Podczas szkolenia przybliżymy również zasady weryfikowania prawidłowości tych kryteriów w toku kontroli zamówień publicznych, także udzielanych przez beneficjentów środków europejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z doboru i opisu kryteriów oceny ofert Innych Niż Cena Po Nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. KRYTERIA OCENY OFERT W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. kategorie (rodzaje) kryteriów oceny ofert
 2. cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 3. powszechnie dostępny przedmiot zamówienia
 4. ustalone standardy jakościowe przedmiotu zamówienia
 5.  kryteria udzielenia zamówienia 

MODUŁ II. WARSZTATY: ZASADY KONSTRUOWANIA INNYCH NIŻ CENA KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ ICH OPIS I KWANTYFIKACJA

 1. warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert
 2. mierzalność kryteriów
 3. kryteria jakościowe (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 4. kryteria środowiskowe (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 5. kryteria społeczne (rodzaje i sposób opisu poszczególnych kryteriów)
 6. rachunek kosztów cyklu życia

MODUŁ III. WARSZTATY: USTALANIE ZNACZENIA KRYTERIÓW OCENY OFERT (WAGI KRYTERIÓW)

 1. co oznacza waga kryterium
 2. rozdzielenie wag poszczególnych kryteriów a potrzeby Zamawiającego
 3. kryteria oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
 4. kryteria oferty z najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów
 5. weryfikacja kryteriów w toku badania złożonych ofert

MODUŁ IV. DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ OCENY OFERT W OPARCIU O INNE NIŻ CENA KRYTERIA

 1. rodzaje dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
 2. wiarygodność oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców
 3. braki i błędy w dokumentach oraz ich uzupełnianie
 4. opis sposobu weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w ofercie.
 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia
 • Case study
 • Dyskusja
 • Wykład