Aby nie popełnić błędów przy jego organizacji i by realizacja usługi szkoleniowej była w konsekwencji efektywna dla pracowników, warto zwrócić uwagę na formułowanie opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryteriów, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty, a także na aspekt samej umowy szkoleniowej. Podczas szkolenia analizowane zostaną szczegółowe przykłady, które przybliżą uczestnikom formułowanie zapisów zgodnie z priorytetami szkoleniowymi w urzędzie.

 • Poznanie  sposobów formułowania przedmiotu zamówienia zgodnie z założonymi celami szkoleniowymi i precyzowaniu opisu kryteriów wyboru oferty.
 • Uczestnicy dowiedzą się kiedy warto organizować szkolenia wyjazdowe i jakie dodatkowo mogą pełnić funkcję przy realizacji polityki ZZL w służbie cywilnej, a także na jakie kwestie warto zwrócić uwagę przy realizacji takiego przedsięwzięcia.
 • Poznanie niezbędnych zapisów umowy o realizację usług szkoleniowych zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z realizacji usług szkoleniowych w urzędzie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I.  ETAPY REALIZACJI SZKOLENIA ZGODNIE Z „WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI WDRAŻANIA POLITYKI SZKOLENIOWEJ W SŁUŻBIE CYWILNEJ”
Celem modułu jest wprowadzenie do realizacji szkoleń w urzędzie i wskazanie na najważniejsze aspekty formalne.
MODUŁ II.  ZAPYTANIA O SZKOLENIA, PRZETARGI – ASPEKTY PRAKTYCZNE
W trakcie umowy zostaną omówione szczegółowo istotne elementy zapytania ofertowego/SIWZ, a główny nacisk zostanie położony na sprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz opisu kryteriów wyboru oferty.

 • Istotne elementy zapytania ofertowego, SIWZ
 • Formularz zapytania ofertowego/przetargu
  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Szczegółowa charakterystyka zgodnie z priorytetami szkoleniowymi w urzędzie
  • Omawianie przykładów opisów przedmiotu zamówienia
 • Wymagane metody szkoleniowe
  • Metody szkoleniowe minimum – do realizacji zakładanych celów szkoleniowych
  • Metody uzupełniające
 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty
 • Prawa autorskie w szkoleniach: prezentacje, materiały

W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:

 • Zapytania ofertowe i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – analiza błędów – ćwiczenia
 • Analiza przypadku – opis przedmiotu zamówienia
 • Umowy szkoleniowe – analiza błędów

MODUŁ III. DOSTAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH
Celem modułu jest uszczegółowienie opisu kryteriów co do dostawcy usług szkoleniowych, którymi Zamawiający kierować się będzie przy wyborze oferty.

 • Jakość usług szkoleniowych
 • Certyfikacje, akredytacje i standardy dostawców / trenerów
 • Trener dedykowany do przeprowadzenia szkolenia

W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:

 • Analiza przypadku – opis kryteriów
 • Lista kontrolna – ćwiczenie

MODUŁ IV. SZKOLENIE WYJAZDOWE
Uczestnicy dowiedzą się kiedy warto organizować szkolenia wyjazdowe i jakie dodatkowo mogą pełnić funkcję przy realizacji polityki ZZL w służbie cywilnej, a także na jakie kwestie warto zwrócić uwagę przy realizacji takiego przedsięwzięcia.

 • Kiedy warto je organizować?
 • „Mądry event”- czyli jak zorganizować szkolenie wyjazdowe podnoszące motywację pracownikom, poprawiające komunikację w zespole itd.
 • Wybór ośrodka szkoleniowego
  • Sala szkoleniowa
  • Inne udogodnienia warunkujące organizację szkolenia
  • W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:
  • Analiza przypadku – Kiedy warto realizować „mądry event”
  • Lista kontrolna – ćwiczenie


MODUŁ V. UMOWA O REALIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH
Celem modułu jest zwrócenie uwagi na zapisy umowy zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia.

 • Przedmiot umowy
 • Warunki realizacji umowy
 • Zapisy o prawa autorskie – przykłady praktyczne
 • Klauzula poufności

W ramach modułu zrealizowane zostaną ćwiczenia:

 • Analiza zapisów o prawa autorskie
 • Umowy szkoleniowe – analiza błędów

 

Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo, mocno aktywizując uczestników. Szkolenie jest praktyczne, nastawione na nabywanie umiejętności: 30% prezentacji wykładowych, 70% ćwiczeń – część warsztatowa. Podczas zajęć wykorzystane zostaną między innymi:

 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Ćwiczenia w grupach, dwójkach
 • Dyskusje moderowane
 • Analiza przypadku
 • Ćwiczenia i zadania indywidualne