Małgorzata Cużytek

Trener

Doświadczony trener umiejętności miękkich, coach, superwizor. Ma na swoim koncie tysiące godzin szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych, radzenia sobie w stacjach trudnych, wspierania rozwoju pracowników oraz szkoleń specjalistycznych   w obszarze edukacji i pracy z człowiekiem i grupą w kryzysie. Prowadzi szkolenia typu Train the trainers” oraz treningi kreatywności. Posiada bogate doświadczenie w pracy  z zespołami oraz grupami wsparcia.

wyślij zapytanie do trenera
Małgorzata Cużytek

O mnie

Dlaczego szkolę?

Wspieranie ludzi w rozwoju oraz pomaganie im w wychodzeniu z kryzysów i budowaniu odporności psychicznej to zadania, które napędzają moje działania, nadają im sens i dają dużą satysfakcję. Kluczowe jest dla mnie praktyczne wykorzystanie zdobywanych umiejętności oraz budowanie atmosfery sprzyjającej efektywnemu uczeniu się, więc podczas szkolenia głównie na tym się skupiamy.

Obszary specjalizacji:

Szkolenia z branży biznesowej: obsługa wymagającego klienta, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, komunikacja i współpraca w zespole, mobbing w miejscu pracy, trening kreatywności

Szkolenia z branży edukacyjnej: szkolenia specjalistyczne dla dyrektorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli (praca z uczniem o SPE, współpraca z rodzicami);  szkolenia dla przyszłych trenerów i coachów

Szkolenia z zakresu specjalistycznej pomocy psychologicznej: zaburzenia rozwojowe   i psychiczne dzieci i dorosłych, człowiek i grupa w kryzysie, agresja i przemoc, socjoterapia

Szkolenia kompetencji społecznych i zawodowych dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami  (niewidomi, niepełnosprawni poznawczo)

Wykształcenie:

Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Akredytowany Trener Zastępowania Agresji (ART),

Akredytowany Trener Insights Discovery. 

 

Absolwentka Psychologii ogólnej  (Uniwersytet Jagielloński, 2002)

Absolwentka Pedagogiki ogólnej (Uniwersytet Jagielloński, 2000)

Doktorantka w Instytucie Psychologii UJ

 

Szkoła trenerska „Rozviyak” dla doświadczonych trenerów  – poziom zaawansowany (192 h, Prorozvoyovo, 2011)

Szkoła trenerów biznesu: „Akademia Mistrzów Treningu” (210 h., G.T. Mentor, 2009)

Szkolenie: „Praktyczne umiejętności pracy metodą treningu grupowego” (245 h., Stowarzyszenie RPP Integracja, 2001)

 

Studia Podyplomowe: „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (Uczelnia Techniczno – Handlowa, 2012)

Kurs kwalifikacyjny: „Zarządzanie w Oświacie” (MN ODN, 2015)

 

Właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej: „FILARY WIEDZY” (0d 2009)