Dział Doradztwa Biznesowego.


W czym możemy Ci pomóc aby Twój biznes zwiększył swoją efektywność, aby pracowało Ci się łatwiej i przyjemniej a pieniędzy było więcej?

Beata Dyjak

Manager ds. Organizacji Szkoleń

Pomagam w wyborze najlepszych rozwiązań dla Państwa zadowoleniai sukcesu. Serdecznie zapraszam do kontaktu :-)

515 212 449

Korzyści ze współpracy z avenhansen®

 • szybka poprawa wyników
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności dzięki elastycznym
 • modelom - współpracy i rozliczeń
 • zyskanie przewagi konkurencyjnej
 • bieżące śledzenie aktualnych wyników realizowanych działań
 • szeroki zakres realizowanych przez nas projektów dzięki bogatemu doświadczeniu profesjonalnej dużej i kadry ekspertów
 • indywidualne dostosowanie wykorzystywanych rozwiązań do wymagań każdego Klienta
 • ułatwienie nawiązania kontaktów z nowymi Klientami

Aleksandra Chrapko

Doradca Merytoryczny ds. Personalnych i Zatrudnienia

Certyfikowany Coach ACC ICF, doświadczony specjalista HR, ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi i umiejętności "miękkich", konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji. Pasjonat, w "lekki" sposób mówiący o nie zawsze "lekkich" spra

Dlaczego avenhansen®

 • ponad 10 lat doświadczeń na rynku szkoleń i doradztwa
 • ponad 15 lat doświadczeń Zarządu w branży szkoleniowej
 • szybkość i precyzja w podejmowanych decyzjach i działaniu
 • branie odpowiedzialności za własne decyzje
 • otwarcie na Klienta - wsłuchiwanie się w jego potrzeby i oczekiwania
 • elastyczność w działaniach
 • bardzo wysoka jakość na każdym etapie kontaktów

ŁĄCZENIE BIZNESÓW

 • dotarcie do klientów zainteresowanych Państwa produktami i usługami, niezależnie od reprezentowanej branży
 • zewnętrzny zespół wsparcia sprzedaży, pomagający partnerom w zwiększaniu ich obrotów
 • w oparciu o rozbudowaną sieć kontaktów biznesowych dotarcie do nowych Klientów i dostarczenie efektywnych lead’ów sprzedażowych na produkty i usługi
 • generowanie dla naszych Partnerów lead’ów sprzedażowych
 • budowanie i umacnianie relacji biznesowych
 • obniżanie kosztów sprzedaży produktów i usług 
 • nieustanne rozbudowywanie własnej bazy kontaktów biznesowych
 • przygotowanie procesu sprzedaży produktów i usług
 • zajmowanie się właściwą realizacją  procesu sprzedaży
 • doprowadzanie do finalizacji transakcji z udziałem naszych Partnerów lub w ich imieniu
 • reprezentowanie naszych Partnerów w kontaktach z Klientami końcowymi

HR

 • rekrutacje (pełny zakres)
 • audyt dokumentacji kadrowo-płacowej wraz z uzupełnieniem brakującej dokumentacji
 • audyt dokumentów przed kontrolą Inspekcji Pracy, ZUS, US
 • stworzenie procedur, regulaminów, zakresów obowiązków
 • stworzenie opisów stanowisk wraz z mapą kompetencji dla danego pionu, działu
 • mapowanie/wartościowanie stanowisk metodą Hay
 • analiza sytuacji w firmie, rozwiązywanie konfliktów personalnych (tzw. audyt personalny 
 • rozmowa z pracownikami, analiza procesów od strony personalnej obowiązków pracownika
 • czasu pracy, regulacji wewnętrznych, przestrzegania procedur)
 • coaching
 • testy psychologiczne
 • analiza sytuacji prawno-kadrowej przy przejęciach/akwizycjach, (due diligence personalny)
 • tworzenie polityki personalnej w przedsiębiorstwie
 • tworzenie systemów ocen okresowych
 • projekty wartościowania stanowisk pracy
 • projekty systemów premiowania i systemów motywacyjnych
 • analiza procesów komunikacji, tworzenie prawidłowych ścieżek przepływu informacji w firmie

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE FIRMĄ

 • pomoc przy zakładaniu firm, działalności gospodarczych
 • misja, wizja firmy
 • cele firmy
 • Biznes Plany
 • budżetowanie (sprzedaż, koszty, CAPEX)
 • strategie biznesowe i strategie operacyjne
 • strategia oferty

ZARZĄDZANIE OPERACYJNE FIRMĄ

 • CRM (Zarządzanie relacjami z klientami)
 • HR (Human Resources – Kadry i Płace)
 • weryfikacja funkcjonowania firmy
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • organizacja pracy
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • zarządzanie produkcją (opcjonalne)
 • finanse i księgowość
 • handel, logistyka
 • serwis
 • projekty zarządzania czasowego (Interim management) w obszarze: sprzedaż, operacja, „recovery projects”, restrukturyzacja, konsolidacja operacyjna podmiotów po przejęciach

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

 • budowanie strategii sprzedaży
 • budowanie zespołów sprzedażowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • motywacja zespołów sprzedażowych
 • wsparcie „coaching on the job”
 • określanie współczynników KPI
 • systemy rozliczania sprzedaży (motywacyjne, premiowe, prowizyjne)
 • poszukiwanie rynków zbytu
 • badania rynku

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

a. planowanie łańcucha dostaw:

 • projektowanie łańcucha dostaw
 • planowanie popytu i podaży
 • planowanie produkcji
 • planowanie transportu

b. realizowanie łańcucha dostaw:

 • gospodarka materiałowa
 • realizowanie produkcji
 • dostępność zamawianych produktów
 • realizowanie dostaw (JIT)
 • gospodarka magazynowa
 • zarządzanie punktami styku

c. koordynowanie łańcucha dostaw:

 • zarządzanie zdarzeniami w łańcuchu dostaw
 • zarządzanie wydajnością łańcucha dostaw

NEGOCJACJE

 • budowanie strategii sprzedaży
 • budowanie zespołów sprzedażowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • motywacja zespołów sprzedażowych
 • wsparcie  „coaching on the job”
 • określanie współczynników KPI
 • systemy rozliczania sprzedaży (motywacyjne, premiowe, prowizyjne)
 • poszukiwanie rynków zbytu
 • badania rynku

ZARZĄDZANIE MARKĄ

 • rozpoznanie grup docelowych dla istniejących produktów
 • definiowane pożądanych cech produktu tworzonego
 • badania klienckie
 • budowa przekazu i tożsamości marki
 • modyfikacje portfolio produktów (szerokości i głębokości oferty)
 • definiowanie i monitoring konkurencji
 • pricing (polityka cenowa)
 • polityka promocyjna
 • merchandising (oznaczenia wizualne, ułożenie półki)