Jakie są cele szkolenia z elektronicznego zarządzania dokumentami?

 

Celem szkolenia z obszaru zarządzania dokumentacją elektroniczną w firmie jest:

 • Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad elektronicznego obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD
 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją w firmie. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją w firmie od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD). Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

   

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego zarządzania sobą w czasie w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w firmie - program szkolenia online i stacjonarnego

 

MODUŁ I. JAK WDROŻYĆ SYSTEM EZD W PODMIOCIE?

MODUŁ II. CO TO JEST EZD RP - DLA KOGO I OD KIEDY?

MODUŁ III. OD KIEDY BĘDZIE USTAWOWY OBOWIĄZEK STOSOWANIA EZD?

MODUŁ IV. ZMIANY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W USTAWACH (USTAWIE O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM I ARCHIWACH, KPA O INFORMATYZACJI I INNE)

MODUŁ V. PRZEPISY KANCELARYJNE – DOSTOSOWANIE DO EZD-JAK NAPISAĆ WŁASNE ?

MODUŁ VI. CO TO JEST INWENTARYZACJA JRWA (JEDNOLITEGO RZECZOWEGO WYKAZU AKT)?

 • Jak dokonać wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Urzędzie.

MODUŁ VII. RODZAJE DOKUMENTACJI WPŁYWAJĄCEJ LUB TWORZONEJ W PODMIOCIE I WŁAŚCIWE Z NIĄ POSTĘPOWANIE

 1. Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą: elektroniczną, na informatycznym nośniku danych, na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 2. Kategorie dokumentacji: dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.

MODUŁ VIII. SPOSOBY PROCEDOWANIA SPRAW W EZD

 1. Sprawy prowadzone w podmiocie (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt)
 2. Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw tzw. "wyjątki na papierze”
 3. Prowadzenie Składu Chronologicznego i Składu Informatycznych Nośników Danych
 4. Koordynator Czynności Kancelaryjnych - zadania
 5. Akta sprawy w EZD
 6. Metryka sprawy w EZD
 7. Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej.

MODUŁ IX. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD

 1. Zadania punktów kancelaryjnych (Kancelarii Ogólnej i innych)
  • otwieranie przesyłek wpływających (wyjątki), rejestracja wpływów w RPW - naklejanie identyfikatora (wyjątki), skanowanie (wyjątki), wprowadzanie metadanych
  • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie, prowadzenie składu informatycznych nośników danych,
  • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
 2. Zadania kierowników komórek organizacyjnych 
  • dekretacja pisma (wyjątki), akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa),podpisanie pisma podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym.
 3. Zadania prowadzących sprawy.
  • zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych 
  • prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji.

MODUŁ X. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

MODUŁ XI. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

MODUŁ XII. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, RZECZOWEGO WYKAZU AKT, INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ

Jakie metody stosujemy podczas szkolenia z elektronicznego obiegu dokumentów w firmie?

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia warsztatowe