Korzyści dla uczestników:

 • zapoznanie się ze sposobami rozliczania delegacji w praktyce
 • omówienie praktycznych przykładów i sytuacji z życia
 • przedstawienie wzorów dokumentów koniecznych do wykorzystania w praktyce podczas rozliczania delegacji
 • uzyskanie wiedzy z zakresu rozliczania delegacji zagranicznych
 • rozliczanie delegacji w oparciu o kursy walut

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z delegacji krajowych i zagranicznych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. KWESTIE WPROWADZAJĄCE

 1. Podróż służbowa i jej znaczenie w przepisach prawa pracy oraz odrębności w definicji podróży służbowej kierowców
 2. Podstawy prawne rozliczania podróży służbowych
 3. Różnice pomiędzy podróżą służbową, a oddelegowaniem
 4. Miejsce pracy. Właściwe określenie miejsca pracy, a podróż służbowa
 5. Różnice pomiędzy podróżą służbową, a wyjazdem na szkolenie
 6. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne oraz forma
 7. Zagraniczne podróże służbowe- definicja, zakres i regulacje

 

MODUŁ II. KWESTIE MERYTORYCZNE. DELEGACJE KRAJOWE

 1. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:
  • diety
  • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
  • ryczałty na jazdy lokalne
  • noclegi
  • inne wydatki
 2. Wyliczanie diet za krajową podróż służbową
 3. Czas pracy w delegacji, czyli część delegacji zaliczana do czasu pracy, część delegacji niezaliczana do czasu pracy, nadgodziny, okresy minimalnego wypoczynku, regulacje regulaminu pracy
 4. Zasady dotyczące rozliczania delegacji krajowych
 5. Dokumentowanie poniesionych wydatków powstałych z uwagi na delegację
 6. Podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych rozliczenia, obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży, zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń, zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe
 7. Diety w podróżach służbowych przedsiębiorcy

 

MODUŁ III. KWESTIE MERYTORYCZNE. DELEGACJE ZAGRANICZNE

 1. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:
  • diety
  • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
  • noclegi
  • inne wydatki
 2. Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej
 3. Zasady rozliczania delegacji zagranicznych
 4. Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs waluty do przeliczenia kosztów?
 5. Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika

 

MODUŁ IV. KWESTIE PRAKTYCZNE I ROZLICZENIOWE, DRUKI, DOKUMENTACJA

 1. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu. Wydatki przedsiębiorcy w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek i składki ZUS od należności z tytułu podróży służbowej
 3. Rozliczenie delegacji służbowej na druku delegacji
 4. Dwa wyjazdy służbowe w jednym dniu
 5. Opłaty za autostrady i miejsca parkingowe w podróży służbowej
 6. Ujęcie w księdze podatkowej kosztów podróży służbowej pracownika
 7. Przejazdy autostradami w ramach podróży służbowych przedsiębiorców i pracowników - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
 8. Delegacja członków zarządu spółki kapitałowej - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

 

 

 

Metody szkoleniowe:

 • wykład
 • omówienie przykładów, wątpliwości uczestników
 • przedstawienie praktycznych przykładów
 • uzupełnienia, wypełnienia formularzy