Cele szkolenia:

Problematyka i cele niniejszego szkolenia skupiają się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej i wyczerpującej wiedzy dotyczącej umiejętności prawidłowego przygotowania procesu rekrutacyjnego i selekcji kandydatów począwszy od formułowania oferty i ogłoszenia, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, a skończywszy na wyborze formy nawiązania współpracy.

Poruszane aspekty przygotowane zostały w oparciu o przepisy prawa pracy i ustawy o ochronie danych osobowych wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian nowelizacyjnych. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na elementy dokumentacyjne procesu rekrutacji, a także najczęściej popełniane błędy pracodawców w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia żądanych i przekazywanych danych przez kandydatów w składanych kwestionariuszach oraz CV.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni również z zasadami prawidłowego przechowywania i przetwarzania dokumentacji rekrutacyjnej oraz akt pracowniczych.

 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I
Podstawy prawne w odniesieniu do procesu rekrutacyjnego oraz związane z procesem zatrudnienia lub nawiązania stosunku cywilnoprawnego.

Moduł II
Ochrona danych osobowych kandydata do pracy oraz pracownika.

 • Zakres informacji, jakich pracodawca może żądać od kandydata.
 • Informacje udzielone dobrowolnie przez kandydata.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji – obligatoryjne i fakultatywne elementy.
 • Obowiązek informacyjny pracodawcy – kiedy powstaje, jak go sporządzić.
 • Rodzaje pytań, jakich nie należy formułować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Zgodność narzędzi rekrutacyjnych z przepisami o ochronie danych – formularze aplikacyjne, ogłoszenia itp.
 • Przechowywanie danych osobowych kandydatów – wyznaczenie maksymalnego okresu.
 • Pozyskiwanie informacji o kandydatach z innych źródeł – zgodność z prawem działań pracodawcy.


Moduł III
Dyskryminacja w procesie rekrutacji kandydata.

 • Prawidłowe sporządzanie oferty pracy, ogłoszenia, formularza.
 • Jak poprawnie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną – aspekty zabronione przez prawo, metody pozyskiwania niezbędnych informacji, wyjątki związane z możliwością uzyskania szerszych informacji od kandydata (karalność, plany rodzinne, ciąża itp.).
 • Jakich dokumentów można żądać od kandydata do pracy.
 • Kwestionariusz osobowy a CV przesłane przez kandydata – który dokument stanowi lepsze źródło informacji dla pracodawcy.
 • Jak prawidłowo tworzyć i prowadzić akta osobowe – podział akt osobowych, dokumenty związane ze stosunkiem pracy, kary dyscyplinarne.
 • Umowa przedwstępna – możliwości zawarcia, zabezpieczenie pracodawcy, skutki braku podpisania umowy głównej.


Moduł IV
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu.

 • Pojęcie dyskryminacji – podział oraz szczególne aspekty.
 • Formułowanie ofert pracy zgodnie z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Analiza przypadków usprawiedliwionego różnicowania kandydatów.


Moduł V
Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów antydyskryminacyjnych – rodzaje odpowiedzialności, pracodawca, pracownik, dział HR.

Moduł VI
Umowa o pracę a umowy cywilno – prawne.

 • Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – analiza prawno porównawcza.
 • Skutki prawne i podatkowe dla pracodawcy przy wyborze rodzaju umowy.
 • Różnice pomiędzy umowami o pracę a umową zlecenia, o działo, kontraktu menadżerskiego.


Moduł VII
Umowa o zakazie konkurencji.

 • Podstawowe cechy umowy.
 • Kiedy i z kim może zostać zawarta.
 • Różnice w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenia.


Moduł VIII
CASE STUDY.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • case study - studium przypadku,
 • dyskusje.