Instrukcja kancelaryjna - szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie z wszelką dokumentacją w Urzędzie - szkolenie online i stacjonarne

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z instrukcji kancelaryjnej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Instrukcja kancelaryjna - szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie z wszelką dokumentacją - program szkolenia online i stacjonarnego:

MODUŁ I. PROPONOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ W DOBIE E-ADMINISTRACJI

MODUŁ II. PRZEJŚCIE PODMIOTU Z SYSTEMU TRADYCYJNEGO DO EZD

MODUŁ III. UMIEJĘTNOŚĆ POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTEM PAPIEROWYM I ELEKTRONICZNYM

MODUŁ IV. WŁAŚCIWE STOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, ARCHIWALNEJ, JRWA I PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH- PRZEPISÓW POTRZEBNYCH DO ZARZĄDZANIA DOKUMENTCJĄ

MODUŁ V. OD KIEDY BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ USTAWOWY OBOWIĄZEK STOSOWANIA EZD W PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE?

MODUŁ VI. JAK PRZEJŚĆ Z SYSTEMU TRADYCYJNEGO DO EZD?

MODUŁ VII. POSTĘPOWANIE Z PRZESYŁKAMI WPŁYWAJĄCYMI DO URZĘDU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (PRZESYŁKI WPŁYWAJĄCE DO URZĘDU NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, DROGĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, E-PUAP)

MODUŁ VIII. ZASADY INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ- JAK NAPISAĆ WŁAŚCIWĄ WŁASNĄ INSTRUKCJĘ KANCELARYJNĄ?

MODUŁ IX. JAK SPORZĄDZIĆ I JAK ROZSZERZYĆ JRWA?

MODUŁ X. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH- BIEŻĄCY NADZÓR NAD WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI KANCELARYJNEJ

MODUŁ XI. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

 • Rejestracja pisma
 • Rejestracja e-maila
 • Rozdział przesyłek przez kancelarię
 • Dekretacja przesyłek
 • Dekretacja Zastępcza
 • Zakładanie spraw
 • Sporządzanie projektu pisma
 • Wysyłka pisma
 • Archiwizacja akt spraw zakończonych na stanowisku pracy

MODUŁ XII. ZADANIA GŁÓWNYCH PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA

 • Zadania pracowników merytorycznych (prowadzących sprawy)
 • Zadania kierowników komórek organizacyjnych

MODUŁ XIII. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY KOMÓRKAMI WŁASNEGO PODMIOTU – ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PISM  

MODUŁ XIV. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z instrukcji kancelaryjnej:

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Analiza konkretnych przypadków (case study)
 • Wykład