Cel szkolenia

Szkolenie jest dedykowane szeroko rozumianej grupie zawodowej pracowników, którzy na co dzień stykają się na swoim stanowisku pracy z klientem indywidualnym, instytucjonalnym lub biznesowym. Pracy tej towarzyszy wiele nieprzewidzianych sytuacji, w które wpisane są presja, nieporozumienia, konflikty a nawet zachowania agresywne ze strony innych ludzi, które generują stres.

Warsztaty służą zrozumieniu źródeł, przebiegu i skutków stresu, co pozwoli na szukanie rozwiązań jak wychodzić z sytuacji stresogennych bez szwanku dla zdrowia. Wspólna burza mózgów z uczestnikami szkolenia na temat tego jak rozpoznają stres u siebie i jak sobie z nim radzą będzie do tego świetną okazją. Brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym i w efekcie obniżają jakość naszego życia. 

Skutki przewlekłego stresu w grupie pracowników będących w stałym kontakcie z klientem powodują, iż staje się on mniej efektywny, po pewnym czasie mogą u niego występować symptomy psychosomatyczne, spadek motywacji a także towarzyszące mu obniżone poczucie sensu i własnej wartości, które będą kolejnymi elementami spirali stresu. Taki stan - jeśli ma charakter długotrwały i nasilony - może skutkować wypaleniem zawodowym, co wygeneruje kolejne problemy nie tylko dla pracownika ale i samego pracodawcy. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia i problemów w relacjach społecznych z a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i wypaleniu zawodowemu. Pomoże im w tym zapoznanie się z trzema perspektywami, które zajmują się stresem: medyczną, psychologiczną i socjologiczną.

 

Co zyskają uczestnicy szkolenia

Szkolenie pomoże w zbudowaniu lub pogłębieniu nie tylko wiedzy, ale i umiejętności oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania, jak i radzenia sobie z sytuacjami, których wspólnym mianownikiem jest stres. Ma charakter interaktywny dzięki czemu jego uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat miejsca i wpływu stresu na ich życie zawodowe i rodzinne a także budowania lub pogłębiania świadomości na temat wzajemnych zależności między nimi. 

Ważnym elementem spotkania będą warsztaty w grupie uczestników, których celem będzie omówienie i analiza otaczających ich sytuacji czy procesów po to by lepiej zrozumieć ich szerszy kontekst, znaczenie i wspólnie wypracować strategie przydatne pracownikom odpowiadającym za proces bezpośredniej obsługi klienta. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w porę nadchodzącego kryzysu może się okazać nie do przecenienia w wielu życiowych sytuacjach, z jakimi mamy lub możemy mieć do czynienia. To pierwszy istotny krok by nauczyć się jak można zarządzać stresem, bo kolejnym krokiem po jego identyfikacji będzie interwencja czyli działanie, które może być nakierowane na eliminację lub złagodzenie stresu a jeśli to niemożliwe to na przyjęcie takiej perspektywy, która pomoże w budowanie odporności na wzmożony stres. 

 

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 

MODUŁ I. BURZA MÓZGÓW

 1. Stres w pracy z klientem - najczęstsze sytuacje, największe problemy
 2. Wypróbowane sposoby na stres w trudnych chwilach - czy takie istnieją?
 3. Spojrzenie na sytuacje stresogenne z metapozycji

MODUŁ II. STRES Z TRZECH PERSPEKTYW: MEDYCYNY, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

 1. Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy oraz uwarunkowania stresu
 2. Stresory egzogenne i endogenne 
 3. Wpływ stresu na organizm ludzki, dobrostan psychiczny i rozwój wybranych chorób

MODUŁ III. KIEDY OBSŁUGA KLIENTA MOŻE GENEROWAĆ STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

 1. Główne czynniki stresogenne w pracy przy bezpośredniej obsłudze klienta indywidualnego, instytucjonalnego i biznesowego. Stres jako mobilizator i destabilizator 
 2. Rola presji, sytuacji konfliktowych lub kryzysowych w procesie obsługi klienta. Pułapki i wyzwania w przypadku ekspozycji na stres w miejscu pracy
 3. Symptomy wypalenia zawodowego - na co należy zwrócić uwagę

MODUŁ IV. KULTURA ORGANIZACJI W FIRMIE LUB INSTYTUCJI

 1. Czynniki sprzyjające spadkowi i wzrostowi motywacji w pracy
 2. Gdzie leżą problemy: wspólna diagnoza, wspólna strategia
 3. Jak zbudować przyjazną kulturę organizacyjną przyciągającą pracowników obsługi klienta do pracy

MODUŁ V. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRESEM ORGANIZACYJNYM I W ŻYCIU PRYWATNYM

 1. Kiedy przychodzi nieoczekiwany stres i zmienia nasze życie 
 2. Radykalne zmiany zawodowe, dynamika procesów grupowych i ich wpływ na życie osobiste 
 3. Stres a work-life balance 

MODUŁ VI. WYBRANE STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW OBSŁUGI KLIENTA – WARSZTATY

 1. Fazy procesu zarządzania stresem - jak je zaplanować i wdrożyć
 2. Jak osiągnąć dobrostan w życiu (well-being)
 3. Czy możemy wyjść „poza stres”

Szkolenie zostało oparte o dobre praktyki polskie i zagraniczne (good practices), studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), wyniki badań własnych oraz przekrojowych, a także rekomendacje i wskazówki na temat roli stresu