Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

 

 

 

 

 

Szkolenia polecam dla:

 • kierowników jednostek sektora finansów publicznych,
 • pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe),
 • pracowników odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zamówień publicznych poniżej 30 tys.€ w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  - ZASADY PLANOWANIA, SZACOWANIE WARTOŚCI

 1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy
 • Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych
 • Prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych
 • Pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych
 1. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.
 2. Szacowanie wartości zamówienia
 • Podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia
 • Agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług
 • Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego
 • Tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych
 • Tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić)
 • Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców
 • Metody obliczania wartości zamówienia
 • Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków

MODUŁ II. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYŁĄCZONYCH Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA USTAWY

 1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €
 2. Procedura udzielania zamówień podprogowych
 • Tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€
 • Opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”
 • Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować
 • Efektywne formy upublicznienia zamówienia
 • Zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert
 1. Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy)
 2. Umowa w zamówieniach „podprogowych”
 • Definicja umowy oraz podstawa prawna
 • Forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna
 • Określenie praw i obowiązków stron
 • Opis warunków wykonania umowy
 • Dopuszczalność zmian umowy
 • Określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy
 1. Środki ochrony prawnej.
 2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie:
 • Działalności badawczej, naukowej i rozwojowej
 • Działalności kulturalnej
 • Działalności oświatowej
 • Rewitalizacji
 1. Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
 2. Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
 3. Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.
 4. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.
 5. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych
 • Wykaz usług o charakterze społecznym
 • Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€
 • Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€
 • Obowiązki zamawiającego w postępowaniu

MODUŁ III. WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur? – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego
 2. Zasady konstruowania procedur
 3. Co procedury winny zawierać? – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego
 4. Zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty
 5. Procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych
 6. Przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień PUBLICZNYCH

MODUŁ IV. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Przegląd najczęściej popełnianych błędów
 2. Odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 3. Odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych

Metody pracy jakie zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja
 • multimedialna
 • wykład
 • dyskusje
 • analiza
 • case study