Inwentaryzacja w praktyce - szkolenie online i stacjonarne

Szkolenia z zasad inwentaryzacji to idealna propozycja dla przedsiębiorców i pracowników, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Uczestnicy poznają aspekty prawne i zasady inwentaryzacji stosowane do wartości niematerialnych i materialnych. Przedstawione zostaną zasady doboru metody wykonania spisu, etapy procesu inwentaryzacji, zasady z zakresu rachunkowości i dokumentowania wyników, a także sposoby na minimalizację błędów.

Cele i korzyści z uczestnictwa w szkoleniu z metod inwentaryzacji

Uczestnicy zapoznają się z zasadami rzetelnej gospodarki majątkiem oraz prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji. Poznają najczęściej popełniane błędy oraz jak przygotować poprawnie dokumentację inwentaryzacji.     

Poprawa umiejętności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji pozwala zminimalizować straty i poprawić wykorzystanie zasobów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa.     

Do kogo kierowane jest szkolenie inwentaryzacja w praktyce?

Szkolenie adresowane jest do osób koordynujących, nadzorujących oraz przeprowadzających proces inwentaryzacji w jednostce, a także dla przedsiębiorców, pracowników działów księgowości oraz działów organizacyjno-administracyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także wszystkich zainteresowanych tematyką ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji. 


 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z inwentaryzacji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Inwentaryzacja w praktyce - program szkolenia 

Udział w kursie z przeprowadzenia inwentaryzacji przynosi dużo korzyści. Program szkolenia obejmuje wiele zagadnień, takich jak zarządzanie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych, instrukcja inwentaryzacyjna. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań, co pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie zagadnień. Kurs odpowie na pytanie o częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji. Omawiane są również tematy, takie jak obciążenie pracownika wartością towarów oraz przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury.

MODUŁ I. PRZEDMIOT I ISTOTA INWENTARYZACJI

MODUŁ II. CELE INWENTARYZACJI

MODUŁ III. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI

 1. Ustawa o rachunkowości a inwentaryzacja - obowiązujące w 2013 roku przepisy w zakresie inwentaryzacji
 2. Inne przepisy regulujące problematykę inwentaryzacji

MODUŁ IV. TYPY I RODZAJE INWENTARYZACJI

 1. Inwentaryzacja roczna 
 2. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza 
 3. Inwentaryzacja kontrolna, doraźna 
 4. Inwentaryzacja ciągła 
 5. Inwentaryzacja uproszczona 

 MODUŁ V. PRZYGOTOWANIE OBSZARU INWENTARYZACJI CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PRZEPROWADZENIE SPISU

 1. Zatrzymanie operacji magazynowych 
 2. Przypadki szczególne

MODUŁ VI. PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO INWENTARYZACJI

 1. Komisje nadzorujące 
 2. Komisje liczące 
 3. Komisje kontrolne 
 4. Szkolenie personelu

MODUŁ VII. ZASADY INWENTARYZACJI

 MODUŁ VIII. METODY INWENTARYZACJI

 1. Metoda spisu z natury 
 2. Metoda uzgadniania salda 
 3. Metoda weryfikacji

MODUŁ IX. ETAPY INWENTARYZACJI

 1. Prace przygotowawcze 
 2. Prace spisowe 
 3. Prace rozliczeniowe 
 4. Zamknięcie księgowe

MODUŁ X. TERMINY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ INWENTARYZACJI

MODUŁ XI. DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

 1. Arkusze spisowe 
 2. Arkusze kontrolne 
 3. Rozliczenie inwentaryzacji zapasów

MODUŁ XII. ROZLICZENIE RÓŻNICE INWENTARYZACYJNYCH W UJĘCIU KSIĘGOWYM

 1. Odchylenia różnic inwentaryzacyjnych w granicach norm i poza ich granicami 
 2. Warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek 
 3. Nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione

MODUŁ XIII. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY INWENTARYZACYJNE I ICH KONSEKWENCJE

 1. Niewłaściwe przygotowanie obszaru inwentaryzacyjnego, w którym m miejsce przeprowadzenie inwentaryzacji
 2. Niepoprawny dobór uczestników inwentaryzacji 
 3. Sugerowanie ilości w czasie inwentaryzacji
 4. Nieprawidłowe liczenie

 MODUŁ XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH INWENTARYZACJĘ

 1. Przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników 
 2. Rodzaje odpowiedzialności materialnej 
 3. Wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
 4. Prawidłowe powierzenie mienia

Jakie metody wykorzystujemy podczas szkolenia z metod inwentaryzacji?

Szkolenie pomoże w przygotowaniu inwentaryzacji i zarządzania odpowiednimi dokumentami, tak aby całość procesu spisu towarów przebiegała sprawnie. Uczestnicy będą w stanie zwiększyć dokładność prowadzonej dokumentacji oraz uniknąć błędów wynikających z niedostatecznego zrozumienia procesu. Poznają także najważniejsze wyzwania w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

Kurs ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami, pozwalającego na zdobycie odpowiedniej wiedzy przez uczestników szkolenia.