Udzia┼é w szkoleniu ma za zadanie udzieli─ç odpowiedzi na wiele kluczowych pyta┼ä, a tak┼╝e rozwia─ç w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki zwi─ůzanej z dost─Öpem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostan─ů poruszone zagadnienia odnosz─ůce si─Ö do interpretacji posiadanych danych i wiadomo┼Ťci jako informacji publicznej, trybów dost─Öpu do informacji publicznej, jak równie┼╝ przedstawiona zostanie szczegó┼éowa analiza procedury wnioskowej od momentu z┼éo┼╝enia wniosku a┼╝ do skargi kasacyjnej do NSA.

Szkolenie polecamy dla:

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmuj─ůcych si─Ö bezpo┼Ťrednio udzielaniem informacji publicznej
 • przedsi─Öbiorców, którzy ze wzgl─Ödu na specyfik─Ö prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci maj─ů dost─Öp lub posiadaj─ů dane stanowi─ůce informacj─Ö publiczn─ů
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dost─Öpu do informacji publicznej


Korzy┼Ťci dla Uczestników szkolenia:
W g─ůszczu regulacji prawnych, które ulegaj─ů ci─ůg┼éym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje si─Ö poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dost─Öpu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikaj─ůcych z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodz─ůc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materia┼éy szkoleniowe, a tak┼╝e mo┼╝liwo┼Ť─ç konsultacji indywidualnych po zako┼äczonym szkoleniu.
 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I. INFORMACJA PUBLICZNA - WIADOMO┼ÜCI WST─śPNE
Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö podstawowych informacji dotycz─ůcych informacji publicznej. Poznaj─ů ich klasyfikacj─Ö, definicje oraz ┼║ród┼éa prawa dost─Öpu do nich.

 1. Klasyfikacji informacji publicznych
 2. Definicje legalne
 3. ┼╣ród┼éa prawa dost─Öpu do informacji publicznej
  • konstytucja
  • ustawa o dost─Öpie do informacji publicznej


MODUŁ II. WSKAZANIE CECH INFORMACJI PUBLICZNYCH W PRAKTYCE I ORZECZNICTWIE
Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu - ka┼╝dy Uczestnik b─Ödzie zna┼é wyst─Öpuj─ůce i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.


MODU┼ü III. ZAKRES PODMIOTOWY STOSOWANIA USTAWY O DOST─śPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - RODZAJE PODMIOTÓW OBJ─śTYCH OBOWI─äZKIEM UDOST─śPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ ROZUMIENIE PRZES┼üANKI "POSIADANIA DANYCH"
Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy b─Öd─ů znali rodzaje podmiotów obj─Ötych obowi─ůzkiem udost─Öpniania informacji publicznej oraz jak nale┼╝y rozumie─ç przes┼éank─Ö „posiadania danych”.


MODUŁ IV. ELEMENTY WYŁĄCZAJĄCE PUBLICZNY WALOR INFORMACJI
Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli jakie elementy wy┼é─ůczaj─ů publiczny walor informacji, czym si─Ö charakteryzuj─ů i jaka jest ich specyfika.


MODU┼ü V. PODSTAWY ODMOWY UDOST─śPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö jakie s─ů podstawy odmowy udost─Öpnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przes┼éanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystyk─Ö.

 1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa)
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych
 3. "Tajemnica przedsi─Öbiorcy" - rozumienie poj─Öcia i praktyczne wykorzystanie przes┼éanki przez administracj─Ö publiczn─ů
 4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej


MODU┼ü VI. SPOSOBY I TRYBY UDOST─śPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
  • Wymogi w zakresie zawarto┼Ťci strony internetowej BIP
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP
 2. Centralne repozytorium
 3. Udost─Öpnianie informacji na wniosek
  • Tre┼Ť─ç wniosku
  • Terminy
  • Op┼éaty i koszty dodatkowe
 4. Wst─Öp na posiedzenia kolegialnych organów w┼éadzy publicznej


MODU┼ü VII. DOST─śP DO AKT SPRAWY
Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy b─Öd─ů znali zasady dost─Öpu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 1. Definicja strony post─Öpowania
 2. Przepisy kpa, kpc i kpk


MODU┼ü VIII. USTAWA O DOST─śPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A USTAWY SZCZEGÓLNE
Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli jak wygl─ůda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dost─Öpie do informacji publicznej w kontek┼Ťcie innych ustaw szczególnych.

 1. O og┼éaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 2. O IPN
 3. O finansach publicznych
 4. O KRS
 5. O KRK
 6. O służbie cywilnej
 7. Prawo ochrony ┼Ťrodowiska


MODUŁ IX. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö jakie podmioty s─ů uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje si─Ö dost─Öp do nich.

 1. Powszechno┼Ť─ç dost─Öpu do informacji publicznej
 2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji
 3. Obowi─ůzek niezw┼éocznego udzielenia informacji publicznej


MODUŁ X. INFORMACJA PRZETWORZONA
Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu, Uczestnicy zdob─Öd─ů wiedz─Ö z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki s─ů jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie
 2. Szczególna istotno┼Ť─ç przetworzenia dla interesu publicznego


MODU┼ü XI. OGRANICZENIA DOST─śPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy b─Öd─ů znali ograniczenia dost─Öpu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsi─Öbiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 1. Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolno┼Ťci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych
 2. Dopuszczalno┼Ť─ç ogranicze┼ä wy┼é─ůcznie na poziomie ustawowym - prywatno┼Ť─ç osoby fizycznej lub tajemnica przedsi─Öbiorcy
 3. Dane osobowe
  • definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych
  • dane osobowe w praktyce i orzecznictwie
 4. Tajemnica przedsi─Öbiorcy
 5. Informacje niejawne
 6. Tajemnice chronione ustawowo
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata
  • tajemnica notariusza
  • tajemnica lekarska
  • tajemnica dziennikarska
  • tajemnica skarbowa - mo┼╝liwo┼Ť─ç jedynie zbiorczego ujawniania danych
  • podatników, nigdy za┼Ť konkretnej osoby
  • tajemnica bieg┼éego rewidenta


MODU┼ü XII. TRYB ODMOWY DOST─śPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli jak wygl─ůda tryb odmowy dost─Öpu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów si─Ö sk┼éada.

 1. Odmowa jako decyzja administracyjna - elementy obligatoryjne, obowi─ůzek pouczenia o prawie do odwo┼éania


MODU┼ü XIII. PRAWNE MO┼╗LIWO┼ÜCI ZASKAR┼╗ENIA ODMOWY DOST─śPU DO INFORMACJI PUBLICZNYCH
Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy zdob─Öd─ů wiedz─Ö dotycz─ůc─ů prawnych mo┼╝liwo┼Ťci zaskar┼╝enia odmowy dost─Öpu do informacji publicznych.

 1. Odwołanie
 2. Skarga na bezczynno┼Ť─ç organu
 3. Skarga do WSA
 4. Skarga kasacyjna do NSA


MODU┼ü XIV. UPRAWNIENIA DZIENNIKARZY DOTYCZ─äCE DOST─śPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Dzi─Öki zdobytej wiedzy w ramach tego modu┼éu - ka┼╝dy Uczestnik dowie si─Ö jakie uprawnienia maj─ů dziennikarze w zakresie dost─Öpu do informacji publicznej.


MODU┼ü XV. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć KARNA ZA BRAK WYKONANIA OBOWI─äZKU UDOST─śPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Po zako┼äczeniu tego modu┼éu, Uczestnicy b─Öd─ů znali zasady odpowiedzialno┼Ťci karnej za brak wykonania obowi─ůzku udost─Öpnienia informacji publicznej.


MODU┼ü XVI. CASUSY ORAZ DYSKUSJA DOTYCZ─äCA PROBLEMATYKI DOST─śPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Uczestnicy b─Öd─ů wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwi─ůzywa─ç kwestie dotycz─ůce dost─Öpu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja
 • interaktywny wyk┼éad