Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1.  Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją .
 2.  Instrukcja kancelaryjna-w systemie tradycyjnym
 3.  Instrukcja kancelaryjna -w systemie EZD
 4.  Instrukcja Kancelaryjna-w systemie tradycyjnym wspomaganym przez system teleinformatyczny spełniający  wymagania jak dla systemu EZD
 5.  Pojęcia Instrukcji Kancelaryjnej
 6.  Koordynator Czynności Kancelaryjnych
 7.  Rzeczowy Wykaz Akt- sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji
 8.  Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.
 9.  Czynności kancelaryjne w systemie EZD
 10.  Przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek
 11.  Przeglądanie i przydzielanie przesyłek 
 12.  Rejestracja spraw i sposób ich dokumentowania 
 13.  Załatwianie spraw
 14.  Akceptacja, podpisywanie i wysyłanie pism
 15.  Punkty zatrzymania pisma:
  - Główny Punkt kancelaryjny-zadania (rejestracja, otwieranie, skanowanie, prowadzenie składu chronologicznego i informatycznych nośników danych, wysyłka pisma papierowego i elektronicznego)
  - Kierownik podmiotu-zadania (akceptacja pisma jedno lub wielostopniowa, podpisywanie pisma podpisem elektronicznym i własnoręcznym, dekretacja, dekretacja zastępcza)
 16. Współdziałanie między komórkami własnego urzędu – rozpowszechnianie i udostępnianie pism wewnątrz urzędu.
 17. Archiwizacja dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

  Warsztaty ok.20 zadań polegających min. na: nadawaniu symbolu klasyfikacyjnego i kategorii archiwalnej z rzeczowego wykazu akt; zakładaniu i prowadzeniu spisu spraw; prowadzeniu metryki sprawy;  zakładaniu teczek aktowych; zakładaniu  podteczek; nadawaniu znaku sprawy z teczki aktowej; nadawaniu znaku sprawy z podteczki; rozszerzeniu rzeczowego wykazu akt; opisaniu teczki i podteczki; porządkowaniu teczek aktowych do przekazania do archiwum zakładowego; porządkowniu dokumentacji nie tworzącej akt spraw jak np. raporty kasowe, listy płac itp.; paginacja teczki aktowej kat „A”i kat wyższej niż B10; porządkowanie akt kat.B niższej niż B10; sporządzaniu spisów zdawczo- odbiorczych odrębnie dla kat „A” i kat” B”w układzie rzeczowym i chronologicznym; uporządkowaniu akt osobowych i sporządzeniu dla nich spisu zdawczo-odbiorczego; sporządzeniu spisu zdawczo-odbiorczego informatycznych nośników danych; wypełnieniu karty wypożyczeń ze składu chronologicznego; wypełnieniu karty wycofania dokumentu ze składu chronologicznego; wypełnieniu karty wypożyczenia i udostępnienia z archiwum zakładowego; wypełnieniu protokołu zniszczenia lub zagubienia akt.
 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Analiza konkretnych przypadków (case study)
 • Wykład