Zarządzanie zasobami ludzkimi - szkolenie stacjonarne i online

Umiejętności przydatne w zarządzaniu ludźmi są niezbędne wśród pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Oferowane szkolenie to praktyczny kurs, który w sposób kompleksowy obejmuje tematykę związaną z efektywnym wykorzystaniem zasobów ludzkich. Selekcja pracowników, przeprowadzanie rozmów oceniających czy rozwiązywanie konfliktów to umiejętności, które poprawiają zaangażowanie pracowników. Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi dedykujemy wszystkim menadżerom, kierownikom oraz osobom zarządzającym personelem. 

Czego dowiesz się podczas szkolenia zarządzania personelem?

Po szkoleniu z zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) uczestnicy kursu będą w stanie:

 • Przedstawić niezbędne cechy, charakterystyczne dla efektywnego zespołu pracowników.
 • Praktycznie tworzyć zespoły, w oparciu o teorię ról. Poznają metody selekcji pracowników i reguły zarządzania personelem.
 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie do zespołu.
 • Zastosować w praktyce główne zasady komunikacyjne, związane z przepływem informacji w zespole (dobra komunikacja powinna mieć miejsce nie tylko pomiędzy współpracownikami, ale również i na płaszczyźnie szef - pracownik)
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach.
 • Poznać efektywne sposoby prowadzenia rekrutacji.
 • Przyjmować i udzielać informację zwrotną pracownikom.
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych osób (nie tylko w kontekście wynagrodzeń).

Jakie są cele szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi? 

Celem szkoleń z zakresu ZZL jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia  z zakresu zarządzania personelem i zespołem z oferty AVENHANSEN stanowią potężną dawkę wiedzy i inspirację do zastosowania jej w praktycznej rzeczywistości. Zaprezentowane są kluczowe zadania i wyzwania każdego szefa. Kursy i szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi to również najważniejsze kwestie dotyczące planowania, organizacji pracy zespołu i kształtowania kultury pracy firmy oraz rozwoju pracowników. Osoby uczestniczące w szkoleniach AVENHANSEN zyskują ponadto wiedzę praktyczną obejmującą skuteczne motywowanie pracowników. Istotną korzyścią szkoleniową jest gwarancja wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Dla kogo przeznaczony jest kurs zarządzania zasobami ludzkimi?

Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi dedykowane jest dla dyrektorów, liderów, kierowników, zespołów, menagerów, pracowników działów personalnych, działów kadr, czyli wszystkich tych, którzy odpowiadają za skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Praktyczne aspekty szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi

Przygotowanie programu szkolenia z ZZL w oparciu o bogate biznesowe doświadczenia naszych Trenerów to dla Państwa gwarancja nabycia wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce w codziennych sytuacjach służbowych, niezależnie od branży. AVENHANSEN stawia na rozwój uczestników szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, dbając nie tylko o najwyższej jakości wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim o pokazanie możliwości jej praktycznego zastosowania w biznesie.

Kurs ,,zarządzanie zasobami ludzkimi" - czy warto?

Przywódcy zespołów rozumieją wagę odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim dotyka wielu aspektów. Ważny jest m.in. monitoring postępów pracy oraz wprowadzanie potrzebnych procedur, które pomagają uniknąć błędów lub przyspieszają prace, gdy to konieczne.

Kluczem jest motywacja do pracy oraz stworzenie sprzyjających warunków dla obecnych i nowych pracowników.

Zakończenie kursu ZZL pozwoli skutecznie realizować strategię Employer Brandingu w firmie.

Znajomość zasad związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest kluczowa dla każdego menedżera. Ze względu na skomplikowaną naturę zarządzania i zmieniające się trendy niezbędne jest regularne dokształcanie się w tym zakresie.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi  w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) - program szkolenia

Biorąc udział w zamkniętym szkoleniu obejmującym zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymają Państwo zbiór dobrych i sprawdzonych praktyk, które stanowią swoisty przewodnik po ZZL dla dyrektorów, managerów, kierowników, liderów i szefów zespołów z różnych branż. Program kursu jest tak dobrany, aby dostarczał kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania i zarządzania zasobami ludzkimi. Po ukończeniu kursu ,,zarządzanie zasobami ludzkimi" uczestnicy otrzymują certyfikat i zaświadczenie.

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi:

MODUŁ I. „SZEF” TO ZAWÓD

 1. Budowanie autorytetu szefa w kierowaniu personelem
 2. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Informacja zwrotna
  • Słuchanie innych - szef w roli terapeuty
  • Przełożony w roli coacha
  • Pytania i parafrazy
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
 3. Sztuka czynienia ustępstw
 4. Przekazywanie trudnych decyzji, sztuka prowadzenia trudnych rozmów
 5. Radzenie sobie z narzekającymi pracownikami
 6. Nagradzanie i karanie

MODUŁ II. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

 1. Etapy formowania się zespołów
 2. Cechy efektywnych zespołów
 3. Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
 4. Analiza, ocena własnej roli pełnionej w zespole
 5. Expose szefa - jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem pracowników
 6. Techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy
 7. Delegowanie zadań jako proces rozwojowy podwładnych

MODUŁ III. KSZTAŁTOWANIE KULTURY PRACY

 1. Współpraca czy rywalizacja? - czyli w jaki sposób budować relacje w firmie?
 2. Przepływ informacji w firmie
 3. Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań pracowniczych
 4. Projektowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej

MODUŁ IV. SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 1. Automotywacja jako filar polityki motywowania innych
 2. Podstawowe teorie motywacyjne - rodzaje motywacjiopis i ich praktyczne zastosowanie
 3. Zasady motywacji pracowników
 4. Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowania Blancharda
 5. Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych potrzeb i zachowań pracowników
 6. Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem. Przygotowywanie oceny personalnej

Jakie metody stosujemy ucząc zarządzania zasobami ludzkimi na szkoleniach?

Wśród technik aktywizujących uczestników szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi pojawią się m.in.:

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • praca z kamerą video,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.

Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi zawiera liczne przykłady i ćwiczenia podnoszące kompetencje z zakresu zarządzania ludźmi. Pozwala na doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z rozwojem pracowników w miejscu pracy.