Szkolenie stacjonarne i online z efektywnego zarządzania przy wykorzystaniu koncepcji Menagement by Objectives (MBO) - co zyskasz? 

Przedstawienie uczestnikom koncepcji zarządzania przez cele /MBO/, prezentacja kluczowych dla systemu technik pracy nad celem, nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego definiowania celów biznesowych, przekazanie i metody zarządzania przez cele, jako skutecznego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności posługiwania się i stosowania technik MBO w pracy menedżera – kaskadowania celów, tworzenia arkusza celów, pracy zespołowej nad celem strategicznym, pracy w ramach rynku celów, monitoringu realizacji celów.


Korzyści ze szkolenia z zakresu zarządzania przez cele 

Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności jasnego i skutecznego definiowania celów biznesowych, kaskadowania celów, tworzenia arkusza celów, monitorowania realizacji celów, zarządzania zespołem poprzez cele, motywowania zespołu dzięki jasno stawianym celów, pracy w ramach rynku celów, zarządzania z uwzględnieniem strategii firmy, wyboru priorytetów. Po szkoleniu uczestnik będzie mógł skutecznie i w prosty sposób zarządzać zespołem czy przedsiębiorstwem z nastawieniem na realizacje strategii firmy.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zarządzanie przez cele (Menagement by Objectives – MBO) w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie z koncepcji zarządzania przez cele (Management by Objectives) - program 

MODUŁ I. IDEA MBO - SKUTECZNEGO I PROSTEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Zasady MBO.
 • Uczestnicy procesu w ramach firmy.
 • Korzyści stosowania MBO.
 • Strategia firmy a MBO.

MODUŁ II. RZECZYWISTOŚĆ I OTOCZENIE BIZNESOWE

 • Strategia firmy.
 • Analiza SWOT firmy i menedżera - stosowanie i konsekwencje.
 • Macierz BCG.
 • Reguły ważności w technice Menagement by Objectives .
 • Ustalanie priorytetów w działaniach menedżera.
 • Elementy planowania i zarządzania czasem w MBO.

MODUŁ III. CEL W ROZUMIENIU BIZNESOWYM

 • Definicja celu.
 • Cel, jako podstawa MBO.
 • Modele definiowania celów – SMARTER i GROW.
 • Cele w planowaniu – cele długo i średnioterminowe, cele bieżące.
 • Praca nad celem.
 • Motywacyjna rola celów, cele, jako element pracy zespołu.
 • Delegowanie - rola, narzędzia, sposoby - ważny element MBO.   

MODUŁ IV. TWORZENIE CELÓW W SYSTEMIE MBO

 • Skąd się biorą cele w systemie MBO?
 • Proces tworzenia celów a strategia firmy.
 • Wskaźniki i ich tworzenie.
 • Kluczowe wskaźniki KPI.
 • Rodzaje wskaźników w kontekście celów - sprzedażowe, marketingowe, finansowe, organizacyjne.
 • Kalibrowanie wskaźników w zarządzaniu przez cele.

MODUŁ V. PROCES PRZEKAZYWANIA CELÓW – KASKADOWANIE CELÓW

 • Przygotowanie do kaskadowania celów.
 • Sposoby kaskadowania.
 • Rodzaje kaskadowania.
 • Przekazywanie celów pracownikom – motywacja, sposoby informowania.
 • Cele a systemy premiowe.
 • Odpowiedzialność menedżera w zarządzaniu przez cele.
 • Narzędzia zarządzania zespołem.
 • Partycypacja w ustalaniu celów w firmie.

MODUŁ VI. KALENDARZ MBO

 • Etapy pracy w systemie MBO.
 • Monitoring realizacji celów.
 • Zasady korekty celów.
 • Okresy rozliczeniowe.

MODUŁ VII. ARKUSZ CELÓW W MENAGEMENT BY OBJECTIVES

MODUŁ VIII. RYNEK CELÓW

MODUŁ IX. WDROŻENIE MBO W ORGANIZACJI – NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE
 

Jakie metody pracy wykorzystujemy podczas szkolenia ze skutecznego zarządzania przez cele (MBO)? 

Szkolenie z Menagement by Objectives jest prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o realia biznesowe. 
Najczęściej stosowane metody szkolenia z MBO:  

 • dyskusja,
 • case study,
 • praca grupowa i praca indywidualna,
 • przygotowanie arkusza,
 • samodzielne prace nad technikami definiowania celów,
 • informacja zwrotna od trenera,
 • analiza grupowa i indywidualna,
 • facylitacja,
 • mini wykład trenera.