Szkolenia otwarte Wrocław.

Swoje kompetencje rozwijaj z AVENHANSEN we Wrocławiu. W roku 2015 Wrocław, jako jedyne polskie miasto, został wyróżniony w rankingu firmy doradczej Mercer, jako miejsce wyrastające na centrum biznesowe w Polsce. Jest on również miastem spotkań ludzi biznesu, kultury, sztuki, sportu etc. Tym bardziej więc zapraszamy Państwa do Wrocławia na spotkania z wiedzą i skorzystania z naszych profesjonalnie przygotowanych szkoleń otwartych, zarówno w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, jak również umiejętności negocjacji, profesjonalnej obsługi klienta czy zarządzania - niezbędnych w każdym zakładzie pracy.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES).

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-06-11 (2 dni)
1 480 Zobacz

Efektywne negocjacje sprzedażowe - Jak wynegocjować korzystniejsze warunki i nie stracić Klienta?

Maciej Leszczyński Wrocław
2019-06-17 (2 dni)
1 480 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-07-02 (2 dni)
1 480 Zobacz

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-07-09 (2 dni)
1 480 Zobacz

Poszukiwanie i pozyskiwanie nowego klienta. Praktyczne warsztaty z elementami telefonicznego umawiania spotkań.

Wojciech Szewczykowski Wrocław
2019-07-30 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie sobą w czasie: organizacja czasu, delegowanie zadań, wpływ na innych

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-08-06
880 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-08-20 (2 dni)
1 480 Zobacz

Project Manager – skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-08-27 (2 dni)
1 480 Zobacz

Negocjacyjne wywieranie wpływu

Maciej Leszczyński Wrocław
2019-09-09 (2 dni)
1 480 Zobacz

Menadżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-10-16
880 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-10-22 (2 dni)
1 480 Zobacz

Intensywny trening dla trenerów

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-11-05 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie sobą w czasie: organizacja czasu, delegowanie zadań, wpływ na innych

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-11-13
880 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Wrocław
2019-11-14 (2 dni)
1 480 Zobacz

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-11-26 (2 dni)
1 480 Zobacz

Komunikacja asertywna z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Adrianna Zbińska Wrocław
2019-12-03 (2 dni)
1 480 Zobacz

Efektywne negocjacje sprzedażowe - Jak wynegocjować korzystniejsze warunki i nie stracić Klienta?

Maciej Leszczyński Wrocław
2019-12-16 (2 dni)
1 480 Zobacz

Do kogo kierujemy szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Kierownicy, pracownicy, specjaliści, eksperci, freelancerzy, studenci, absolwenci, osoby prywatne - wszyscy na pewno znajdą w szerokim wachlarzu szkoleń otwartych we Wrocławiu coś dla siebie. Do wyboru macie Państwo około 15 tematów szkoleń rozwijających takie umiejętności jak: komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa klienta, negocjacje, kreatywne myślenie itp. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Dlaczego szkolenia otwarte we Wrocławiu z AVENHANSEN?

W ciągu ponad 10 lat naszej działalności mieliśmy okazję gościć na naszych szkoleniach otwartych we Wrocławiu już kilka tysięcy uczestników. Zależy nam na efektywności naszych zajęć, więc nasi uczestnicy pracują w grupach 3-10 osobowych, a szkolenia mają formę warsztatów opartych o praktyczne ćwiczenia, przykłady, studia przypadków, dyskusje grupowe polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem etc.. Szkolenia otwarte we Wrocławiu prowadzą certyfikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym: menedżerskim, sprzedażowym czy w zarządzaniu projektami. Naszą podstawową zasadą w projektowaniu szkoleń otwartych jest elastyczność i otwartość. Dlatego dostosowujemy naszą ofertę szkoleniową do aktualnych potrzeb uczestników i wprowadzamy nową tematykę. Do badań potrzeb szkoleniowych wykorzystujemy ankiety przed- i poszkoleniowe, jak również prowadzimy wywiady z uczestnikami. Nasze szkolenia otwarte we Wrocławiu to doskonały pomysł na podniesienie swoich kompetencji biznesowych i osobistych.

Z jakich dziedzin organizujemy szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Wrocław oferuje Państwu szkolenia otwarte oparte przede wszystkim o doskonalenie tzw. umiejętności osobistych. W naszej ofercie we Wrocławiu znajdziecie Państwo również szkolenia dla liderów i menedżerów zespołów. Rekomendujemy Państwu udział w szkoleniach otwartych we Wrocławiu z zakresu:

 • kreatywnego myślenia : kreatywność w pracy, test predyspozycji do myślenia twórczego, techniki twórczego myślenia, design thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, innowacyjne zespoły i metody pracy;
 • asertywnej komunikacji : budowanie asertywnej postawy, komunikacja asertywna w sytacjach zawodowych, trudne sytuacje zawodowe z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, wymiana osobisteych przekonań i opinii w sytuacjach zawodowych;
 • wystąpień publicznych : przygotowanie do wystąpienia publicznego, najczęstsze typy wystąpień publicznych, projektowanie wystąpienia, “oprawa” wystąpienia, autoprezentacja, mowa ciała;
 • zarządzania czasem : organizacja pracy, zasady planowania, realizacja - techniki produktywności, ustalanie priorytetów, praca nad celami;
 • szkoleń umiejętności osobistych dla trenerów : specyfika uczenia się dorosłych, projektowanie szkolenia, metody i techniki warsztatowe, jak przygotować ćwiczenia na szkolenie, materiały i pomoce szkoleniowe, prezentacja multimedialna, prowadzenie szkolenia;
 • rekrutacji i selekcji : etapy procesu rekrutacji i selekcji, profil kompetencyjny kandydata, tworzenie opisu stanowiska pracy, projektowanie ogłoszeń, rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna, employer branding w procesie rekrutacji, analiza dokumentów aplikacyjnych, AC, rozmowa kwalifikacyjna;
 • zarządzania zasobami ludzkimi : zasoby ludzkie jako najważniejszy potencjał w organizacji, cykl rowojowy w organizacji - model biznesowy, formalne i nieformalne sposoby uczenia się - model 70:20:10, koncepcje nauczania osób dorosłych, rola kadry kierowniczej w procesie rozwoju, badanie potrzeb rozwojowych, ocena efektywności;
 • zarządzania pracownikami pokolenia Y : różnice pokoleniowe X,Y,Z, pokolenie Y jako pracownicy, zarządzanie Y-grekami, komunikacja z pokoleniem Y;
 • przywództwa : sukces organizacji w rękach menedżera, inteligencja emocjonalna jako składnik kompetencji menedżera, menedżer jako partner w zespole, udzielanie informacji zwrotnej, zasady skutecznego delegowania zadań, motywowanie pracowników, style kierowania;
 • zarządzania projektami : kompetencje miękkie Project Managera, komunikacja w zespole projektowym, plan komunikacji w projekcie, kick-off meeting, przywództwo i motywowanie w zespole, negocjacje w zarządzaniu projektami, rowiązywanie problemów i konfliktów, spotkanie robocze w zespole projektowym;
 • obsługi trudnego klienta : czego oczekuje dzisiejszy klient, znaczenie jakości obsługi klienta, umiejętności osobiste w obsłudze klienta, proaktywna obsługa klienta - zasady, psychologiczne typy zachowań klientów, techniki w budowaniu dobrych relacji z klientem;
 • negocjacji : pojęcie negocjacji, kompetencje negocjatora, typy i style negocjacyjne, fazy procesu negocjacji, strategie negocjacyjne, znaczenie komunikacji w negocjacjach, manipulowanie w negocjacjach, błędy negocjacyjne.

Gdzie spotykamy się we Wrocławiu na szkoleniach otwartych?

Wrocław jest nie tylko centrum biznesu, ale również miastem z wieloma zabytkami i ciekawymi miejscami do odwiedzenia. Dlatego na nasze szkolenia otwarte do Wrocławia zapraszamy do centrum miasta, tak, aby po zakończonym dniu szkolenia mieli Państwo możliwość skorzystania z różnorodnych atrakcji tego pięknego miasta i wczucia się w jego wyjątkową atmosferę. Hotel Europejski, przy ul. Piłsudskiego 88 i Hotel Piast, przy ul. Piłsudskiego 98 dają Państwu właśnie taką możliwość. Na miejscu czeka na Państwa komfortowa sala szkoleniowa, przerwy na gorącą kawę, herbatę czy słodką przekąskę oraz domowy obiad. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w przypadku udzielenia pomocy w organizacji noclegu czy dojazdu.

Co jeszcze oferujemy dla uczestników naszych szkoleń otwartych we Wrocławiu?

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w całym procesie szkoleń otwartych:

 • wypełnienie przez Państwa ankiet analizy potrzeb szkoleniowych (jeszcze przed szkoleniem) pozwoli nam podczas zajęć skoncentrować się na zagadnieniach dla Państwa najważniejszych
 • aktywnego udziału w warsztatach
 • skorzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego dedykowanego do szkolenia trenera (do 30 dni po szkoleniu)
 • wypełnienia kwestionariusza poszkoleniowego, dzięki któremu możemy poznać Państwa spostrzeżenia dot. organizacji i przebiegu szkolenia, jak również odpowiedzieć na inne potrzeby szkoleniowe, które Państwo zgłosicie
 • udziału w losowaniu 50% rabatu na dowolne szkolenie otwarte w AVENHANSEN.

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych