Szkolenia otwarte Warszawa

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-02-20
590 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-22 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-03-01 (2 dni)
1 480 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2018-03-05 (2 dni)
1 580 Zobacz

Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-03-08 (2 dni)
990 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2018-03-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-13
590 Zobacz

MENEDŻER COACHEM czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. AKADEMIA LIDERA MODUŁ III

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-14
880 Zobacz

LIDER I JEGO ZESPÓŁ czyli jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. AKADEMIA LIDERA MODUŁ IV

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-15
880 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-03-15
590 Zobacz

Negocjacje w biznesie

Mirosław Plak Warszawa
2018-03-15 (2 dni)
1 580 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Negocjacje zakupowe z partnerem międzynarodowym

Wojciech Szewczykowski Warszawa
2018-03-22 (2 dni)
1 480 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Marzena Tyl Warszawa
2018-03-26
880 Zobacz

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Marzena Tyl Warszawa
2018-04-09
880 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2018-04-09
880 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-09 (2 dni)
1 480 Zobacz

Negocjacje w biznesie

Mirosław Plak Warszawa
2018-04-09 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-04-11 (2 dni)
990 Zobacz

Pozyskiwanie lub rozszerzanie współpracy z kluczowymi/strategicznymi klientami

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-04-12 (2 dni)
1 480 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-04-12
590 Zobacz

General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

Marzena Tyl Warszawa
2018-04-16
880 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-19
590 Zobacz

Optymalizacja wyniku negocjacji przy braku równowagi sił. Zaawansowane negocjacje dla praktyków

Wojciech Szewczykowski Warszawa
2018-04-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Procesowa „narzędziownia” HR - czyli zarządzanie talentami, systemami ocen okresowych, zarządzanie rozwojem i motywacją

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-19
880 Zobacz

HR – czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia, formularze, procedury. NAJLEPSZE PRAKTYKI

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-20
880 Zobacz

Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-25
880 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-05-08
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-05-09
590 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2018-05-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-05-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce. Akademia Lidera Moduł I

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-17
880 Zobacz

Nowe Prawo Wodne - zmiany od 1 stycznia 2018 rok

Włodzimierz Gawroński Warszawa
2018-05-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-18
880 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-21 (2 dni)
1 480 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-23
590 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2018-05-24 (2 dni)
1 580 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-05-24
590 Zobacz

Ochrona danych osobowych w praktyce oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianach

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-28 (2 dni)
1 480 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-28 (2 dni)
1 480 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2018-05-28 (2 dni)
1 580 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-05-29
590 Zobacz

Poszukiwanie i pozyskiwanie nowego klienta. Praktyczne warsztaty z elementami telefonicznego umawiania spotkań.

Wojciech Szewczykowski Warszawa
2018-06-04 (2 dni)
1 480 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-04 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-06-07 (2 dni)
1 480 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-06-07
590 Zobacz

General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

Marzena Tyl Warszawa
2018-06-11
880 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Mirosław Plak Warszawa
2018-06-11 (2 dni)
1 480 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-06-13
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-06-14
590 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-14 (2 dni)
1 480 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2018-06-18
880 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych