Szkolenia otwarte - Finanse |

Dla niektórych finanse są oczywiste i jasno określają zasady panujące w gospodarce, a dla niektórych to "czarna magia". Mamy w swojej ofercie coś dla jednych i dla drugich. Przeszkolimy zaawansowanych finansistów z zasad rachunkowości i oceny inwestycji oraz tych, którym wystarczy zrozumieć, że 2+2=4 ... Zapraszamy do udziału w szkoleniach z finansów i rachunkowości.

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Finanse dla niefinansistów

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-02-27 (2 dni)
1 780 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-03-02 (2 dni)
1 780 Zobacz

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach finansów publicznych

Dr Maciej Rogala - ekspert i trener w biznesie Kraków
2020-03-06
880 Zobacz

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia - wykrywanie oszustw w projektach unijnych

Dr Rafał Solecki Warszawa
2020-03-09 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-03-16 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-03-23 (2 dni)
1 780 Zobacz

Instrumenty finansowe - kontrole i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy

Dr Rafał Solecki Warszawa
2020-03-30 (2 dni)
1 780 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-04-23 (2 dni)
1 780 Zobacz

Finanse dla niefinansistów

Grzegorz Michalski Kraków
2020-05-18 (2 dni)
1 780 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Kraków
2020-05-28 (2 dni)
1 780 Zobacz

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-06-04 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Kraków
2020-06-15 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-06-29 (2 dni)
1 780 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-07-02 (2 dni)
1 780 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych