Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na wspólnej diagnozie i analizie sytuacji oraz budowaniu strategii radzenia sobie ze stresem oraz z problemem wypalenia zawodowego w grupie służb mundurowych i dotyczy policjantów, strażników miejskich i więziennych, funkcjonariuszy straży granicznej i służb specjalnych, strażaków oraz żołnierzy.

Osoby wykonujące te zawody są zaliczane do grupy wysokiego ryzyka w zakresie narażenia na stres. Dla tego tak ważne są działania zmierzające do zrozumienia źródeł stresu, co może pozwolić na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych lub przynajmniej obniżenia poziomu stresu. Brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i życiu osobistym i w efekcie mogą być źródłem wielu problemów w tych kluczowych dla każdego obszarach.

Dodatkowym problemem jest stałe i niejednokrotnie nasilone narażenie na sytuacje nagłe, kryzysowe i niebezpieczne towarzyszące pracy służb mundurowych, które mogą skutkować m. in. ostrą reakcją na stres oraz zespołem stresu pourazowego. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich relacji międzyludzkich w ramach kultury organizacyjnej jako antidotum na sytuacje, których - z uwagi na charakter wykonywanej pracy - nie da się uniknąć lub są nie do przewidzenia.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie radzenia sobie ze stresem w codziennych sytuacjach w pracy a także w przypadku szczególnych zagrożeń i kryzysów powiązanych z nagłym i nasilonym stresem. Przedstawione trzy perspektywy, które zajmują się stresem: medyczna, psychologiczna i socjologiczna pozwolą to z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia, stanów emocjonalnych i relacji społecznych, a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i ewentualnemu ryzyku wypalenia zawodowego.

 

Co zyskają uczestnicy szkolenia 

Szkolenie pomoże w zbudowaniu lub pogłębieniu nie tylko wiedzy, ale i umiejętności oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania, jak i radzenia sobie z sytuacjami, których wspólnym mianownikiem jest stres. Ma charakter interaktywny dzięki czemu jego uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat miejsca i wpływu stresu na ich życie zawodowe i rodzinne a także budowania lub pogłębiania świadomości na temat wzajemnych zależności miedzy nimi. 

Ważnym elementem spotkania będą warsztaty w grupie uczestników, których celem będzie omówienie i analiza otaczających ich sytuacji czy procesów po to by lepiej zrozumieć ich szerszy kontekst, znaczenie i wspólnie wypracować strategie, które mogą odgrywać szczególną rolę w pracy w środowisku służb mundurowych. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w porę nadchodzącego kryzysu może się okazać nie do przecenienia w wielu sytuacjach zawodowych ale i w życiu osobistym, z jakimi mamy lub możemy mieć do czynienia. To pierwszy istotny krok by nauczyć się jak można zarządzać stresem bo kolejnym krokiem po jego identyfikacji będzie interwencja czyli działanie, które może być nakierowane na eliminację lub złagodzenie stresu a jeśli to niemożliwe to na przyjęcie takiej perspektywy, która pomoże w budowanie odporności na nasilony i długotrwały stres. 

 


Inne szkolenia w ramach Projektu szkoleniowego Wpływ stresu na zdrowie i jakość życia:

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - specjalistyczne szkolenie dla pracowników bezpośredniej obsługi klienta

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli 

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 

MODUŁ I. BURZA MÓZGÓW

 1. Percepcja stresu w pracy służb mundurowych 
 2. Czy jesteśmy odporni na stres - samoanaliza
 3. Na co (nie) jesteśmy przygotowani - sytuacje nagłe i kryzysowe

MODUŁ II. STRES Z TRZECH PERSPEKTYW: MEDYCYNY, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII

 1. Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy oraz uwarunkowania stresu
 2. Stresory egzogenne i endogenne 
 3. Wpływ stresu na organizm ludzki, dobrostan psychiczny i rozwój wybranych chorób

MODUŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH A STRES

 1. Różne rodzaje stresu. Analiza głównych źródeł, przebiegu i skutków sytuacji stresogennych w pracy służb mundurowych
 2. Praca w obliczu zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych a świadomość i ocena zagrożeń
 3. Radzenie sobie ze stresem w organizacji i na stanowisku pracy oraz konsekwencje narażenia na długotrwały i wysoki poziom stresu 

MODUŁ IV. KULTURA ORGANIZACJI W INSTYTUCJACH SŁUŻB MUNDUROWYCH

 1. Czynniki instytucjonalne sprzyjające powstawaniu i redukcji stresu
 2. Rola zespołów zadaniowych i wewnętrznych grup wsparcia. Rola motywacji zewnętrznej i wewnętrznej
 3. Jak zbudować przyjazną kulturę organizacyjną przyciągającą ludzi do pracy

MODUŁ V. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRESEM ORGANIZACYJNYM I W ŻYCIU PRYWATNYM

 1. Kiedy przychodzi nieoczekiwany stres i zmienia nasze życie 
 2. Radykalne zmiany zawodowe, dynamika procesów grupowych i ich wpływ na życie osobiste 
 3. Stres a work-life balance 

MODUŁ VI. WYBRANE STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH - WARSZTATY

 1. Fazy procesu zarządzania stresem - jak je wdrożyć
 2. Jak osiągnąć dobrostan w życiu (well-being)
 3. Czy możemy wyjść „poza stres”

Szkolenie zostało oparte o:

 • polskie i zagraniczne dobre praktyki (good practices)
 • studia przypadków (case studies)
 • burze mózgów (brainstorm)
 • wyniki badań własnych oraz przekrojowych
 • rekomendacje i wskazówki na temat roli stresu