Szkolenia zamknięte - Prawo.

Specjalizujemy się w szkoleniach prawniczych dla managerów i osób zajmujących się tak ważnymi zagadnieniami, od których wiedzy o tym, jak się biegle poruszać w świecie aktów prawnych i jak stosować je w praktyce, zależą często wielkie pieniądze, losy firm i podwładnych. Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku przestrzegania go ... Często, podejmując decyzje nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właśnie obracamy się w sferze przepisów i ustaw, które mogą nam pomóc lub ... nie.

 

Tytuł
Trener

Szkolenia otwarte z prawa organizowane w są w miastach:  Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Zakopane. Szkolenia zamkniete organizujemy w całej Polsce.
Charakteryzują się profesjonalnym i kompletnym podejściem do tematyki szkoleń z prawa. Każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę z tego jak istotne jest przeszkolenie swoich pracowników w zakresie znajomość prawa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom tym z Państwa, którzy szukają profesjonalne szkolenia z prawa, organizowane są szkolenia otwarte o szerokim zakresie tematycznym. Firma z siedzibą w Kraków specjalizuje się w szkoleniach z prawa dla: managerów oraz osób zajmujących się ważne zagadnieniami z prawa. Od nich i ich wiedza z prawa zależy to, jak się biegle firma będzie poruszać się w świecie aktów prawa i jak stosować je w praktyce. Od nich zależą często wielkie pieniądze, losy firm i podwładnych. Nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku przestrzegania prawa. Dlatego też szkolenia z prawa stanowią istotną inwestycję w kadry. Osoby zajmujące wysokie i odpowiedzialne stanowiska w firmie powinny odbyć szkolenia z prawa aby móc biegle poruszać się w świat prawa. Szkolenia z prawa organizowane w Kraków obejmują najważniejsze dziedziny z prawa: umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności w praktyce - aspekty prawa, FIDIC, FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów (Limitowana Edycja) Szkolenia specjalistyczne, prawa autorskie w praktyka, zasady dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawa budowlane, prawa własności intelektualnych w praktyce oraz inne szkolenia z prawa które na pewno przydadzą się Państwa pracownikom. Zakres tematyczny jest zatem bardzo szeroki, gdyż to wynika z charakteru szkoleń – prawo jest nieodłącznym elementem działalności każdej firmy. Co może przynieść wykupienie szkolenia z prawa? Oprócz uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, państwa pracownicy staną się bardziej uważni na kruczki prawa, próby oszustwa z kontekstu nieznajomości prawa, lepszych kompetencji, czy też rozeznanie w świecie ludzi zajmujących się na codzień sprawy związane z prawa. Nie można bowiem zapominać nigdy, że żyjemy i pracujemy w państwo prawa, gdzie kompetencje w jego przestrzeganiu stoją na najwyższym miejscu w życiu każda firma. Za nie przestrzeganie prawa grożą konsekwencje idące dalej niż utrata możliwości działalność gospodarcza. Każda firma musi spełniać dokładnie wytyczone wymogi prawa. W dzisiejszym społeczeństwie akty prawa regulują większośc życia firmy. Celem szkolenia z prawa jest zatem uzyskanie kompleksowa wiedza w zakresie najbardziej powszechnych umów występujących w obrocie cywilnoprawnym, zapoznają pracownika z tym jakie są wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy czy też jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę. Jak widzimy na tych przykładach, organizowane szkolenia z prawa dają szansę Państwu i Państwa pracownikom na wsparcie działalność firmy rzetelna wiedza z prawa, oraz dają im Państwo szansę na dalszy rozwój. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez instytucje zajmujące się analizowaniem działalności poszczególnych firm i ich pododdziałów, znaczna część nie wywiązuje się, bądź ma problem z wywiązaniem się z wymogów prawa. Może to grozić ich zamknięciem i w konsekwencji utratą miejsc pracy. Aby uniknąć takich konsekwencji, organizowane szkolenia otwarte z prawa uchronią i pomogą w dalszy rozwój Państwa biznesu.