Głównym celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad etykiety dla urzędów, w tym:

 • Pojęcie dyplomacji i protokołu dyplomatycznego - wprowadzenie
 • Ogólne zasady protokołu z uwzględnieniem specyfiki UE oraz różnic kulturowych
 • Savoir-vivre - zasady dobrego i umiejętnego zachowania w życiu codziennym i zawodowym
 • Dress code - budowanie wizerunku urzędu, w tym typy strojów i zasady ich doboru
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - podstawowe zasady
 • Precedencja a tytułowanie, etykieta flagowa, hierarchia stanowisk, zasady pierwszeństwa.
 • Precedencja - zasady ustalania pierwszeństwa w Polsce oraz wybranych krajach UE
 • Oprawa wizualna spotkań - rozmowy, podpisywanie umów, konferencje
 • Organizacja wizyt i delegacji zagranicznych - oficjalnych i roboczych
 • Posługiwanie się wizytówkami, kody w zaproszeniach - jak czytać, jak się stosować?
 • Organizacja przyjęć (typy przyjęć, rozsadzanie przy stole, dobór, sposób jedzenia, itp.)
 • Skuteczna komunikacja werbalna i poza werbalna w relacjach międzynarodowych
 • Prowadzenia oficjalnych rozmów, negocjacji i mediacji w dyplomacji i biznesie
 • Korespondencja dyplomatyczna i korespondencja służbowa, korespondencja papierowa i e-mail
 • Netykieta - zachowanie w sieci: komunikatory, fora internetowe, social-media 
   

 

Dostępne jest również szkolenie Etykieta biznesowa i biznesowy savoir-vivre - wersja 1 dniowa ►

DZIEŃ 1

MODUŁ 1: PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY - PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Źródła prawa protokołu dyplomatycznego - ogólne omówienie Konwencji wiedeńskich o stosunkach konsularnych oraz o stosunkach dyplomatycznych
 • Zadania Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Zasady protokołu dyplomatycznego: precedencja, zasada wzajemności, Exequatur
 • Normy regulujące nasze postępowanie, ich miejsce w etykiecie


MODUŁ 2: KREOWANIE WIZERUNKU KOMPETENTNEGO PRZEDSTAWICIELA URZĘDU - DRESS CODE

 • Kreowanie własnego wizerunku i wizerunku urzędu? Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Gradacja ubiorów (casual, bizness casual, bizness dress, stroje uroczyste)
 • Sytuacja wymagające korzystania ze strojów uroczystych i formalnych
 • Co buduje a co niszczy wizerunek pracownika urzędu (sfera ubioru i sfera zachowania)


MODUŁ 3: ZASADA PIERWSZEŃSTWA I WYMIANA WIZYTÓWEK

 • Zasada precedencji - jej znaczenie w stosowaniu w relacjach w kraju i za granicą
 • Etykieta flagowa - zastosowania w pomieszczeniach oraz przed budynkami
 • Procedencja państwowa w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Precedencja w różnych sytuacjach (urząd, świat nauki, firma biznesowa, duchowieństwo)
 • Etykieta wizytówek w sytuacjach biznesowych i służbowych


MODUŁ 4: KOMUNIKACJA W DYPLOMACJI I BIZNESIE PODCZAS PROWADZENIA ROZMÓW

 • Aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej w funkcjonowaniu urzędu.
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie wybranych krajach UE i pozaeuropejskich
 • Savoir-vivre w komunikacji werbalnej - ogłada językowa i sztuka konwersacji
 • Podstawowe zasady autoprezentacji oraz wystąpień publicznych
 • Prowadzenie negocjacji i mediacji oraz oficjalnych rozmów w biznesie i dyplomacji
 • Czas na pytania i odpowiedzi podsumowujący pierwszy dzień szkoleniowy


DZIEŃ 2

MODUŁ 5: TYTUŁOWANIE OSÓB ORAZ FORMY ZAPROSZEŃ

 • Tytuły służbowe naukowe i honorowe w sytuacjach codziennych i uroczystych
 • Kłopoty i pułapki w tytułowaniu różnych osób - gdzie można zrobić faux-pas
 • Zasady redagowania i przesyłania zaproszeń na różne okazje - dobre praktyki
 • R.S.V.P., P.M., s.t., c.t. oraz inne międzynarodowe oznaczenia z zaproszeń


MODUŁ 7: ETYKIETA STOŁU, ZASADY ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

 • Organizacja poczęstunków (dobór miejsca, rodzaj serwisu, menu, diety, inne)
 • Rodzaje poczęstunków wg protokołu dyplomatycznego
 • Konwencja organizacji przyjęcia - serwisy do wykorzystania podczas posiłków
 • Przygotowanie stołów do sztuka rozsadzania gości (zasada przemienności i precedencji)
 • Sztuka wygłaszania toastu - przygotowanie treści adekwatnej do wydarzenia i gości


MODUŁ 7: ZASADY ORGANIZACJI WIZYT DELEGACJI

 • Dobre praktyki w przygotowaniu wizyty: ceremonialna, oficjalna, służbowa
 • Czynniki międzykulturowe przy organizacji wizyty (wyjazd i przyjmowanie gości)
 • Program oficjalny i program roboczy - specyfika programów oraz sposoby rozpisywania
 • Rozmowy nieformalne i formalne - aranżacja otoczenia, sposoby rozsadzania
 • Podpisywania umów - zasada alternatu w oparciu o dobre praktyki protokołu dyplomatycznego


MODUŁ 8: KORESPONDENCJA ORGANIZACYJNA

 • Korespondencja dyplomatyczna: jej specyfika, zasady, przykłady pism dyplomatycznych
 • Pisma w formie papierowej a pisma elektroniczne mail - podobieństwa i różnice
 • Maile i SMS służbowe a prywatne - na co szczególnie zwracać uwagę?
 • Netykieta - Komunikowanie się przy użyciu komunikatorów i czatów
 • Czas na pytania i odpowiedzi podsumowujące drugi dzień szkoleniowy

Szkolenie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad uczenia się osób dorosłych według Dawida A. Kolba. Ten sposób prowadzenia pozwoli zaangażować w istotny sposób wszystkich uczestników szkolenia w niezależnie od ich preferencji nauczania. Dzięki temu szkolenie będzie dynamiczne, prowadzone metodami aktywującymi samych uczestników z rozbudowanymi elementami treningu umiejętnościowego.

Podczas szkolenia online zostaną użyte takie metody szkoleniowe jak: prezentacja trenerska, mini-wykład, dyskusja moderowana, opisy przypadków (case method), ćwiczenia w grupie zadaniowej, analiza nagrań i zdjęć z sieci. Dodatkowo na koniec każdego dnia również będzie specjalne miejsce na zadawanie pytań przez uczestników.