Jaką formę ma nasze szkolenie z FIDIC?

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PP z omawianiem kluczowych kwestii problemowych w procesie realizacji projektów budowlanych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach procedur budowlanych FIDIC. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Jakie są cele szkolenia FIDIC?

Uczestnicy szkolenia z FIDIC zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi i prawa budowlanego.

Warunki kontraktowe FIDIC - istotna część kursu FIDIC

Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą do zawierania umów finansowanych przez Bank Światowy oraz wszelkiego rodzaju Fundusze Strukturalne oraz Fundusze Spójności. Warunki kontraktowe FIDIC są stosowane przede wszystkim przy robotach inżynieryjno-budowlanych, przy zawieraniu umów w drodze przetargów, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zakresu "FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów" w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie FIDIC - program kursu

Szkolenie z warunków FIDIC skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Coraz więcej umów na roboty budowlane realizowana jest w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Biorąc udział w naszym kursie, poznasz przepisy przy wykonywaniu projektów budowalnych i zasady stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych i praktyki budowlanej.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO FIDIC

 

MODUŁ II. FIDIC - MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA (NIEZALEŻNYCH) INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW

 

MODUŁ III. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG PROCEDUR FIDIC

 

MODUŁ IV. PODMIOTY KONTRAKTU

 

MODUŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY W REALIZACJI PROJEKTU

 

MODUŁ VI. INŻYNIER KONTRAKTU: UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 

MODUŁ VII. ZASADY I METODYKA WSPÓŁDZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY I INŻYNIERA W RAMACH KONTRAKTU

 

MODUŁ VIII. UWARUNKOWANIA STOSOWANIA PROCEDUR FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH

 1. Prawo budowlane
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo zamówień publicznych

 

MODUŁ IX. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE FIDIC

 1. Procedury w ramach Zamówień Publicznych
 2. Zasady sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej) w procesie budowlanym
 3. Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC

 

MODUŁ X. TWORZENIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

 1. Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian w kontrakcie FIDIC
 2. Wprowadzenie do Warunków Ogólnych
 3. Wprowadzenie do Warunków Szczególnych
 4. Przegląd dokumentów Kontraktu
 5. Standardy FIDIC w projektach unijnych
 6. Zakres i reguły stosowania
 7. Wymogi formalne poszczególnych programów
 8. Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych

 

MODUŁ XI. "CZERWONA KSIĄŻKA"

 1. Warunki Ogólne i Szczegółowe Kontraktu

 

MODUŁ XII. "ŻÓŁTA KSIĄŻKA"

 1. Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem

 

MODUŁ XIII. "SREBRNA KSIĄŻKA"

 1. Warunki kontraktu na realizację EPC / pod klucz

 

MODUŁ XIV. HARMONOGRAM REALIZACYJNY PROJEKTU

 

MODUŁ XV. RAPORTY, OCENY, ANALIZY

 

MODUŁ XVI. ROZLICZANIE KONTRAKTÓW

 1. Budżet projektu
 2. Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
 3. Metodyka monitorowania, raportowania

 

MODUŁ XVII. UBEZPIECZENIA KONTRAKTU

Z jakich metod korzystamy podczas szkolenia z FIDIC?

Szkolenie z FIDIC będzie prowadzone w formie prezentacji power-point, obejmującej szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych projektach budowlanych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków w procesie realizacji kontraktu. W zależności od zapotrzebowania, w ramach kursu przedstawione zostaną warunki ogólne FIDIC i rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC. Uzupełnieniem wskazanych metod będą zadania indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.