• Uczestnicy poznają własne kompetencje w zakresie organizacji szkoleń
 • Dowiedzą się kiedy i gdzie najlepiej realizować szkolenia
 • Poznają sprawdzone techniki organizacji szkoleń
 • Poznają narzędzia niezbędne do wykorzystania w praktyce

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

I DZIEŃ – Zarządzanie szkoleniami
 

1. Wprowadzenie do zarządzania szkoleniami

 • Cechy szkoleń w urzędzie / instytucji
 • Kto powinien być zaangażowany w zarządzanie szkoleniami
 • Rola i zadania Działu szkoleń
 • Obowiązki specjalisty ds. szkoleń, zakres kompetencji

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

 • Luka edukacyjna, źródła i kryteria potrzeb
 • Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 • Najczęściej wykorzystywane narzędzia analizy potrzeb

3. Przygotowanie planu i budżetu szkoleń

 • Opracowanie prognozowanego planu i budżetu szkoleń
 • Tworzenie rocznego planu na podstawie przeprowadzonej analizy
 • Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych

4. Rodzaje szkoleń

 • W miejscu pracy
 • Szkolenie wyjazdowe

5. Realizacja planu szkoleń

 • Podział ról, podział pracy, czyli od czego zacząć
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkoleniowymi – jak oceniać oferty, negocjować warunki i współpracować
 • Umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkolącą

6. Merytoryczna znajomość problematyki kursu – zarządzanie wiedzą

 • Jak uczą się dorośli
 • Dobór treści, metod i form kształcenia

7. Organizacja szkoleń

 • Tworzenie grup szkoleniowych, dobór prowadzących
 • Lista kontrolna
 • Harmonogram szkoleń
 • Materiały szkoleniowe
 • Logistyka: wyposażenie kursu dobór miejsca i sali szkoleniowej
 • Monitorowanie zajęć
 • Ewidencjonowanie szkoleń – dokumentacja

8. Ocena i ewaluacja szkoleń

 • Budowanie klimatu szkoleniowego
 • Ocena szkolenia na różnych poziomach
 • Ankiety
 • Testy wiedzy i umiejętności
 • Określanie zmian w miejscu pracy spowodowanych szkoleniem
 • Rola bezpośrednich przełożonych w procesie szkolenia

9. Procedury szkoleniowe i korzyści z ich stosowania

 • Procedura zarządzania szkoleniami – elementy i korzyści
 • Procedura zarządzania szkoleniami – elementy i korzyści


II DZIEŃ – Umowy i urlopy szkoleniowe
 

1. Wprowadzenie

2. Formy dydaktyczne najczęściej stosowane w urzędzie

3. Rodzaje szkoleń i procedura postępowania w poszczególnych przypadkach

4. Podnoszenie kwalifikacji na studiach wyższych i podyplomowych

5. Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w świetle Prawa pracy

    a) Zasady podnoszenia kwalifikacji

 • Wprowadzenie regulacji prawnych
 • Zastosowanie w praktyce

     b) Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika – co kryje się za definicją

     c) Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych – na co należy zwrócić uwagę

     d) Obowiązkowe i nieobowiązkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji

 • Refundacja kosztów nauki
 • Urlopy szkoleniowe i zwolnienia z całości lub części dnia pracy na naukę w praktyce
 • Inne świadczenia

     e) Jak sporządzić umowę szkoleniową, czyli tzw. „lojalkę” według nowych zasad?

 • Forma umowy
 • Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy szkoleniowej

      f) Okres odpracowania nauki

 • Długość okresu odpracowania
 • Od kiedy liczyć rozpoczęcie okresu odpracowania
 • Skutki naruszenia umowy lojalnościowej
 • Jak wyliczyć kwotę do zwrotu

      g) Kiedy umowa przestaje obowiązywać

7. Pozostałe możliwości zdobywania lub uzupełniania wiedzy

8. Dokumentacja szkoleniowa - zasady tworzenia i przechowywania

 

 

 • wykład
 • prezentacja multimedialna
 • case stusy
 • dyskusja
 • ćwiczenia