Szkolenia otwarte dla pracowników administracji publicznej

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-07-12
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-07-26
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-08-28
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-09-11
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-09-20
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-09-27
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-10-09
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Kraków
2018-10-09
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-10-18
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-10-25
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-10-30
590 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-11-06
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-08
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-15
590 Zobacz

Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym(EZD)

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-11-22
590 Zobacz

Archiwizacja Dokumentacji - Warsztaty dla prowadzących archiwa zakładowe/składnice akt

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-12-04
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-12-05
590 Zobacz

Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników - Warsztaty

Małgorzata Bieda Warszawa
2018-12-11
590 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych