Dostęp do informacji publicznej - szkolenia online i stacjonarne

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia pt. ''Dostęp do informacji publicznej" zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Korzyści dla Uczestników szkolenia z dostępu do informacji publicznej

W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie w zakresie udostępniania informacji publicznej nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotów za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników kursu z dostępu do informacji publicznych, zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

Komu polecamy szkolenie z zakresu udzielenia informacji publicznej?

Szkolenie udostępnienie informacji publicznej polecamy dla:

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej

 • pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, którzy w codziennej pracy korzystają z ustawy o dostępie do informacji publicznej

 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną

 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z dostepu do informacji publicznej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania. 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Dostęp do informacji publicznej - program szkolenia online i stacjonarnego

Szkolenie z zakresu ,,udostępnienie informacji publicznej" podzielone jest na moduły. Moduły zostały ułożone tak, aby każdy z uczestników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, miał okazję na poszerzenie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

MODUŁ I. INFORMACJA PUBLICZNA - WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy szkolenia z dostępu do publicznych danych dowiedzą się podstawowych wiadomości dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

 1. Klasyfikacji informacji publicznych
 2. Definicje legalne
 3. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej
  • konstytucja
  • ustawa o dostępie do informacji publicznej


MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik szkolenia z dostępu do informacji będzie znał występujące i wskazywane w praktyce oraz orzecznictwie cechy informacji publicznych.


MODUŁ III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - RODZAJE PODMIOTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZESŁANKI "POSIADANIA DANYCH"

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy szkolenia będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.


MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI

Uczestnicy szkolenia z udzielania dostępu do informacji publicznych będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.


MODUŁ V. PODSTAWY ODMOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy szkolenia z dostępu do danych publicznych dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Poznają podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę.

 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych
 3. "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną
 4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej


MODUŁ VI. SPOSOBY I TRYBY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji publicznej zamieszczonej w BIP
 2. Centralne repozytorium
 3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
  • Treść wniosku
  • Terminy
  • Opłaty i koszty dodatkowe
 4. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej


MODUŁ VII. DOSTĘP DO AKT SPRAWY

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy szkolenia będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 1. Definicja strony postępowania
 2. Przepisy kpa, kpc i kpk


MODUŁ VIII. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

 1. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 2. O IPN
 3. O finansach publicznych
 4. O KRS
 5. O KRK
 6. O służbie cywilnej
 7. Prawo ochrony środowiska


MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy kursu dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej
 2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej


MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy szkolenia z udostępniania informacji publicznych, zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie

 2. Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego


MODUŁ XI. OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy szkolenia będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 1. Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych

 2. Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym - prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy
 3. Dane osobowe
  • definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 4. Tajemnica przedsiębiorcy w udostępniania informacji publicznej
 5. Informacje niejawne
 6. Tajemnice chronione ustawowo
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa - możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby
  • tajemnica biegłego rewidenta


MODUŁ XII. TRYB ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uczestnicy tego szkolenia będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

 1. Odmowa jako decyzja administracyjna - elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania od odmowy dostępu do informacji publicznej 


MODUŁ XIII. PRAWNE MOŻLIWOŚCI ZASKARŻENIA ODMOWY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

 1. Odwołanie od domowy dostępu do infomracji publicznej
 2. Skarga na bezczynność organu
 3. Skarga do WSA
 4. Skarga kasacyjna do NSA


MODUŁ XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik szkolenia dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.


MODUŁ XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy szkolenia z zakresu udzielania dostępu do informacji będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.


MODUŁ XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZĄCA PROBLEMATYKI DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uczestnicy szkolenia będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z dostępu do informacji publicznej 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia z udzielania dostępu do informacji publicznej:

 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja
 • interaktywny wykład