Celem szkolenia jest praca nad kompetencjami przywódcy w organizacji biznesowej, podniesienie kompetencji menedżerskich w najważniejszych obszarach, praca nad zmianą menedżera w lidera, nabycie umiejętności budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele. W szkoleniu pojawiać się będą, zatem elementy budowania zespołu, pracy nad konfliktem, najważniejsze zagadnienia związane z coachingiem, elementy zarządzania jakością związane z metodologią Kaizen czy TQM oraz najnowsze trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy organizacją.

 

 

 

 

 

Korzyści ze szkolenia: 

Uczestnicy na szkoleniu poznają metody pracy zespołowej i korzyści wynikające z pracy zespołowej. Poznają także metody motywowania pracowników i nabędą najistotniejsze kompetencje niezbędne do bycia dobrym liderem. Nauczą się jasnego konstruowania celów zespołu, metod budowania zespołu, zarządzania konfliktem, stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole, pracy zespołowej, stosowania metod zarządzania jakością w firmie. Korzystania z coachingu jako narzędzia wspierania rozwoju swojego zespołu. Menedżerom szkolenie da świadomość i narzędzia przydatne w motywowaniu i budowaniu własnych zespołów, narzędzia niezbędne każdemu liderowi oraz umiejętności budowania jakości w firmie poprzez współdziałanie na poziomie zespołu i całego przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu znajdą Państwo odpowiedź na pytania: jak wykorzystać potencjał pracowników w firmie? Jak realizować cele firmy poprzez cele poszczególnych zespołów? Jak być skutecznym liderem? Jak realizować i tworzyć misje firmy?


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z przywództwa z elementami coachingu w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. JAKI JESTEM JAKO MENEDŻER?

 1. Style zarządzania
 2. Motywowanie pracowników
 3. Nagradzanie pracowników
 4. Moje expose szefa
 5. Delegowanie zadań, zagrożenia i zalety
 6. Umiejętności menedżerskie, nad którymi chcę pracować


MODUŁ II. PLANOWANIE I USTALANIE CELÓW

 1. Ustalanie celów własnych i zespołu
 2. Planowanie pracy własnej i zespołu w kontekście ustalonych celów
 3. Organizacja pracy
 4. Elementy zarządzania czasem


MODUŁ III. BUDOWANIE ZESPOŁU - PRACA ZESPOŁOWA

 1. Organizacja pracy zespołu - ustalanie celów zespołowych
 2. Analiza SWOT zespołu i kierownika
 3. Indywidualne role członków zespołu - diagnoza i postępowanie, przydzielanie zadań
 4. Praca zespołowa - siła zespołu, odpowiedzialność, motywacja, współpraca
 5. Komunikacja w zespole
 6. Zespół to emocje
 7. Zarządzanie konfliktem
 8. Uczestnictwo w pracy zespołowej, jako świadome działanie członków zespołu
 9. Współczesne trendy w zarządzaniu zespołem wg prof. A. Blike


MODUŁ IV. KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 1. Metoda wymiany argumentów - mwa
 2. Action learning
 3. Burza mózgów
 4. Metoda Walta Disneya
 5. Strategia De Bono
 6. Diagram „Rybia ość”


MODUŁ V. ELEMENTY COACHINGU

 1. Co to jest coaching?
 2. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu
 3. Jak wybrać dobrego coacha?
 4. Podstawowe narzędzia coachingowe w praktyce menedżera
 5. Idea zarządzania przez coaching


MODUŁ VI. ZMIANA JAKO TRWAŁY ELEMENT PRACY Z ZESPOŁEM

 1. Istota zmiany
 2. Zarządzanie zmianą
 3. Myślenie pytaniami


MODUŁ VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Najczęściej stosowane metody: 

 • dyskusja facylitowana
 • praca w grupach
 • studia przypadku
 • odgrywanie scenek, nagrywanie
 • opracowywanie rozwiązań
 • mini wykład trenera