Cele szkolenia:

Problematyka i cele niniejszego szkolenia skupiają się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej umiejętności prawidłowego przygotowania procesu rekrutacyjnego i selekcji kandydatów począwszy od formułowania oferty i ogłoszenia, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, a skończywszy na wyborze formy nawiązania współpracy.

Poruszane aspekty przygotowane zostały w oparciu o przepisy prawa pracy i ustawy o ochronie danych osobowych wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian nowelizacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na elementy dokumentacyjne procesu rekrutacji, a także najczęściej popełniane błędy pracodawców w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia żądanych i przekazywanych danych przez kandydatów w składanych kwestionariuszach oraz CV.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni również z zasadami prawidłowego przechowywania i przetwarzania dokumentacji rekrutacyjnej oraz akt pracowniczych.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia zprawnych aspektów rekrutacji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. PODSTAWY PRAWNE W ODNIESIENIU DO PROCESU REKRUTACYJNEGO ORAZ ZWIĄZANE Z PROCESEM ZATRUDNIENIA LUB NAWIĄZANIA STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO

MODUŁ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY ORAZ PRACOWNIKA

 1. Zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od kandydata
 2. Informacje udzielone dobrowolnie przez kandydata
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – obligatoryjne i fakultatywne elementy
 4. Obowiązek informacyjny pracodawcy – kiedy powstaje, jak go sporządzić
 5. Rodzaje pytań, jakich nie należy formułować podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 6. Zgodność narzędzi rekrutacyjnych z przepisami o ochronie danych – formularze aplikacyjne, ogłoszenia itp.
 7. Przechowywanie danych osobowych kandydatów – wyznaczenie maksymalnego okresu
 8. Pozyskiwanie informacji o kandydatach z innych źródeł – zgodność z prawem działań pracodawcy


MODUŁ III. DYSKRYMINACJA W PROCESIE REKRUTACJI KANDYDATA

 1. Prawidłowe sporządzanie oferty pracy, ogłoszenia, formularza
 2. Jak poprawnie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną – aspekty zabronione przez prawo, metody pozyskiwania niezbędnych informacji, wyjątki związane z możliwością uzyskania szerszych informacji od kandydata (karalność, plany rodzinne, ciąża itp.)
 3. Jakich dokumentów można żądać od kandydata do pracy
 4. Kwestionariusz osobowy a CV przesłane przez kandydata – który dokument stanowi lepsze źródło informacji dla pracodawcy
 5. Jak prawidłowo tworzyć i prowadzić akta osobowe – podział akt osobowych, dokumenty związane ze stosunkiem pracy, kary dyscyplinarne
 6. Umowa przedwstępna – możliwości zawarcia, zabezpieczenie pracodawcy, skutki braku podpisania umowy głównej


MODUŁ IV. ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

 1. Pojęcie dyskryminacji – podział oraz szczególne aspekty
 2. Formułowanie ofert pracy zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu
 3. Analiza przypadków usprawiedliwionego różnicowania kandydatów


MODUŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZEPISÓW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH – RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRACODAWCA, PRACOWNIK, DZIAŁ HR

MODUŁ VI. UMOWA O PRACĘ A UMOWY CYWILNO – PRAWNE

 1. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – analiza prawno porównawcza
 2. Skutki prawne i podatkowe dla pracodawcy przy wyborze rodzaju umowy
 3. Różnice pomiędzy umowami o pracę a umową zlecenia, o działo, kontraktu menadżerskiego


MODUŁ VII. UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

 1. Podstawowe cechy umowy
 2. Kiedy i z kim może zostać zawarta
 3. Różnice w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia


MODUŁ VIII. CASE STUDY

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • case study - studium przypadku,
 • dyskusje.