Opis i cele szkolenia z profesjonalnej obsługi pacjenta

Program szkolenia z profesjonalnej obs┼éugi pacjenta jest efektem szeregu przeprowadzonych analiz, bada┼ä i do┼Ťwiadcze┼ä, które pokazuj─ů jak kluczow─ů rol─Ö w budowaniu ┼éa┼äcucha warto┼Ťci dla pacjenta odgrywaj─ů osoby odpowiedzialne za kontakt z chorym w ca┼éym cyklu opieki medycznej. 

Podczas warsztatów z zakresu komunikacji z pacjentem b─Öd─ů poddawane analizie, dyskusji i próbie znalezienia optymalnych rozwi─ůza┼ä obejmuj─ůcych wszystkie elementy tego procesu pocz─ůwszy od rejestracji pacjenta, poprzez prowadzenie, wsparcie lub koordynowanie dzia┼éa┼ä zarówno od strony organizacyjnej, jak i medycznej zwi─ůzanych z procesem diagnozowania, leczenia, wizyt kontrolnych czy rehabilitacji.

Szkolenie dotycz─ůce profesjonalnej obslugi pacjenta zosta┼éo oparte o studia przypadków (case studies), burze mózgów (brainstorm), najlepsze praktyki rynkowe (benchmarking) oraz wyniki w┼éasnych bada┼ä dzi─Öki którym uczestnicy b─Öd─ů mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç wspólnego tworzenia najlepszych rozwi─ůza┼ä zmierzaj─ůcych do zapewnienia zintegrowanej i efektywnej obs┼éugi pacjenta widzianej zarówno z punktu widzenia samego chorego, jak i dla jednostki leczniczej. 

Warsztaty s─ů nastawione na przekazanie praktycznej wiedzy po┼é─ůczonej z treningiem umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji w zakresie nawi─ůzywania, budowania i umacniania relacji z pacjentem, a tak┼╝e analiz─Ö procesów i obszarów zagra┼╝aj─ůcych tym celom aby móc nimi odpowiednio zarz─ůdza─ç. 

 

Co zyskaj─ů uczestnicy szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem? Jakie s─ů korzy┼Ťci?

Podczas naszego szkolenia z profesjonalnej obs┼éugi pacjenta i komunikacji z nim stawiamy na zbudowanie praktycznej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci na temat czynników determinuj─ůcych proces obs┼éugi pacjenta w ca┼éym cyklu opieki medycznej oraz wypracowanie odpowiednich postaw, a tak┼╝e motywacji do wdra┼╝ania zoptymalizowanych rozwi─ůza┼ä u siebie w placówkach medycznych.

Warsztaty b─Öd─ů s┼éu┼╝y─ç pog┼é─Öbionej analizie czynników - w oparciu o wybrane praktyki w Polsce i za granic─ů oraz burze mózgów i dyskusje w┼Ťród uczestników - które wzmacniaj─ů lub te┼╝ os┼éabiaj─ů te dzia┼éania, jakie maj─ů miejsce praktycznie ka┼╝dego dnia na terenie przychodni (POZ, AOS) i szpitala (SOR, oddzia┼éach szpitalnych, w gabinecie lekarskim i dentystycznym, pracowni diagnostycznej, o┼Ťrodkach opieki d┼éugoterminowej oraz innych instytucjach ochrony zdrowia. To pog┼é─Öbi Pa┼ästwa ┼Ťwiadomo┼Ť─ç w tym zakresie i pozwoli podejmowa─ç dzia┼éania adekwatne do zaistnia┼éej sytuacji

Zmiany systemowe poci─ůgn─Ö┼éy bowiem za sob─ů wyzwania organizacyjne, jak i spowodowa┼éy powstanie nowego modelu opieki nad pacjentem, który zak┼éada nie tylko pojedyncz─ů wizyt─Ö w podmiocie leczniczym ale kontynuacj─Ö opieki medycznej w d┼éu┼╝szym przedziale czasowym i nie dotyczy to tylko chorób o charakterze przewlek┼éym.  Przygotujemy Pa┼ästwa do tych zmian w sposób profesjonalny a tak┼╝e wska┼╝emy kierunki dzia┼éa┼ä, które b─Öd─ů sprzyja─ç umacnianiu relacji z pacjentem w ca┼éym cyklu opieki medycznej.

 

Do kogo kierujemy nasze szkolenie z profesjonalnej obsługi pacjenta?

Szkolenie z profesjonalnej obs┼éugi pacjenta jest skierowane do osób odpowiedzialnych za pierwszy kontakt na rejestracji, w dzia┼éach obs┼éugi pacjenta, pe┼éni─ůcych funkcje opiekunów medycznych,  asystentów medycznych, fizjoterapeutów, piel─Ögniarek, po┼éo┼╝nych, techników dentystycznych, techników elektroradiologii, koordynatorów pacjenta onkologicznego, koordynatorów oddzia┼éów szpitalnych, jak równie┼╝ innych pracowników odpowiedzialnych za wybrany obszar opieki nad pacjentem. St─ůd te┼╝ w┼Ťród grup docelowych s─ů zarówno osoby pracuj─ůce na rejestracji, recepcji ale i równie┼╝ bezpo┼Ťrednio na oddzia┼éach szpitalnych oraz w przychodniach i centrach medycznych, które w ramach swoich obowi─ůzków maj─ů kontakty z chorym. 

Warsztaty obejmuj─ůce komunikacj─Ö z pacjentem polecane s─ů równie┼╝ wszystkim lekarzom, lekarzom dentystom, farmaceutom a tak┼╝e mened┼╝erom i w┼éa┼Ťcicielom podmiotów leczniczych, którzy s─ů zainteresowani pog┼é─Öbianiem wiedzy, umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji  z zakresu relacji z pacjentami. 

 

Zobacz nasz─ů pe┼én─ů ofert─Ö szkole┼ä dla sektora s┼éu┼╝by zdrowia

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegó┼éowy harmonogram do ustalenia: 1 dzie┼ä (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkni─Ötego grupowego to ┼é─ůcznie 5-6 godzin w zale┼╝no┼Ťci od tematu szkolenia (z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podzia┼éu na sesje). Finalna d┼éugo┼Ť─ç, ilo┼Ť─ç i cz─Östotliwo┼Ť─ç sesji zostan─ů dopasowane do Pa┼ästwa oczekiwa┼ä i mo┼╝liwo┼Ťci.

Terminy sesji uzgadniane s─ů indywidualnie i dopasowane do Pa┼ästwa potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci i oczekiwa┼ä.


Przyk┼éadowy harmonogram: 7 sesji trwaj─ůcych od 1 do 3 godzin, daj─ůcych ┼é─ůcznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to mo┼╝e by─ç równie┼╝ realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegó┼éy opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi pacjenta - program szkoleniowy

MODU┼ü I. KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

W trakcie I modu┼éu szkoleniowego zostan─ů omówione najwa┼╝niejsze elementy zwi─ůzane z komunikacj─ů werbaln─ů i niewerbaln─ů, które mog─ů wp┼éyn─ů─ç zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na nawi─ůzanie kontaktu z pacjentem. Uczestnicy b─Öd─Ö mieli okazj─Ö zapozna─ç si─Ö przegl─ůdem wybranych narz─Ödzi nowoczesnej i profesjonalnej obs┼éugi klienta, jak równie┼╝ podda─ç wspólnej dyskusji i wymianie do┼Ťwiadcze┼ä najcz─Östsze i najpowa┼╝niejsze problemy zwi─ůzane z procesem komunikacji z chorymi.

 1. Przegl─ůd narz─Ödzi nowoczesnej komunikacji z pacjentami
 2. Najcz─Östsze problemy komunikacyjne z chorymi i ich rodzinami (manipulacja, agresja, niezrozumienie, zarzuty, roszczenia)
 3. Ró┼╝nice w komunikacji z pacjentem ze wzgl─Ödu na wiek, chorob─Ö oraz typ niepe┼énosprawno┼Ťci 

 

MODU┼ü II. WSPARCIE PACJENTA

Modu┼é zak┼éada wymian─Ö do┼Ťwiadcze┼ä w zakresie szukania optymalnych rozwi─ůza┼ä w zakresie udzielania wsparcia pacjentowi w sytuacjach granicznych, niepokoju, l─Öku czy braku wiedzy zwi─ůzanych z zaplanowanymi badaniami, zabiegami i innymi procedurami medycznymi. Wa┼╝nym elementem tego modu┼éu b─Ödzie analiza najnowszych trendów w zakresie opieki nad pacjentem w przebiegu ca┼éego procesu opieki koordynowanej w wybranych zakresach takich jak podstawowa opieka zdrowotna (POZ Plus), ginekologia i po┼éo┼╝nictwo (KOC), kardiologia (KOS, KONS), choroby nowotworowe (pakiet onkologiczny).

 1. Zró┼╝nicowanie wsparcia pacjenta i jego opiekuna z uwagi na rodzaj choroby
 2. Model wsparcia chorego w całym cyklu opieki medycznej
 3. Empowered patient 

 

MODU┼ü III. RELACJE Z PACJENTEM I LOJALNO┼Ü─ć 

Modu┼é ten porusza niezwykle istotny czynnik, jakim jest budowanie relacji z pacjentem i tworzenie wi─Özów lojalno┼Ťciowych, które mog─ů s┼éu┼╝y─ç zarówno jednostce, jak i samemu pacjentowi. Wspólna dyskusja nad wynikami bada┼ä w tym zakresie, przegl─ůd najlepszych praktyk zarówno w Polsce, wybranych krajach Europy Zachodniej czy i innych Kontynentach pos┼éu┼╝y wypracowaniu optymalnych rozwi─ůza┼ä s┼éu┼╝─ůcych umacnianiu relacji dostosowanych do sytuacji zewn─Ötrznej i wewn─Ötrznej danego podmiotu leczniczego.

 1. Skuteczne techniki budowania relacji z pacjentem
 2. Dobre praktyki w zakresie programów lojalno┼Ťciowych dla pacjentów placówek medycznych
 3. Czynniki wspomagaj─ůce przyci─ůgni─Öcie pacjenta, zatrzymanie na d┼éu┼╝ej i tworzenie wi─Özów lojalno┼Ťciowych – porównawcze wyniki bada┼ä  

 

MODU┼ü IV. SATYSFAKCJA PACJENTA I JAKO┼Ü─ć ┼╗YCIA

Ostatni modu┼é obejmuje zaj─Öcia warsztatowe z zakresu budowania narz─Ödzi satysfakcji pacjenta z us┼éug medycznych oraz wykorzystywania istniej─ůcych narz─Ödzi mierz─ůcych jako┼Ť─ç ┼╝ycia zwi─ůzan─ů ze zdrowiem dostosowanych do specyfiki dzia┼éalno┼Ťci danej jednostki i prowadzonych w niej pacjentów. Uzupe┼énieniem modu┼éu b─Ödzie wspólna dyskusja po┼é─ůczona z analiz─ů wybranych przyk┼éadów jak interpretowa─ç uzyskane wyniki i jak wprowadza─ç niezb─Ödne zmiany lub usprawnienia w tych obszarach. 

 1. Tworzenie narz─Ödzi badawczych z uwagi na rodzaj placówki medycznej – zaj─Öcia warsztatowe
 2. Pomiar, analiza i interpretacja satysfakcji i jako┼Ťci ┼╝ycia pacjenta zwi─ůzana ze zdrowiem
 3. Co zmieni─ç w jednostce leczniczej aby zwi─Ökszy─ç satysfakcj─Ö pacjenta 


Autor i copyrights by dr Maciej Rogala
 

Zobacz, z jakich metod korzystamy podczas szkolenia z profesjonalnej obs┼éugi pacjentów placówek medycznych

W trakcie szkole┼ä z komunikacji z pacjentem pracujemy wykorzystuj─ůc najnowsze i najbardziej efektywne metody szkoleniowe w┼Ťród których s─ů:

 • Dyskusje problemowe
 • Studia przypadku
 • ─ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Wspólna analiza przegl─ůdu najlepszych praktyk rynkowych 
 • Burze mózgów