Szkolenia otwarte Warszawa. 

To Warszawa może być dla Państwa stolicą wiedzy. Warszawa, z racji swojego położenia w centrum Polski (uczestnik z każdego regionu Polski ma podobną drogę do pokonania), jak również jako niewątpliwe centrum biznesu i miasto, gdzie zlokalizowana jest większość głównych siedzib polskich i międzynarodowych korporacji, jak również administracji publicznej, wydaje się być idealnym miejscem na uczestnictwo w bogatej ofercie szkoleń otwartych AVENHANSEN.

Na szkoleniach otwartych w Warszawie uczestnicy mają możliwość zetknięcia się z różnorodnością odnośnie sposobów rozwiązania lub podejścia do danego problemu, co skłania do kreatywnej pracy zarówno w trakcie szkoleń jak i w pracy.

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych (MSUES).

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-10-25
590 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-11-06
550 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-11-06
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-11-07
590 Zobacz

Skuteczna rozmowa windykacyjna  - Jak nakłonić Klienta do zapłaty należności bez potrzeby uruchamiania procedury prawno-windykacyjnej?

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-11-08 (2 dni)
1 480 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-08
590 Zobacz

Sales Manager - Narzędziowa Akademia Efektywnego Sprzedawcy ( 10 dni )

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-11-15
5 000 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-15
590 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2018-11-15 (2 dni)
1 580 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-11-15
880 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-11-16
880 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-11-22
550 Zobacz

Relacyjna obsługa reklamacji - Jak rozmawiać z Klientem zgłaszającym reklamacje, żeby nawet mimo braku załatwienia sprawy po jego myśli, dalej był naszym zadowolonym Klientem?

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-11-22 (2 dni)
1 480 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-22
590 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-11-26
590 Zobacz

Nowoczesne narzędzia selekcji pracowników, czyli rekrutacja w poszukiwaniu talentów

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-11-26
880 Zobacz

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - czyli trening mistrzów rozwoju

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-11-27
880 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2018-11-27 (2 dni)
1 580 Zobacz

Negocjacje w biznesie

Mirosław Plak Warszawa
2018-12-03 (2 dni)
1 580 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-12-03 (2 dni)
1 580 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-12-04
550 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-12-04
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-12-05
590 Zobacz

Negocjacyjne wywieranie wpływu

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-12-06 (2 dni)
1 480 Zobacz

TRZYNASTKA - zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

Anna Gogół Warszawa
2018-12-10
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-12-11
590 Zobacz

Procesowa „narzędziownia” HR - czyli zarządzanie talentami, systemami ocen okresowych, zarządzanie rozwojem i motywacją

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-12-12
880 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-12-12
550 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2018-12-17 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży

Maciej Leszczyński Warszawa
2018-12-20 (2 dni)
1 480 Zobacz

Relacyjna obsługa reklamacji - Jak rozmawiać z Klientem zgłaszającym reklamacje, żeby nawet mimo braku załatwienia sprawy po jego myśli, dalej był naszym zadowolonym Klientem?

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-01-03 (2 dni)
1 480 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2019-01-10 (2 dni)
1 580 Zobacz

TRZYNASTKA - zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

Anna Gogół Warszawa
2019-01-10
590 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-01-15
550 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-01-15
590 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-01-17 (2 dni)
1 480 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-01-21 (2 dni)
1 580 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-01-22
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-01-23
590 Zobacz

Techniki sprzedaży i skuteczna komunikacja w obsłudze klienta

Mirosław Plak Warszawa
2019-01-24 (2 dni)
1 480 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-01-30
590 Zobacz

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-01-31
880 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-02-05
590 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-02-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Skuteczna rozmowa windykacyjna  - Jak nakłonić Klienta do zapłaty należności bez potrzeby uruchamiania procedury prawno-windykacyjnej?

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-02-12 (2 dni)
1 480 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-02-13
590 Zobacz

Organizacja i zarządzanie współczesnymi procesami rekrutacji i selekcji – czyli trening mistrzów rekrutacji

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-02-14
880 Zobacz

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - czyli trening mistrzów rozwoju

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-02-15
880 Zobacz

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym

Marzena Tyl Warszawa
2019-02-18
880 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-02-19
590 Zobacz

Prawo autorskie w praktyce

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2019-02-21 (2 dni)
1 580 Zobacz

Skuteczny specjalista działu zakupów

Mirosław Plak Warszawa
2019-02-25 (2 dni)
1 580 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-02-27
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-02-28
590 Zobacz

Media Relations - warsztat PR Managera

Ewa Gadomska Warszawa
2019-03-07 (2 dni)
1 480 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-03-11
550 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-03-12
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-03-13
590 Zobacz

Negocjacje w biznesie

Mirosław Plak Warszawa
2019-03-14 (2 dni)
1 580 Zobacz

RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-03-18
550 Zobacz

Sztuka bycia szefem - narzędzia współczesnego przywództwa w praktyce. Akademia Lidera Moduł I

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-03-18
880 Zobacz

Nowoczesne formy marketingu

Ewa Gadomska Warszawa
2019-03-18 (2 dni)
1 480 Zobacz

Dobre motywowanie czyli jak wpływać na zaangażowanie i efektywność pracowników. Akademia Lidera Moduł II

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-03-19
880 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-03-20
590 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-03-21 (2 dni)
1 580 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-03-26
590 Zobacz

Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-03-27 (2 dni)
1 580 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-03-27
590 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2019-03-28 (2 dni)
1 580 Zobacz

Negocjacyjne wywieranie wpływu

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-04-01 (2 dni)
1 480 Zobacz

ZNAKOMITA ORGANIZACJA CZASU Z ELEMENTAMI ASERTYWNOŚCI czyli jak zarządzać swoją osobistą efektywnością

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-04-01 (2 dni)
1 580 Zobacz

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-04-04 (2 dni)
1 480 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-04-08 (2 dni)
1 580 Zobacz

Prawo własności intelektualnej w praktyce

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2019-04-11 (2 dni)
1 580 Zobacz

Rozmowy oceniające i inne metody zarządzania zasobami ludzkimi

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-04-15
880 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-04-16
590 Zobacz

Pozyskiwanie lub rozszerzanie współpracy z kluczowymi/strategicznymi klientami

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-04-17 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-04-24
590 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2019-04-25 (2 dni)
1 580 Zobacz

Szybko, szybciej! Czyli jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-04-25 (2 dni)
1 480 Zobacz

Prawo autorskie w praktyce

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2019-04-25 (2 dni)
1 580 Zobacz

Od NIE do TAK w procesie sprzedaży

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-05-13 (2 dni)
1 480 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-05-14
590 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-05-15
550 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-05-21
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-05-22
590 Zobacz

RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-05-24
550 Zobacz

MENADŻER COACHEM czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. Akademia lidera modul III

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-05-27
880 Zobacz

Media Relations - warsztat PR Managera

Ewa Gadomska Warszawa
2019-05-27 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zarządzanie reklamacjami - aspekty prawne

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-05-29
880 Zobacz

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-05-30 (2 dni)
1 580 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-05-30
590 Zobacz

Nowoczesne formy marketingu

Ewa Gadomska Warszawa
2019-06-03 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2019-06-05
590 Zobacz

RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych

Marzena Tyl Warszawa
2019-06-07
550 Zobacz

Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne

Agnieszka Olejnik Warszawa
2019-06-10 (2 dni)
1 580 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-06-11
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-06-13
590 Zobacz

Prawo własności intelektualnej w praktyce

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2019-06-13 (2 dni)
1 580 Zobacz

Efektywne negocjacje sprzedażowe - Jak wynegocjować korzystniejsze warunki i nie stracić Klienta?

Maciej Leszczyński Warszawa
2019-06-17 (2 dni)
1 480 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych dla działów HR

Łukasz Miętkowski Warszawa
2019-06-17
550 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-06-18
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2019-06-26
590 Zobacz

Umowy handlowe w praktyce

Marzena Tyl Warszawa
2019-06-27 (2 dni)
1 580 Zobacz

Prawo autorskie w praktyce

Aleksandra Nowak - Gruca Warszawa
2019-06-27 (2 dni)
1 580 Zobacz

Do kogo kierujemy szkolenia otwarte w Warszawie?

W szerokiej ofercie szkoleń otwartych w Warszawie, każdy uczestnik znajdzie temat, w którym będzie miał okazję poszerzyć swoje kompetencje. Zapraszamy do nas osoby z różnych przedsiębiorstw, organizacji, firm, osoby prywatne, będące na różnych poziomach zarządzania i z dowolnym stażem pracy (menedżerów, szefów, podwładnych,  specjalistów z różnych dziedzin, sprzedawców, handlowców i HR-owców, księgowych, finansistów, nauczycieli, wykładowców, specjalistów z dziedzin technicznych, pracowników administracji, freelancerów etc.)

Przygotowując programy szkoleń otwartych zawsze bierzemy pod uwagę Państwa oczekiwania, potrzeby, które możecie Państwo wyrazić wypełniając specjalnie do tego celu przygotowaną ankietę analizy potrzeb szkoleniowych, którą otrzymacie od naszego Specjalisty ds. Organizacji SZkoleń dedykowanego do opieki nad Państwem podczas całego procesu szkoleniowego.

Dlaczego szkolenia otwarte w Warszawie z AVENHANSEN?

Już ponad 10 tysięcy uczestników wybrało nasze szkolenia otwarte w Warszawie.

Każde szkolenie otwarte to szczegółowo dopracowany program oraz skrypty z materiałami dla uczestników przygotowane z najwyższą starannością. Dbamy o to, by być zawsze na ; bieżąco - dlatego ciągle udoskonalamy nasze warsztaty o najnowsze rozwiązania, informacje, badania, trendy rozwojowe w każdej z dziedzin, w zakresie której prowadzimy zajęcia.

Nasze standardy prowadzenia szkoleń otwartych (jak również zamkniętych) to: metoda 80/20 - 80% to warsztat, a 20% to przekazywanie wiedzy np. przy pomocy prezentacji multimedialnej, filmików szkoleniowych; małe grupy szkoleniowe - 3-10 uczestników; utalentowani i profesjonalni trenerzy - praktycy, których celem jest zachęcenie Państwa do rozwoju i poszerzania kompetencji, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pracujemy z najlepszymi wykładowcami posiadającymi najlepsze referencje, a są nimi przede wszystkim fantastyczne opinie uczestników naszych szkoleń w kwestionariuszach poszkoleniowych.

Nasze szkolenia otwarte w Warszawie to najskuteczniejszy sposób, by kompleksowo zwiększyć efektywność swojej pracy czy swojego przedsiębiorstwa.

Z jakich dziedzin organizujemy szkolenia otwarte w Warszawie?

Jak na stolicę wiedzy przystało, w Warszawie możecie Państwo wybierać spośród ponad 25 tematów szkoleń otwartych. Koncentrujemy się nie tylko na tematyce związanej z rozwojem osobistym, ale również w naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór szkoleń doskonalących tzw. kompetencje twarde, tak ważne w miejscu Waszej pracy.  W Warszawie warto więc skorzystać z warsztatów o następującej tematyce:

  • umiejętności osobiste - wystąpienia publiczne i autoprezentacja, komunikacja interpersonalna i inteligencja emocjonalna, zarządzanie sobą w czasie i asertywność, zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym,
  • szkolenia sprzedażowe : efektywna sprzedaż i sprzedaż przez rekomendacje, cross - selling i up-selling, profesjonalna obsługa klienta, specjalista w dziale zakupów,
  • szkolenia menedżerskie : przywództwo (leadership), motywowanie pracowników, coaching biznesowy, zarządzanie zespołem pracowników;
  • negocjacje,
  • zarządzanie projektami - Prince,
  • szkolenia dla HR : rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie szkoleniami, oceny okresowe, formularze HR, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kodeks Pracy po nowelizacji,
  • szkolenia z zakresu prawa (także dla Administracji Publicznej) : prawo górnicze, umowy handlowe, ochrona danych osobowych, zatrudnianie cudzoziemców, dostęp do informacji publicznej, prawo budowlane, umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym.

Gdzie spotykamy się w Warszawie na szkoleniach otwartych?

W Warszawie wybraliśmy dla Państwa profesjonalne sale szkoleniowe w nowoczesnych centrach szkoleniowych, znajdujących się w atrakcyjnych, łatwo dostępnych komunikacyjnie miejscach. Na szkolenia otwarte do Warszawy zapraszamy do: ADN Centrum Szkoleniowego przy ul. Jana Pawła II 25 lub do Golden Floor Plaza, przy al. Jerozolimskich 123 (na Placu Zawiszy). Z 25 piętra Golden Floor roztacza się niesamowity widok na . panoramę Warszawy. O Państwa komfort podczas szkoleń dbamy cały czas. W przerwach zapraszamy na pyszną kawę, ciastka, owoce i smaczny lunch. Możecie Państwo wybrać z kilku dań, w tym jest danie wegetariańskie.

Co jeszcze oferujemy dla uczestników naszych szkoleń otwartych w Warszawie?

Szkolenia otwarte traktujemy jak proces, a nie wydarzenie. Dlatego oferujemy Państwu wsparcie w trakcie trwania całego procesu:

  • konsultacje z naszym trenerem w trakcie i do 30 dni po szkoleniu
  • Certyfikat Ukończenia Szkolenia wraz z programem szkolenia
  • rabat dla wylosowanego uczestnika w wysokości 50% na dowolnie wybrane przez niego szkolenie w AVENHANSEN

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych