Celem szkolenia jest:


• Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD.
• Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją.
• Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD).

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  • Dokument elektroniczny
  • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
  • Dokumentacja  tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
  • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
   • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną; przesyłki na nośniku papierowym; przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych; przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
  • Sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej
  • Doręczanie pism i dokumentów w formie elektronicznej
  • Formy poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów
  • Formy zatwierdzania dokumentów elektronicznych – skutki prawne podpisu elektronicznego
 3. Podstawowy system dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw-system elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD
  • Akty wewnętrzne dotyczące  sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
  • Koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w EZD
  • Interoperacyjność znaku  sprawy
  • Akta sprawy w  EZD
  • Metryka sprawy w ezd.
 4. Czynności kancelaryjne w systemie w EZD
  • Zadania punktów kancelaryjnych
   • otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki, rejestracja wpływów w rpw (naklejanie identyfikatora) - wyjątki, skanowanie-wyjątki, wprowadzanie meta danych, tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie  i niepełne odwzorowanie, prowadzenie składu informatycznych nośników danych, wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych, wysyłka pisma papierowego i elektronicznego
  • Zadania kierowników komórek organizacyjnych
  • Dekretacja pisma – wyjątki
  • Dekretacja zastępcza
  • Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
  • Podpisanie pisma  podpisem elektronicznym
  • Podpisanie pisma podpisem odręcznym
  • Zadania prowadzących sprawy
   • zakładanie spraw,uzupełnianie metadanych, prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism,dokonywanie akceptacji
 5. Korespondencja wewnętrzna w EZD
 6. Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych  w EZD
 7. Archiwizacja akt spraw zakończonych  w EZD

- Wykład;

- Prezentacja multimedialna;

- Ćwiczenia warsztatowe.