Wojciech Szewczykowski

Trener AVENHANSEN

Trener,  konsultant, negocjator. Biznesowy praktyk. Były dyrektor i członek zarządu. Posiada praktyczne doświadczenia w sprzedaży oraz 8 letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Od 13 lat trener, doradca, konsultant.  Wyróżnia go dystans, ciekawość i pasja.  Szacunek i uznanie klientów związane są z jego doświadczeniem, umiejętnością łączenia warsztatu pracy trenera z bogatą praktyką zawodową.

wyślij zapytanie do trenera
Wojciech Szewczykowski

CO MNIE WYRÓŻNIA

 • Minimum słów - maksimum efektów; poprzez doświadczenie, współdziałanie, aktywność  tworzymy przestrzeń do trwałej zmiany zachowań.                                       
 • Dostępną, znaną i sprawdzoną metodologię stosuję świadomie i w wyważony sposób, aby skutecznie i elastycznie odpowiadała na zdiagnozowany deficyt; nie postrzegam jej jako dobro samo w sobie.                                                     
 • Na początku zachęcam uczestników naszych warsztatów do mówienia tego, co niepopularne - a zarazem prawdziwe - aby pokazać, jak odnieść sukces - pomimo realnych przeciwności.
 • Rozbudzam ciekawość, otwieram głowy - na nowe perspektywy i serca - na nowe przeżycia. Angażuję  do współpracy i wyzwalam odwagę do prowadzania zmian. Dzięki temu osiągam wzrost efektywności i satysfakcji z podejmowanych działań.
 • Prowokuję do wyjścia ze strefy komfortu, by móc doświadczać nowych zachowań. Uczymy się nowego podejścia, by szukać nowych i różnorodnych rozwiązań. Dzięki temu Klienci zwiększają swoją skuteczność i często wracają do po więcej.          

OBSZARY SPECJALIZACJI

Projekty menedżerskie / Zarządzanie, organizacja, przywództwo, planowanie:

 • Efektywny zespół - współdziałanie poprzez  zaufanie i partnerstwo.
 • Przywództwo w czasie burzliwych zmian w organizacji.
 • W podnoszeniu świadomości ekonomicznej zespołów. Racjonalizacja i optymalizacja  organizacji.
 • Lider spośród nas. Solidne podstawy dla świeżo mianowanych menedżerów.

 

Projekty sprzedażowe:

 • Trening efektywnej sprzedaży z elementami negocjacji dla Handlowców.
 • Obrona ceny i marży w środowisku narastającej konkurencji.
 • Pozycja lidera zagrożona?  W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej.         
 • Praktyczne warsztaty dla odpierających ataki konkurencji.
 • Telefoniczne umawianie spotkań. Intensywne warsztaty z użyciem realnego klienta.
 • Kiedy brak argumentów racjonalnych. Warsztaty kreatywności dla handlowców.
 • Wzrost oczekiwań, spadek wydajności? Źródła pobudzania aktywności handlowej.
 • Zamknięte drzwi ? Pozyskiwanie nowych klientów.
 • Cros selling i upselling w obsłudze klienta ukierunkowanej na rezultaty.


Negocjacje - projekty doradcze, szkolenia, uczestnictwo.

 • Negocjacje dla handlowców.
 • Negocjacje dla kupców.
 • Negocjacje - Spory - Konflikty - Mediacje.
 • Renegocjacje warunków handlowych.
 • Negocjacje przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości.
 • Negocjacje dla branży motoryzacyjnej.
 • Negocjacje przy realizacji inwestycji.