Podczas szkolenia przybliżymy również zasady weryfikowania prawidłowości tych kryteriów w toku kontroli zamówień publicznych, także udzielanych przez beneficjentów środków europejskich.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Dzień I:

1. Kryteria oceny ofert w ustawie Prawo zamówień publicznych

 • kategorie (rodzaje) kryteriów oceny ofert
 • cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • powszechnie dostępny przedmiot zamówienia
 • ustalone standardy jakościowe przedmiotu zamówienia
 •  kryteria udzielenia zamówienia wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

2. WARSZTATY: Zasady konstruowania innych niż cena kryteriów oceny ofert oraz ich opis i kwantyfikacja

 • warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert
 • mierzalność kryteriów
 • kryteria jakościowe (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 • kryteria środowiskowe (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 • kryteria społeczne (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 • rachunek kosztów cyklu życia

Dzień II:

 3. WARSZTATY: Ustalanie znaczenia kryteriów oceny ofert (wagi kryteriów)

 • co oznacza waga kryterium
 • rozdzielenie wag poszczególnych kryteriów a potrzeby Zamawiającego
 • kryteria oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
 • kryteria oferty z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów
 • weryfikacja kryteriów w toku badania złożonych ofert

4. Dokumenty stanowiące podstawę oceny ofert w oparciu o inne niż cena kryteria.

 • rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
 • wiarygodność oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców
 • braki i błędy w dokumentach oraz ich uzupełnianie
 • opis sposobu weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w ofercie.
 • Wykład;
 • Prezentacja multimedialna;
 • Ćwiczenia;
 • Case study;
 • Dyskusja.