Szkolenia biznesowe, kursy otwarte Wrocław.

Swoje kompetencje rozwijaj z AVENHANSEN we Wrocławiu. W roku 2015 Wrocław, jako jedyne polskie miasto, został wyróżniony w rankingu firmy doradczej Mercer, jako miejsce wyrastające na centrum biznesowe w Polsce. Jest on również miastem spotkań ludzi biznesu, kultury, sztuki, sportu etc. Tym bardziej więc serdecznie zapraszamy Państwa do Wrocławia na spotkania z wiedzą i skorzystania z naszych profesjonalnie przygotowanych szkoleń otwartych, zarówno w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, jak również umiejętności negocjacji, profesjonalnej obsługi klienta czy zarządzania - niezbędnych w każdym zakładzie pracy.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES).

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-06-13 (2 dni)
1 580 Zobacz

Project Manager - skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-06-27 (2 dni)
1 580 Zobacz

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-07-01 (2 dni)
2 180 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-07-08 (2 dni)
2 180 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-07-08 (2 dni)
1 580 Zobacz

Menedżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-07-12
880 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-08-05 (2 dni)
1 580 Zobacz

Intensywny trening dla trenerów

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-08-26 (2 dni)
1 580 Zobacz

Project Manager - skuteczna komunikacja, przywództwo, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-09-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-09-19 (2 dni)
2 180 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-09-19 (2 dni)
1 580 Zobacz

Finanse dla niefinansistów

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-10-07 (2 dni)
2 180 Zobacz

Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-10-10 (2 dni)
1 580 Zobacz

Menedżer w nowoczesnej organizacji: delegowanie, motywowanie, rozmowy z pracownikami

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-10-18
880 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-11-21 (2 dni)
2 180 Zobacz

Profesjonalne podejście do klienta z uwzględnieniem obsługi trudnego klienta

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-11-21 (2 dni)
1 580 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2024-11-25 (2 dni)
2 180 Zobacz

FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów

Włodzimierz Gawroński Wrocław
2024-11-25 (2 dni)
1 780 Zobacz

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

Adrianna Zbińska Wrocław
2024-12-05 (2 dni)
1 580 Zobacz

Co charakteryzuje szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Szkolenia otwarte dedykowane są osobom z różnych firm oraz branż. Do tego typu kursów może przystąpić każdy - bez względu na wykonywany zawód, wiek czy płeć. Warsztaty otwarte we Wrocławiu prowadzą specjaliści i praktycy z różnych dziedzin z doskonałym przygotowaniem dydaktycznym, szeroką wiedzą i posiadający duże doświadczenie.

Do kogo kierujemy szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Kierownicy, pracownicy instytucji publicznych oraz firm, specjaliści, eksperci, freelancerzy, studenci, absolwenci, osoby prywatne - wszyscy na pewno znajdą w szerokim wachlarzu szkoleń otwartych we Wrocławiu coś dla siebie. Do wyboru macie Państwo około 15 tematów szkoleń, poszerzających wiedzę i rozwijających takie umiejętności jak: komunikacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa klienta, negocjacje, kreatywne myślenie itp. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą kursów.

Dlaczego warto wybrać szkolenia otwarte we Wrocławiu z AVENHANSEN?

W ciągu ponad 10 lat naszej działalności mieliśmy okazję gościć na naszych szkoleniach otwartych we Wrocławiu już kilka tysięcy uczestników i pracowników różnych firm. Zależy nam na efektywności naszych zajęć, więc nasi uczestnicy pracują w grupach 3-10 osobowych, a szkolenia mają formę warsztatów opartych o praktyczne ćwiczenia, przykłady, studia przypadków, dyskusje grupowe polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem etc.. 

Kto prowadzi szkolenia biznesowe organizowane we Wrocławiu? 

Szkolenia otwarte we Wrocławiu prowadzą certyfikowani trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym: menedżerskim, sprzedażowym czy w zarządzaniu projektami. Naszą podstawową zasadą w projektowaniu szkoleń otwartych jest elastyczność i otwartość. Dlatego dostosowujemy naszą ofertę szkoleniową do aktualnych potrzeb uczestników i wprowadzamy nową tematykę. Dbamy, aby zajęcia były interesujące, przydatne, dopasowane do doświadczenia oraz motywowały do poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności. Do badań potrzeb szkoleniowych wykorzystujemy ankiety przed- i poszkoleniowe, jak również prowadzimy wywiady z uczestnikami. Nasze szkolenia stacjonarne we Wrocławiu to doskonały pomysł na podniesienie swoich kompetencji biznesowych i osobistych.

Z jakich dziedzin organizujemy szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Wrocław oferuje szkolenia otwarte oparte przede wszystkim o doskonalenie tzw. umiejętności osobistych i kompetencji miękkich pracowników firm i osób indywidualnych. W naszej ofercie szkoleniowej znajdziecie Państwo również kursy dla liderów i menedżerów zespołów. Rekomendujemy Państwu udział w szkoleniach otwartych we Wrocławiu z zakresu:

 • kreatywnego myślenia: kreatywność w pracy, test predyspozycji do myślenia twórczego, techniki twórczego myślenia, design thinking jako koncepcja pobudzania innowacji, innowacyjne zespoły i metody pracy;

 • asertywnej komunikacji: budowanie asertywnej postawy, komunikacja asertywna w sytuacjach zawodowych, trudne sytuacje zawodowe z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, wymiana osobistych przekonań i opinii w sytuacjach zawodowych;

 • wystąpień publicznych: przygotowanie do wystąpienia publicznego, najczęstsze typy wystąpień publicznych, projektowanie wystąpienia, “oprawa” wystąpienia, autoprezentacja, mowa ciała;

 • zarządzania czasem: organizacja pracy, zasady planowania, realizacja - techniki produktywności, ustalanie priorytetów, praca nad celami;

 • szkoleń umiejętności osobistych dla trenerów: specyfika uczenia się dorosłych, projektowanie szkolenia, metody i techniki warsztatowe, jak przygotować ćwiczenia na szkolenie, materiały i pomoce szkoleniowe, prezentacja multimedialna, prowadzenie szkolenia;

 • rekrutacji i selekcji: etapy procesu rekrutacji i selekcji, profil kompetencyjny kandydata, tworzenie opisu stanowiska pracy, projektowanie ogłoszeń, rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna, employer branding w procesie rekrutacji, analiza dokumentów aplikacyjnych, AC, rozmowa kwalifikacyjna;

 • zarządzania zasobami ludzkimi: zasoby ludzkie jako najważniejszy potencjał w organizacji, cykl rowojowy w organizacji - model biznesowy, formalne i nieformalne sposoby uczenia się - model 70:20:10, koncepcje nauczania osób dorosłych, rola kadry kierowniczej w procesie rozwoju, badanie potrzeb rozwojowych, ocena efektywności;

 • zarządzania pracownikami pokolenia Y: różnice pokoleniowe X,Y,Z, pokolenie Y jako pracownicy, zarządzanie Y-grekami, komunikacja z pokoleniem Y;

 • przywództwa: sukces organizacji w rękach menedżera, inteligencja emocjonalna jako składnik kompetencji menedżera, menedżer jako partner w zespole, udzielanie informacji zwrotnej, zasady skutecznego delegowania zadań, motywowanie pracowników, style kierowania;

 • zarządzania projektami: kompetencje miękkie Project Managera, komunikacja w zespole projektowym, plan komunikacji w projekcie, kick-off meeting, przywództwo i motywowanie w zespole, negocjacje w zarządzaniu projektami, rozwiązywanie problemów i konfliktów, spotkanie robocze w zespole projektowym;

 • obsługi trudnego klienta: czego oczekuje dzisiejszy klient, znaczenie jakości obsługi klienta, umiejętności osobiste w obsłudze klienta, proaktywna obsługa klienta - zasady, psychologiczne typy zachowań klientów, techniki w budowaniu dobrych relacji z klientem;

 • negocjacji: pojęcie negocjacji, kompetencje negocjatora, typy i style negocjacyjne, fazy procesu negocjacji, strategie negocjacyjne, znaczenie komunikacji w negocjacjach, manipulowanie w negocjacjach, błędy negocjacyjne.

Gdzie spotykamy się we Wrocławiu na szkoleniach otwartych?

Wrocław jest nie tylko centrum biznesu, ale również miastem z wieloma zabytkami i ciekawymi miejscami do odwiedzenia. Dlatego nasze szkolenia odbywają się w centrum Wrocławia, tak, aby po zakończonym dniu szkolenia mieli Państwo możliwość skorzystania z różnorodnych atrakcji tego pięknego miasta i wczucia się w jego wyjątkową atmosferę. Hotel Europejski, przy ul. Piłsudskiego 88 i Hotel Piast, przy ul. Piłsudskiego 98 dają Państwu właśnie taką możliwość. Na miejscu czeka na Państwa komfortowa sala szkoleniowa, przerwy na gorącą kawę, herbatę czy słodką przekąskę oraz domowy obiad. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również w przypadku udzielenia pomocy w organizacji noclegu czy dojazdu.

Co jeszcze oferujemy dla uczestników naszych szkoleń otwartych we Wrocławiu?

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w całym procesie szkoleń otwartych:

 • wypełnienie przez Państwa ankiet analizy potrzeb szkoleniowych (jeszcze przed szkoleniem) pozwoli nam podczas zajęć skoncentrować się na zagadnieniach dla Państwa najważniejszych i przekazać wiedzę z tego zakresu

 • aktywnego udziału w warsztatach

 • skorzystania z bezpłatnego wsparcia merytorycznego dedykowanego do szkolenia trenera (do 30 dni po szkoleniu)

 • wypełnienia kwestionariusza poszkoleniowego, dzięki któremu możemy poznać Państwa spostrzeżenia dot. organizacji i przebiegu szkolenia, jak również odpowiedzieć indywidualnie na inne potrzeby szkoleniowe, które Państwo zgłosicie

 • udziału w losowaniu 50% rabatu na dowolne szkolenie otwarte w AVENHANSEN.

W jakich miastach, poza Wrocławiem, odbywają się otwarte szkolenia biznesowe?

Firma szkoleniowa AVENHANSEN zaprasza też na otwarte szkolenia biznesowe w Krakowie oraz dostępne w innych miastach: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Zakopanem.

Biznesowe kursy i szkolenia Wrocław - Najczęściej Zadawane Pytania

Ile kosztują szkolenia otwarte we Wrocławiu?

Cena uzależniona jest od tematyki kursu. Szczegółowe informacje na temat ceny oraz długości trwania szkolenia znajdują się na stronie konkretnego szkolenia. 

Ile osób uczestniczy w szkoleniu biznesowym otwartym na terenie Wrocławia?

Staramy się, aby grupy szkoleniowe były niewielkie. Najczęściej liczą od 3 do 10 osób. Oferta szkoleniowa została dopasowana do potrzeb osób z różnych branż i wpasowuje się do aktualnych wymagań rynku pracy.  

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych