Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Dokument elektroniczny i papierowy.
  • Zmiana procedury doręczania dokumentów w formie elektronicznej.
  • Elektroniczny wgląd w akta sprawy.
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
  • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
 2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
 3. Instrukcja kancelaryjna - punkty zatrzymania pisma
 4. Rzeczowy wykaz akt- istota i konstrukcja
 5. Instrukcja archiwalna - pierwszy raz w randze rozporządenia
  • Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt/.
  • Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt/.
  • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt/.
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
  • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt/.
  • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt/.
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
  • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
  • Sprawozdawczość archiwum zakładowego.
 6. Przekwalifikowanie dokumentacji zastałej w podmiocie.
 7. Warsztaty, polegające miedzy innymi na:

Doborze z jednolitego rzeczowego wykazu akt symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej do założenia sprawy, rozszerzeniu RWA, zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw, prowadzeniu metryki sprawy, zakładaniu teczek aktowych, zakładaniu podteczek, nadawaniu znaku akt teczce aktowej, nadawaniu znaku akt podteczce, opisaniu teczki i podteczki, wewnętrznemu porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego (składnicy akt), porządkowaniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp, paginacji teczki aktowej kat. „a” i kat. wyższej niż b10, porządkowaniu dokumentacji kat. b, sporządzaniu spisów zdawczo-odbiorczych odrębnie dla kat. „a” i kat. ”b” w układzie rzeczowym i chronologicznym do przekazania do archiwum zakładowego, wewnętrzne uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego, sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych do archiwum zakładowego, wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego, wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt, sporządzeniu wykazów  spisów zdawczo-odbiorczych, typowanie dokumentacji do brakowania, sporządzeniu spisu do brakowania, sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, sporządzenie wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, sporządzenie skontrum archiwum zakładowego, sporządzenie sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, przekwalfikowaniu dokumentacji zastałej w podmiocie przez prowadzących sprawę i archiwistów zakładowych.
 

 • Wykład;
 • Prezentacja;
 • Dyskusja;
 • Warsztaty.