• Uświadomienie sobie poziomu własnej asertywności
 • Zwiększenie pewności siebie w trudnych sytuacjach
 • Wypracowanie skutecznych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z różnych sytuacjach w kulturalny i asertywny sposób.

 

 

1. Podstawowe pojęcia związane z komunikacją społeczną

 • Czym jest komunikat?
 • Dlaczego w tych czasach komunikacja jest tak ważna?
 • Różne płaszczyzny rozumienia tego samego

2. Filar dobrej komunikacji społecznej

 • Pozytywne nastawienie - ćwiczenie

3. Trening umiejętności skutecznego komunikowania się.

 • Jak najłatwiej zapamiętywać komunikat?
 • Jak właściwie odbierać komunikat?

4. Błędy w komunikowaniu się i ich unikanie.

 • Analiza i interpretacja tekstu – ćwiczenie
 • Czy można unikać błędów w komunikacji? Jak?

5. Bariery w komunikacji.

 • Kto pierwszy ten lepszy
 • Co mnie to obchodzi?
 • I co jeszcze?
 • Jak unikać powstawaniu zakłóceń w komunikacji?

6. Narzędzia aktywnego słuchania.

 • Pytania
 • Parafraza
 • Klaryfikacja

7. Trening umiejętności wypowiedzi.

 • Umiejętność mówienia
 • Konstruktywna krytyka
 • Proksemika – czyli określanie własnej przestrzeni w komunikacji
 • Zasady organizowania komunikatów

8. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 • Słowa
 • Ton głosu
 • Mowa ciała – co oznaczają poszczególne gesty?

9. Asertywność jako element komunikacji.

 • Co to jest asertywność?
 • Kim jest człowiek asertywny?
 • Czy warto być asertywnym?

10. Poznanie własnej mapy asertywności

11. Asertywność a uległość i agresja

12. Zachowania asertywne w przypadkach:

 • odmowy
 • prośby
 • gniewu
 • przyjęcia krytyki
 • przyjęcia pochwały

13. Prawa asertywności i zdania pro-asertywne na własny temat.

14. Podsumowanie - Zasady komunikowania się.

Metody warsztatowe z wykorzystaniem  ćwiczeń  indywidualnych, ćwiczeń grupowych, burzy mózgów, case studies, z zastosowaniem technik multimedialnych oraz w formie dyskusji.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i ćwiczenia.