Szkolenia otwarte - specjalistyczne |

To dział szkoleń, które nie mieszczą się w popularnych ramach.

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

Tomasz Kowalewski Kraków
2019-11-28 (2 dni)
990 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Kraków
2019-12-02 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. € oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych

Tomasz Kowalewski Warszawa
2019-12-04
880 Zobacz

Budowanie relacji z klientem oraz aktywna sprzedaż usług zdrowotnych i wyrobów medycznych

Dr Maciej Rogala Warszawa
2019-12-05
880 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Kraków
2019-12-05 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2019-12-09 (2 dni)
999 Zobacz

Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w całym cyklu opieki medycznej

Dr Maciej Rogala Warszawa
2019-12-10
880 Zobacz

From business planning to project management – how to be / become an effective manager in the face of today’s business challenges

Dr Maciej Rogala Kraków
2019-12-12 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2019-12-19 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-01-16 (2 dni)
999 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-01-23 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom podstawowy

Lech Jaszowski Kraków
2020-01-23 (2 dni)
950 Zobacz

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-01-27 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom średnio-zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-02-03 (2 dni)
950 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-03-02 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom podstawowy

Lech Jaszowski Kraków
2020-03-09 (2 dni)
950 Zobacz

Sztuczna inteligencja (AI), nadludzie i prawo nowych technologii

Aleksandra Nowak - Gruca Kraków
2020-03-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-03-16 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-03-16 (2 dni)
999 Zobacz

Krótkie filmy w social mediach

Leszek Wejcman Kraków
2020-03-17
880 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-03-23 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom średnio-zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-04-20 (2 dni)
950 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-04-23 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom podstawowy

Lech Jaszowski Kraków
2020-05-21 (2 dni)
950 Zobacz

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych

Grzegorz Michalski Kraków
2020-05-28 (2 dni)
1 780 Zobacz

MS Excel - poziom zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-06-01 (2 dni)
999 Zobacz

Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-06-04 (2 dni)
1 780 Zobacz

Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski Kraków
2020-06-15 (2 dni)
1 780 Zobacz

Sztuczna inteligencja (AI), nadludzie i prawo nowych technologii

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2020-06-15 (2 dni)
1 580 Zobacz

MS Excel - poziom średnio-zaawansowany

Lech Jaszowski Kraków
2020-06-29 (2 dni)
950 Zobacz

Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Wrocław
2020-06-29 (2 dni)
1 780 Zobacz

Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

Grzegorz Michalski Kraków
2020-07-02 (2 dni)
1 780 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych