Szkolenia otwarte dla pracowników administracji publicznej

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-03-08 (2 dni)
990 Zobacz

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych - jak poprawnie oszacować wartość i opisać przedmiot zamówienia oraz dobrać kryteria oceny ofert (z uwzględnieniem przepisów nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych)

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-03-12
590 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-13
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-03-15
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

Łukasz Miętkowski Kraków
2018-03-22 (2 dni)
1 480 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-04-09 (2 dni)
990 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-04-11 (2 dni)
990 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-04-12
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-19
590 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-05-08
590 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-05-09
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-05-09
590 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-23
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-05-24
590 Zobacz

Rewolucyjne zmiany w systemie ochrony danych osobowych. Stosowanie RODO i nowych przepisów krajowych

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-28 (2 dni)
1 480 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-05-29
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-06-07
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-06-13
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-06-14
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-06-15
590 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych