Cele szkolenia: 
Celem szkolenia jest praca nad kompetencjami przywódcy w organizacji biznesowej, podniesienie kompetencji menedżerskich w najważniejszych obszarach, praca nad zmianą menedżera w lidera, nabycie umiejętności budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele. W szkoleniu pojawiać się będą, zatem elementy budowania zespołu, pracy nad konfliktem, najważniejsze zagadnienia związane z coachingiem, elementy zarządzania jakością związane z metodologią Kaizen czy TQM oraz najnowsze trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem czy organizacją.


Korzyści ze szkolenia: 
Uczestnicy na szkoleniu poznają metody pracy zespołowej i korzyści wynikające z pracy zespołowej. Poznają także metody motywowania pracowników i nabędą najistotniejsze kompetencje niezbędne do bycia dobrym liderem. Nauczą się jasnego konstruowania celów zespołu, metod budowania zespołu, zarządzania konfliktem, stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole, pracy zespołowej, stosowania metod zarządzania jakością w firmie. Korzystania z coachingu jako narzędzia wspierania rozwoju swojego zespołu. Menedżerom szkolenie da świadomość i narzędzia przydatne w motywowaniu i budowaniu własnych zespołów, narzędzia niezbędne każdemu liderowi oraz umiejętności budowania jakości w firmie poprzez współdziałanie na poziomie zespołu i całego przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu znajdą Państwo odpowiedź na pytania: jak wykorzystać potencjał pracowników w firmie? Jak realizować cele firmy poprzez cele poszczególnych zespołów? Jak być skutecznym liderem? Jak realizować i tworzyć misje firmy?


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Jaki jestem jako menedżer?

 • Style zarządzania.
 • Motywowanie pracowników.
 • Nagradzanie pracowników.
 • Moje expose szefa.
 • Delegowanie zadań, zagrożenia i zalety.
 • Umiejętności menedżerskie, nad którymi chcę pracować.


Moduł II
Planowanie i ustalanie celów.

 • Ustalanie celów własnych i zespołu.
 • Planowanie pracy własnej i zespołu w kontekście ustalonych celów.
 • Organizacja pracy.
 • Elementy zarządzania czasem.


Moduł III
Budowanie zespołu - praca zespołowa.

 • Organizacja pracy zespołu – ustalanie celów zespołowych.
 • Analiza SWOT zespołu i kierownika.
 • Indywidualne role członków zespołu – diagnoza i postępowanie, przydzielanie zadań.
 • Praca zespołowa – siła zespołu, odpowiedzialność, motywacja, współpraca.
 • Komunikacja w zespole.
 • Zespół to emocje.
 • Zarządzanie konfliktem.
 • Uczestnictwo w pracy zespołowej, jako świadome działanie członków zespołu.
 • Współczesne trendy w zarządzaniu zespołem wg prof. A. Blike.


Moduł IV
Kreatywne rozwiązywanie problemów.

 • Metoda wymiany argumentów – mwa.
 • Action learning.
 • Burza mózgów.
 • Metoda Walta Disneya.
 • Strategia De Bono.
 • Diagram „Rybia ość”.


Moduł V
Elementy coachingu.

 • Co to jest coaching?
 • Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu.
 • Jak wybrać dobrego coacha?
 • Podstawowe narzędzia coachingowe w praktyce menedżera.
 • Idea zarządzania przez coaching.


Moduł VI
Zmiana jako trwały element pracy z zespołem.

 • Istota zmiany.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Myślenie pytaniami.


Moduł VII
Podsumowanie szkolenia.

Najczęściej stosowane metody: 

 • dyskusja facylitowana,
 • praca w grupach,
 • studia przypadku,
 • odgrywanie scenek, nagrywanie,
 • opracowywanie rozwiązań,
 • mini wykład trenera.