Dr Maciej Rogala - ekspert i trener w biznesie

wyślij zapytanie do trenera
Dr Maciej Rogala - ekspert i trener w zakresie kontroli zarządczej, controllingu strategicznego i za

Ekspert i trener w zakresie kontroli zarządczej, controllingu strategicznego i zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów grupowych oraz indywidualnym doradztwie dla kadry kierowniczej oraz specjalistów zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również w różnych rodzajach spółek osobowych i kapitałowych. W ciągu ostatnich dwóch lat osobiście przeszkolił lub koordynował szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla ponad 800 osób z całego kraju oraz prowadził warsztaty dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej z zakresu controllingu strategicznego oraz zarządzania ryzykiem. 

W trakcie szkoleń i prowadzonych sesji coachingowych kładzie szczególny nacisk na:

  • rozwijanie praktycznych umiejętności oceny czynników mogących obniżyć skuteczność organizacji lub wręcz zagrozić jej funkcjonowaniu
  • budowanie lub pogłębianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania jak przeprowadzić krok po kroku proces zarządzania ryzykiem
  • kształtowanie myślenia analitycznego w odniesieniu do celów i planów instytucji oraz możliwości ich realizacji a także wprowadzania koniecznych korekt
  • projektowanie narzędzi controllingu i kontroli zarządczej dostosowanych do charakteru i sytuacji konkretnej organizacji

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, consultingowe i trenerskie zdobyte w szeregu projektów biznesowych, szkoleniowo-doradczych i naukowych zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym.

Na co dzień pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest również wykładowcą na studiach MBA Health Care Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie we współpracy z Clark University z USA oraz na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorem nauk o zdrowiu. Ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Absolwent Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami a na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ