Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Elektroniczne Zaraządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2017-12-04
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-04
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Kraków
2017-12-07 (2 dni)
990 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2017-12-08
590 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-12
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2017-12-14 (2 dni)
990 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych