Wojciech Szewczykowski

Trener AVENHANSEN

Trener,  konsultant, negocjator. Biznesowy praktyk. Były dyrektor i członek zarządu. Posiada praktyczne doświadczenia w sprzedaży oraz 8 letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Od 13 lat trener, doradca, konsultant.  Wyróżnia go dystans, ciekawość i pasja.  Szacunek i uznanie klientów związane są z jego doświadczeniem, umiejętnością łączenia warsztatu pracy trenera z bogatą praktyką zawodową.

wyślij zapytanie do trenera
Wojciech Szewczykowski

CO MNIE WYRÓŻNIA

  • Minimum słów - maksimum efektów; poprzez doświadczenie, współdziałanie, aktywność  tworzymy przestrzeń do trwałej zmiany zachowań.                                       
  • Dostępną, znaną i sprawdzoną metodologię stosuję świadomie i w wyważony sposób, aby skutecznie i elastycznie odpowiadała na zdiagnozowany deficyt; nie postrzegam jej jako dobro samo w sobie.                                                     
  • Na początku zachęcam uczestników naszych warsztatów do mówienia tego, co niepopularne - a zarazem prawdziwe - aby pokazać, jak odnieść sukces - pomimo realnych przeciwności.
  • Rozbudzam ciekawość, otwieram głowy - na nowe perspektywy i serca - na nowe przeżycia. Angażuję  do współpracy i wyzwalam odwagę do prowadzania zmian. Dzięki temu osiągam wzrost efektywności i satysfakcji z podejmowanych działań.
  • Prowokuję do wyjścia ze strefy komfortu, by móc doświadczać nowych zachowań. Uczymy się nowego podejścia, by szukać nowych i różnorodnych rozwiązań. Dzięki temu Klienci zwiększają swoją skuteczność i często wracają do po więcej.          

OBSZARY SPECJALIZACJI

Projekty menedżerskie / Zarządzanie, organizacja, przywództwo, planowanie:

 

Efektywny zespół - współdziałanie poprzez  zaufanie i partnerstwo

Przywództwo w czasie burzliwych zmian w organizacji

W podnoszeniu świadomości ekonomicznej zespołów. Racjonalizacja i optymalizacja  organizacji

Lider spośród nas. Solidne podstawy dla świeżo mianowanych menedżerów

 

Projekty sprzedażowe:

 

Trening efektywnej sprzedaży z elementami negocjacji dla Handlowców

Obrona ceny i marży w środowisku narastającej konkurencji

Pozycja lidera zagrożona?  W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej                 

Praktyczne warsztaty dla odpierających ataki konkurencji

Telefoniczne umawianie spotkań. Intensywne warsztaty z użyciem realnego klienta

Kiedy brak argumentów racjonalnych. Warsztaty kreatywności dla handlowców

Wzrost oczekiwań, spadek wydajności? Źródła pobudzania aktywności handlowej

Zamknięte drzwi ? Pozyskiwanie nowych klientów

Cros selling i upselling w obsłudze klienta ukierunkowanej na rezultaty

 

Negocjacje - projekty doradcze, szkolenia, uczestnictwo.

 

Negocjacje dla handlowców

Negocjacje dla kupców

Negocjacje - Spory - Konflikty - Mediacje

Renegocjacje warunków handlowych

Negocjacje przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości

Negocjacje dla branży motoryzacyjnej

Negocjacje przy realizacji inwestycji