Szkolenie online i stacjonarne z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w dobie pandemii koronawirusa - co zyskasz?

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji misji i celów jednostki. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które w sposób zasadniczy wpłynęło na funkcjonowanie i organizację jednostek sektora finansów publicznych. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie przede wszystkim praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. To również okazja do zwrócenia uwagi na szczególnie ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej instytucji.

 

Uczestnicy szkolenia z zarządzania ryzykiem biznesowym  

Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych, referatów, administracji publicznej i pracownicy zaangażowani w wykonywanie obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, w tym w proces zarządzania ryzykiem, czy przygotowywania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur. Wszyscy pracownicy zainteresowani istotą kontroli zarządczej.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w dobie pandemii koronawirusa w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. Program kursu:

MODUŁ I. WSTĘP DO SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 1. Podstawa prawna i otoczenie prawne systemu kontroli zarządczej – rola standardów kontroli zarządczej

 2. Pojęcie oraz cel i idea funkcjonowania kontroli zarządczej

 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz rola i odpowiedzialność za kontrolę zarządczą na poszczególnych szczeblach zarządzania w jednostce organizacyjnej

 4. Charakterystyka poszczególnych elementów kontroli zarządczej

 • Środowisko wewnętrzne
 • Cele i zarządzanie ryzykiem
 • Mechanizmy kontroli
 • Informacja i komunikacja
 • Monitorowanie i ocena

MODUŁ II. ELEMENTY I STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRAKTYCE

 1. Środowisko wewnętrzne

 • Wartości etyczne
 • Kompetencje zawodowe
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Struktura organizacyjna
 • Delegowanie uprawnień
 1. Cele jednostki oraz zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w administracji publicznej w praktyce

 • Określanie celów i zadań jednostki administracji publicznej
 • Cechy skutecznego systemu zarządzania ryzykiem
 • Właściciel ryzyka
 • Procedura zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka (techniki identyfikacji oraz właściwy opis ryzyka, dopuszczalna tolerancja)
 • Ocena ryzyka (metody szacowania ryzyka – prawdopodobieństwo, skutek)
 • Reakcja na ryzyko
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem
 • Hierarchizacja ryzyka - rejestr ryzyk
 • Monitorowanie ryzyka
 • Obszary funkcjonowania administracji publicznej szczególnie narażone na ryzyko
 1. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zdefiniowane ryzyka:

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 • Sprawowanie nadzoru
 • Zapewnienie ciągłości działalności
 • Ochrona zasobów
 • Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
 1. Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej:

 • Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej
 • Bieżący monitoring jako mechanizm monitorowania
 • Narzędzia monitorowania sytemu kontroli zarządczej
 • Uzyskanie zapewnienia a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
 • Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej:
  • Ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki
  • Ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego
  • Samoocena kontroli zarządczej, kwestionariusz samooceny - jak przygotować, aby faktycznie służył samoocenie
  • Inne źródła pozyskania informacji
  • Częstotliwość monitorowania i dokonywania oceny systemu kontroli zarządczej
  • Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  • Informacja i komunikacja

MODUŁ III. DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • Jaki jest cel doskonalenia kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych i przedsiębiorstwach
 • Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej
 • Dokumentacja kontroli zarządczej i jej rola w doskonaleniu kontroli zarządczej
 • Wspomaganie kontroli zarządczej innymi systemami zarządzania
 • Rola audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w procesie doskonalenia kontroli zarządczej
 • Efektywne wykorzystanie doświadczenia instytucji (negatywnego i pozytywnego) w zarządzaniu i doskonaleniu systemu

MODUŁ IV. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA (NIE TYLKO) W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 • Cechy i warunki efektywnej komunikacji w kontroli zarządczej i (nie tylko)
 • Kanały, narzędzia i język komunikacji w dobie pandemii koronawirusa
 • Grupy docelowe - komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Jak dostosować kanały i treść komunikacji w kontekście ograniczeń w funkcjonowaniu organizacji
 • Bariery i przeszkody w komunikacji - przyczyny i skutki
 • Informacja zwrotna – jako mechanizm usprawniający komunikację

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia online i stacjonarnego z kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w czasach pandemii koronawirusa?

Podczas szkolenia z kontroli zarządczej w czasach koronawirusa wykorzystujemy wiele form aktywności, m.in.:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wykład
 • Dyskusje
 • Analiza case study