Korzyści dla Uczestników:

 •  zapoznanie się z sytuacją konsumenta i przedsiębiorcy, jako stronami umów,
 •  poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących umów sprzedaży tradycyjnej i poza     lokalem przedsiębiorstwa,
 •  zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w zakresie reklamacji,
 •  nabycie wiedzy z zakresu zastosowania w praktyce niedozwolonych klauzul umownych,
 •  uzyskanie informacji na temat najważniejszych stanowisk Prezesa UOKiK na temat  stosowania niedozwolonych klauzul umownych.

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z prawidłowego konstruowania umów przedsiębiorcy z konsumentem w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

    MODUŁ 1. Kwestie wprowadzające:

    1. Omówienie regulacji prawnych odnoszących się do omawianej tematyki.

    2. Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego,gospodarczego oraz    ustawach szczególnych.

    3. Konsument, jako strona umowy. Definicje, ograniczenia.

    4. Pozycja przedsiębiorcy w zawieraniu umowy.

    5. Pozycja konsumenta w zawieraniu umowy z przedsiębiorcą

 • Ogólna uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami w tym najnowsze zmiany w reklamacjach.
 • Umowy i ich rodzaje.
 • Obowiązki związane ze sprzedażą towaru
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej
 • Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 • Rękojmia w prawach konsumenta i prawach przedsiębiorcy.
 • Zmiany w reklamacjach po nowelizacji.

6. Obowiązki klienta przy reklamacji - zmiana sytuacji sprzedawcy

7. Żądania w trakcie reklamacji

8. Postępowanie reklamacyjne, terminy,

9. Klauzule niedozwolone w umowach.

10. Prawidłowe formułowanie klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentem.

11. Skutki stosowania niedozwolonych klauzul umownych w praktyce.

12. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule.

14. Decyzje Prezesa UOKiK wydawane w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul  umownych.

15. Nieuczciwe praktyki rynkowe w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

   MODUŁ 2.  Polubowne rozwiązywanie sporów.

   MODUŁ 3.  Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

   MODUŁ 4.  Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich- nowe obowiązki przedsiębiorców

 

 

Metody szkoleniowe:

 •     wykład,
 •     przedstawienie najważniejszego orzecznictwa,
 •     odpowiedzi na pytania uczestników,
 •     praktyczne przykłady.