“Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Oznacza to, że zakres przedmiotowy ustawy wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji.” (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22.12.2016 r. II SA/Sz 1158/16).

Celem szkolenia jest:

 • analiza przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. oraz prezentacja najświeższej linii orzeczniczej w tym zakresie

 • zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi zarówno sfery udostępniania informacji, jak również prawa do prywatności z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Program uwzględnia zmiany przepisów ustaw szczególnych tj. nową ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie ustawą z 25.02.2016 r., nowelizację ustawy – Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 22 czerwca 2016 r., nowy tryb rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym w zakresie zmiany ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie kompleksowej informacji w zakresie procedury dostępu do informacji publicznej

 • szkolenie pozwoli na samodzielne skonstruowanie dokumentów związanych z ustawą, w szczególności: decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy, wniosku o udostępnienie informacji publicznej, pismo informującego o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej i inn.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Ramowy program szkolenia:

1. Informacja publiczna – definicja legalna i źródła prawa

 • Informacja zwykła a informacja przetworzona
 • Formy ograniczenia dostępu do informacji publicznej
 • Dostęp do akt postepowania (karnego, cywilnego, administracyjnego) a prawo do informacji publicznej
 • Prawo ochrony prywatności na gruncie prawa cywilnego oraz ochrony danych osobowych

2. Zakres podmiotowy udostępnienia informacji publicznej

 • Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej
 • Podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej

3. Ograniczenie prawa do informacji publicznej

 • Tajemnica przedsiębiorcy
 • Tajemnica chronione przepisami szczególnymi (lekarska, adwokacka, radcy prawnego, biegłego rewidenta, skarbowa …)

4. Tryb udzielenia informacji publicznej

 • bezwnioskowy
 • Tryb wnioskowy
 • Wniosek
 • Termin udostepnienia informacji
 • Bezczynność organu

5. Udostepnienie informacji publicznej – procedura wnioskowa

 • Umorzenie postepowania w sprawie udostepnienia informacji publicznej
 • Wydanie decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej
 • Formy udostepnienia informacji publicznej

6. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

7. Postepowanie skargowe w zakresie udostepnienia informacji publicznej

 • Wniesienie skargi do sądu administracyjnego
 • Przedmiot skargi
 • Postepowanie przed sadem administracyjnym
 • Środki odwoławcze (skarga kasacyjna, zażalenie)

8. Opłaty i koszty udostepnienia informacji publicznej

9. Współstosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych

10. Dostęp do informacji publicznej w zakresie wykonywania zawodu dziennikarza – ustawa o dostępie do informacji publicznej a prawo prasowe

11. Dostęp do informacji publicznej w kontekście innych obowiązujących przepisów (prawo zamówień publicznych, KRS,…)

 • Dostęp do informacji a prywatność osób pełniących funkcje publiczne
 • Dostęp do informacji a prywatność w prawie nowych technologii

12. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za nieudzielnie informacji publicznej

 

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point    

 • Interaktywny wykład    

 • Warsztaty    

 • CASE STUDY – analiza przypadku

 • Panel dyskusyjny