Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak stosować przepisy w praktyce.
Dowiedzą się:

  • na co należy zwrócić uwagę przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników
  • jak udzielać urlopów szkoleniowych
  • jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie
  • jak wyliczyć kwotę do zwrotu

I. Wprowadzenie

1. Formy dydaktyczne najczęściej stosowane w urzędzie

2. Rodzaje szkoleń i procedura postępowania w poszczególnych przypadkach

3. Podnoszenie kwalifikacji na studiach wyższych i podyplomowych

4. Pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych

II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w świetle Prawa pracy

1. Zasady podnoszenia kwalifikacji
a)      Wprowadzenie regulacji prawnych
b)      Zastosowanie w praktyce

2. Pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika – co kryje się za definicją

3. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych – na co należy zwrócić uwagę

4. Obowiązkowe i nieobowiązkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji
a)      Refundacja kosztów nauki
b)      Urlopy szkoleniowe i zwolnienia z całości lub części dnia pracy na naukę w praktyce
c)       Inne świadczenia

5. Jak sporządzić umowę szkoleniową, czyli tzw. „lojalkę” według nowych zasad?
a)      Forma umowy
b)      Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie

6. Prawa i obowiązki wynikające z umowy szkoleniowej

7. Okres odpracowania nauki
a)      Długość okresu odpracowania
b)      Od kiedy liczyć rozpoczęcie okresu odpracowania

8. Skutki naruszenia umowy lojalnościowej
a) Jak wyliczyć kwotę do zwrotu

9. Kiedy umowa przestaje obowiązywać

III. Pozostałe możliwości zdobywania lub uzupełniania wiedzy

IV. Dokumentacja szkoleniowa - zasady tworzenia i przechowywania

  •  prezentacja multimedialna
  •  case study
  •  ćwiczenia
  •  dyskusja
  •  wykład