Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarz─ůdzania projektami i umiej─Ötno┼Ťci praktycznego dzia┼éania w stosowaniu sprawdzonych metodyk, pozwalaj─ůcych realizowa─ç projekty. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narz─Ödzia b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie w zarz─ůdzaniu na ka┼╝dym etapie cyklu ┼╝ycia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowa┼ä organizacyjnych i finansowych.

Podstawowym narz─Ödziem s┼éu┼╝─ůcym osi─ůganiu tych celów b─Ödzie prezentowana na szkoleniu metodyka zarz─ůdzania projektami PRINCE2 powsta┼éa na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zako┼äczy┼éy si─Ö sukcesem jak i tych, które zako┼äczy┼éy si─Ö pora┼╝k─ů. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podej┼Ťcie do Zarz─ůdzania Projektami.

Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona, jako sposób na przygotowanie i zrealizowanie projektu budowlanego. Odpowied┼║ na pytanie, jaka jest w tych procesach rola i pozycja wykonawcy, stanowi g┼éówny punkt odniesienia w tym szkoleniu. Jak wykonawca odpowiedzialny za przebieg procesu budowlanego ma si─Ö przygotowa─ç do udzia┼éu w tym procesie od momentu wynegocjowania warunków, poprzez zrealizowanie i rozliczenie i jak wykorzysta─ç do tego celu metodyk─Ö PRINCE2.

Na ka┼╝dym etapie szkolenia, omawiane zasady i procedury przewidziane w PRINCE 2, b─Öd─ů odnoszone do krajowych regulacji prawnych, w szczególno┼Ťci do prawa zamówie┼ä publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i procedury FIDIC.

Uczestnicy szkolenia otrzymaj─ů mi─Ödzy innymi, odpowied┼║, popart─ů konkretnymi przyk┼éadami:

 • Jak dokonywa─ç zmian w kontrakcie?
 • Jak waloryzowa─ç wynagrodzenie za kontrakt?
 • Jak przeprowadzi─ç procedury zamówie┼ä dodatkowych i uzupe┼éniaj─ůcych?
 • Jak dobrze przygotowa─ç si─Ö do projektu?
 • Jak zweryfikowa─ç zapisy studium wykonalno┼Ťci, pe┼éni─ůce w czasie realizacji inwestycji rol─Ö dokumentu weryfikuj─ůcego?
 • Jak dobra─ç wykwalifikowan─ů kadr─Ö, do┼Ťwiadczon─ů w realizacji tego typu przedsi─Öwzi─Ö─ç?
 • Dlaczego tak wa┼╝ne jest mo┼╝liwie jak najwcze┼Ťniejsze przeanalizowanie materia┼éów s┼éu┼╝─ůcych do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-u┼╝ytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwa┼é np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z op┼éat za zaj─Öcia pasów drogowych itp.?
 • Na bazie, jakich standardów zapewni─ç prawid┼éowe przeprowadzenie procesu wdra┼╝ania inwestycji za poprzez odpowiedni przep┼éyw informacji?

Uczestnicy szkolenie uzyskaj─ů tak┼╝e odpowied┼║ mi─Ödzy innymi na nast─Öpuj─ůce pytania:

 • Jak kontrolowa─ç i organizowa─ç rozpocz─Öcie, rozwini─Öcie i zako┼äczenie projektu?,
 • Za pomoc─ů, jakich procedur i technik przeprowadza─ç regularne przegl─ůdy post─Öpów prac w stosunku do planu i za┼éo┼╝e┼ä biznesowych?
 • Z czego wynikaj─ů k┼éopoty i pora┼╝ki projektów?
 • Jak stosowa─ç metodyk─Ö PRINCE2 w projektach budowlanych?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywa─ç tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera si─Ö funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyle┼ä od planu?
 • Jak wykorzystywa─ç metodyk─Ö PRINCE2 w po┼é─ůczeniu z standardami wymaganymi przy realizacji projektów wg FIDIC?

To tylko przyk┼éadowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE2 jako jednego ze standardów zarz─ůdzania projektami w realizacji inwestycji budowlanych. Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotycz─ůcych planowania i dzia┼éania, które musi by─ç podj─Öte, aby wdro┼╝y─ç t─Ö metodyk─Ö Przedstawienie i wyja┼Ťnienie elementów sk┼éadowych metodologii PRINCE2 na konkretnych przyk┼éadach i porównanie ich do innych standardów – FIDIC. Zdobycie umiej─Ötno┼Ťci dok┼éadnego wyznaczania relacji i granic pomi─Ödzy projektem a kontekstem biznesowym dzia┼éa┼ä projektowych.
 • Szkolenie ma na celu przygotowa─ç uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami prawa i interesem biznesowym firmy z praktycznym uwzgl─Ödnieniem norm prawa zamówie┼ä publicznych, prawa budowlanego oraz regu┼é tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
 • Zdobycie praktycznych umiej─Ötno┼Ťci w zakresie zarz─ůdzania projektami inwestycyjnymi i zastosowania metod i technik zarz─ůdzania projektami wg PRINCE2.

KORZYŚCI:

 • Poznanie i zdobycie umiej─Ötno┼Ťci w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotycz─ůcej zarz─ůdzania projektami oraz sygnalnych prawid┼éowo┼Ťci w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotycz─ůcej b┼é─Ödów i przyczyn pora┼╝ek w projektach budowlanych, w kontek┼Ťcie unormowa┼ä prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 • Prze─çwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwi─ůza┼ä dotycz─ůcych: Fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz rozlicze┼ä ko┼äcowych.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Podstawowe poj─Öcia zarz─ůdzania projektami i ich zwi─ůzek z procesem budowlanym.
 2. Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów - przyk┼éady.
 3. Obszary zarz─ůdzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt.
 4. Identyfikacja ┼║róde┼é sukcesów i pora┼╝ek projektów – znaczenie czynnika ludzkiego.
 5. Mity na temat metodyk zarz─ůdzania projektami a tzw. zdrowy rozs─ůdek oraz intuicja.
 6. Charakterystyka procesu budowlanego i mo┼╝liwo┼Ťci jego prowadzenia przy wykorzystaniu PRINCE2 oraz FIDIC i Kc.
 7. Analiza wykonalno┼Ťci i op┼éacalno┼Ťci projektu budowlanego – podej┼Ťcie PRINCE2 na tle innych standardów PRINCE2 – FIDIC - zakres mo┼╝liwo┼Ťci po┼é─ůczenia standardów.
 8. Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
 9. Cykl ┼╝ycia projektu wg PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarz─ůdcze.
 10. Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków.
 11. Zasady i metodyka wspó┼édzia┼éania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu sk┼éadania oferty, przygotowywania koncepcji i realizacj─Ö do momentu odbioru inwestycji.
 12. Przegl─ůd obszarów potencjalnie konfliktowych:
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne
  • Prawo zamówie┼ä publicznych
  • Ustawa o finansach publicznych
  Test: Twoja sk┼éonno┼Ť─ç do ryzyka
 13. Wymagania szczegó┼éowe dotycz─ůce przygotowania inwestycji budowlanej z wykorzystaniem PRINCE2.
 14. Przygotowanie analizy wst─Öpnej dla SIWZ – ─çwiczenie.
 15. Najpowa┼╝niejsze nieprawid┼éowo┼Ťci i b┼é─Ödy pope┼énione w odczytaniu warunków kontraktu.
 16. Zarys ogólny przyczyn i mo┼╝liwo┼Ťci wprowadzenia zmian.
 17. Najwa┼╝niejszy jest czas, czyli jak aktualizowa─ç harmonogram.
 18. Zespó┼é Zarz─ůdzania Projektem - budowa zespo┼éu zarz─ůdzania projektem - procedura.
 19. Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów PRINCE2 i FIDIC.
 20. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej.
 21. Kwalifikacje i cechy kierownika projekt.
 22. Organizacja Projektu.
 23. Inicjowanie Projektu.
 24. Metodyka monitorowania, raportowania – wymagania Zamawiaj─ůcego a procedury unijne
  Test Sylwetki zawodowej
  Test umiej─Ötno┼Ťci analitycznych
 25. Zarz─ůdzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie.
 26. Definicja i warto┼Ťciowanie ryzyka.
 27. Prawo zamówie┼ä publicznych – obszary szczególnej „wra┼╝liwo┼Ťci”.
 28. Akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabe┼é tkwi w szczegó┼éach” - przyk┼éady
 29. Ryzyko:
  • Planowanie ryzyka
  • Identyfikacja i analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie ryzyka
 30. Dokument inicjuj─ůcy projekt – DIP – ─çwiczenie – podzia┼é na grupy ─çwiczeniowe i omówienie zasad pracy nad ─çwiczeniem.
 31. B┼é─Ödów, pora┼╝ek – ich przyczyn i skutków na tle zasad i technik skutecznych negocjacji.
 32. Typowe b┼é─Ödy w praktyce prowadzenia inwestycji budowlanych w poszczególnych fazach.
 33. Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie.
 34. Metodyka diagnozowania i naprawy b┼é─Ödów.
 35. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwi─ůzywania.
 36. Procedura zmian w fazie realizacji projektu.
 37. Wykorzystanie nowych unormowa┼ä prawa zamówie┼ä publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarz─ůdzania projektami.
 38. Tworzenie bud┼╝etu zadania, bie┼╝─ůcy nadzór nad tempem realizacji inwestycji.
 39. Rozwi─ůzywanie realnych problemów w trakcie realizacji inwestycji.
 40. Negocjacje z Zamawiaj─ůcym
  Test: Podatno┼Ť─ç na dzia┼éania manipulacyjne
 41. Prezentacja wyników ─çwiczenia przez uczestników szkolenia – wnioski praktyczne.
 42. Najczęstsze błędy popełniane w fazie przygotowania i realizacji kontraktu.
 43. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie b─Ödzie prowadzone w formie prezentacji PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia b─Öd─ů udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupe┼énieniem wskazanych metod b─Öd─ů ─çwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymaj─ů dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podr─Öcznik zawieraj─ůcy omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnie┼ä dotycz─ůcych metodyki PRINCE 2, b─Öd─ůcy pomoc─ů w praktycznym przygotowywaniu, i realizacji umów o roboty budowlane.