Szkolenia otwarte Poznań

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Project Manager – skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Poznań
2018-06-27 (2 dni)
1 480 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Adrianna Zbińska Poznań
2018-07-11 (2 dni)
1 480 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta

Adrianna Zbińska Poznań
2018-07-18 (2 dni)
1 480 Zobacz

Trening efektywnej sprzedaży z elementami negocjacji

Wojciech Szewczykowski Poznań
2018-09-06 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności czyli o tym, jak organizować sobie pracę i radzić sobie z relacjami

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-02 (2 dni)
1 480 Zobacz

Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-04 (2 dni)
1 480 Zobacz

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-11 (2 dni)
1 480 Zobacz

Project Manager – skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-15 (2 dni)
1 480 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-24 (2 dni)
1 480 Zobacz

Rekrutacja i selekcja w nowoczesnej organizacji

Adrianna Zbińska Poznań
2018-10-31
880 Zobacz

Poszukiwanie i pozyskiwanie nowego klienta. Praktyczne warsztaty z elementami telefonicznego umawiania spotkań.

Wojciech Szewczykowski Poznań
2018-11-08 (2 dni)
1 480 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Adrianna Zbińska Poznań
2018-11-13 (2 dni)
1 480 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta

Adrianna Zbińska Poznań
2018-12-13 (2 dni)
1 480 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych