Szkolenia otwarte Warszawa

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Marzena Tyl Warszawa
2017-12-20
880 Zobacz

Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-10
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-11
590 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-01-15 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-01-16
590 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-01-17 (2 dni)
1 480 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2018-01-18 (2 dni)
1 580 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-01-25 (2 dni)
1 580 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-25
590 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-01-25
590 Zobacz

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2018-01-29
590 Zobacz

Ochrona danych osobowych w praktyce oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianach

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-01-29 (2 dni)
1 480 Zobacz

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce.

Renata Gąsior Warszawa
2018-01-30
590 Zobacz

Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników, czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-01
880 Zobacz

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI I ROZWOJEM PRACOWNIKÓW - CZYLI TRENING MISTRZÓW ROZWOJU

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-02
880 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2018-02-05 (2 dni)
1 580 Zobacz

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych - jak poprawnie oszacować wartość i opisać przedmiot zamówienia oraz dobrać kryteria oceny ofert (z uwzględnieniem przepisów nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych)

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-02-07
590 Zobacz

Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce. Akademia Lidera Moduł I

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-12
880 Zobacz

Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-13
880 Zobacz

Negocjacyjne wywieranie wpływu

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-02-15 (2 dni)
1 480 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-02-15
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-02-16
590 Zobacz

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Mirosław Plak Warszawa
2018-02-19 (2 dni)
1 480 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-02-20
590 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-02-22 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży.

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-03-01 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-08
590 Zobacz

Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli.

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-03-08 (2 dni)
990 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2018-03-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-12 (2 dni)
1 580 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-13
590 Zobacz

MENEDŻER COACHEM czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. AKADEMIA LIDERA MODUŁ III

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-15
880 Zobacz

Negocjacje w biznesie

Mirosław Plak Warszawa
2018-03-15 (2 dni)
1 580 Zobacz

LIDER I JEGO ZESPÓŁ czyli jak budować efektywnie współpracujące ze sobą zespoły. AKADEMIA LIDERA MODUŁ IV

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-03-16
880 Zobacz

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce.

Renata Gąsior Warszawa
2018-03-23
590 Zobacz

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Marzena Tyl Warszawa
2018-03-26
880 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-28
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-29
590 Zobacz

Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych

Marzena Tyl Warszawa
2018-04-09
880 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2018-04-09
880 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-09 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-04-11 (2 dni)
990 Zobacz

Pozyskiwanie lub rozszerzanie współpracy z kluczowymi/strategicznymi klientami

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-04-12 (2 dni)
1 480 Zobacz

General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

Marzena Tyl Warszawa
2018-04-16
880 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-19
590 Zobacz

Procesowa „narzędziownia” HR - czyli zarządzanie talentami, systemami ocen okresowych, zarządzanie rozwojem i motywacją

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-19
880 Zobacz

HR – czyli cHaRyzma rozpisana na narzędzia, formularze, procedury. NAJLEPSZE PRAKTYKI

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-04-20
880 Zobacz

Skuteczna windykacja należności oraz egzekucja komornicza od 01.01.2016 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-25
880 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-05-08
590 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2018-05-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-05-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce. Akademia Lidera Moduł I

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-17
880 Zobacz

Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-18
880 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-05-21 (2 dni)
1 480 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-23
590 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2018-05-24 (2 dni)
1 580 Zobacz

Ochrona danych osobowych w praktyce oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianach

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-28 (2 dni)
1 480 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-04 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży.

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-06-07 (2 dni)
1 480 Zobacz

General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

Marzena Tyl Warszawa
2018-06-11
880 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-06-13
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-06-14
590 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-06-14 (2 dni)
1 480 Zobacz

Efektywna sprzedaż przez rekomendacje

Andrzej Zabawa Warszawa
2018-06-18
880 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych