Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywowaniem pracowników. Tematyka uwzględnia nowoczesne podejście do zarządzania ludźmi, jakim jest partnerstwo i zwinne metody pracy. Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować zasady przewodzenia zespołami i budowania własnego wizerunku „szefa”.
 • Przedstawić teorie motywacyjne, na których opierają się praktycznie wdrażane modele.
 • Zastosować zasady motywowania pracowników.
 • Przedstawić podstawy psychologiczne, na których budowane są systemy motywacyjne.
 • Skutecznie komunikować się z pracownikiem i prowadzić efektywne rozmowy oceniająco-motywujące.
 • Dopasować system motywacyjny do kultury organizacyjnej obowiązującej w firmie.
 • Ominąć przeszkody, które pojawiają się podczas motywowania.
 • Dopasować system oceniania pracowników do poziomu motywacyjnego.
 • Przeprowadzić analizę swojego zespołu pod kątem rozwoju kompetencji i motywacji poszczególnych pracowników i dostosować działania kierownicze do indywidualnych pracowników.


Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zarządzają zespołami pracowników (kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, liderzy projektów) i do wszystkich, którzy chcą praktycznie przećwiczyć swoje umiejętności z tego zakresu.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Zespół.

Moduł ten skupia się na pokazaniu funkcjonowania zespołu i poszczególnych osób w zespole. Uczestnicy poznają etapy formowania się zespołu, funkcjonowanie ludzi na tych etapach, a także sposoby komunikacji z nimi. 

 • Budowanie autorytetu.
 • Efektywny zespół – różnorodność ról.
 • Autodiagnoza własnej roli w zespole.
 • Lider zespołu – zadanie / zespół / jednostka.
 • Zestaw psychologicznych narzędzi szefa.
  • Informacja zwrotna.
  • Pytania i parafrazy.
  • Stawianie granic i sztuka mówienia „NIE”.
  • Sztuka czynienia ustępstw.
  • Rozmowy z pracownikami.
 • Komunikacja w pracy lidera.
 • Strukturalizacja czasu na każdym etapie rozwoju zespołu.


Moduł II
Zarządzanie sytuacyjne i motywowanie pracowników.

Aby skutecznie motywować ludzi trzeba pracować z nimi bardzo indywidualnie, dlatego podczas tego modułu uczestnicy dowiedzą się czy jest zarządzanie sytuacyjne i przećwiczą je w praktyce, ucząc się jakie podejście zastosować do jakich pracowników. 

 • Motywowanie pracownika w oparciu o model przywództwa sytuacyjnego (K. Blanchard).
 • Kultura organizacyjna w motywowaniu pracowników (wartości, normy, wytwory).
 • Dostosowanie działań zarządczych do indywidualnych zachowań pracowników.
 • Błędy w motywowaniu pracowników.
 • Reguły skutecznego motywowania.
 • Prowadzenie rozmów motywująco-oceniających z pracownikiem.
  • Efektywna rozmowa.
  • Etapy prowadzenia rozmowy.


Moduł III
Sztuka delegowania zadań.

Podczas pracy nad zagadnieniem delegowania uczestnicy poznają zasady, które kierują tym procesem. Zobaczą też kiedy i jak można delegować swoją pracę, aby rozwijać pracowników. 

 • Wyznaczanie celów (SMART).
 • Proces delegowania i jego procedura.
 • Czynniki sukcesu w delegowaniu.
 • Opory przeciwko delegowaniu.
 • Błędy w delegowaniu i sposoby ich przezwyciężania.


Moduł IV
Szef coachem, mentorem, liderem.

Ten moduł zachęca uczestników do rozwoju i poszukiwania alternatywnych ról dla siebie w roli lidera. Dlatego poznają oni podstawowe techniki pracy mentorskiej i coachingowej, które mogą zastosować i włączyć w swój proces zarządzania ludźmi. 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:

 • dyskusje,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • kwestionariusze i testy zachowań,
 • odgrywanie scenek/ról,
 • gry symulacyjne,
 • burze mózgów.