Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

Trzynastka - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-10
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-11
590 Zobacz

Zatrudnianie cudzoziemców

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-01-16
590 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Warszawa
2018-01-25
590 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-01-25
590 Zobacz

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2018-01-29
590 Zobacz

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce.

Renata Gąsior Warszawa
2018-01-30
590 Zobacz

Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli.

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-02-05 (2 dni)
990 Zobacz

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych - jak poprawnie oszacować wartość i opisać przedmiot zamówienia oraz dobrać kryteria oceny ofert (z uwzględnieniem przepisów nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych)

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-02-07
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-02-15
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-02-16
590 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-02-20
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Kraków
2018-02-20
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Kraków
2018-02-22
590 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Kraków
2018-02-28
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-08
590 Zobacz

Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli.

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-03-08 (2 dni)
990 Zobacz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-13
590 Zobacz

Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych - jak poprawnie oszacować wartość i opisać przedmiot zamówienia oraz dobrać kryteria oceny ofert (z uwzględnieniem przepisów nowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych)

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-03-16
590 Zobacz

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Renata Gąsior Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Kodeks Pracy po nowelizacji z uwzględnieniem najnowszych zmian

Krzysztof Stucke Warszawa
2018-03-22
590 Zobacz

Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe. Prawo archiwalne w praktyce.

Renata Gąsior Warszawa
2018-03-23
590 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-28
590 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Warszawa
2018-03-29
590 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-04-09 (2 dni)
990 Zobacz

Zmiany w Karcie Nauczyciela po 1 stycznia 2018 r.

Teresa Konarska Kraków
2018-04-11
590 Zobacz

Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-04-11 (2 dni)
990 Zobacz

Ruch Służbowy 2018/2019 z uwzględnieniem przepisów wprowadzających Ustawę - Prawo Oświatowe (tzw. przepisów przejściowych)

Teresa Konarska Kraków
2018-04-18
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-04-19
590 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-05-08
590 Zobacz

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-05-09
590 Zobacz

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem nowelizacji w 2017 r.

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-05-23
590 Zobacz

Dostęp do informacji publicznej

Łukasz Miętkowski Warszawa
2018-06-13
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Warszawa
2018-06-14
590 Zobacz

Zatrudnianie personelu w projekcie unijnym w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków

Tomasz Kowalewski Kraków
2018-06-15
590 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych