Celem szkolenia będzie przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej, szczególnie poprzez nabycie przez uczestników  takich umiejętności jak:

 • Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi
 • Praktycznej diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu
 • Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem
 • Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej)

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z obsługi i efektywnej komunikacji interpersonalnej z klientem trudnym w urzędzie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Otwarcie

 • Elementy integracji grupy
 • Oczekiwania uczestników wobec szkolenia
 • Oczekiwane postawy i zachowania w trakcie szkolenia – kontrakt szkoleniowy
 • Ćwiczenia z elementami autoprezentacji

MODUŁ 2. Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się

 • Proces komunikacji i jego etapy
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się
 • Ćwiczenia mające na uwadze aspekty związane z komunikacją z trudnym klientem

MODUŁ 3. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach z klientem

 • Błędy w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego
 • Komunikacja bezpośrednia a komunikacja telefoniczna
 • Analiza własnego stylu komunikacji – jak widzą mnie klienci z którymi rozmawiam? Jak mogę zmienić mój sposób rozmowy by była zrozumiały dla klienta?

MODUŁ 4. Efektywne prowadzenie rozmów z klientami

 • Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
 • Czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami, a klientami
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji- ćwiczenia praktyczne
 • Czy Klient mówiąc A myśli A, B, czy C? – jak rozumieć potrzeby klienta i odkrywać ukryte znaczenia jego wypowiedzi
 • Czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
 • Sztuka zadawania pytań
 • Psychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu- analiza osobistego stylu wywierania wpływu na innych
 • Różnice w doborze stylu komunikacji i doborze technik komunikacji efektywnej w spotkaniu osobistym i rozmowie telefonicznej

MODUŁ 5. Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Rozpoznanie indywidualnych postaw w sytuacjach konfliktowych.
 • Metody efektywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Pomoc w sytuacjach beznadziejnych – proponowanie alternatyw   odpowiadających potrzebom niezadowolonych klientów.
 • „Stanowczo, bez lęku” – podstawowe zasady kształtujące asertywną postawę i komunikację.
 • Świadome zarządzanie własnymi emocjami na poziomie sygnałów fizycznych i emocjonalnych.

MODUŁ 6. Co to znaczy szanować ciebie i siebie - co się stanie jak wyrazimy zgodę lub odmówimy    

 • Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
 • Umiejętność argumentowania
 • Obrona przed manipulacją
 • Przyjmowanie ocen negatywnych i pozytywnych, reagowanie na formy krytyki
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

MODUŁ 7. Psychologia klienta – jak zrozumieć motywacje i problemy klientów?  

 • Metody odkrywania motywów zachowań klienta (4 efektywne techniki).
 • Zrozumieć i uszanować świat klienta (postawy, wartości, przekonania i jego tok rozumowania).
 • Oferowanie pomocy w rozwiązywaniu problemów klienta.
 • Pozytywne emocje klienta – jak do nich dotrzeć i je podtrzymać?
 • Negatywne emocje klienta – jak je zrozumieć i neutralizować?
 • Zarządzanie informacją od klientów i proponowanie optymalnych rozwiązań.

MODUŁ 8. W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

 • Pojęcie asertywności
 • Twoje własne prawa
 • Kiedy decydujesz się być asertywnym
 • Typy zachowań: zachowania agresywne, uległe, asertywne
 • Budowanie komunikatów „ja” jako podstawa asertywnego wyrażania opinii, sądów i emocji
 • Dlaczego boimy się powiedzieć "nie" - co nas powstrzymuje
 • Samoocena wypływająca z asertywnego traktowania samego siebie
 • Konstrukcja mapy asertywności własnej

MODUŁ 9. Trudne sytuacje w pracy z klientami urzędu

 • Jakość usług w obsłudze obywatela.
 • Co wolno klientom w Urzędzie
 • Do czego jest zobowiązany pracownik Urzędu.
 • Czy można odmówić obsługi klienta...
 • Jak skutecznie obsłużyć klienta i uniknąć konfliktu
 • Utrzymanie dobrego wrażenia i zadowolenia mieszkańców
 • Jak reagować na krytykę, atak lub nagrywanie np. tel komórkowym

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość),  mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.