Małgorzata Cużytek

Trener AVENHANSEN

Doświadczony trener umiejętności miękkich, coach, superwizor. Ma na swoim koncie tysiące godzin szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie w stacjach trudnych, wspierania rozwoju pracowników oraz szkoleń specjalistycznych  w obszarze edukacji i pracy z człowiekiem i grupą w kryzysie. Prowadzi szkolenia typu „Train the trainers” oraz treningi kreatywności. Posiada bogate doświadczenie w pracy  z zespołami oraz grupami wsparcia.

wyślij zapytanie do trenera
Małgorzata Cużytek

O mnie

Jestem trenerem umiejętności społecznych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym trenerem metodologii Extended DISC oraz Treningu Zastępowania Agresji (ART), coachem, mediatorem i konsultantem. Ukończyłam studia podyplomowe z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską „Akademia Mistrzów Treningu”, Szkołę Coachingu oraz studia doktoranckie (Instytut Psychologii UJ), gdzie zgłębiałam zagadnienia stymulowania procesów poznawczych i uwagowych.

Ważna jest dla mnie samoskuteczność, dlatego stawiam przede wszystkim na praktyczne działania „tu i teraz”. Mam umiejętność wyjaśniania złożonych zagadnień psychologicznych w prosty, przystępny i poparty realnymi przykładami sposób.  Inspiruję i angażuję ludzi do dokonywania zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu w kierunku poprawy efektywności i czerpania satysfakcji z własnego rozwoju.

„Sprawy niemożliwe załatwiam od ręki. Cuda zajmują mi nieco więcej czasu” - w działaniach skoncentrowana jestem na szukaniu rozwiązań. Pracuję szybko, z energią
i jednocześnie z dużą wrażliwością na potrzeby ludzi. Nie boję się wyzwań i do ich podejmowania zachęcam innych.

Doświadczenie zawodowe

Jestem z zawodu psychologiem – praktykiem. Zawodowo zajmuję się obsługą klienta,
a kompetencje liderskie zdobywałam w dwóch organizacjach pozarządowych, których współzałożycielką jestem. Od 10 lat prowadzę firmę szkoleniową, współpracując z różnymi firmami i organizacjami w realizacji różnych projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Pracując z grupami korzystam z bogatych doświadczeń mediacyjnych i terapeutycznych. Pracowałam z kadrą kierowniczą i pracownikami różnych firm i organizacji z branży handlowej, usługowej, oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej nad rozwijaniem kompetencji miękkich oraz samorozwojem i poprawą efektywności pracy. Moją specjalnością jest rozwiązywanie sytuacji kryzysowych (konflikty w zespołach, praca z wymagającym klientem, przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym) oraz poprawa samoskuteczności zawodowej i osobistej. Od 8 lat prowadzę szkolenia dla trenerów wewnętrznych i przyszłych trenerów biznesu. Wiedzę kliniczną i umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi wykorzystuję podczas szkoleń z obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami. Dzięki 16 – letniemu doświadczeniu trenerskiemu i liczbie godzin szkoleniowych liczonych w tysiącach przeprowadzam uczestników przez proces rozumienia mechanizmów  zachowań  społecznych (współpracowników, klientów) w kierunku poszukiwania praktycznych rozwiązań
w codziennych sytuacjach zawodowych. Jako trener wywodzący się ze środowiska przesiąkniętego kreatywnością (wieloletnia współpraca z Ośrodkiem Twórczej Edukacji) prowadzę treningi twórczości, sesje inwentywne oraz wplatam techniki twórczego myślenia do prowadzonych przeze mnie form warsztatowych.

Obszary szkoleń:

  • Komunikacja i asertywność w pracy zawodowej i życiu osobistym (m.in. w oparciu o metodologię Extended DISC)
  • Obsługa klienta (w tym klienta wymagającego, z niepełnosprawnością, przekraczającego granice, np. agresywnego)
  • Budowanie relacji w zespole oraz na linii przełożony – podwładny (w tym m.in szkolenia teambuildingowe, spotkania mediacyjne w skonfliktowanych zespołach)
  • Przywództwo dla kadry zarządzającej  (liderów, kierowników zespołów, dyrektorów placówek)
  • Poprawa skuteczności zawodowej i osobistej (zarzadzanie sobą w stresie, zarzadzanie sobą i zadaniami w czasie, work – life balance)
  • Praca z młodzieżą i dorosłymi nad samokontrolą i rozwojem inteligencji emocjonalnej i społecznej
  • Treningi twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, sesje inwentywne
  • Treningi pamięci i koncentracji uwagi


Dlaczego szkolę:

Zauważyłam, że uczestnicy szkoleń potrzebują rzetelnej wiedzy na temat złożonych zjawisk psychologicznych podanych w przystępnej, łatwostrawnej formie, aby uczyć się budowania dobrych relacji i lepszego dogadywania się ze współpracownikami, klientami i aby czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy. Prowadzę praktyczne sesje rozwiązywania rzeczywistych problemów (case study) i na ich podstawie – zgodnie z cyklem Kolba zaopatruję uczestników w wiedzę niezbędną do pracy z innymi i sobą samym. Najchętniej pracuję na sytuacjach zgłaszanych przez uczestników szkolenia, dlatego każde z tych spotkań ma niepowtarzalny klimat i specyficzny rys. Mam naturalną zdolność budowania relacji z  ludźmi,
z poszanowaniem różnorodnych punktów widzenia i doświadczeń. Jednocześnie kiedy jest taka potrzeba - pracuję w wykorzystaniem metod prowokatywnych. Staram się tworzyć wokół siebie środowisko wzajemnie uczące się – takie w której można bez przeszkód wymieniać myśli, idee, pomysły, dlatego prowadzę zajęcia w ramach szkoleń „Train- the- trainers”.

O mnie prywatnie:

Lubię aktywnie spędzać czas – najchętniej w niezaplanowany i spontaniczny sposób, na dziko, w kontakcie z przyrodą. Wraz z rodziną zwiedzamy różne zakątki Polski, podróżując starym hippisowskim kamperem, pieszczotliwie nazywanym „Złomkiem”. Pozwala mi to złapać zdrowy dystans do siebie i tego, co mnie otacza. Lubię także dobrą książkę – niekoniecznie „branżową” oraz odpoczynek w gronie przyjaciół, przy ognisku, z gitarą (chętnie gram i śpiewam, prawdopodobnie ku rozpaczy najbliższych ;)

Szkolenia zamknięte trenera