Zarządzanie zasobami ludzkimi - szkolenie stacjonarne i online

Umiejętności przydatne w zarządzaniu ludźmi są niezbędne wśród pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Oferowane szkolenie to praktyczny kurs, który w sposób kompleksowy obejmuje tematykę związaną z efektywnym wykorzystaniem zasobów ludzkich. Selekcja pracowników, przeprowadzanie rozmów oceniających czy rozwiązywanie konfliktów to umiejętności, które poprawiają zaangażowanie pracowników. 

Czego dowiesz się podczas szkolenia zarządzania personelem?

Po szkoleniu z zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) uczestnicy kursu będą w stanie:

 • Przedstawić niezbędne cechy, charakterystyczne dla efektywnego zespołu pracowników.
 • Praktycznie tworzyć zespoły, w oparciu o teorię ról. Poznają metody selekcji pracowników
 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przygotować i przeprowadzić profesjonalne wystąpienie do zespołu.
 • Zastosować w praktyce główne zasady komunikacyjne, związane z przepływem informacji w zespole (dobra komunikacja powinna mieć miejsce nie tylko pomiędzy współpracownikami, ale również i na płaszczyźnie szef - pracownik)
 • Efektywnie budować relacje w swoich zespołach.

 

 

 • Przyjmować i udzielać informację zwrotną pracownikom.
 • Zapobiegać i rozwiązywać pojawiające się sytuacje konfliktowe.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych osób (nie tylko w kontekście wynagrodzeń).

Jakie są cele szkoleń z zakresu zarządzania personelem? Dla kogo przeznaczony jest kurs zarządzania zasobami ludzkimi?

Celem szkoleń z zakresu ZZL jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Szkoleniami zainteresowani będą dyrektorzy, liderzy, kierownicy zespołów, managerowie, czyli wszyscy, którzy odpowiadają za skuteczne i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Szkolenia z oferty AVENHANSEN stanowią potężną dawkę wiedzy i inspirację do zastosowania jej w praktycznej rzeczywistości. Zaprezentowane są kluczowe zadania i wyzwania każdego szefa. Kursy i szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi to również najważniejsze kwestie dotyczące planowania, organizacji pracy zespołu i kształtowania kultury pracy firmy oraz rozwoju pracowników. Osoby uczestniczące w szkoleniach AVENHANSEN zyskują ponadto wiedzę praktyczną obejmującą skuteczne motywowanie pracowników. Istotną korzyścią szkoleniową jest gwarancja wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Praktyczne aspekty szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi

Przygotowanie programu szkolenia z ZZL w oparciu o bogate biznesowe doświadczenia naszych Trenerów to dla Państwa gwarancja nabycia wiedzy, którą można wykorzystać w praktyce w codziennych sytuacjach służbowych, niezależnie od branży. AVENHANSEN stawia na rozwój uczestników szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, dbając nie tylko o najwyższej jakości wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim o pokazanie możliwości jej praktycznego zastosowania w biznesie.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi  w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) - program szkolenia

Biorąc udział w zamkniętym szkoleniu obejmującym zarządzanie zasobami ludzkimi otrzymają Państwo zbiór dobrych i sprawdzonych praktyk, które stanowią swoisty przewodnik po ZZL dla dyrektorów, managerów, kierowników, liderów i szefów zespołów z różnych branż.

Zagadnienia omawiane podczas szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi:

MODUŁ I. „SZEF” TO ZAWÓD

 1. Budowanie autorytetu szefa w kierowaniu personelem
 2. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Informacja zwrotna
  • Słuchanie innych - szef w roli terapeuty
  • Przełożony w roli coacha
  • Pytania i parafrazy
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”
 3. Sztuka czynienia ustępstw
 4. Przekazywanie trudnych decyzji, sztuka prowadzenia trudnych rozmów
 5. Radzenie sobie z narzekającymi pracownikami
 6. Nagradzanie i karanie

MODUŁ II. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

 1. Etapy formowania się zespołów
 2. Cechy efektywnych zespołów
 3. Teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina
 4. Analiza, ocena własnej roli pełnionej w zespole
 5. Expose szefa - jako skuteczne narzędzie zarządzania zespołem pracowników
 6. Techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy
 7. Delegowanie zadań jako proces rozwojowy podwładnych

MODUŁ III. KSZTAŁTOWANIE KULTURY PRACY

 1. Współpraca czy rywalizacja? - czyli w jaki sposób budować relacje w firmie?
 2. Przepływ informacji w firmie
 3. Wpływ komunikacji na kształtowanie postaw i zachowań pracowniczych
 4. Projektowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej

MODUŁ IV. SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 1. Automotywacja jako filar polityki motywowania innych
 2. Podstawowe teorie motywacyjne - rodzaje motywacjiopis i ich praktyczne zastosowanie
 3. Zasady motywacji pracowników
 4. Motywowanie pracownika w oparciu o model kierowania Blancharda
 5. Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych potrzeb i zachowań pracowników
 6. Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem. Przygotowywanie oceny personalnej

Jakie metody stosujemy ucząc zarządzania zasobami ludzkimi na szkoleniach?

Wśród technik aktywizujących uczestników szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi pojawią się m.in.:

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • praca z kamerą video,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.

Kurs zawiera liczne przykłady i ćwiczenia podnoszące kompetencje z zakresu zarządzania ludźmi. Pozwala na doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z rozwojem pracowników w miejscu pracy.