełnego wyżywienia oraz organizację wieczoru integracyjnego.”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

,,(...) Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Na szczególna uwagę zasługuje przygotowanie Trenera. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, zgodnie z uwzględnionym programem."

 

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy. Zajęcia miały charakter warsztatowy oparty na aktywnej pracy i zadaniach praktycznych. Trener przeprowadził szkolenie
w sposób rzetelny i profesjonalny. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników w ankietach poszkoleniowych."

Sosnowieckie Wodociągi S.A.

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i rzetelny, zgodnie z warunkami zawartej umowy. Prowadzący wykazał się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem, a także dużą elastycznością w trakcie warsztatów. Zarówno organizacja jak
i przebieg szkolenia spełniły oczekiwania uczestników."

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

,,(...) Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową posiadającą doświadczoną kadrę wykładowców, organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników."

Muzeum Historii Polski w Warszawie

,,(...) Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firma AVENHANSEN. Każdy etap cechowały bardzo dobra organizacja, sprawność działania oraz chęć dostosowania usługi do naszych potrzeb. Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jej przyszłym klientom, jako rzetelnego
i sprawdzonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych."

Energa Obrót

,,Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako profesjonalnego i rzetelnego dostawcę usług szkoleniowych. Realizowane na nasze zlecenie warsztaty z zakresu efektywnej współpracy w zespole z elementami komunikacji w dniach 10-11.10.2016 i 18-19.10.2016 przeprowadzone zostały na najwyższym poziomie, co przełożyło się na wysoka ocenę uczestników. (...)"

Komenda Policji w Radomiu

,,Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.
Plan szkolenia zrealizowaniy był z nalezytą starannością a trenerzy wykazali się  profesjonalnym i merytorycznym przygotowaniem oraz kompetencjami trenerskimi, które umozliwiły wzbudzenie zainteresowania i zaangażowania uczestników szkolenia. (...)"

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

,,(...) Polecamy firmę AVENHANSEN jako realizatora usług szkoleniowych."

PKP Energetyka S.A.

,,(...) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. podczas przygotowania i realizacji szkoleń wykazała się dużą sprawnością oraz profesjonalizmem. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny z zachowaniem najwyższej jakości. Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do potrzeb uczestników. Sposób realizacji zajęć angażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach.   Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy."

Urząd Miasta Braniewa

,,(...) Zarówno strona logistyczna spotkania, jak i poziom merytoryczny zrealizowanych warsztatów oraz współpraca z Managerem ds. Organizacji Szkoleń Panią Anną Korchowiec pozwala zarekomendować firmę AVENHANSEN SP. z o.o. jako rzetelnego partnera przy organizacji tego typu projektów."

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Witkowie

,,(...) Proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia spełnił nasze oczekiwania. Trener przeprowadził szkolenie w sposób rzetelny i fachowy, reprezentując wysoki poziom przygotowania merytorycznego. Szkolenie zrealizowane przez firmę AVENHANSEN spełniło nasze oczekiwania, dlatego z przyjemnością rekomendujemy ją organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich pracowników."

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

,,(...) Wszystkie szkolenia zostały zrealizowane zgodnie z zapisami w umowach, z dochowaniem najwyższych standardów szkoleniowych. Miernikiem bardzo dobrej oceny powyższych szkoleń są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach ewaluacyjnych."

Przedsiębiorstwo Instalacyjne UNIMAX sp. z o.o.

,,(...) Spotkanie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie pod względem zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. Plan szkolenia zrealizowan z najwyzszą starannością a trener wykazał się profesjonalnym przygotowaniem oraz wysokimi kompetencjami. Rekomendujemy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera przy organizacji tego typu projektów."

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu

,,(...) Polecamy firmę AVENHANSEN jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń."

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

,,(...) Organizator profesjonalnie podszedł do powierzonego zlecenia. Realizacja wraz z przygotowaniem szkolenia przebiegła w sposób sprawny. Zajęcia zostały przeprowadzone zrozumiale dla uczestników, zgodnie z programem szkoleniowym oraz zawartą umową. Dzięki przygotowaniu
i zaangażowaniu trenera w realizację projektu, uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet informacji, które z pewnością wzmocnią relację komunikacyjne
w miejscach pracy. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego rekomenduje AVENHANSEN jako kompetentnego dostawcę rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych, który oferuje pomoc w wyborze szkoleń w sposób trafny i dopasowany do potrzeb kontrahenta."

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

,,(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN przebiegała bez zakłóceń. Wykonawca wywiązał się z przyjętych zobowiązań."

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.

,,(...) Oferta firmy AVENHANSEN na przeprowadzenie takiego szkolenia została wybrana po analizie kilku ofert nadesłanych przez renomowane firmy szkoleniowe. Pomimo braku wcześniejszych kontaktów, współpraca przy organizacji szkolenia układała się bardzo dobrze m.in. dzięki łatwości kontaktów z Panią Anna Sendorek, Specjalistą ds. Realizacji Projektów w firmie AVENHANSEN.   Program szkolenia został uzgodniony pomiędzy nami a trenerem, więc z chwilą rozpoczęcia szkolenia uczestnicy mieli przygotowane pytania, które nurtowały ich podczas pracy zawodowej. (...)   Na uwagę zasługuje również sprawność działania firmy AVENHANSEN w sprawach organizacyjnych zarówno przed jak i po szkoleniu. Firmę AVENHANSEN możemy polecić jako wiarygodnego partnera w zakresie szkoleń pracowniczych."

Logisat sp. z o.o.

,,(...) Szkolenia zrealizowane przez firmę AVENHANSEN spełniły nasze oczekiwania, dlatego z przyjemnością rekomendujemy ją organizacjom, którym zależy na rozwoju kompetencji swoich i pracowników."

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

,,(...) Firma AVENHANSEN zrealizowała usługę, zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń. (...) Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie
z postawionymi wymogami. Z uwagi na sytuację epidemiczną część szoleń odbyła się on-line."

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

,,(...) Organizacja działania, doświadczenie, profesjonalizm oraz umiejętność dopasowania do potrzeb klientów miał decydujący wpływ na prawidłowy przebieg zleconych zadań. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z zaakceptowanym programem oraz postanowieniami umowy. Zaangażowanie, terminowość i dyspozycyjność czynią z firmy AVENHANSEN godnego zaufania i polecenia partnera w organizacji szkoleń dla pracowników."

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

,,(...) Szkolenie zostało zorganizowane z należytą starannością. Uczestnicy poprawnie ocenili wartość merytoryczną szkolenia, formę, sposób jego prowadzenia i kompetencje dydaktyczne trenera oraz przydatność materiałów szkoleniowych. Jednostka szkoleniowa AVENHANSEN spełniła oczekiwania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w zakresie realizacji ww. szkolenia w tym organizacji sali szkoleniowej i cateringu podczas szkolenia."

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce

,,(...) Z przyjemnością rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową posiadającą doświadczoną kadrę wykładowców i bardzo dobre zaplecze techniczne."

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

,,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu poleca firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako profesjonalną i innowacyjną firmę szkoleniową. Szczególnie cenimy elastyczność, wysoki poziom kompetencji pracowników firmy oraz pełne wsparcie na każdym etapie.
Polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidnego i godnego zaufania partnera. Współpraca z takimi firmami zawsze jest owocna
i obustronnie korzystna. Szkolenia w formie wykładów i warsztatów są prowadzone bardzo zrozumiale i ciekawie. Cechuje je bardzo wysoki poziom merytoryczny, ogromne zaangażowanie trenerów, dbałość o jakość, a przede wszystkim skuteczny przekaz. Uważamy, że zajęcia prowadzone przez AVENHANSEN Sp. z o.o. podnoszą kompetencje przeszkolonych pracowników.
Z przyjemnością obserwujemy dynamiczny rozwój firmy AVENHANSEN Sp. z o.o. i wspólnie wspieramy swoje działania marketingowe oraz oceniamy współpracę w najwyższych notach."

Sklep Jubilerski SEZAM Bogdan Buczek

,,(...) Szkolenia zostało rzetelnie zorganizowane, firma wywiązała się z ustalonych wcześniej założeń w sposób profesjonalny. Umiejętności trenera, przystępny przekaz oraz wysokowartościowy charakter szkolenia zasługują na szczególne uznanie. Wiedza
i doświadczenie zdobyte podczas szkolenia dały nieocenione korzyści dla sprawnego funkcjonowania firmy.
Polecam AVENHANSEN Sp. z o.o. jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników."

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

,,Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w okresie 12 września 2017 r. - 22 września 2017 r., zrealizowała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterech edycji szkolenia
z zakresu "Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji", przy czym każda edycja szkolenia obejmowała 16 godzin szkoleniowych.
W szkoleniu wzięło udział łącznie 70 pracowników tut. Urzędu.
Proces związany z organizacją i przebiehiem szkolenia przeprowadzony został zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Trenerem prowadzącym szkolenie była Pani Agnieszka Masłowska-Gądek, która została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, zarówno pod względem przygotowania merytorycznego, jak również sposóbu prowadzenia zajęć.
Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. kompleksowo podeszła do tematu i przeprowadziła szkolenie w sposób profesjonalny, uwzględniając specyfikę pracy naszej instytucji oraz potrzeby uczestników szkolenia."

Budimex S.A.

,,(...) Usługa obejmowała przeprowadzenie szkolenia wraz z jego obsługą logistyczną w postaci zapewnienia sali szkoleniowej. Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w sposób należyty i zgodnie z umową, a przedstawiciele firmy należycie wywiązali się ze swoich obowiązków."

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

,,(...) Zajęcia zostały przeprowadzone z należytą starannością. Uczestnicy docenili przygotowane materiały szkoleniowe, które dały szansę do utrwalenia i usystematyzowania nowo zdobytej wiedzy. Z przyjemnością możemy polecić usługi AVENHANSEN wszystkim podmiotom, które szukają solidnego i wiarygodnego partnera na rynku szkoleniowym."

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

,,(...) Szkoelnie zostało starannie przygotowane, dzięki doskonałej komunikacji z biurem Firmy. Uczestnicy docenili perfekcyjnie merytoryczne
i metodyczne przygotowanie Trenera, co zaowocowało zrealizowaniem programu szkolenia w sposób ciekawy, dynamiczny i efektywny. Polecamy usługi AVENHANSEN, jako rzetelnego Partnera, przekazującego wiedzę w sposób profesjonalny, miły i skuteczny." 

Starostwo Powiatowe w Mławie

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo i sprawnie, a jego zakres był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Bardzo dobre przygotowanie trenera, jego profesjonalizm i komunikatywność oraz wysoki poziom szkolenia docenili wszyscy uczestnicy szkolenia. Biorąc pod uwagę zaangażowanie i solidne przygotowanie oraz jakość świadczonej usługi, Starostwo Powiatowe w Mławie rekomenduje Firmę AVENHANSEN jako partnera do realizacji usług szkoleniowych."

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY Pruszków

,,(...) Dzięki doskonałej komunikacji z pracownikiem Państwa biura - Anną Korchowiec, szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb. Starannie przygotowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowo dopracowany program szkolenia, zagwarantowały wysoki poziom merytoryczny. Wykładowca poprzez znajomość tematyki, umiejętności przekazywania informacji oraz dostosowanie zakresu materiałów przeprowadził szkolenie na wysokim poziomie. Z przyjemnością możemy polecić firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników."

Sąd Okręgowy w Koszalinie

,,(...) Zajęcia zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Wykładowca posiada duży zasób wiedzy, który w profesjonalny sposób przekazał uczestnikom szkolenia. Realizacja szkolenia przez firmę AVENHANSEN spełniła oczekiwania szkoleniowe pracowników. Z przyjemnością możemy zarekomendować organizowane przez nią szkolenia w zakresie dostępu do informacji publicznej."

Archiwum Narodowe w Krakowie

,,(...) Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy w zakresie szkoleń on-line. Szkolenia były przeprowadzone w sposób rzetelny, z należytą starannością. Firma AVENHANSEN to w naszym odczuciu bez wątpienia firma zasługująca na rekomendację."

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

,,(...) Z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że szkolenie wniosło ogromną wartość dodaną w codzienną pracę. Pracownicy ocenili szkolenie i trenerów, jako merytoryczne oraz docenili przygotowanie ze strony organizatora. Podsumowując dotychczasową współpracę możemy polecić firmę AVENHANSEN jako rzetelnego partnera."

EMAT HRC Elżbieta Matysiak

,,(...) Na pochwałę zasługuje perfekcyjna organizacja szkolenia ze strony Firmy AVENHANSEN. Polecamy usługi szkoleniowe AVENHANSEN, wszystkim tym, którym zależy na skutecznym zwiększaniu umiejętności i wiedzy swoich pracowników."

GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE sp. z o.o. sp. k.

,,(...) Dzięki sprawnej współpracy, pomocy i uprzejmości ze strony pracowników firmy AVENHANSEN, przeprowadzone szkolenia zostały w większym stopniu dofinansowane w ramach projektu ,,Małopolskie Bony Rozwojowe". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny i z należytą starannością, a firma AVENHANSEN jest firmą godna polecenia do współpracy w zakresie świadczonych usług szkoleniowych."

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

,,(...) Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trener prowadzący zajęcia zaprezentował szeroką wiedzę oraz doświadczenie w omawianych zagadnieniach. Sposób realizacji zajęć zaangażował pracowników do aktywnego udziału w warsztatach. Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako kompetentną i odpowiedzialną firmę szkoleniową w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń dla pracowników."

Zakład Maszyn Górniczych "GLINIK" Sp. z o.o.

„(…) Wszystkie działania związane z realizacją usługi szkoleniowej wykonane zostały na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny
i solidny. (…) Zdobyta wiedza z pewnością przełoży się na zwiększenie efektywności pracy i podniesie kwalifikacje zawodowe uczestniczących
w szkoleniu pracowników. Zakład maszyn Górniczych „Glinik” Sp. z o.o. w Gorlicach wyraża zadowolenie ze współpracy i poleca firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

,,(...) Firma AVENHANSEN, na zlecenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przeprowadziła warsztaty dla 60 uczestników.
Przedmiot umowy został zrealizowany sprawnie i terminowo, w sposób zgodny z postanowieniami umowy."

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

,,(...) Proces współpracy z firmą AVENHANSEN w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń przebiegał bez problemowo z dochowaniem należytej staranności. Tematyka szkoleń charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, a Trenerzy prowadzący zajęcia wykazali otwartość i elastyczność oraz zaangażowanie we współpracę z naszymi pracownikami. Polecamy współpracę z firmą AVENHANSEN jako rzetelnych
i uczciwych profesjonalistów w zakresie oferowanych usług szkoleniowych dla pracowników."

Urząd Gminy Stare Babice

,,(...) Dzięki postawie i przygotowaniu trenera szkolenie spełniło oczekiwania naszych pracowników. Rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową oraz wiarygodnego partnera do współpracy."

ZPUE S.A.

,,(...) Każde warsztaty zostały przeprowadzone merytorycznie, zgodnie z autorskim programem poszczególnego trenera i były wysoko ocenione przez uczestników. Na wysoką ocenę szkoleń wpłynęły profesjonalnie prowadzone zajęcia z wykorzystaniem praktycznych przykładów w opraciu
o realne sytuacje i przypadki zawodowe. Dzięki postawie i przygotowaniu trenerów szkolenia spełniły oczekiwania naszych pracowników. Rekomendujemy AVENHANSEN jako kompetentną firmę szkoleniową oraz wiarygodnego partnera do współpracy."

PartnerTech Sieradz Sp. z o.o.

,,(...) Jesteśmy zadowoleni z metod dydaktycznych zastosowanych podczas treningu. Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, bardzo profesjonalnie i rzetelnie. (...)"

Capgemini Polska sp.z o.o.

,,(...) Wsłuchiwanie się w potrzeby Klienta, elastyczność i partnerska współpraca zagwarantowały wysoki poziom merytoryczny jak
i organizacyjny szkolenia. (...) Doceniamy praktyczną wiedzę Trenera AVENHANSEN, który potrafił zawiłe nieraz kwestie wyjaśnić
w prosty sposób. Jego umiejętności komunikacyjne i profesjonalizm zostały dostrzeżone przez uczestników. (...)"

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza

,,(...) Firma AVENHANSEN przygotowała szkolenie sprawnie i bardzo profesjonalnie pod względem organizacyjnym, dostosowując się do naszych potrzeb. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszania zagadnień oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykładowcę. Serdecznie polecamy firmę AVENHANSEN jako godnego zaufania profesjonalistę
w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń."

Regis Sp. z o.o.

,,(...) Planujemy kontynuować współpracę z firmą AVENHANSEN w zakresie szkoleń naszych pracowników, gdyż uważamy, że szkolenia organizowane przez tą firmę z pewnością przełożą się na zwiększenie efektów naszej pracy."

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, bardzo profesjonalnie i rzetelnie.
Kontakty z Pracownikami Firmy Avenhansen Sp. z o.o. nie budzą żadnych zastrzeżeń. Spotkaliśmy się z otwartością, elastycznością
i dużą życzliwością. Z całą odpowiedzialnością polecamy Firmę Avenhansen Sp. z o.o. jako godnego zaufania profesjonalistę
w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń."

Salumanus sp. z o.o.

,,(...) Uczestnicy kursu bardzo pozytywnie wypowiadali się na jego temat. Teoria przeplatała się z praktyką, część pracy wykonywana była w grupach co pozwoliło na czynny udział każdego z uczetników. Informacje przekazywane były z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy dydaktycznych, z każdego zadania były wyciągane wnioski. Trenerzy w sposób umiejętny potrafili nawiązywać kontakt z grupą w wyniku czego zarówno wykłady jak i ćwiczenia upływały w miłej atmosferze. Z przyjemnością możemy polecić firmę AVENHANSEN jako wiarygodną
i profesjonalną firmę szkoleniową."

Krajowa Szkoła Skarbowości

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo. Usługa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie."

KZN Rail sp. z o.o.

,,(...) Współpraca z firmą AVENHANSEN w trakcie szkolenia oraz obsługa po szkoleniu stały na bardzo wysokim poziomie. Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb i specyfiki naszej firmy, a zajęcia przeprowadzone zostały w sposób profesjonalny i w pełni zrealizowały wcześniejsze założenia programowe. Czas trwania szkolenia oraz ilość i jakość materiałów szkoleniowych sprzyjały realizacji zaplanowanego materiału. Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako solidnego i godnego polecenia partnera realizującego usługi szkoleniowe."

MERCURY ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o.

„(...) Szkolenia poprzedzone były analizą naszych potrzeb, ich realizacja przebiegła w sposób bardzo profesjonalny i rzeczowy. Uczestnicy dużo na nich skorzystali i na pewno przełoży się to na zwiększenie ich efektywności pracy zawodowej. Również obsługa
i kontakty z Pracownikami firmy AVENHANSEN Sp. z o.o. przed i po szkoleniu były i są bardzo dobre. Serdecznie polecamy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako godnego zaufania profesjonalistę w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.”

Bialmed Sp. z o.o.

,,(...) Firma AVENHANSEN przygotowała program szkoleń na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Wszelkie omawiane tematy były szczegółowo dopracowane i dostosowane do naszych potrzeb. Wiedza i kompetencja wykładowców gwarantowała fachowe i rzetelne świadczenie usług. Dotychczasowa współpraca sprawiła, że z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako doświadczonego i wiarygodnego partnera w realizacji szkoleń dla pracowników."

Jureko S.A.

,,(...) Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. wykazała się starannością oraz dokładnością w celu realizacji programu szkolenia. Jakość realizowanych szkoleń jest bardzo wysoka, doskonały wybór trenera o wszechstronnej - rozległej wiedzy do prowadzenia szkolenia był także nie bez znaczenia. Szkolenia organizowane przez firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. są na najwyższym poziomie."

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

,,AVENHANSEN z siedzibą w Krakowie przygotowała i przeprowadziła w terminie 18-19 czerwca 2019 r. dla 24 pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach szkolenie. (...) Szkolenie przeprowadzone zostało z należytą starannością oraz na wysokim poziomie merytorycznym."

INVENTRONICS sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie oceniamy jako profesjonalne zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. jesteśmy zadowoleni
z metod dydaktycznych stosowanych podczas treningu. Podziwiamy poziom wiedzy trenera. (...)"

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

,,(...) Prowadzący szkolenie w sposób profesjonalny i przystępny omówił wszelkie zagadnienia z zakresu przeprowadzania inwentaryzacji oraz norm
i przepisów, które je regulują. Przeprowadzone szkolenie odznaczało się odpowiednim przygotowaniem trenera. Znajomość tematu szkolenia oraz umiejętność przekazywania wiedzy i udzielanie odpowiedzi przez trenera oceniam na poziom bardzo dobry. Niniejszym listem referencyjnym pragnę wyrazić duże zadowolenie z przeprowadzonegop szkolenia."

TORPOL S.A.

,,(...) Rekomendujemy firmę szkoleniową AVENHANSEN jako rzetelnego i profesjonalnego partnera. Firma zrealizowała usługę bardzo efektywnie
i starannie w zakresie teoretycznym jak i praktycznym (gry symulacyjne), uwzględniając przy tym nasze prośby i zalecenia co do zagadnień oraz formy szkolenia."

Ramirent S.A.

,,(...) Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane, zgodnie z wcześniej założonymi ustaleniami. Zajęcia zostały przeprowadzone kompetentnie
i sprawnie. Przekazana wiedza i sposób jej wykorzystania w praktyce został oceniony bardzo wysoko przez uczestników szkolenia. Z pełnym uznaniem polecamy AVENHANSEN jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie realizacji szkoleń dla pracowników."

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

,,(...) Firma AVENHANSEN na zlecenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przeprowadziła jednodniowe szkolenie nt. ,,Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy." Cała usługa wykonana została w sposób należyty, zgodny z umową, a współpraca z wykonawcą przebiegała bez zastrzeżeń." 

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim

,,(...) Całość usługi oceniamy bardzo pozytywnie. Firma okazała się partnerem sprawnym organizacyjnie, profesjonalnym i rzetelnym.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję firmę AVENHANSEN z siedzibą w Krakowie jako wiarygodnego i solidnego partnera, któremu
z pełnym zaufaniem można powierzyć realizację usług szkolenowych i logistycznych."

W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o.

,,(...) Trener-przekazała w ciekawy sposób ogromną wiedzę z zakresu obsługi klienta oraz pracy w zespole. Podczas ćwiczeń wymagała ciągłego zaangażowania, adekwatnie do oczekiwań uczestników. Umiejętności trenera, jego osobowość i jakość komunikacji sprawiła, że uważam szkolenie za wartościowe, podnoszące kompetencje naszych pracowników, dlatego też rekomenduję je innym."

Chomik M. Świeży Spółka Jawna

,,(...) Warsztaty stały się okazją do sprawdzenia zdobytej wiedzy i przetestowania umiejętności nabytych przez uczestników. Całe dwa dni szkoleniowe upłynęły w sympatycznej atmosferze, ułatwiającej przyswajanie nowych treści. Wyrażamy zadowolenie zarówno z przygotowania merytorycznego i pedagogicznego trenerki, formy przeprowadzenia szkolenia, jak i zakresu tematycznego, Z pewnością możemy polecic firmę AVENHANSEN."

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

,,(...) Szczególne uznanie uczestników szkolenia dla trenera, który swoją wiedzę pragmatyczną wykorzystał do udzielenia porad i rozwiązań dla sytuacji problematycznych, występujących w praktyce. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z zamówieniem, należytą starannością, w pełni profesjonalnie. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu."

PJB Firma Handlowo Usługowa Paweł Buchaniec

,,(...) Przy realizacji projektów szkoleniowych firma AVENHANSEN wykazała się profesjonalizmem w doborze szkoleniowca, mistrzowskim zrealizowaniem tematów szkolenia i elastycznością w dostosowaniu się do potrzeb naszej firmy. Rekomendujemy firmę szkoleniową  AVENHANSEN jako bogatą w doświadczenie szkoleniowe, odpowiednie dobranie zakresu szkoleń, szybkość działania, terminowość."

Urząd Miasta Łodzi

,,(...) Szkolenie bardzo pomogło pracownikom Urzędu Miasta Łodzi w ich pracy na rzecz promowania pozytywnego wizerunku miasta."

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

,,(...) Usługa szkoleniowa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową."

Centrum Edukacji Zawodowej - Resortu Finansów

,,(...) Prowadzący szkolenie wykazał się dużym profesjonalizmem, znajomością omawianego tematu oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach oceny szkolenia. Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie, zgodnie z umową, a firma AVENHANSEN okazała się solidnym i wiarygodnym partnerem szkoleniowym."

MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone bardzo starannie przez trenera, który z dużym zaangażowaniem wprowadził uczestników w zagadnienia ściśle związane z tematem szkolenia. Polecamy firmę AVENHANSEN jako profesjonalnego organizatora szkoleń firmowych, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających Klientów."

CSI S.A.

,,(...) Polecamy zarówno firmę jak i trenera jako sprawdzonego i rzetelnego Partnera szkoleniowego. Profesjonalna obsługa, program dostosowany do potrzeb firmy, ciekawie prowadzone zajęcia sprawiają, że chętnie skorzystamy z usług firmy AVENHANSEN ponownie."

Urząd Gminy w Tczowie

,,(...) Materiały szkoleniowe przesłane wcześniej przez firmę AVENHANSEN okazały się bardzo szczegółowe i rzetelne. Całość szkolenia, jego przygotowania, osoby prowadzącej i materiałów dydaktycznych oceniamy na najwyższym poziomie i z wielką przyjemnością rekomendujemy współpracę z firmą AVENHANSEN Szkolenia&Doradztwo."

KMC-Services sp. z o.o.

,,(...) Prowadzone przez firmę AVENHANSEN szkolenia pozwalają przede wszystkim odświeżyć posiadaną już wiedzę jak i dowiedzieć się czegoś nowego co ostatecznie prowadzi do poszerzenia własnych kompetencji. Szkolenia zdecydowanie spełniły nasze oczekiwania. KMC poleca firmę AVENHANSEN jako sprawdzoną firmę szkoleniową." 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

,,(...) Trener realizujący szkolenie wykazał się dużą wiedzą merytoryczną oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu uczestnicy uzyskal odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Rekomendujemy firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do przeprowadzania szkoleń."

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

,,(...) Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, z dochowaniem należytej staranności. Wszelkie elementy szkolenia, takie jak: dobór wykładowcy, ilość i jakość przekazywanej wiedzy, przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników szkolenia, a przede wszystkim osobiste zaangażowanie Pani Aleksandry Bilińskiej zasługują na pochwałę i uznanie. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że szkolenie zorganizowane przez AVENHANSEN Sp. z o.o. spełniło nasze oczekiwania."

Urząd do Spraw Cudzoziemców

,,(...) Firma AVENHANSEN wywiązała się ze wszystkich zadań wynikających z przeprowadzenia szkolenia, takich jak zapewnienie odpowiedniego wykładowcy, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów uczestnictwa. Szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z rzetelnie przygotowanym programem. Możemy zaświadczyć, że szkolenie zostało profesjonalnie przeprowadzone. Wszystkie elementy jego przygotowania
i realizacji przebiegały sprawnie, firma wywiązała się ze wszystkich przydzielonych zadań. Polecamy firmę szkoleniową AVENHANSEN, jako solidnego partnera."

JOYSONQUIN Automotive Systems Polska sp. z o.o.

,,(...) Nasza współpraca z Firmą AVENHANSEN przebiegała zawsze sprawnie i charakteryzowała się dużą elastycznością, rzetelnością
i profesjonalizmem. Z całym przekonaniem rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako specjalistę w swojej branży i godnego zaufania partnera biznesowego, a w szczególności trenera jako wysoce wyspecjalizowanego fachowca."

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SAMED

,,(...) Specjaliści z AVENHANSEN wyróżniają się znakomitą wiedzą z zakresu obejmującym szkolenia. Komunikacja z naszą firmą była bardzo sprawna i profesjonalna. Zawsze możemy liczyć na wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania. Proponowane przez firmę działania na pewno przyczynią się do rozwoju naszej firmy, a rady na temat dodatkowych możliwości zaistnienia na rynku były bardzo cenne. Polecam firmę AVENHANSEN jako firmę szkoleniową, sami na pewno nie raz skorzystamy z ich usług."

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

,,(...) Szkolenia zostały przygotowane na wysokim poziomie, zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Podczas realizacji brane były pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w opraciu
o standardy określone przez Ministra Finansów. Materiały szkoleniowe zostały opracowane bardzo szczegółowo i rzetelnie. Przygotowanie merytoryczne i sposób przekazywania informacji przez Trenera oceniamy na najwyższym poziomie. Wiedza zdobyta podczas szkoleń znacząco przełożyła się na efektywność pracy urzędników przy określaniu celów i zadań oraz szacowaniu ryzyk na kolejny rok. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę AVENHANSEN jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń."

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

,,(...) Wykonawca zrealizował przedmiot umowyz najwyższą starannością,w opraciu o najnowszą wiedzę z zakresu psychologii. Sposób prowadzonych zajęć oraz treść poruszanych zagadnień w pełni zostały dostosowane do naszych potrzeb. Trener w interesujący i rzetelny sposób przedstawił zagadnienia związane z realizowanym tematem. Materiały dydaktyczne zostały opracowane w sposób czytelny i zrozumiały, co ułatwiło pogłębienie wiedzy przez uczestników spotkania. Polecamy firmę AVENHANSEN jako solidnego wykonawcę."

Columbus Energy

,,(...) Współpraca z AVENHANSEN przebiegła niezwykle owocnie. Wypracowane wspólnie standardy działania pomagają naszej organizacji rozwijać się, a pracownikom pozwalają na czerpanie satysfakcji z codziennej pracy zespołowej. Zarząd Columbus Energy docenia profesjonalne przygotowanie trenerów prowadzących szkolenia, jak i wysokie kompetencje organizacyjne kadry menagerskiej AVENHANSEN. Columbus Energy rekomenduje AVENHANSEN jako rzetelnego, profesjonalnego i kompetentnego Partnera w biznesie."

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

„(…) Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener był bardzo dobrze przygotowany i z zaangażowaniem prowadził szkolenia adekwatnie do oczekiwań uczestników. Pracownicy byli usatysfakcjonowani merytorycznym poziomem szkolenia, zajęcia prowadzone były
w sposób umożliwiający dyskusję i zadawanie pytań . Szkolenie pod kątem merytorycznym spełniło stawiane przez UMWM oczekiwania. (…)”

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

,,(…) Wykładowca zaprezentował wysoki poziom merytoryczny oraz łatwość w poruszaniu się zarówno wśród zagadnień teoretycznych jak
i praktycznych. Ponadto uczestnicy otrzymali obszerne materiały szkoleniowe pozwalające powrócić w przyszłość do tematyki szkolenia.
Z przyjemnością możemy polecić firmę AVENHANSEN Sp. z o.o. jako wiarygodnego i rzetelnego partnera.”

Przewozy Regionalne

,,(...) Firma AVENHANSEN wywiązała się należycie ze zobowiązań umówionych względem Spółki ,,Przewozy Regionalne."

MW Lublin sp. z o.o.

,,(...) firma zrealizowała usługi, które zostały bardzo wysoko ocenione, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających ze szkolenia. Prowadzący został bardzo pozytywnie odebrany przez uczestników i otrzymał bardzo wysoka notę. Wszyscy pracownicy wynieśli cenne doświadczenia, które na pewno zaowocują w przyszłości. Zajęcia były bardzo dobrze przygotowane pod kątem merytorycznym, zawierały dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym bardzo łatwo było przyswoić wiedzę. Materiały szkoleniowe również były wysokiej jakości. Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. zrealizowała szkolenia bardzo efektywnie i starannie. W zakresie zrealizowanej usługi jesteśmy zadowoleni ze współpracy
z firmą AVENHANSEN jako solidnym i rzetelnym partnerem."

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce

,,(...) Polecamy usługi szkoleniowe firmy AVENHANSEN, wszystkim tym, którym zależy na skutecznym zwiększaniu umiejętności i wiedzy swoich pracowników."

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach

,,(...) Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Zagadnienia ujęte w programie szkolenia, zostały wyczerpująco omówione. Na wszystkie pytania zadawane przez grupę, Trener odpowiadał w jasny i klarowny sposób. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN wszystkim, którzy poprzez szkolenia, pragną podnieść kompetencje swoich pracowników."

Straż Miejska m.st. Warszawy

,,(...) W oparciu o wysoki standard prowadzonych zajęć stwierdzamy, że firma AVENHANSEN jest postrzegana jako bardzo dobry, kompetentny organizator i realizator w zakresie szkoleń."

Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

,,(...) W ramach realizacji powierzonego zadania firma AVENHANSEN Sp. z o.o. należycie wywiązała się z podjętych zobowiązań wynikających
z zawartej umowy."

Aplitt S.A.

,,(...) Firma AVENHANSEN spełniła nasze oczekiwania względem treści, sposobu prowadzenia oraz organizacji szkolenia, zaś Pani Trener na bieżąco odpowiadała na zgłaszane potrzeby i modyfikowała program względem nich. Polecamy firmę AVENHANSEN jako partnera w organizacji szkoleń zamkniętych."

Fundacja im. Brata Alberta

,,(...) Założenia szkoleniowe zostały zrealizowane terminowo na wysokim poziomie merytorycznym. Materiały szkoleniowe przygotowano w sposób czytelny i zrozumiały w pełni wyczerpujący tematykę prowadzonego szkolenia. Fundacja im. Brata Alberta wobec profesjonalizmu oraz rzetelności firmy AVENHANSEN poleca ją do wykonania usług szkoleniowych."

Namor Jaworski Spółka Jawna

,,(...) Z wdzięcznością wyrażamy zadowolenie ze współpracy zarówno na etapie przygotowań jak i samego przebiegu szkolenia. Firma AVENHANSEN bardzo profesjonalnie podeszła do opracowania materiałów szkoleniowych oraz merytorycznego przygotowania się trenera do prowadzenia zajęć, a także wykazała elastyczność w zakresie czasu i miejsca przebiegu szkolenia. Z pełną odpowiedzialnością pragniemy polecić firmę AVENHANSEN jako kompetentnego partnera w realizacji zamówionych szkoleń."

DBI Plastics sp. z o.o.

,,(...) Firma AVENHANSEN przygotowała szkolenie bardzo profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Trener prowadzący szkolenie wykazał się nie tylko wiedzą merytoryczną i znajomością tematu lecz również zadbał by uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu oraz by zakres szkolenia był dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z nich. Z przyjemnością rekomendujemy firmę AVENHANSEN jako partnera godnego zaufania
i gwarantującego wysoki poziom usług."

Universal Leaf Tobacco Poland sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane w sposób profesjonalny, o czym świadczą opinie uczestników w postaci ankiet. Trener zaprezentował wysoką wiedzę i przedstawił omawiane zagadnienia w sposób zrozumiały oraz interesujący. Zajęcia były realizowane z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Nabyta wiedza podczas szkolenia z pewnością znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Z przyjemnością polecamy szkolenia organizowane przez AVENHANSEN jako godną zaufania firmę gwarantującą wysoką jakość świadczonych usług."

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

,,(...) Trener wykazał się dużym zaangażowaniem oraz szeroką wiedzą prezentując wysoki poziom merytoryczny. Nabyta wiedza podczas szkoleń
z pewnością znajdzie zastosowanie przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Polecamy firmę AVENHANSEN jako rzetelnego partnera, realizującego swoje usługi z zachowaniem najwyzszej jakości."

ING Bank Śląski S.A.

,,(...) Decyzja o podjęciu współpracy była efektem szczegółowej analizy rynku oraz wysokiej oceny wiedzy, umiejętności, kompetencji
i doświadczenia trenera. Wymienione działania zostyały także wysoko ocenione przez uczestników. Z pełnym przekonaniem polecam AVENHANSEN jako solidnego partnera."

Politan Sp. z o.o. S.K.A.

,,(...) Projekty szkoleniowe zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Podczas szkoleń przeprowadzono ćwiczenia praktyczne osadzone w realiach i specyfice naszej firmy, co znacząco przełoży się na efektywność pracy pracowników. Trenerzy doskonale dbali o atmosferę i poziom nauki. Elastycznie i ze skutecznością dopasowywali prezentowane treści, reagując na wszelkie potrzeby uczestników pojawiające się podczas wykładów."

Elsat sp. z o.o.

,,(...) Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
Zajęcia szkoleniowe były prowadzone w sposób dynamiczny i rzeczowy. Wiedza przekazywana była jasno i przystępnie, z uwzględnieniem
i omawianiem wątpliwości i problemów słuchaczy. Niespożyta energia wykładowcy oraz zaangażowanie w trakcie wykładu sprawiło, że szkolenie było skuteczne i efektywne. Z przyjemnością możemy zarekomendować firmę AVENHANSEN dla przyszłych klientów firmy."

Urząd Miasta Siedlce

,,(...) W ramach realizacji powierzonych zadań firma AVENHANSEN należycie wywiązała się z podjętych zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Szkolenia spełniły oczekiwania uczestników."

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

,,(...) W ramach realizacji powierzonego zadania firma AVENHANSEN należycie wywiązała się z podjętych zobowiązań wynikających
z zawartej umowy."

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

Szanowni Państwo,

dzisiejsze szkolenie Pana Wojciecha „Akademia Managera - komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej - feedback i feedforward” - było na naprawdę świetnym poziomie J

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w tak starannie przygotowanym i poprowadzonym szkoleniu! (a zdaję sobie sprawę, że temat kompetencji „miękkich” nie jest łatwe i nietrudno o „przegadanie” szkolenia).

Łączę wyrazy szacunku,

Jan Duk
Kierownik

Vinderen Sp. z o.o.

ETO MAGNETIC Sp. z o.o.

NASK - Państwowy Instytut Badawczy

Gmina Dąbrowa

Z Partner Sp. z o. o. sp. k.

Econ Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Medicum K. Bryłka, P. Kołodziejski Sp. J.

ESOTIQ & Henderson S.A.

Grupa CLUE Sp. z o. o. sp. k.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ATE" sp. z o.o.

Multiprojekt Automatyka sp. z o.o.

Centrum Pomocy Misjom "MOYO"

CompNet sp. z o.o.

LISI AEROSPACE Creuzet Polska sp. z o.o.

Fast Data sp. z o.o.

Akamai Technologies Poland sp. z o.o.

Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.

CEZ Chorzów S.A.

Baltazar Kompozyty sp. z o.o.

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o.

PACCOR Polska Sp. z o.o.

PGE Paliwa sp. z o.o.

A. Berger Polska sp. z o.o.

Majorel Polska sp. z o.o.

Learnquest Polska sp. z o.o.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o.

Urząd m. st. Warszawy

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Politechnika Koszalińska

VETRO Izabela Tymińska

POLYCHEM SYSTEMS sp. z o.o.

Regionalne Centrum Informatyki Kraków

AUTO PARTNER S.A.

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Doehler Sp. z o.o.

Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów/Hamilton Sundstrand Poland

MDR Regulator Sp. z o.o.

Jelenia Plast Sp. z o.o.

MTU Aero Engines Polska sp. z o.o.

Ministerstwo Zdrowia

Omega Meble Sp. z o.o.

Medikol Systems Sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Urząd Gminy Gierałtowice

METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

Armacell Poland Sp. z o.o.

Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o.

ABER Sp. z o.o.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Średzka Woda Sp. z o.o.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Prefa Sp. z o.o.

Nowima Sp. z o.o.

WDB S.A.

INELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia

Kazar Group Sp. z o.o.

PZU Zdrowie S.A.

Streamsoft Kraków Sp. z o.o.

Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp. z o.o.

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Instytut Dziedzictwa Solidarności

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Urząd Miejski w Skoczowie

STERNET Sp. z o.o.

SUPRAVIS S.A.

P.P.H.U. PROMEROL S.A.

Ancymony Schulz Sp. z o.o.

Agencja Badań Medycznych

Otis Sp. z o.o.

Lopez sp. z o.o.

Schenck Process Polska sp. z o.o.

Bitron Poland sp. z o.o.

Urząd Miejski Wrocławia

ImpactJob Monika Kowacz

CMC Poland sp. z o.o.

PERN S.A.

Polska Organizacja Turystyczna Oddział Zamiejscowy do spraw obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego

PIK Patryk Mazurkiewicz, Kinga Mazurkiewicz Spółka Cywilna

Samsung R&D Institute Poland

Dr IT Kraków sp. z o.o.

Stadler Service Polska sp. z o.o.

PGE Obrót S.A.

Chantelle Polska sp. z o.o.

Sopem sp. z o.o.

INTERLUX S.C.

W.P.I.P. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu

Aperam Stainless Services & Solutions Poland sp. z o.o.

Unibit sp. z o.o.

Centrum Elektryczne "ANIA" Boguccy sp. z o.o. sp. k.

Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

Adservco Group Sp. z o.o.

Ontex Polska Sp. z o. o.

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

ALL-TRANS Paulina Stawczyk

WIHA Polska Sp. z o.o.

Rosomak S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie

Gdański Urząd Pracy

Electrum Adapt sp. z o.o.

Constantia Flexibles Poland Holding Sp. z o.o.

Electrum Holding sp. z o.o.

JSW KOKS S.A.

Abedik S.A.

KGL S.A.

Pałac Zdunowo Liberek-Rytel i Przysucha Spółka Jawna

Politechnika Wrocławska

SpocoLabs Tomasz Gałczyński

PEKABEX BET S.A.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Rimaster Poland Sp. z o.o.

Akademia Nauk Stosowanych Mazovia

Sped Malaga Edward, Malaga Renata Sp. J.

ABB Business Services Sp. z o.o.

Aramco Fuels Poland Sp. z o.o.

SWEILLEM POLSKA Sp. z o.o.

Aventador Moto Sp. z o.o.

EWA-MEDICAL EWA STĘPNIEWSKA

Urząd Gminy Psary

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.

TEEKANNE Polska Sp. z o.o.

Currenda Sp. z o.o.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Media Kraków sp. z o.o. - Wydawca Gazet Lokalnych

Krafc Consulting Radosław Ciaś

POSTDATA S.A.

SILVA INVEST Mateusz Ciesek

MSControl Michał Smolarczyk

Z.S.B. CAL Z. Cywiński i wspólnicy Spółka Jawna

Ilios Solutions Sp. z o.o.

Gdańskie Nieruchomości SZB

PGE Energia Ciepła S.A.

ABC Colorex Sp. z o.o.

Randstad Polska Sp. z o.o.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ESKULAP Sp. z o.o. Sp.k.

Narodowe Centrum Kultury

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Urząd Statystyczny w Opolu

CORRECT - K.BLASZCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o.

Grupa OLX sp. z o.o.

QUIN Polska Sp. z o.o.

IKEA Property Poland Sp. z o.o.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny

Suder & Suder Sp. z o.o.

UNIT4 Polska Sp. z o.o.

LILOU Sp. z o.o.

Zespół Usług Medycznych MEDYK sp. z o.o.

Arla Global Financial Service Centre sp. z.o.o.

Morele.net sp. z o.o.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie

WIKA Polska sp. z o.o. sp. k.

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

Urząd Miejski w Raciążu

Firma Wanicki sp. z o.o.

NEWDESIGN FURNITURE sp.z o.o.

RTTechnik Zach GmbH sp.k.

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Centralny Ośrodek Informatyki

Boccard Kates sp. z o.o.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie

Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska sp. z o.o.

Instytut Chemii Fizycznej PAN

EduBroker Sp. z o.o.

GGT SOLUTIONS S.A.

Green Steam Sp. z o.o.

RTB House S.A.

Festo sp. z o.o.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Żabka Polska S.A.

Port Lotniczy Poznań Ławica Sp. z o.o.

Petrol Point sp. z o.o.

Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski SA

Nowak-Mosty sp. z o.o.

Wolf Learning Consulting Polska Sp. z o.o.

ROBYG S.A.

USHIO POLAND Sp. z o.o.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

PKO Bank Polski SA

VGL Group sp. z o.o.

ifm ecolink Sp. z o.o.

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.

BRITISH GARAGE sp. z o.o.

Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o.

SMILE DENTICA Sp. z o.o.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY FESTIWALU FANTASTYKI PYRKON

PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

Zakład Produkcyjno-Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o.

Apator Powogaz S.A.

OpsTalent sp. z o.o. sp.k

EME Aero Sp. z o.o.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

KBA-Metronic Polska Sp. z o.o.

Cellco Communications Sp. z o.o.

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA

DynaFleet Sp. z o.o.

EKOM s.c. Mariusz Bujak, Dariusz Stach

SONETA sp. z o.o.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny

Centrum Informatyki Resortu Finansów

PEPCO Poland Sp. z o.o.

Akademia WSB

Dermamed Magdalena Surowiak

SPIŻARNIA Sp. z o.o. Sp. k.

Lotnicza Akademia Wojskowa

CooperVision Poland sp. z o.o.

Royal Job Agencja pracy Sp. z o.o.

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ORLEN OIL Sp. z o.o.

e-file sp. z o.o. sp.k.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o.

ASEKURA JAN SZOSTAK

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOTNICTWA

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

GREENWAY POLSKA SP. z o.o.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paniówkach

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

D&D PROJEKT Sp. z o.o.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Agencja Mienia Wojskowego

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego

ONLINE MARKETING HELP Sp. z o.o.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego

Agrico Polska sp. z o.o.

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze GLINIK S.K.A.

Urząd Miejski w Opocznie

Stellmet S.C.

AUDIO CENTER POLAND sp. z o.o. sp. k.

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

Agrosimex sp. z o.o.

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

New Construction Concept sp. z o.o. sp.k.

Dormax Design Filip Pawłowski

Thule sp. z o.o.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

MAN Shared Services Center sp. z o.o.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Marek Siemoński Kancelaria Radcy Prawnego

Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" - Pająk Krzysztof

Impakt S.A.

DTW Logistics sp. z o.o. sp. k.

Jeppesen Poland sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

Paragon Customer Communications Poland sp. z o.o.

Stowarzyszenie ALL IN UJ

Tobacco Trading International Poland sp. z o.o.

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna

MB Mariola Janczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ewa Bojczuk if eve(nt)

Schöck sp. z o.o.

LOTOS Paliwa sp. z o.o.

IKEA Retail sp. z o.o.

BART sp. z o.o.

TI Poland sp. z o.o

KRUK S.A.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Instytut Techniki Budowlanej

Forcepol sp. z o.o.

Gerdex Truck Serwis - Adrian Kaczmarczyk

Novo Nordisk Pharma sp. z o.o.

Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca sp. z o.o.

Alventa S.A.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

Callstack.io sp. z o.o.

SGB CDR Investment sp. z o .o.

MediaMint Poland

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Gleeds Polska sp. z o.o.

Centrum Giełdowe S.A.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

PPG Industries Czech Republic s.r.o.

H. Cegielski - Poznań S.A.

Jeronimo Martins Polska S.A.

Interrete sp. z o.o.

Interchange Group Poland

Teka Polska sp. z o.o.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

UMC Poland sp. z o.o.

SUPERSNOW S.A.

ANTICOR sp. z o.o.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Integer Group Services sp. z o.o.

FARO Autocentrum sp. z o.o. sp. k.

Alektum sp. z o.o.

Borgwarner Poland sp. z o.o.

Amplexor Polska sp. z o.o.

Hutchinson Poland sp. z o.o.

Bonito.pl sp. z o.o.

LFI sp. z o.o. sp. k.

VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG Oddział w Polsce

Nesperta sp. z o.o.

FriendHouse Apartments sp. z o.o.

Związek Pracodawców Polska Miedź

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

BGC Group sp.z o.o. sp. k.

Art of Living Paulina Święcańska

Grupa-Projekt sp. z o.o.

EDORADCA sp. z o.o. sp. k.

Statsoft Polska sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

HYDAC sp. z o.o.

DELTIM sp. z o. o. sp. k.

Polska Akademia Nauk

ALTIMI SOLUTIONS sp. z o.o.

Jednostka Wojskowa

JW nr 4938

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

"(...) Chciałbym podziękować za świetnie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie...Jednocześnie dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm trenera (...)"

Narodowy Bank Polski

2014-06-16/17 - Szkolenie: Proces przygotowania i realizacji inwestycji wg aktualnych przepisów w szczególności Prawa Budowlanego i ustawy dot. Zagospodarowania przestrzenneg 2014-08-19 -  Szkolenie: Prawo  autorskie  –  podejście  praktyczne

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika

2014-08-06 - Szkolenie: Negocjacje z dłużnikami

NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.

2014-06-26/27 - Szkolenie: Controlling sprzedaży

Pioneer Surgical Technology

2014-06-18 - Szkolenie: Błędy zamawiających - szkolenie dla Wykonawców

Projekt Efektywny

2014-06-14 - Szkolenie: Savoi-vivre

Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o.

2014-06-13/14 - Szkolenie: Zarządzanie stresem i asertywność

TWA RETAIL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Rule Financial Sp. z o.o.

Inforsys S.A.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu

Comau Poland Sp. z o.o.

KDPW CCP S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

HFG Polska Sp. z o.o.

Super-Pharm Poland Sp. z o.o.

INDIGO INTERNATIONAL Sp. z o. o.

PM Group Polska Sp. z o.o.

Uniwersytet Jagielloński

EDF POLSKA S.A.

Bayer Sp. z o.o.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie

RWE Polska S.A.

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Urząd Transportu Kolejowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Nadleśnictwo Trzciel

Urząd Miasta w Mławie

Miasto Węgrów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Agencja Rezerw Materiałowych

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

ITM Polska sp. z o.o.

AGRO-MAN Sp. z o.o.

NEUCA SA

ZHP Chorągiew Krakowska

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy

Centrum Nauki Kopernik

Tech Data Polska Sp. z o.o.

ULTIMO S.A.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA

WYG International Sp. z o.o.

AJ Produkty Sp. z o.o.

ENEA Operator Sp. z o.o.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Axell Financial Services Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Stowarzyszenie Producentów Wag w Polsce

Otmuchów Logistyka sp. z o.o.

RWE Systems Poland Sp. z o.o.

Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o.

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Internet MALL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych WSCHÓD Sp. z o.o.

P.W. DEFRO Robert Dziubeła

Sappi Europe (Polska) Sp. z o.o.

Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

BASF Polska Sp. z o.o.

OKMAR-PLASTIK

TAX CARE SA

Mota-Engil Polska S.A.

PaySquare SE Spółka Europejska Oddział w Polsce

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Narodowy Bank Polski

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli

Zarząd Oczyszczania Miasta

MGGP S.A.

Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP Dziedzic Pasek Przybyła s.j.

ATT Sp. z o.o.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Izba Celna w Warszawie

State Street Bank GmbH

JORDAHL & PFEIFER Technika Budowlana Sp. z o. o.

Asseco Poland S.A.

Impress Sp. z o.o.

Bury Sp. z o.o.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Skarb Państwa

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

DGA S.A.

Funk International Polska Sp. z o.o.

Centrum Projektów Europejskich

Cargill (Polska) Sp. z o.o.

Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.

Urząd Gminy Lipowa

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

Dedra-Exim Sp. z o.o.

Electrolux Poland Sp. z o.o.

Nickel Development sp. z o. o.

Urząd Gminy Brodnica

FRAPOL Sp. z o.o.

Yagi Poland Factory Sp. z o.o.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Krakowie

KGHM Polska Miedź S.A.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Mundipharma Polska Sp. z o.o.

MKS Cracovia Sportowa SA

PRAGMA INKASO S.A.

Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych WIKA Barbara Bronicka Jaskólska

Najwyższa Izba Kontroli

ZOSP RP Wytwórnią Umundurowania Strażackiego w Brzezinach

NeoStrain Sp.z o.o.

REMBOR Sp. z o.o.

Streamsoft Sp. z o.o. S.K.

Sage Sp.z o.o.

EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Südzucker Polska S.A.

Arcadis Sp. z o.o.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

SYNTHOS S.A.

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.

Trade Trans Log Sp. z o.o.

Bank DnB NORD Polska S.A.

Izba Celna w Toruniu

Południowy Koncern Węglowy

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o.

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

P.W. Centro-chem H.Borkowska, D.Mandziuk Spółka Jawna

Scania Production Słupsk S.A.

NICKEL Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Sp. z o.o.

ArcelorMittal Poland

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

TK Telekom spółka z o.o.

POLPHARMA Zakłady Farmaceutyczne S.A.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

TOBI T. Tokarz, R. Szeliga

WSK "PZL - Rzeszów" S.A.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Tate & Lyle Global Shared Services Sp. z o.o.

MPL Services Sp. z o.o.

Lionbridge Poland Sp. z o.o.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

State Street Services (Poland) Limited sp. z o.o.

VRP sp. z o.o.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A.

Italcolor Sp. z o.o.

Izba Celna w Opolu

Dom Finansowy QS Sp. z o.o.

Hymon Energy Sp. z o.o.

FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND SP Z O. O.

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "ARKA"

AVIVA

Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego

AGENCJA KREDYTOWO – LEASINGOWA MULTIKREDYT Sp. z o.o.

Silliker Polska Sp. z o.o.

ORLEN Upstream Sp. z o.o.

PIEKARNIO-CUKIERNIA-DELIKATESY RYSZARD STESKAL SPÓŁKA JAWNA

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.

ZŁOMREX METAL Sp. z o.o.

Hanplast Sp. z o.o.

Ryłko Sp. z o.o.

UBI Factor S.p. A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Gmina Szczucin / Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.

Biuro Podróży Travel City

PGNiG S.A. Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" Spółka Akcyjna

ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.

SENER Sp. z o.o.

Nadleśnictwo Ełk OSW Malinówka

LESAFFRE POLSKA S.A.

Elda-Eltra Elektrotechnika SA

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Transportu Kolejowego

Bolsius Polska Sp. z o.o.

USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE EDYTA MALICZAK

Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PayPal Polska Sp. z o.o.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki

Szpital Powiatowy w Radomsku

Qualia Development Sp. z o.o.

BZ WBK Leasing SA

TIKKURILA POLSKA S.A.

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownicytwa Sp. z o.o.

PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze

EBS S.A.

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jan Duk, Akademia Managera – komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej -feedback i feedforward

Szanowni Państwo,

dzisiejsze szkolenie Pana Wojciecha „Akademia Managera – komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej - feedback i feedforward” - było na naprawdę świetnym poziomie J

Bardzo dziękuję za możliwość udziału w tak starannie przygotowanym i poprowadzonym szkoleniu! (a zdaję sobie sprawę, że temat kompetencji „miękkich” nie jest łatwe i nietrudno o „przegadanie” szkolenia).

Łączę wyrazy szacunku,

Jan Duk
Kierownik

NEGOCJACJE

 • "Dzięki szkoleniu udało mi się zrozumieć dlaczego negocjacje są uważane za najwyższą formę komunikacji:)"
 • "Profesjonalne, uswiadamiające, motywujące."
 • "Bardzo miłe podejście i duże doświadczenie."
 • "Było fajnie:-)"
 • "Super profesjonalnie i bez nudy."
 • "Bardzo dobry trener."
 • "Tematyka wbrew pozorom bardzo przydatna w pracy zawadowej. Warto uczestniczyć w tego typu szkoleniach."
 • "Profesjonalna obsługa. Takich szkoleń tylko więcej można sobie życzyć zwłaszcza w tym wydaniu."
 • "Cenne informacje do wprowadzenia w swoim życiu służbowym i prywatnym."
 • "Bardzo profesjonalne szkolenie."
 • "Rzecszowe i interesujące zagadnienie." 

"Profesjonalne negocjacje zakupowe"

 • "Bardzo dobre przygotowany do zajęć. Super spocób przekazania wiedzy poprzez ćwiczenia." 
 • "Bardzo rozwijające, otwiera spojrzenie na rózne zmienne negocjacji." 
 • "Ćwiczenia praktyczne, które na 100% pomogą w rozmowach negocyjnych." 
 • "Szkolenie przyniosło mi duże korzyści, zdobyłem zdecydowanie większą wiedzę." 
 • "Rzeczowe, merytoryczne szkolenie,wiedza poparta przykładami życia innych." 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • "Chciałam bardzo podziękować za szkolenie. (...) Uczestniczyłam już w kilku szkoleniach menadżerskich. Jednakże szkolenie zorganizowane przez Państwa firmę było najlepsze. Dotychczas uczestniczyłam w szkoleniach zorganizowanych na ok 12 - 15 osób już wiem że to się nie sprawdza. Mała grupa, zorganizowana przez Państwa dała szansę wszystkim uczestniczyć w zajęciach praktycznych, których było bardzo dużo i z których osobiście wiele wyniosłam. Ponadto odgrywane przez uczestników scenki były idealnie dobrane do potrzeb tematu oraz zagadnień życiowych występujących w firmach. Jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności Pani trener - Aleksandry Chrapko - przekazywała wiedzę teoretyczną ciekawie i zwięźle, popierała dużą ilością przykładów. Styl prowadzenia zajęć był bez zarzutu różnorodna forma zadań do wykonania przez grupę powodowała, że nie było nudy ani sztucznego przedłużania gdzie na ogół uczestnicy myślą tylko o jednym - aby się już skończyło. W zajęciach nie występowały "dłużyzny". Poza tym niezmiernie miło było słuchać i patrzeć na osobę, która z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem prowadzi zajęcia, bo chce uczestnikom coś przekazać, a nie tylko zrobić swoje. Gratuluję Państwu takiego pracownika i tak dobrze przygotowanego programu szkolenia. Jeszcze raz dziękuję za szkolenie." 
 • "Szkolenie ciekawe, przekazano wiele potrzebnych informacji do efektywnego zarządzania zespołem."
 • "Szkolenie przeprowadzone przez Panią Aleksandrą odbyło się w sposób bardzo profesjonalny, ciekawy i konkretny. Polecam wszystkim, zainwestujcie w siebie biorąc udział w szkoleniach AVENHANSEN!"
 • "Szkolenie pomogło mi zrozumieć jakim managarem mogę być i jak ważne jest to dla moich pracowników."
 • "Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze.Przygotowanie trenera było na dobrym poziomie." 
 • "Szkolenie aktywne, dużo ćwiczeń praktycznych, miła atmosfera. Dużo się wynosi."
 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny."
 • "Pełen profesjonalizm i zero owijanie w bawełnę. Sama energia i kasa sama w sobie."
 •  "Bardzo dobrze prowadzone."
 • "Osoba otwarta, szybko łapiąca kontakt, budzaca zaufanie."
 • "Szkolenie było bardzo ciekawym doświadczeniem dzięki świetnie przygotowanemu trenerowi, który potrafił włączyć uczestników do szkolenia w sposób aktywny."
 • "Szkolenie zaskakujące, doskonale prowadzone."
 • "Bardzo przygotowany prowadzący, który zainteresował mnie tematem."

"Etyka w pracy urzędnika"

 • "Szkolenie dobrze przygotowane."
 • "Interesująca, przydatna  wpracy dawka wiedzy."
 • "Miła atmosfera,ciekawe prowadzenie."
 • "Szkolenie przeprowadzone sprawnie i rzeczowo."
 • "Treściowe, merytoryczne i ciekawe."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe, przeprowadzone w sposób bardzo interesujący."
 • "Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, pomogło mi się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy."
 • "Dzięki temu szkoleniu zyszkałam bardzo dużo. Mój stosunek do wykonywanej pracy zmienił się pozytywnie."
 • "Ciekawie, komunikatywnie, w miłej atmosferze."
 • "Szkolenie daje możliwość dalszego rozwoju."
 • "Szkolenie bardzo mi się podobało, wyciągnąłem wiele wniosków."
 • "Sympatyczna, merytoryczna obsługa, ktora z zaangażowaniem podeszła do tematu. Wszystko przemyślane."
 • "Szkolenie przebiegło bez zastrzeźeń, maksymalnie wyczerpany temat. Oosba prowadząca przeprowadziła je w sposób komunikatywny, ciekawy jak i mobilizujący."
 • "Dobry przekaz, wszytsko zrozumiałe, mile i pouczające."

"Zarządzanie pracownikami na hali produkcyjnej"

 • "Bardzo fachowo i rzeczowo przekazane informacje."
 • "Szkolenie bardzo dobrze przekazuje informacje dotyczące zarządania pracownikami."
 • "Jasne i zrozumiale szkolenie, pomocne w pracy."
 • "Profesjonalne, bardzo jasne przekazanie informacji."
 • "Dobry, prosty przekaz wiadomości dobrze zostają przyswojone przez słuchacza."

"Zatrudnianie obcokrajowców i delegowanie do pracy za granicą  (UE i spoza UE) "

 • "Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Wyczerpujące odpowiedzi trenera na zadawane pytania."
 • "Rzetelnie przygotowany wykład w przystępnym języku."
 • "Szkolenie interesujące. Prowadzący wyczerpująco i myślowo przedstawił aspekty dotyczące zatrudnienia osób z zagranicy."
 • "Szkolenie rozwiało wątpliwości jakie napotkało pracodawca zatrudniając pracowników obcokrajowców." 

"Zarządzanie personelem"

 • "Szkolenie przeprowadzone w ciekawy sposób, przy zastosowaniu różnorodnych metod i znacznie podnoszący kompetencję teorytyczne w obszarze podlegającym szkoleniu."
 • "Dzięki sposobie przeprowadzenia szkolenia i dużej wiedzy prowadzącej mogliśmy się czynnić, zaangażować a to pomoże utrwalić potrzebne zawodową."
 • "Szkolenie wiele spraw mi wyjaśniło i znacznie pomoże w zarządzaniu mojego Oddziału."
 • "Dzięki teorii i ćwiczeniom łatwiej pryswoić i zrozumieć właściwe postępowanie a pracownikiem."
 • "Fajnie poprowadzone szkolenie, dużo warsztatów i omawiania caseów-mało prezentacji i śledzenia slajdów. Na plus."
 • "Szkolenie dopasowane do poziomu uczestników. Prowadząca szkolenia dynmicznie reagowała na zmieniającą się sytuację."
 • "Szkolenie pomogło w utrzymaniu teorii ale też wskazało że stale należy ćwiczyć umijętności, co pomoże w rozmowach z prcownikami na trudny temat."
 • Przeprowadzono profesjonalnie wymagające zaangażowania uczestników."
 • "Szkolenie wniosło bardzo dużo nowych tematów do mojego życia zawodowego wskazując właściwe tory w realizacji obowiązków."

"Organizacja i zarządzanie współczesnymi procesami rekrutacji i selekcji - czyli trening mistrzów rekrutacji"

 • "Energetyczna trenerka, łatwo nawiązuje kontakt z grupą." 
 • "Dla początkującego pracownika szkolenie było ciekawe, można było usłyszeć wiele ciekawych, praktycznych i niezbędnych w pracy informacji." 
 • "Przekazywanie wiedzy w sposób profesjonalny, swoboda wypowiedzi przez prowadzacą - Agnieszkę."
 • Przekazywanie informacji w bardzo przyjazny sposób."

"Kierownik budowy - teoria a praktykana płacu budowy"

 • "W pełni profesjonalne szkolenie poparte, co najważniejsze wieloma przykładami wziątymi z życia. Jestem bardzo zadowoly."
 • "Bardzo dobre szkolenie dla kierowników budowy i dla diału prawnego."
 • "Szkolenie meretoryczne, ciekawe, nie jest to stracony czas."
 • "Szkolenie przygotowane jest bardzo meretorycznie. Możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania."

PRAWO

 • "Profesjonalne prowadzenie szkolenia. Trener Marcin Owsianka posiada wyczerpującą wiedzę!"
 • "Szkolenie prowadzone przez Pana Owsiankę w pełni profesjonalnie. Wiedza jaką posiada została w 100% przekazana osobą uczestniczącym w szkoleniu."
 • "Wysoki poziom merytoryczny, wiedza i fachowość trenera."
 • "Prowadząca szkolenie wykazała się dużą wiedzą wg. przedstawionego zagadnienia."
 • "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenera. Bardzo dobry kontakt prowadzacego z uczestnikami szkolenia, wyraźny i jasny przekaz informacji."
 • "Pełen profesjonalizm trenera. Przygotowany temat wyczerpujący."
 • "Szkolenie prowadzone w sposób sprawny, a informacje przekazywane były bardzo przejrzyście."
 • "Prowadzący wyróżnia się ogromną wiedzą, dobrze prygotowany. Odpowiadał z przykładami na wszystkie pytania, pojawiajace się podczas szkolenia."
 • "Szkolenie bardzo uświadamiające, co pracownik może, a czego nie powinien. Dobrze wytłumaczone przepisy prawne.
 • "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, komunikatywny. Prowadzący otwarty na pytania z sali."
 • "Prowadzący wyróźnia się pgromną wiedzą, dobrze przygotowany. Polecam wszystkim!"
 • "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny."
 • "Skolenie prowadzone w bardzo przystępny sposób. Teoria połączona z praktycznymi przykładami."
 • "Profesjonalnie i rzeczowe przygotowanie prowadzącego."
 • "Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, oceniam szkolącego bardzo dobrze."
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób protekcjonalny."
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny, z humorem. Prowadzący rzeczowo odpowiadał na wszystkie zadawane przez uczestników pytania."
 • "Bardzo konkretnie."
 • "Szkolenie prowadzone bardzo interesująco, pozwoliło zainteresować mało ciekawym tematem."
 • "Szkolenie przeprowadzone fachowo."
 • "Szkolenie o sprawach nie koniecznie zbyt ciekawych przeprowadzone w bardzo interesujacy i absorbujący."
 • "Świetny kontakt prowadzącego z uczestnikami."
 • "Bardzo dobry przekaz i kontakt z uczestnikami."
 • "Szkolenie rzetelne, ciekawe. Osoba prowadząca szkolenie kompetentna bardzo dobrze przygotowana."
 • "Szkolenie rzeczowe, komletne, dużo przaktycznych ustawień."
 • "Bardzo profesjonalne i bardzo dobrze odebrane przy słuchacze."
 • "Szkolenie merytoryczne, ustalone na cel. Przedstawione w prosty i przejrzysty sposób."
 • "Ciekawy program i fajny wykładowca."
 • "Skolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, spełniające oczekiwania w kwestii przekazywania informacji."
 • "Szkolenie przeprowadzone w zadowalający sposób. Spełniło moje oczekiwania. Polecam w 100%"

"Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych"

 • "Rzetelnie,konkretnie,profesjonalnie,miło."
 • "Konkretnie, rzetelnie i na temat."
 • "Wysokie kompetencje i doświadczenie w przedmiotowej tematyce szkolenia."
 • "Merytoryczny, praktyk, kompetentny."
 • "Prowadzący konktetny, rzeczowy, komunikatywny."
 • "Trener bardzo dobrze przygotowany."
 • "Prowadzący oprócz rozległej wiedzy w temacie szkolenia, posiada bogate doświadczenie, którym uzupełnia szkolenie w interesujacy spośob."

"Kodeks Postępowania Administracyjnego"

 • "Strzał w dziesiątkę. Świetna technika prowadzenia."
 • "Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie w której dokładnie została wyjaśniona sama procedura postępowania administracyjnego."
 • "Bardzo szczegółowe informacje, duża wiedza trenera."
 • "Dzięki temu szkoleniu zdobyłam nowe umiejętności, oraz nową wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu."
 • "Szkolenie przyniosło mi wiele korzyści w pracy zawodowej."
 • "Jasno i rzetelnie przekazano informacje szkoleniowe."
 • "Bardzo dokładnie przekazane informacje, które ułatwią mi pracę."

"Spółki handlowe"

 • "Profesjonalny i merytoryczny prowadzący."
 • "Najwyższy profesjonalizm."

"Postępowanie egzekucyjne"

 • "Ciekawy i przyjazny sposób przekazywania wiedzy."
 • "Doskonałe szkolenie."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe, dużo wiedzy do wykorzystania w praktyce."
 • "Rzeczowe."
 • "Dobrze przygotowany trener z ogromnym poziomem wiedzy."
 • "Profesjonalne szkolenie."
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy i dokładny. Wszystkie zagadnienia poruszone szczegółowo."
 • "Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, profesjonalny trener, przyjazna atmosfera, dużo przykładów z życia. Szkolenie godne polecenia."
 • "Kompetentny trener. Dużo merytorycznej wiedzy. Szkolenie, w którym warto uczestniczyć."

"Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej"

 • "Prowadzący bardzo dobrze przygotowany."
 • "Zagadnienia teorytyczne poparte ciekawymi przykładami praktycznymi."
 • "Szeroka tematyka, dobre przygotowanie merytoryczne."
 • "Rzeczowe szkolenie przydatne w codziennej pracy urzędniczej."
 • "Jasny, precyzyjny przekaz."

"Prawo autorskie w ujęciu oświatowym"

 • "Sympatyczna prowadząca, miła atmosfera, dużo przydatnych informacji podanych w zrozumiały sposób."
 • "Szkolenie prowadzone w sposób dostosowany do specyfiki placówki."
 • "Prowadząca posiada bogatą wiedze na temat szkolenia. Potrafi odpowiedzieć na konkretne przykłady."
 • "Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie przez osobę z dużą wiedzą merytoryczną."
 • "Duża znajomość przepisów i odniesienie się do specyfiki naszej placówki."
 • "Szkolenie rozwiało wiele wątpliwości oraz wniosło szereg nowych. Teraz wiem że kat wiele jeszcze niewiem."
 • "Szkolenie rozwiało wiele wątpliwości oraz wniosło szereg nowych. Teraz wiem że kat wiele jeszcze niewiem."

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

 • "Jest to szkolenie, które pozwala na zwiększenie sprzedaży naszych produktów.”
 • "Fajny merytoryczny przekaz poparty wieloma przykładami zaczerpniętymi z codziennych sytuacji występujących w pracy handlowca."
 • "Szkolenie prowadzone przez Pana Marcina Rzucidło było bardzo profesjonalne, bardzo dobrze zorganizowane i utrzymane w atmosferze zachęcającej otwarcia się.”
 • "Szkolenie zgodne z oczekiwaniami uwzględniające specyfikę działalności kursantów."
 • "Polecam jak najbardziej usługi firmy."
 • "Szkolenie odbyło się w sposób bardzo zrozumiały w miłej atmosferze,  a także z którego wyniesie się bardzo przydatną wiedzę w praktyce. To właśnie takiego szkolenia oczekiwałam i jestem w pełni usatysfakcjonowana. Gorąco polecam prowadzącego Roberta Staszkiewicza."
 • "Podoba mi się możliwość dyskusji na trudne tematy. Możliwość praktycznego odniesienia do tematu pomogła uwidocznić rozwiązania."
 • "Świetne merytorycznie, w prawidłowy sposób zarządzanie czasem."
 • "Rzeczowe, konkretne - bardzo dobrze przeprowadzone."
 • "Szkolenie bardzo dobre, praktyczne."
 • "Szkolenie dotyczyło bogatej wiedzy na temat kommunikacji w kontakcie z klientem w trudnych sytuacjach. Było przygotowane i przeprowadzone rzetelnie."
 • "Miło spędzony czas z dużą dawką wiedzy!:)"
 • "Dyskusje, przykłady, humor i wiedza. Polecam."
 • "Dobrze przygotowane szkolenie, dużo się dowiedzałam nowego, wykwalifikowany trener."
 • "Dziękujemy za przerowadzone szkolenie, z duzą wiedzą i ciekawymi materiałami."
 • "Profesjonalne, bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Polecam."
 • "Pan Rafał świetnie dopasował szkolenie do naszych indywidualnych potrzeb, spontanicznie reagował na sytuację. Przerósł moje oczekiwania."            
 • "Szkolenie dopasowane do potrzeb, podejście praktyczne, elastyczność w reagowaniu na potrzeby uczestników."             
 • "Merytoryczne szkolenie przeprowadzone w ciekawy sposób."                           
 • "Dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie, możliwość przeniesienia zdobytej wiedzy na warsztatach."   

"Profesjonalna obsługa klienta"

 • "Zaangażowanie prowadzącego, oraz pełne zrozumienie problemów z którymi borykają się uczestnicy."
 • "Szkolenie realizowane przez Państwa firmę trafione w punkt. W pełni spełniające oczekiwania."
 • "Szkolenie bardzo pomocne w szczególności dla początkujących."
 • "Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób, rzetelnie i merytorycznie."
 • "Profesjonalne przygotowanie trenera."
 • "Bardzo dobre materiały szkoleniowe, ciekawe prezentacje, duża wiedza prowadzącego."
 • "Bardzo sprawne i treściwe szkolenie."
 • "Luźna atmosfera podczas szkolenia, ciekawy - nie nudny sposób przeprowadzenia szkolenia."
 • "Miła atmosfera, praktyczne zastosowanie wiedzy. Pozostawienie dużej ilości materiałów do dalszego doskonalenia."
 • "Serdecznie polecam szkolenia AVENHANSEN - Profesjonalny nietuzinkowy trening umiętności miękich."
 • "Miła atmosfera, dużo tekstów, ćwiczeń, wymiana doświadczeń."
 • "Bardzo pomocne szkolenie, przekazano dużo informacji, miła atmosfera."
 • "Bardzo rzeczowe szkolenie, pomocne na co dzień w kontakcie z klientami."
 • "Dużo przydatnych ćwiczeń praktycznych." 
 • "Szkolenie pomaga w dobrym kontakcie z klientem."
 • "Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, szybko, dobre trafiające."
 • "Dobrze rzeczowo i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie."
 • "Szkolenie pokazuje w jaki sposób poradzić sobie z trudnym klientem w codziennych sytuacjach."
 • "Rzeczowe i profesjonalne, bardzo dobrze przeprowadzone i przedstawione."
 • "Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone w miłej atmosferze."
 • "Szkolenie zaspokoiło moje potrzeby dot. obsługi klienta praz ukazało możliwości rozwoju sfery marketingowej swojej organizacji."
 • "Bardzo dynamiczne!"

"Asertywność i obsługa klienta"

 • "Szkolenie bardzo pouczające.Fajnie przekazane, dociera do odbiorcy. Na pewno ułatwi mi to kontakt z klientem."
 • "Wiedza przekazana w interesujący sposób, prosty i zrozumiały."
 • "Bardzo profesjonalne i ciekawe szkolenie. Dające wiele do myślenia."
 • "Bardzo dobry doradzca szkoleniowy."
 • "Bardzo dobrze wykonane zadania i ciekawe, a zarazem interesująco przeprowadzone zajęcia."
 • "Profesjonalne podejście ,merytoryczne przygotowanie osoby prowadzącej  na bardzo dobrym poziomie."
 • "Szkolenie przeprowadzono bardzo profesjonalnie, miła i przyjemna atmosfera. Czułam się dobrze i komfortowo."
 • "Szkolenie merytoryczne,dobry przekaz."
 • "Szkolenie bardzo mi się podobało, sposób przekazywanych informacji przez prowadzącą był ciekawy."
 • "Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały,można było się wiele dowiedzieć."
 • "Szkolenie barzo dobre. Na wyskoim poziomie."
 • "Jestem bardzo zadowolona,dowiedziałam się wiele ciekawych rzeczy."
 • "Ciekawie przeprowadzone szkolenie,które poszerzyło moją wiedzę na temat obsługi klienta."
 • "Bardzo profesjonalne i ciekawe szkolenie."
 • "Super nauka i dobra zabawa."
 • "Profesjonalne podejście trenera,szkolenie na bardzo wysokim poziomie."
 • "Szkolenie było bardzo fajne,ciekawe i wiele z niego wyniosłam."
 • "Szkolenie merytoryczne,dobry przekaz,ton głosu osoby prowadzącej."
 • "Na wesoło,ale konkretnie."
 • "Bloki szkoleń w więkrzości spełniły moje oczekiwania."

"Obsługa klienta przez telefon"

 • "Logiczne i ciekawe."
 • "Szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, poruszona tematyka pozwoliła na poznanie nowych metod i modelu sprzedaży."
 • "Szkolenie interesujące i poruszone w nim tematy mogą być bardzo przydatne w życiu."
 • "Ciekawe szkolenie pozwalające na lepsze poznanie siebie."
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Prowadzący sumienny, otwarty."
 • "Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Fajna, luźna atmosfera. Sposób prowadzenia nie wymuszający, a pobudzający do myślenia."
 • "Szkolenie merytoryczne i profesjonalne."
 • "Poruszone tematy przybliżyły mi oczekiwania klientów."

"Telefoniczna obsługa klienta"

 • "Szkolenie bardzo przydatne i merytorycznie poprowadzone. Duży plus za zaangażowanie trenera."
 • "Szkolenie było ciekawe, przydatne i w pełni spełniało oczekiwania.Prowadzący świetnie przygotowany. Wspaniale potrafi dostosowaćszkolenie do uczestników."
 • "Bardzo przyjemna atmosfera."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzący przygotowany do zajęć."
 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie i bardzo ciekawe."

"Trening efektywnej sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem proaktywnej postawy Handlowców przy zastosowaniu nowoczesnych technik i taktyk sprzedażowych"

 • "Szkolenie ciekawe,profesjonalne.Dobra organizacja."
 • "Szkolenie innowacyjne,przeprowadzone w dobry sposób."
 • "Rekomenduję firmę do szkoleń."
 • "Najlepszy wybór."
 • "Trener przekazał wiedzę w sposób zrozumiały i bardzo ciekawy."
 • "Bardzo ciekawe szkolenie. Prowadzący z dużą wiedzą."
 • "Trener nie krytykuje, lecz podpowiada co zrobić,aby było lepiej."
 • "Skarbnica doświadczeń."
 • "Profesjonalna firma."
 • "Pełen profesjonalizm,organizacja bardzo dobra, wspaniały trener."
 • "Ciekawe szkolenie, prowadzone dynamicznie, polecam!"
 • "Bardzo interesujące szkolenie,trener tryskający dobra energią."
 • "Szkolenie pozwoliło mi spojrzeć na proces sprzedazy trochę z innej perspektywy."
 • "Profesjonalizm, łatwośc przekazu."
 • "Wszystko w pigułce."
 • "Strzał w dziesiątkę!"
 • "Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Temat wyczerpany na maxa."
 • "Szkolenie profesjonalne, ulepszające relacje z klientem i technikami sprzedaży."
 • "Profesjonalne podejście, bardzo dobrze przygotowane materiały merytoryczne, miła atmosfera oraz ćwiczenia praktyczne."
 • "Pozytywmie, bardzo profesjonalnie."
 • "Szybko, ciekawie, konkretnie i profesjonalnie."

"Obsługa trudnego klienta"

 • "Jest to bardzo dobre szkolenie dla osób, które mają w pracy kontakt z klientami i wskazuje jak sobie radzić w trudnej sytuacji."
 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, z dużym zaangażowaniem oraz naciskiem na doświadczenie trenera i grupy."
 • "Wiedza cenna i warta do przyswojenia."
 • "Rzeczowe, praktyczne w przystępnej formie."
 • "Szkolenie wartościowe merytorycznie, ale co najważniejsze przeprowadzone w ciekawy i przyjemny sposób."
 • "Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, przemiła atmosfera, bardzo miły prowadzący. Szkolenie zapadające w pamięci." 
 • "Jasna komunikacja, logiczny przekaz usystematyzowanie wiedzy i naszych postaw." 
 • "Wysokie kompetencje, skutecność szkolenia!!!" 
 • "Bardzo przydatne i świetnie przeprowadzone szkolenie. Polecam!" 
 • "Przydatne szkolenie pokazujące jaki jesteśmy odbierani przez nowych klientów." 
 • "świetnie przygotowane, trafące w potrzebyuczęstników." 
 • "Profesjonalna obsługa reklamacji w firmie"

 • "Osoba prowadząca umie  w odpowiedni sposób przekazać wiedze."
 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo miły, sympatyczny i konkretny sposób."
 • "Dobre podejście prowadzącej do uczestników, aktywizacja uczestników."
 • "Sympatyczna instruktorka, która w łatwy i przejrzysty sposób praeprowadziła szkolennie."
 • "Zajęcia przeprowadzone w sposób interesujący."
 • "Ciekawie prowadzone zajęcia, organizujące uczestników. Szczególnie scenki pozwalające na przećwiczenie zdobytych informacij na szkoleniu."

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

"Profesjonalna Asystentka/Sekretarka"

 •  „Fantastyczna Pani Trenerka! Trudno jest mi wyobrazić sobie, że mógłby to szkolenie prowadzić ktoś inny”
 • „Szkolenie super, rewelacyjnie przeprowadzone. Czuje się po nim zdecydowanie jak profesjonalna asystentka”
 • „Zarówno przeprowadzenie szkolenia, trenerka, jak i sama organizacja na piątkę z plusem. Polecam innym osobom pragnącym zdobywać nowe umiejętności”
 • „Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Tematy poruszane bardzo istotne i pomocne w pracy sekretarki. Pani Izabela Krzyszycha wspaniały trener – polecam. Szkolenie trwało dwa dni, prowadzone bardzo dynamicznie, dużo ćwiczeń"
 • „Polecam szkolenie "Profesjonalna Asystentka/Sekretarka" - poszerza horyzonty i porusza wiele zagadnień, które napewno wykorzysta się w pracy, a także w życiu :-)"
 • „Rewelacyjna prowadząca - nie wyobrażam sobie lepiej prowadzonego szkolenia"
 • „Szkolenie z Panią Izabelą Krzyszycha z pewnością pozytywnie zaskoczyło. Z czasem okaże się, że najbardziej ciekawe i przydatne są tematy, których omówienia spodziewaliśmy się w zupełnie inny sposób”

"Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych"

 • "To szkolenie otworzyło mi oczy na wiele rzeczy, które powinnam uwzględnić przy prezentowaniu. Świetny warsztat, polecam je każdemu. Trener cudownie prowadzi grupę"
 • "Bardzo kompetentna osoba, zrównoważona z intersującymi przykładami z życia"
 • "Szkolenie z prezentacji przyda się przy rozmowach z kilentem i trudnych sytuacjach zawodowych."
 • "Szkolenie jak najbardziej super. Prowadząca przemiła. Kurs na temat, polecam."
 • "Bardzo ciekawe szkolenie z praktycznymi zadaniami. Wzbudza adrenalinę potrzebną do działania."
 • "Szkolenie było bardzo angażujące. Nie była to sucha teoria, ale na praktycznym przykładach."
 • "Profesjonalnie prowadzone szkolenie. Trener z bogatym doświadczeniem w temacie."
 • "Nie było nudne, nie dłużyło się."
 • "Szkolenie spełniło moje oczekiwanie, prowadząca wykazała się ogromną wiedzą i stworzyła wspaniałą atmosferę na sali."
 • Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Dużo praktycznej wiedzy przekazanej w przystępny sposób."
 • "Doskonale przygotowanie, duża energia prowadzącej, wspaniałe wrażenia."
 • "Bardzo profesjonalnie zorganizowane szkolenie, przeprowadzone w przyjaznej atmosferze i daje duzo pozytywnej energii."
 • "Kompetencja i profesjonalizm w kazdym celu. Szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników."
 • "Cenne doświadczenie."
 • "Szkolenie było prowadzone bardzo ciekawie i profesjonalnie!"
 • "Prowadząca w bardzo dobry sposób potrafi przekazać wiedzę. Zakres materiału odpowiedniw w pełni spełniający oczekiwania."
 • "Pozytywna energia. Dobry kontakt z kursantami."
 • "Ciekawe, konkretne i ukazujące co trzeba poprawić."
 • "Profesjonalnie a zarazem w przystępny sposób przeprowadzone szkolenie."
 • "Bardzo ciekawe szkolenia. Świetne przygotowania teoretyczne. Polecam."
 • "Solidna porcja praktycznej wiedzy."
 • "Energia prowadzącej super."
 • "Świetna atmosfera i informacja wzrotna dla uczestników."
 • "Szkolenie prowadzone przez bardzo kompetentną osobę, na temat, z dużym zaangażowaniem."

"Trening wywierania wpływu i aktywnej komunikacji we współpracy w zespole"

 • "Szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie. Chętnie poleciłabym je swoim znjaomym.Otrzymałam wiele wskazówek jak praktycznie wykorzystać wiele informacji w swojej pracy i codziennym życiu."
 • "Szkolenie przeprowadzone w bardzo ciekawej formie,dużo praktycznych informacji, a nie tylko "sucha" wiedza."
 • "Szkolenie godne polecenia.Idealne przełożenie teorii na zastosowanie w praktyce.Duże zaangażowanie uczestików."
 • "Bardzo dużo nowej wiedzy, która można wykorzystać w praktyce.Przekazana w przyjemnej i praktycznej formie."
 • "Szkolenie nie skupiało się na teorii, ale na praktyce i rozwiązywaniu naszych konkretnych problemów."
 • "Świetna organizacja, kompetentność i dużo wiedzy."
 • "Otwartość i elastyczność na zgłoszone problemy i zagadnienia."
 • "Super szkolenie, dużo wiedzy praktycznej i teorytycznej."
 • "Rzeczowe, rozwijające, poszerzające horyzonty."
 • "Wszystko super :)"
 • "Szkolenie przeprowadzone w bardzo dobrej atmosferze przez berdzo profesjonalnego trenera."
 • "Bardzo ciekawe szkolenie, które przyda się aż w relacjach i w prywatnych."
 • "Bardzo bodrze merytorycznie przygotowana osoba. Najlepsze szkolenie, jakie odbyłem w ostatnich latach."
 • "Rzeczowe, ciekawe, interesujące."
 • "Wszystko zgodnie z założeniami, efekty widoczne już następnego dnia."
 • "Ciekawe, konkretne, bezpośrednie. Trener nawiązywuje kontakt z uczestnikami."
 • "Zdecydowanie polecam. Szkolenie w miłej atmosferze, motywujące do współpracy."
 • "Ciekawe i interaktywne."

"Wzmacnianie kompetencji interpersonalnych"

 • "Kompetentne i bardzo sympatyczne spotkanie."
 • "Polecam wszystkim, którzy nie podjeli jeszcze decyzji."
 • "Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Prowadzący z ogromną wiedzą i doświadczeniem."
 • "Prowadzący w doskonały sposób przeprowadził nas przez tajniki radzenia sobie ze stresem. Dziękujemy!"
 • "Szkolenie skupiło się na tym co istotne."
 • "Szkolenie bardzo przydatne w codziennej pracy i życiu osobistym."
 • "Bardzo dobre, pouczające i inspirujące szkolenie."
 • "Pan Krzysztof Sobieraj- super specjalista.Szczerze polecam szkolenie z tym Panem!"
 • "Ciekawe szkolenie,a trener w przyjemny sposób przekazywał wiedze."

"Wygraj wyścig z czasem! Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności"

 • "Szkolenie przerosło moje oczekiwania! Trenerka wydobyła z uczestników pokłady energii i wiedzy, których nie byli świadomi."
 • "Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu Pani Kasi. Jest przekonująca, a prowadzone przez nią szkolenia bardzo interesujące-pochłonęło wszystkich uczestników!"
 • "Szkolenie dopasowane do potrzeb firmy. Indywidualne podejście. Zrozumienie problemów i znalezienie rozwiązania."
 • "Szkolenie przyniosło mi wiele korzyści, które z pewnością wykorzysam w mojej pracy zawodowej."
 • "Bardzo polecam szkolenie z organizacji czasu, bo z całą pewnością nie chodzi tu tylko o plan dnia, ale także o to, czego o sobie nie jesteśmy świadomi."

"Efektywna współpraca oraz misja w pracy urzędnika"

 • "Rzetelny i skoncentrowany trener, potrafiący słuchać i nawiązać relację ze słuchaczami."
 • "Dobra jakość, zajęcia ciekawe."
 • "Inspirujące szkolenie, wzmacniające integracje zespołu."

"Efektywna praca z zespołem dla zaawansowanych"

 • "Szkolenie bardzo merytoryczne."
 • "Szkolenie bardzo interesujące. Polecam!"
 • "Świetnie przygotowane szkolenie, przeprowadzone z niezwykłą swobodą. Dziękuję!"
 • "Bardzo ciekawy, miły i interesujący sposób przekazywania wiedzy."
 • "Bardzo dobre szkolenie, poparte przykładami z życia."
 • "Bardzo ciekawe i przydatne szkolenie,przeprowadzone przez bardzo kompetentnego trenera."
 • "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne."
 • "Treściowe, wyraziste, bardzo przydatne."
 • "Kompetentny, ciekawy sposob przekazywania wiedzy."
 • "Bardzo ciekawa prezentacja i warsztaty. Świetnie przeprowadzone."
 • "Dużo wiedzy w krótkim czasie."
 • "Bardzo pomocne. Ciekawie prowadzone."
 • "Szkolenie może przynieśc Państwu więcej niż myślicie."
 • "Pełen profesjonalizm, jakośc powyżej oczekiwań."
 • "Profesjonalnie, ciekawie, inspirująco."
 • "Szkolenie było interesujące, prowadzone w sposób ciekawy, obrazowy z poczuciem humoru."
 • "Super prowadzący i super efekt osobisty."

"Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności"

 • "Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia.Dużo wartościowych informacji."
 • "Szkolenie zawiera wszystkie informacje na temat zarządzania czasem. Dzięki temu można łatwiej wykorzystać wiedzę w praktyce."
 • "Bardzo przydatne szkolenie, prowadzone przez bardzo sympatyczną Panią prowadzącą."
 • "Pani Ola podeszła do szkolenia bardzo profesjonalnie. Na wszystkie pytania odpowiadała bardzo konkretnie i rzeczowo."
 • "Szkolenie było konkretne i bardzo przydatne. Szczególnie zajęcia praktyczne z tematu zarządzania czasem. Cenne i do wykorzystania w pracy."
 • "Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Było sporo warsztatów a tematyka była bardzo ciekawa."
 • "Szkolenie bardzo potrzebne, pomogło mi w usystematyzowaniu moich cech. Pomogło mi zrozumieć system asertywności."
 • "Tematyka bardzo interesująca."
 • "Rzeczowo i konkretnie. Ramy czasowe zachowane. Osoba prowadząca sympatyczna."
 • "Szkolenie będzie przydatne w mojej codziennej pracy."
 • "10/10!"
 • "Bardzo przyjemne całodniowe szkolenie, na którym nie sposób się nudzić - świetny sposób na odkrycie nowych możliwości i poszyżenie horysontów. Pani Chrapko jest fantastyczną!"
 • "Wiedza na wesoło:)"
 • "Profesjonalny trener, otwarty, bardzo dobrze przygotowany, szeroka wiedza poparta doświadczeniem, polecam:)"
 • "Zajęcia prowadzone z werwą i zangażowaniem. Profesjonalna prowadząca." 
 • "Szkolenie przeprowadzone przez Panią Agnieszkę odbywało się w super atmosferze. Postawa trenera sprzyjała aktywnemu uczestnictwu i zachęcała do pracy na pełnych obrotach. Oby więcej takich szkoleń, a przede wszystkim TAKICH Szkoleniowców!"
 • ""
 • "Dzięki szkoleniu będę mógł gospodarować swoim czasem efektywniej."
 • "Szkolenie przeprowadzone w bardzo fajny sposób."
 • "Poświęcony czas dla nas przez firmę szkoleniową to dla nas wielkie korzyści w życiu zawodwym i prywatnym."
 • "Szkolenie przebiegło bardzo pozytywnie, ciekawie, w miłej atmosferze, dużo dużo informacji. Polecam."
 • "Profesjonalizm ze strony prowadzącego."
 • "Super szkolenie, polecam!"
 • "Na takim szkoleniu nie można się nudzić. Super, jeszcze raz super!"
 • "Duzo ćwiczeń, dzięki czemu grupa zaangażowana."
 • "Bardzo fajne i przydatne zadania."
 • "Było konkretnie, śmiesznie i efektywnie."
 • "Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Trener dbał o każdego uczestnika. Pozytywne nastawienie, super energia, jasny przekaz szkolenia."
 • "Duża wiedza prowadzącego szkolenie, dobre podejście do uczestników szkolenia, pełen profesjonalizm."
 • "Ciekawe, wciągające, pomimo dużych wątpliwości dało mi sporo wiedzy."
 • "Szkolenie na wysokim poziomie, poruszało ważne kwestie związane z zarządzaniem czasu."
 • "Przyjemna atmosfera, poruszane zagadnienia w sposób realny i zabawny; łatwo zapamiętać realne wady."
 • "Szkolenie podobało mi się, z chęcią jeszcze kiedyś wziął udział w szkoleniu waszej firmy."

"Kultura obsługi klienta"

 • "Szkolenie było przeprowadzone w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze."
 • "Szkolenie przeprowadzone w miłej atmosferze. Prowadzone przez dobrze przygotowane Panie. Przystępny sposób przekazywania wiedzy."
 • "Bardzo interesujące, jak do tej pory najlepsze moje szkolenie."
 • "Świetnie przeprowadzone szkolenie, bardzo przyjazna atmosfera."
 • "Ciekawe i rzeczowe szkolenie, godne polecenia."
 • "Obrazowo przekazane informacj. Zwięźle i na temat. Bardzo przydatne."
 • "Szkolenie było merytoryczne, osoby prowadzące szkolenie włożyły duży wysiłek w jego dobre realizacje."
 • "Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, nie mam żadnych zastrzeżeń. "
 • "Szkolenie profesjonalne, miłe Panie, ciekawy program, przyjemnie się słuchało."
 • "Szkolenie z Panią Agnieszką było pełne pozytywnej energii."

"Komunikacja i współpraca pomiędzy Związkami Zawodowymi i Pracodawcą"

 • "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Wciągające."
 • "Szkolenie profesjonalne, dające wiele wskazowek."
 • "Szkolenie przygotowane i poprowadzone na wysokim poziomie."
 • "Szkolenie bardzo dobrej jakości, interesujące."
 • "Ciekawe."
 • "Szkolenie było dobrze przygotowane pod wzgłędem merytorycznym. Trener był komunikatywny, świetnie przygotowany do szkolenia, dzięki czemu otworzył mi oczy na istotne tematy."
 • "Bardzo rzeczowo, z przykładami z życia."
 • "Bieżące reagowanie na "potrzeby uczestników"."
 • "Szkolenie spełnia oczekiwania. Proszę o więcej."

"Efektywna komunikacja z elementami inteligencji emocjonalnej"

 • "Bardzo dobra forma prowadzenia zajęć. Nie ma czasu na nudę, a wiedza którą się nabywa zostaje na długi czas."
 • "Bardzo dobra atmosfera."
 • "Bardzo fajne szkolenie. Pomogło mi znaleźć słabe punkty w moim przekazie werbalnym. Pomogło mi to w lepszym zrozumieniu przekazu drugiej osoby."
 • "Szkolenie prowadzone przez Panią Agnieszkę było bardzo ciekawe i profesjonalnie przygotowane."
 • "Świetny prowadzący! Dużo warsztatów i umiejętności do nabycia na bazie praktycznych ćwiczeń."
 • "Bardzo ciekawe i zapadające przykłady, bardzo wyczerpujące odpowiedzi."
 • "Skolenie bardzo ciekawe, przeprowadzone w dynamiczny i energiczny sposób."
 • "Aktywny i energiczny trener; nie sposób się nudzić."
 • "Bardzo ciekawe szkolenie. Pozwoliło mi uświadomić sobie wiele ciekawych kwestii."
 • "Bardzo życiowe porady, godne polecenie."
 • "Bardzo pomocne szkolenie."
 • "Ogromna wiedza prowadzącego i bardzo interesujący sposób przekezania tej wiedzy."
 • "Bardzo fajne szkolenie."
 • "Polecam każdemu ten typ szkolenia."
 • "Profesjonalnie."
 • "Gorąco polecam."
 • "Rewelecja!"
 • "Bardzo ciekawe szkolenie, dające dużo do myślenia i powalające na wyciągnięcie wniosków na przyszłość."
 • "Szkolenie spełniło moje oczekiwania. Było dużo ćwiczeń angażujących całą grupę."
 • "Szkolenie bardzo interesujące, angażujące uczestników."
 • "Ciekawe przykłady, pozytywna atmosfera, idealna Trenerka."
 • "Szkolenie ciekawe. Spełniło moje oczekiwania."
 • "Szkolenie dostosowane do naszych potrzeb, polecam."
 • "Rzeczowe i produktowe szkolenie."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe i iwspirające odwołuje się jednak do wyidelizowanogo świata, a bardzo wiele jest manipulacji i kłamstw."

"Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań"

 • "Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Polecam!"
 • "Szkolenie bardzo ciekawe, luźna atmosfera, ciekawe przykłady ćwiczeniowe. Szkolenie pokazało mi,że jednostka jest bardzo ważna w myśleniu zespołowym."
 • "Mądry sposób prowadzenia szkolenia. Nie można sie nudzić, a wiele się nauczyć."
 • "Luźna atmosfera, dużo aktywności."
 • "Szkolenie poparte licznymi przykładami i ćwiczeniami, w których uczestnicy biorą bezpośrednio udział."
 • "Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób."

"Savoir-vivre w biznesie"

 • "Ciekawy, bardzo przydatny w życiu zawodowym jak i osobistym temat."
 • "Wysoki profesjonalizm."
 • "Pani Agnieszka jest fantastycznym trenerem."
 • "Profesjonalne podejście trenera. Interesująca forma szkolenia, dużo interakcji."
 • "Profesjonalna metodyka, bardzo dobry kontakt."
 • "Szkolenie było przeprowadzone efektywnie i kompletnie."
 • "Szkolenie pozwalające poznać tajniki efektywnego prowadzenia rozmowy i zachowania się profesjonalnie w biznesowej sytuacji."
 • "Zwięźle i na temat."
 • "Otwarta, z poczuciem humoru, bogata wiedza."
 • "Genialne, niezbędne, uświadamiające ile zmian należy wprowadzić."
 • "Polecam dla każdego!"

"Sztuka prezentacji i autoprezentacji- wystąpienia publiczne"

 • "Profesjonalizm w każdym calu."
 • "Profesjonalne szkolenie i bardzo kompetentna osoba prowadząca."
 • "Szkolenie spełniło moje oczekiwania."
 • "Jeżeli masz problem z wystąpieniem publicznym weż udział w szkoleniu!."
 • "Prosty przekaz. Wysoka merytorka. Super!."
 • "Szkolenie bardzo przydatne."
 • "Szkolenie satysfakcjonujące." 
 • "Bardzo merytoryczne szkolenie prowadzone przez profesjonalistę, ale z durzą lekkością." 
 • "Wymagające, męczące ale solidne!"
 • "Najlepsze i jedyne szkolenia w obiektywie kamery."
 • "Najlepsze szkolenia w jakim uczestniczyłem."
 • "Szkolenie prowabzone w sposób bardzo ciekawy."
 • "Fantastyczny tematyka szkolenia + dobre przygotowany prowadzący."

"Zarządanie sobą w czasie i zarządzanie stresem"

 • "Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Prowadząca perfekcyjnie przygotowana."
 • "Bardzo przydatne szkolenie, polecam."
 • "Dziękuję za ciekawe szkolenie. Dużo ciekawych rzeczy które można wprowadzić w życie w celu lepszego zarządzania czasem."
 • "Czytelne, konkretne."
 • "Miła atmosfera, wszelkie zagadnienia przekazane w złożony i zrozumiały sposób."
 • "Trenerka  pełna energii,  z wielkiem zaangażowaniem przeprowadziła szkolenie.Temat bardzo przydatny zarówno w życiu przywatnym jak i zawodowym."
 • "Szkolenie bardzo mi się spodobało , fajnie prowadzone, dużo materiałów i ćwiczeń i przede wszystkim bardzo sympatyczna prowadząca."
 • "Charyzmatyczny trener, zero nudy podczas zajęć."
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne, wiedza przekazana w spośob zrozumiały. Prowadząca otwarta na sugestie grupy."
 • "Szkolenie z zespołem AVENHANSEN - ich czas - to Twoje Korzyści.- zwłaszcza we współpracy z Agnieszką."
 • "Szkolenie przeprowadzone w spośob profesjonalny. Materiał przedstawiony przez trenera w spośob ciekawy."
 • "Szkolenie dardzo dostępnie przeprowadzone, super komunikatywny trener, chętny do rozmów na przykładach, dobrze przygotowany merytorycznie."
 • "Przystępny, zrozumiały język szkolenia. Interesujący sposób prowadzenia wykładu. Prowadzący chętnie udziela odzpowiedzi na stawione mu pytania."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe, przygotowane i przeprowadzone starannie."
 • "Duża wiedza merytoryczna prowadzącego."
 • "Szkolenie prowadzone z przykładowymi wydarzeniami w firmach, jak nie powinno być albo co mozna poprawić."
 • "Bardzo profesjonalne szkolenie. Prowadzący dobrze przygotowany merytorycznie."
 • "Szkolenie pozwoliło usystematyzować wiedzę na temat czasu pracy."
 • "Szkolenie profesjonalne i przeprowadzone w przystępny sposób."
 • "Zdobyta wiedza przyda sie mie tylko w pracy ale i w życiu prywatnym."
 • "Szkolenie daje impuls do pracy nad sobą."
 • "Inspirujące rozmowy."
 • "Bardzo charyzmatyczny trener, świetnie wyczuwa grupę, dzieli się doświadczeniem i ma ma doskonałą umijętność szybkiego reagowania na otoczenia."

"Efektywna komunikacja interpersonalna"

 • "Szkolenie przeprowadzono profesjonalnie, zabawnie w miłej atmosferze."
 • "Trener świetnie przygotowany, wszystko było w porządku."
 • "Świetnie przygotowane i poprowadzone szkolenie."
 • "Zrozumiałe, logiczne wypowiedzi związane z tematem szkolenia. Swoboda wypowiedzi, który wiązał się z lepszym zrozumieniem przekazywanego materiału."
 • "Spełniło moje oczekiwania, wiedzę z pewnością wykorzystam w pracy."
 • "Szkolenie było kreatywne, bardzo ciekawe. Podobało mi się, że mogłem brać w nim czynny udział."
 • "Szkolenie przeprowadzono profesjonalnie. Dodatkowym atutem była wysoka kultura osobista trenera."
 • "Ogromne brawa dla trenera. Wspaniale przekazana wiedza, dająca się wykorzytsać w praktyce. Polecam!"

"Efektywna komunikacja"

 • "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy."
 • "Trzy razy S: sympatycznie, solidnie, super!"
 • "Szkolenie przeprowadzone w formie warsztatów grupowych, wiedza przekazana w sposób przejrzysty."
 • "Duża ilość ćwiczeń, bardzo interesujących. Chętnie w nich uczestniczyłam. Ciekawe prowadzone."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe z wykorzystaniem różnych technik szkolenia. Wielorakość zadań i ćwiczeń dodatkowo wzbogacało walory poznawcze prezentowanej tematyki."
 • "Temat komunikacji wydaje się być wyczerpany, ale szereg ciekawych ćwiczeń i forma warsztatowa spełniły, że mam nowe spojrzenie na wiele kwestii związanych i komunikowaniem w grupie."
 • "Szkolenie przeprowadzono w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy."
 • "Trzy razy S: sympatycznie,solidnie,super."
 • "Duża ilośc ćwiczeń,bardzo interesujące, polecam z całego serca."
 • "Szkolenie bardzo ciekawe z wykorzystańiem róźnych technik szkoleniowych."

"Warsztaty kreatywnego myślenia"

 • "Ciekawe, dobrze przygotowane, nieszablonowe."
 • "Bardzo dobre, zaskakujące szkolenie."
 • "Szkolenie pokazało mi, że mogę pokonać swoje słabości poprzez kreatywne myślenie."
 • "Trener szkolenia posiada bardzo dobrą wiedzę."
 • "Polecam- czytelny przekaz, wysoki poziom merytotyczny!"

"Moc współodpowiedzialności - budowanie zespołu"

 • "Ciekawe, zabawne warsztaty, które uswiadomiają."
 • "Bardzo pomocne w zrozumieniu każdego siebie w firmie."
 • "Bardzo meretorycznie i w mprzyjaznej atmosferze."

"Efektywna praca w zespole"

 • "Szkolenia wartkie, profesjonalnie przeprowadzone, rzeczowe."
 • "Szkolenia bardzo dynamiczne."
 • "Szkolenia było, przeprowadzone w sposób bardzo rzetelny, wszystkie informacje przedstawione przez prowadzącego były jasne i bardzo przydatne."
 • "Szkolenia przeprowadzone bardzo profesjonalnie."

"Rozmowa oceniająca i trudne rozmowy z pracownikami"

 • "Profesjonalne i konkretne podejście do szkolenia."
 • "Szkolenia przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze."
 • "Wartościowe szkolenia, które jest bardzo pomocne nie tylko dla początkujących managerów, ale i osób z doświadczeniem Pomaga w uświadomieniu sobie błędów popełńonych przez kirowników."
 • "Szkolenie super przeprowadzone, dużo informacji przekazanych w ciekawy i prosty sposób."
 • "Od dziś komunikacja w dziale się zmieni!"
 • "Trener z pozytywnym podejściem do kursantów, w ciekawy sposób przedtawia tematyke kursu."
 • "Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze.

  "Pokonaj stres na zawsze"

 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób odpowiadający mojej potrzebie. Zyskałam dużo nowych rozwiązań do pracy nad sobą i swoimi potrzebami."
 • "Jest to drugie szkolenie z firmy AVENHANSEN w którym brałam udział i w pełni spełnia moje oczekiwanie. Wyciągnęłam lekcję i wprowadzam plan działania do pewnych tematów."

FINANSE

MARKETING

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

"Train the trainer"

 • "Wszystko w jak najlepszym porządku, niezły challenge, polecam! "
 • "Profesjonalnie, na temat, efektywnie."
 • "Prowadzący szkolenie to świetna osoba, przy której nawet nieśmiała osoba czuje się pewnie, duże zrozumienie różnych charakterów i dopasowanie szkolenia pod każdego uczestnika."
 • "Szkolenie prowadzone profesjonalnie z uwzględnieniem różnorodnych metod. Pozwala poszerzyć wiedzę i wyobraźnię."
 • "Napakowane przykładami z życia,pouczające."
 • "Osoba prowadząca kompetentna, z bardzo dużą wiedzą i od pierwszej chwili budząca sympatię."
 • "Szkolenie przeprowadzone interesująco. Kopalnia wiedzy na temat szkoleń ludzi."
 • "W związku z przygotowaniem się do samodzielnego prowadzenia szkoleń uważam,że szkolenie "Train the Trainer" dało mi bardzo wiele przydatnych informacji i wskazówek."
 • "Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone,wiele przydatnych informacji."
 • "To już kolejne szkolenie prowadzone przez firmę Avenhansen, które spełniło moje oczekiwania, czas biegł bardzo szybko a głowa pełna pomysłów jak prowadzić szkolenia."
 • "Merytorycznie spójne, przeprowadzone w miłej i swobodnej atmosferze."
 • "Szkolenie poruszyło wszytskie tematy."
 • "Super szkolenie, bardzo dużo informacji podanych w przystępny sposób. Zero wykładu, dużo ćwiczeń praktycznych."
 • "Szkolenie spełniło moje oczekiwania a nawet je przerosło dzięki dużej ilości ćwiczeń."

"Projekty inwestycyjne zgodnie z prawem budowlanym- realizacja i rozliczenie"

 • "Duża wiedza praktyczna i teorytyczna"
 • "Szkolenie ciekawe poparte przykładami."
 • "Szkolenie rzeczowe, solidnie przygotowane materiały, właściwy wybór prelegenta."
 • "Dobrze merytorycznie przygotowany prowadzący."
 • "Dobra umiejętność przekazywania wiedzy."
 • "Bardzo ciekawe szkolenie.Polecam!"
 • "Prowadzący miał elastyczne podejście i dopasował formę prowadzenia wzgłędnie do oczekiwań."
 • "Polecam trenera, jego wiedzę i sposób przekazania."
 • "Bardzo wykwalifikowany trener, polecam w 100%"
 • "Szkolenie profesjonalne. Dużo ciekawych i praktycznych informacji."

"Poprawność językowa pism urzędowych"

 • "Prowadzący bardzo kontaktowy i dobrze przygotowany do szkolenia."
 • "Miły i kompetentny prowadzący."
 • "Sympatyczna, kompetentna i pełna pasji prowadząca."

 

POZOSTAŁE SZKOLENIA

 • "Fachowy przekaz informacji."
 • "Szkolenie bardzo interesujące, przeprowadzone w ciekawy sposób, sympatyczna atmosfera."
 • "Sprawnie i konkretnie, otwartość na uczestników szkolenia."
 • "Polecam, profesjonalizm w pełnym tego słowa znaczeniu."
 • "Szkolenie prowadzone w miłej atmosferze przez trenera z dużym doświadczeniem praktycznym."
 • "Miła atmosfera, możliwość czynnego udziału poprzez zadania."
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne, miło mnie zaskoczyło, duzo się dowiedziałam o sobie.SUPER!!!" 
 • "Szkolenie bardzo inspirujące, dające możliwość świeżego spojrzenia na pracę."
 • "Szkolenie energetyczne i inspirujące, ćwiczenia i przykłady + SUPER SCENKI FILMOWE!"
 • „Szkolenie godne polecenia. Trener prowadził je na najwyższym poziomie"
 • „Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny - konkretnie, rzeczowo i na temat :-)"
 • „Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy, z dużą ilością ćwiczeń oraz gier symulacyjnych"
 • "Szkolenie przygotowane profesjonalnie, prowadzone na bazie ćwiczeń, a nie samej teorii. POLECAM!"
 • "Wyjątkowa przejrzystość przekazu z nutą humoru, uwiecznione warsztatami w celu utrwalenia materiału."
 • "Niezwykle ciepła osoba Trenera, pozwalająca na wymianę doświadczeń, nie ograniczająca się do tematyki szkoleń."
 • "Przyjemne, ciekawe i profesjonalne szkolenie."
 •  "Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie."
 • "Szkolenie profesjonalne, z zaangażowaniem prowadzącej."
 • "Szkolenie przeprowadzone ciekawie, tematyka interesująca."
 • "Polecam, szkolenie rzeczowo i solidnie przeprowadzone."
 • "Szkolenie czytelne, ciekawe, inspirujące do kolejnych działań."
 •  "Genialny trener, atrakcyjne metody szkoleniowe, super lokalizacja."
 • "Szkolenie poruszało praktyczną problematykę jaką spotyka się w życiu codziennym."
 • "Bardzo dobre szkolenie, prowadzone bardzo merytorycznie i fachowo."
 • „Rewelacja! Brakowało mi takiego szkolenia! Gorąco polecam!”
 • „Szkolenie w miłej atmosferze, wiedza przekazana w sposób interesujący i zachęcający do brania aktywnego udziału w szkoleniu.”
 • „Autentyczność przekazanej wiedzy przez trenera była ogromna, ponieważ była wsparta rzeczywistym doświadczeniem.”
 • "Atmosfera sprzyjająca otwieraniu się na praktycznej stronie szkolenia."
 • "Teoria w połączeniu z praktyką zawsze daje dobre rezultaty."
 •  "Szkolenie w miłej grupie "zmusza" wszystkich uczestników do pełnego zaangażowania i uczestnictwa."
 • "Najlepsze szkolenie na jakim byłem, fachowa wiedza w przystępnej formie. Rewelacyjny prowadzący."
 • "Miły, sympatyczny i rzeczowy Trener przekazujący wiedzę w sposób dostępny, interesujący i profesjonalny."
 • "Ciekawe i profesjonalne szkolenie w przyjaznej atmosferze."
 • "Cieszę się, że to szkolenie pokazało mi czego jeszcze muszę się nauczyć."
 • "Fajna atmosfera, kompetentny prowadzący umiejący przekazywać wiedzę, a wszystko dobrze zorganizowane."
 • „Osoba, która prowadziła szkolenie posiada bardzo bogatą wiedzę, która w łatwy sposób trafiła do mnie. Oby więcej takich szkoleń z takimi ludźmi.”
 • „Szkolenie prowadzone prawidłowo, dużo zadań, które pobudzały do myślenia, miła atmosfera. Polecam wszystkim.”
 • „Szkolenie bardzo ciekawe, z ogromną ilością „wartościowych” wiadomości, w sympatycznej atmosferze i z rewelacyjnym trenerem.”
 • "Szkolenia przeprowadzone profesjonalnie, kompetentna kadra szkoleniowa, polecam."
 • "Świetnie przeprowadzone szkolenie."
 • "Szkolenie przeprowadzone z humorem co ułatwia przyswajanie wiedzy."
 • „Rzetelna wiedza trenera, miła atmosfera.”
 • "Nauka przez zabawę."
 • "Uczenie z uśmiechniętą/ludzką twarzą."
 •  "Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalnie w miłej i koleżeńskiej atmosferze."
 •  „Interesujące, atrakcyjnie i ciekawie przygotowane. Trenerki w świetny sposób prowadziły szkolenie i przekazywały wiedzę.”
 •  „Optymalna liczebność grupy i pełen profesjonalizm trenerów.”
 •  „Bardzo ciekawa postać główne Trenera – było interesująco i życiowo.”
 •  „Szkolenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, było bardzo dobrze przygotowane pod każdym względem.”
 • „Bardzo kompetentny trener, z dużym doświadczeniem, otwarty i przyjaźnie nastawiony do ludzi.”
 • „Profesjonalnie przygotowane szkolenie. Prowadzący na najwyższym poziomie przedstawia zagadnienia i aktywizuje uczestników do udziału w szkoleniu.”
 • „Zaangażowanie prowadzącego, szybka reakcja na pytania, ciekawy sposób przedstawienia informacji.”
 • "Rzetelny i fachowy Trener oraz miła i sympatyczna współpraca z firmą szkoleniową."
 •  "Szkolenie nie zawierało banałów i informacji zdawkowych. Konkrety."
 • "Merytoryczne, duża znajomość tematu, który jest abstrakcyjny dla większości ludzkości:) bardzo dobre przekazanie tematu, dziękuję."
 • "Szkolenie poparte przykładami z życia i doświadczeniem prowadzącego."
 • "Szerokie i rzeczowe przedstawienie tematu szkolenia."
 • „Profesjonalna organizacja oraz elastyczność dla każdego uczestnika.”
 • „Luźny charakter, miła atmosfera, fachowe przekazywanie informacji.”
 • "Bardzo pozytywne wrażenie, doskonały sposób prowadzenia przez Panią Trener."
 • "Fachowość, bardzo dobrze przygotowany szkoleniowiec."
 • "Atrakcyjny program szkolenia zrealizowany w 110% przez fachową, przesympatyczną prowadzącą, udzielającą odpowiedzi na każde zadane pytanie, wyjaśniającą każdą wątpliwość."
 • "Rzetelnie, profesjonalnie, konkretnie i na temat."
 • "Było tak ciekawie, że dwa dni zbyt szybko minęły. Chętnie zostałabym jeszcze dłużej."
 • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Przeprowadzone z należytą starannością i uwagą na szczegóły."
 • "Trenerka szkolenia bardzo kompetentna, odpowiadała na wszystkie pytania, aktywizacja uczestników (wspólne dyskusje, praca zespołowa). Bez minusów!!!"
 • "Świetne szkolenie, doświadczony trener, super atmosfera!"        
 • "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, optymalne połączenie praktyki z teorią."
 • "Szkolenie w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. Bardzo dobre zrozumienie pomiędzy uczestnikami a trenerem. Polecam:)"
 • "Interesujący i ciekawy sposób prezentacji tematu. Mnóstwo wciągających ćwiczeń praktycznych i wystąpień."
 • "Tematyka idealna, przedstawiona w sposób łatwy i przyjemny dla uczestnika, wysoki poziom wiedzy trenera."
 • „Bardzo ciekawe szkolenie, wiele realnych przykładów „z życia” i podpowiedzi, jak sobie w nich radzić.”
 • „Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie, bardzo dobra organizacja."
 • „Fachowiec, który potrafi w niekonwencjonalny sposób zapoznać z tematem.”
 • „Bardzo miła Pani prowadząca, z doświadczeniem, umiejąca bardzo dobrze i sprawnie przeprowadzić szkolenie.”
 • "Bardzo dobre i interesujące szkolenie."
 • "Szkolenie bardzo pragmatyczne, w luźnej atmosferze, duża dbalość o detale bez zbędnego nadmiaru teoretycznej - nudnej wiedzy."
 • "Szkolenia prowadzone przez AVENHANSEN są dynamiczne i łączą w sobie odpowiednią dawkę teorii oraz praktyki."
 • "Bardzo dobrze dobrany zakres tematyczny. Profesjonalne prowadzenie."
 • "Na szkoleniu panowała bardzo miła atmosfera pomagająca w tym, aby jak najwięcej z niego czerpać (otworzyć się)."
 • "That was a great particle of knowledge. I'd like to implement in my day-to-day professional life. Interesting and full of useful examples."
 • "Engaging training, very versatile content and interesting."
 • "Attending the training was a great experience."
 • "Very great fruitful training. Thank You!"
 • "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie, różnorodne i przeprowadzone z dużym ujęciem dynamiki grupy oraz odpowiadające zapotrzebowanie."
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny, ciągłe interakcje, ciekawe zadania."
 • "Doskonale przygotowane merytorycznie. oparte wieloma przykładami oraz wyjaśnieniami."
 • "Dobrze przygotowane, kompetentna prowadząca."
 • "Ciekawe szkolenie, które przebiegło płynnie, było dostosowane do grupy."
 • "Bardzo dobrze przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Super trenerka - jasny przekaz i bardzo dobra interakcja."
 • "Poziom energetyczny bardzo dobry, łatwo przyswajalny język i dokładna analiza przykładów. Dziękuję!"
 • "Ciekawie przeprowadzone szkolenie. Widać, że prowadząca jest dobrze przygotowana i z pasją przekazuje swoją wiedzę."
 • "Bardzo fajne szkolenie, które pomaga lepiej zrozumieć rolękomunikacji oraz role jakie pełnimy w zespole."
 • "Pani prowadząca miła, sympatyczna, zmotywowana, bardzo dobrze przygotowana do zajęć. Dziękuję:-)"
 • "Bardzo profesjonalne szkolenie, przeprowadzone w sprzyjającej nauce nowych rzeczy."
 • "Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie w miłej atmosferze. Uzyskałam cenne wskazówki, które zastosowuję w codziennej pracy."
 • "Profesjonalne szkolenie, przystępna forma przekazywanej wiedzy."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, w miłej atmosferze."

"Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, w miłej atmosferze."

„Elokwencja prowadzącego, bardzo ciekawe przedstawienie tematu szkolenia.”

„Elokwencja prowadzącego, bardzo ciekawe przedstawienie tematu szkolenia.”

„Połączenie wiedzy teoretycznej z przedstawieniem przykładów praktycznych.”

„Połączenie wiedzy teoretycznej z przedstawieniem przykładów praktycznych.”

„Profesjonalny wykładowca z bardzo dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną.”

„Profesjonalny wykładowca z bardzo dużą wiedzą teoretyczną i praktyczną.”

„Profesjonalne zajęcia, wykładowca z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą, dobrze przeprowadzone warsztaty, dużo cennych informacji.”

„Profesjonalne zajęcia, wykładowca z olbrzymim doświadczeniem i wiedzą, dobrze przeprowadzone warsztaty, dużo cennych informacji.”

„Wykładowca posiadający ogromną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, którą potrafi w przystępny sposób przekazać osobom nie mającym wiedzy na temat przed szkoleniem.”

„Wykładowca posiadający ogromną wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną, którą potrafi w przystępny sposób przekazać osobom nie mającym wiedzy na temat przed szkoleniem.”

„Polecam AVENHANSEN. Szkolenie prowadzone przez p. W. Gawrońskiego z zakresu FIDIC spełniło moje oczekiwania. Wiedza przekazana przez praktyka z podawanymi przykładami.”

„Polecam AVENHANSEN. Szkolenie prowadzone przez p. W. Gawrońskiego z zakresu FIDIC spełniło moje oczekiwania. Wiedza przekazana przez praktyka z podawanymi przykładami.”

„Szkolenie bardzo przydatne w obecnych warunkach gospodarczych, ciekawa forma przekazu poparta licznymi przykładami przez osobą kompetentną z doświadczeniem.”

„Szkolenie bardzo przydatne w obecnych warunkach gospodarczych, ciekawa forma przekazu poparta licznymi przykładami przez osobą kompetentną z doświadczeniem.”  

„Polecam, to najlepsze szkolenie jakie odbyłem!”

„Polecam, to najlepsze szkolenie jakie odbyłem!”

„Praktycznie, rzeczowo i kompetentnie, do tego z odpowiednią dawką humoru i szczyptą ironii. Wyśmienita uczta intelektualna.”

"Praktycznie, rzeczowo i kompetentnie, do tego z odpowiednią dawką humoru i szczyptą ironii. Wyśmienita uczta intelektualna.”

"Wyjątkowo profesjonalne szkolenie. W bardzo przystępny sposób przekazana duża wiedza poprzez warsztatowe zajęcia. Bardzo dobrze przygotowany Trener."

"Brawo dla Trenerki! Świetnie prowadzi szkolenie, ciekawie prezentuje informacje."

"Bardzo praktyczne szkolenie bez przewagi teorii nad ćwiczeniami."

"Szkolenie profesjonalnie zorganizowane, ciekawy sposób przekazywania informacji, sympatyczna atmosfera."

"Szkolenie prowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."

„Szkolenie ciekawe, aktywnie angażujące uczestników, praca na przykładach. Jestem zadowolona i mogę polecić.”

„Szkolenie bardzo pomoże mi w dalszej pracy. Zmotywowało mnie do zmian na lepsze. Dodało odwagi i pewności siebie."

"Każdy z nas codziennie zarządza swoim czasem- (w bardziej lub mniej umiejętny sposób:)). Ciągle przecież planujemy, organizujemy, opracowujemy, przygotowujemy, marzymy czy snujemy mniej lub bardziej ambitne plany- i często robimy to kompletnie sobie tego nie uświadamiając. Jadąc na szkolenie z Olą Chrapko nie wiedziałam co mnie czeka. Spodziewałam się spotkać trenera, który żwawo będzie dzierżył w dłoni laserowy wskaźnik i który „opowie” temat zarządzania czasem poprzez prezentacje flashowe, pokazy multimedialne, być może projekcje krótkich filmików czy animacji. I tutaj zaskoczenie- tak się nie stało. Ola skupiła uwagę wszystkich uczestników szkolenia wyłącznie swoją osobowością, uśmiechem i paroma gadżetami w postaci matrioszek, nożyczek i kolorowych kartek papieru (osobiście brakowało mi tylko plasteliny aby poczuć się jak dziecko w szkole:)). Niesamowite jest to, że stosując tak proste metody pracy można tak wiele nauczyć. Oprócz tego, że szkolenie było pożyteczne (SMARTy, macierze, komunikaty Ja, pożeracze czasu, postawy asertywne i nieasertywne…) to mnie również bardzo odstresowało. Poczułam się jak dzieciak, który w miłym towarzystwie miło spędza czas rysując, wycinając, śmiejąc się… i ucząc:). Ach…"

"Ciekawie przygotowane materiały i dobrze przeprowadzone szkolenie."

"Konkretny Trener z doświadczeniem praktycznym."

DORADZTWO

"Firma AVENHANSEN Sp. z o.o. w lipcu 2019 roku zrealizowała dla nas usługę doradczą w zakresie spraw magazynowych. Usługę wykonywał z ramienia firmy Pan Robert Głos. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu doradztwa, osiągniętych celów oraz rekomendacji, które otrzymaliśmy w raporcie. Wiedza oraz doświadczenie zawodowe  Pana R. Głosa jest imponujące. Polecamy współpracę z AVENHANSEN Sp. z o.o." Edyta J. Cellco Communications Sp. z o.o.

"Świetne szkolenie. Trener mówił bardzo zrozumiale i chyba nigdy nie przyswoiłem tak dużo wiedzy w 2 dni w ogóle bez stres."

"Polecam dla osób wymagających, poszukujących profesjonalnych szkoleń."

"Ciekawa formuła i sposób prowadzenia szkolenia."

"Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

"Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."

„Szkolenie bardzo rozwijające. Prowadzone w przyjaznej atmosferze, pomagające przełamać bariery.”

„Atrakcyjny, kreatywny oraz angażujący sposób przekazania wiedzy i możliwości zastosowania jej w praktyce.”

„Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo interesujący sposób. Wniosło wiele do mojego doświadczenia zawodowego. Umiejętności trenera są tu wielką zasługa. Szkolenie na długo pozostanie w mojej pamięci.”

"Super szkolenie! Mnóstwo przydatnej wiedzy podanej w atrakcyjnej formie. Kompetentny Trener, świetna atmosfera. Polecam!"

"Prowadzący swoją postawą, sposobem mówienia zachęcał do wypowiedzi uczestników. Rzetelne tłumaczenie treści szkolenia."

"Ciekawie i profesjonalnie prowadzone szkolenie zawierające praktyczne wskazówki. Polecam."

"Szkolenie było świetne. Nie było pasywne ani jednostronne. Dobrze się bawiłem."

"Jasny i czytelny przekaz informacji."

"Szkolenie jak najbardziej adekwatne do ogromu materiału. Prowadząca z dużą wiedzą."

"Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone bardzo sprawnie. Trenerka zadbała o rozmaite formy przekazywania i utrwalania wiedzy."

"Kompetentny prowadzący, który merytorycznie i metodycznie przekazuje informacje."

"Profesjonalnie, ciekawe i przeprowadzone w przyjemnej atmosferze."

"Wykładowca był komunikatywny, przekazywał wiedzę bardzo rzeczowo i w temacie."

"Rzetelne przygotowanie szkolenia, przydatne informacje przekazywane w przystępny sposób."

„Szkolenie bardzo konkretne, treściwe z dużą ilością zadań praktycznych.”

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania, wykładowca był bardzo kompetentny.”

„Uczestnicy są zaangażowani  w szkolenie dzięki metodycznemu podejściu do  prowadzenia zajęć.”

„Dużo pracy zespołowej, wszyscy mieli okazję sprawdzić  swoje umiejętności.”

„Wskazuje prawidłową drogę w prowadzeniu negocjacji , uczy jak należy się przygotowywać  do negocjacji , na co należy zwrócić uwagę i jak rozwiązywać problemy.”

„Praca zespołowa – angażowanie wszystkich uczestników. Dobra zabawa w trakcie warsztatów, która jest jednocześnie nauką.”

„Profesjonalne szkolenie prowadzone w super atmosferze. Sympatyczny i kompetentny trener.”

„Szkolenie bardzo interesujące, produktywne – nie było nudno.”

„Obszerny materiał dotyczący technik negocjacji został w ciekawy i praktyczny sposób przedstawiony przez prowadzącego.”

„Szkolenie bardzo ciekawe, dzięki niemu uzupełniłam swoją wiedzę odnośnie negocjacji.”

„Wartościowe szkolenie, skupiające się na praktyce. Przeprowadzone w miłej i „przyjacielskiej” atmosferze.”

„Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie.”

„Trener bardzo profesjonalnie prowadził szkolenie . Wiedza przydatna w pracy i w życiu.”

„Szkolenie pozwoliło mi uporządkować sobie zdobyte do tej pory doświadczenie, wymienić się doświadczeniem z innymi  uczestnikami oraz dowiedzieć się z ust fachowca nowości.”

„Szkolenie było przeprowadzone w ciekawy sposób z konkretnymi przykładami do wykorzystania.”

„Świetna Pani Trener dla której warto wziąć udział w szkoleniu!”

„Świetna Pani Trener dla której warto wziąć udział w szkoleniu!”

„Szkolenie było przeprowadzone w ciekawy sposób z konkretnymi przykładami do wykorzystania.”

„Trener bardzo profesjonalnie prowadził szkolenie . Wiedza przydatna w pracy i w życiu.”

„Szkolenie pozwoliło mi uporządkować sobie zdobyte do tej pory doświadczenie, wymienić się doświadczeniem z innymi  uczestnikami oraz dowiedzieć się z ust fachowca nowości.”

„Szkolenie prowadzone profesjonalnie, teoria poparta przykładami.”

„Szkolenie prowadzone w bardzo klarowny oraz skuteczny sposób.”

„Dobry kontakt ze słuchaczami, przykłady z życia zawodowego.”

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, Trener dokładnie i zrozumiale przekazywał uczestnikom wiedzę.”

„Profesjonalny i praktyczny sposób na rozwój umiejętności pracowników.”

„Trener z dużym zasobem wiedzy, który przybliży każdą tematykę.”

„Ciekawe szkolenie, dużo fajnych działań praktycznych.”

"Szkolenie dotyka bardzo ważnych aspektów. Każdy kierownik powinien takie przejść."

„Prowadzący bardzo jasno i przejrzyście prowadził szkolenie, wyjaśniał zagadnienia, dzielił się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.”

„Prowadzący bardzo jasno i przejrzyście prowadził szkolenie, wyjaśniał zagadnienia, dzielił się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem.”

"Jedyne w swoim rodzaju."

"Kompleksowo omówione zagadnienia z zakresu zarządzania, doskonała atmosfera, ogromna ilość zadań, scenek i ćwiczeń."

"Zakres szkolenia idealnie spełnił moje potrzeby i oczekiwania. Ilość spotkań i ich terminy były bardzo dogodne."

"Szkolenie na wysokim poziomie. Jestem bardzo zadowolony."

„Cykl w jakim każdy kierownik powinien uczestniczyć. Uświadamia rzeczy istotne w zarządzaniu ludźmi o których wcześniej w ogóle się nie myślało.”

„Jasny i klarowny przekaz. Otwartość na problemy uczestników.”

„Polecam! Miła atmosfera, bardzo pouczające, nie tylko teoria.”

Uczestnik,

„Dobrze zorganizowane szkolenie. Jasno i zrozumiale przekazane informacje.”

Uczestnik,

”Szkolenie prowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie, bez zbędnych i niepotrzebnych zagadnień. Strzał w 10.”

”Szkolenie prowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie, bez zbędnych i niepotrzebnych zagadnień. Strzał w 10.”

„Doskonała, znająca się na rzeczy Trenerka”

„Szkolenie było przeprowadzone w mniejszym gronie, co sprzyja zadawaniu dodatkowych pytań oraz rozwiązywaniu kazusów.”

„Konkretny prowadzący, szczegółowo wprowadzał nas w zagadnienia związane z zastosowaniem KPC i KPA.”

„Szkolenie bardzo przydatne, doskonała umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera.”

„Praktyczne podejście prowadzącego , atrakcyjna forma przekazu zagadnienia, ciekawe przykłady.”

„Szkolenie warte polecenia, Trener potrafi nudny temat podać w atrakcyjnej formie. Dużo praktycznych przykładów otwierających oczy:-)"

„Szkolenie wyczerpujące zagadnienia w zakresie ochrony danych osobowych.”

„Prowadzący chętnie udzielał dodatkowych informacji dotyczących naszego zakresu obowiązków.”

„Szeroki zakres przekazanej wiedzy oraz szczegółowych wskazówek odnośnie prowadzonej działalności.”

„Naprawdę dobrej jakości, merytoryczne szkolenie. Teoria połączona z praktyką.”

„Szkolenie bardzo profesjonalnie przeprowadzone przez doświadczonego trenera.”

„Jedno z najbardziej kreatywnych i ciekawych szkoleń, które połączyło wiedzę, umiejętności, trening i zabawę:-)"

„Kompetentny i doświadczony Trener.”

„Szkolenie przeprowadzone w bardzo sympatycznej atmosferze z dużą dawką wiedzy i zastosowaniem jej w praktyce.”

„Rzeczowe, solidne i praktyczne.”

„Szkolenie przeprowadzone rzeczowo i na temat. Moje oczekiwania zostały wysłuchane, a w ciągu szkolenia zostały zrealizowane.”

„Szkolenie bardzo interesujące i ciekawie prowadzone.”

„Profesjonalne podejście, miła atmosfera , stosowanie wiedzy w praktyce, indywidualne podejście . Ogólnie super!.”

„Prowadzone profesjonalnie, rzeczowo i skutecznie.”

„Polecam ze względu na zaangażowanie prowadzącego i zakres merytoryczny.”

„Szkolenie wyczerpujące temat i podnoszące świadomość uczestników.”

„Przyjazna atmosfera, wykwalifikowana kadra!”