Cel szkolenia: 

Podczas warsztatów szczególny nacisk zostanie po┼éo┼╝ony na proces budowania relacji z pacjentem, ju┼╝ od pierwszego kontaktu oraz tzw. prowadzenie pacjenta w ramach sprawowanej nad nim opieki medycznej. Niezwykle wa┼╝nym elementem b─Ödzie trening technik, które sprzyjaj─ů nawi─ůzaniu relacji z pacjentem i stworzeniu d┼éugofalowej relacji pomi─Ödzy nim a placówk─ů lecznicz─ů

 

Co zyskaj─ů uczestnicy szkolenia? 

Uczestnicy warsztatów zyskaj─ů praktyczn─ů wiedz─Ö w po┼é─ůczeniu z umiej─Ötno┼Ťciami na temat czynników, które os┼éabiaj─ů i wzmacniaj─ů proces budowania relacji z chorymi. Warsztaty wzmocni─ů Pa┼ästwa ┼Ťwiadomo┼Ť─ç w tym zakresie i pozwol─ů na podejmowanie dzia┼éa┼ä adekwatnych do ró┼╝nych sytuacji komunikacyjnych, w tym wysoce stresogennych. 

Przygotujemy Pa┼ästwa do tych zada┼ä w sposób kompleksowy a tak┼╝e wska┼╝emy kierunki dzia┼éa┼ä, które b─Öd─ů sprzyja─ç umacnianiu relacji z pacjentem, co nast─Öpnie mo┼╝e prze┼éo┼╝y─ç si─Ö na dalszy rozwój Pa┼ästwa placówki. 
 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegó┼éowy harmonogram do ustalenia: 1 dzie┼ä (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼é─ůcznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale┼╝no┼Ťci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj─Ö szkolenia wy┼é─ůcznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka┼╝dego projektu mamy na uwadze efektywno┼Ť─ç prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa┼ästwa satysfakcj─Ö.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I: SESJA COACHINGOWA 

Sesja coachingowa b─Ödzie po┼Ťwi─Öcona z jednej strony wspólnej analizie s┼éabych punktów, problemów i ryzyk, które mog─ů potencjalnie zmniejsza─ç efektywn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů w obszarze budowania relacji z pacjentem. Sesja b─Ödzie okazj─ů do wspólnej burzy mózgów i znalezienia optymalnych rozwi─ůza┼ä sprzyjaj─ůcych budowaniu relacji z chorym w oparciu o komunikacj─Ö interpersonaln─ů.

 • Analiza s┼éabych i mocnych stron w celu zdiagnozowania problemów i wypracowania najbardziej efektywnych rozwi─ůza┼ä komunikacji z pacjentem
 • Jak budowa─ç d┼éugotrwa┼ée relacje w oparciu o kompleksow─ů i zintegrowan─ů opiek─ů zdrowotn─ů
 • Jak podnie┼Ť─ç efektywno┼Ť─ç komunikacji z pacjentem bior─ůc pod uwag─Ö wiele czynników takich jak: rodzaj i stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci, wiek, chorob─Ö, stan psychofizyczny 

 

MODU┼ü II: KOMUNIKACJA Z PACJENTEM 

W trakcie tego modu┼éu szkoleniowego zostan─ů omówione najwa┼╝niejsze elementy zwi─ůzane z prowadzeniem komunikacji, które mog─ů wp┼éyn─ů─ç zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na nawi─ůzanie kontaktu z pacjentem. Przekazywana wiedza b─Ödzie opiera─ç si─Ö o wyniki bada┼ä, analiz i przeprowadzonych wdro┼╝e┼ä w tym obszarze. Uczestnicy b─Öd─ů mieli okazj─Ö zapozna─ç si─Ö z przegl─ůdem wybranych narz─Ödzi nowoczesnej i profesjonalnej komunikacji z pacjentem. Wa┼╝nym punktem modu┼éu b─Ödzie wspólna analiza czynników, które decyduj─ů o skuteczno┼Ťci oraz te, które utrudniaj─ů lub wr─Öcz uniemo┼╝liwiaj─ů efektywn─ů komunikacj─Ö.

 • Przegl─ůd narz─Ödzi nowoczesnej komunikacji z pacjentami 
 • Czynniki skuteczno┼Ťci i niepowodze┼ä komunikacyjnych 
 • Najcz─Östsze problemy komunikacyjne z chorymi i ich rodzinami (manipulacja, agresja, niezrozumienie, niepokój i l─Ök, zarzuty, roszczenia) 

 

MODU┼ü III: MODEL OPIEKI KOMPLEKSOWEJ I ZINTEGROWANEJ 

Wraz z tym jak zmienia si─Ö medycyna, wprowadzane s─ů nowe modele opieki nad pacjentem a ich najnowszymi wyznacznikami sta┼éy si─Ö kompleksowo┼Ť─ç i integracja. Modu┼é  podejmuje najwa┼╝niejsze wyzwania i korzy┼Ťci zwi─ůzane z budowaniem relacji z pacjentem w oparciu o model zintegrowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej. 

 • Przegl─ůd najnowszych programów opieki medycznej w oparciu o kompleksowo┼Ť─ç i integracj─Ö 
 • Komunikacja z pacjentem w ca┼éym cyklu sprawowania opieki nad pacjentem - korzy┼Ťci i zagro┼╝enia 
 • Jak w sposób nowoczesny budowa─ç dialog z pacjentem - dok─ůd chcemy razem zmierza─ç

 

MODU┼ü IV: EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PLANY LECZENIA 

Modu┼é b─Ödzie okazj─ů do wspólnej dyskusji oraz oceny poszczególnych etapów leczenia pacjenta jako spersonalizowanego harmonogramu procedur widzianego z punktu widzenia zarówno lekarza, jak i pacjenta. Wspólnie z uczestnikami szkolenia zostanie przeprowadzona szczegó┼éowa analiza poszczególnych etapów diagnozowania i leczenia tak aby uzyska─ç jak najlepsz─ů efektywno┼Ť─ç komunikacyjn─ů poprzez danie poczucia pacjentowi, ┼╝e jest partnerem w jego wspó┼étworzeniu zgodnie z jego potrzebami zdrowotnymi. Wa┼╝nym elementem modu┼éu b─Öd─ů praktyczne warsztaty jak w plany leczenia wkomponowa─ç komunikacj─Ö zwi─ůzan─ů z edukacj─ů i promocj─ů zdrowia.

 • Informacja o stanie zdrowia pacjenta a plan leczenia
 • Jak przekona─ç pacjenta do podj─Öcia leczenia i pe┼énej realizacji planu diagnozy i leczenia
 • Jak skutecznie edukowa─ç o zdrowiu i przekona─ç pacjenta do zdrowego stylu ┼╝ycia

Szkolenie zosta┼éo oparte o dobre praktyki (good practices), burze mózgów (brainstorm) oraz wyniki w┼éasnych bada┼ä dzi─Öki którym uczestnicy b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnego tworzenia najlepszych rozwi─ůza┼ä zmierzaj─ůcych do zbudowania d┼éugotrwa┼éych relacji w ramach ró┼╝nych rodzajów dzia┼éalno┼Ťci leczniczej ambulatoryjnej i szpitalnej.

Warsztaty s─ů nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy po┼é─ůczonej z treningiem umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji w zakresie nawi─ůzywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem.