Aby nie popełnić błędów przy jego organizacji i by realizacja usługi szkoleniowej była w konsekwencji efektywna dla pracowników, warto zwrócić uwagę na formułowanie opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryteriów, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty, a także na aspekt samej umowy szkoleniowej. Podczas szkolenia analizowane zostaną szczegółowe przykłady, które przybliżą uczestnikom formułowanie zapisów zgodnie z priorytetami szkoleniowymi w urzędzie.

 • Poznanie  sposobów formułowania przedmiotu zamówienia zgodnie z założonymi celami szkoleniowymi i precyzowaniu opisu kryteriów wyboru oferty.
 • Uczestnicy dowiedzą się kiedy warto organizować szkolenia wyjazdowe i jakie dodatkowo mogą pełnić funkcję przy realizacji polityki ZZL w służbie cywilnej, a także na jakie kwestie warto zwrócić uwagę przy realizacji takiego przedsięwzięcia.
 • Poznanie niezbędnych zapisów umowy o realizację usług szkoleniowych zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1.  Etapy realizacji szkolenia zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi wdrażania polityki szkoleniowej w służbie cywilnej”
Celem modułu jest wprowadzenie do realizacji szkoleń w urzędzie i wskazanie na najważniejsze aspekty formalne.

2.  Zapytania o szkolenia, przetargi – aspekty praktyczne
W trakcie umowy zostaną omówione szczegółowo istotne elementy zapytania ofertowego/SIWZ, a główny nacisk zostanie położony na sprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz opisu kryteriów wyboru oferty.

a) Istotne elementy zapytania ofertowego, SIWZ
Formularz zapytania ofertowego/przetargu
b) Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowa charakterystyka zgodnie z priorytetami szkoleniowymi w urzędzie
Omawianie przykładów opisów przedmiotu zamówienia
c)  Wymagane metody szkoleniowe
Metody szkoleniowe minimum – do realizacji zakładanych celów szkoleniowych
Metody uzupełniające
d)  Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty
e)  Prawa autorskie w szkoleniach: prezentacje, materiały
W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:
Zapytania ofertowe i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – analiza błędów – ćwiczenia
Analiza przypadku – opis przedmiotu zamówienia
Umowy szkoleniowe – analiza błędów

3. Dostawcy usług szkoleniowych
Celem modułu jest uszczegółowienie opisu kryteriów co do dostawcy usług szkoleniowych, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty.

a)  Jakość usług szkoleniowych
b)  Certyfikacje, akredytacje i standardy dostawców / trenerów
c)   Trener dedykowany do przeprowadzenia szkolenia
W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:
Analiza przypadku – opis kryteriów
Lista kontrolna – ćwiczenie

4. Szkolenie wyjazdowe
Uczestnicy dowiedzą się kiedy warto organizować szkolenia wyjazdowe i jakie dodatkowo mogą pełnić funkcję przy realizacji polityki ZZL w służbie cywilnej, a także na jakie kwestie warto zwrócić uwagę przy realizacji takiego przedsięwzięcia.

a)  Kiedy warto je organizować?
b)  „Mądry event”- czyli jak zorganizować szkolenie wyjazdowe podnoszące motywację pracownikom, poprawiające komunikację w zespole itd.
c)   Wybór ośrodka szkoleniowego
Sala szkoleniowa
Inne udogodnienia warunkujące organizację szkolenia
W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:
Analiza przypadku – Kiedy warto realizować „mądry event”
Lista kontrolna – ćwiczenie

5.  Umowa o realizację usług szkoleniowych
Celem modułu jest zwrócenie uwagi na zapisy umowy zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia.

a)  Przedmiot umowy
b)  Warunki realizacji umowy
c)   Zapisy o prawa autorskie – przykłady praktyczne
d)   Klauzula poufności
W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:
Analiza zapisów o prawa autorskie
Umowy szkoleniowe – analiza błędów

 

Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo, mocno aktywizując uczestników. Szkolenie jest praktyczne, nastawione na nabywanie umiejętności: 30% prezentacji wykładowych, 70% ćwiczeń – część warsztatowa. Podczas zajęć wykorzystane zostaną między innymi:

 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Ćwiczenia w grupach, dwójkach
 • Dyskusje moderowane
 • Analiza przypadku
 • Ćwiczenia i zadania indywidualne