Korzyści dla Uczestników:

 •  zapoznanie się z sytuacją konsumenta i przedsiębiorcy, jako stronami umów,
 •  poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących umów sprzedaży tradycyjnej i poza     lokalem      przedsiębiorstwa,
 •  zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w zakresie reklamacji,
 •  nabycie wiedzy z zakresu zastosowania w praktyce niedozwolonych klauzul umownych,
 •  uzyskanie informacji na temat najważniejszych stanowisk Prezesa UOKiK na temat  stosowania niedozwolonych klauzul umownych.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

    Kwestie wprowadzające:

 •     Omówienie regulacji prawnych odnoszących się do omawianej tematyki.
 •     Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego,gospodarczego oraz ustawach szczególnych.
 •     Konsument, jako strona umowy. Definicje, ograniczenia.
 •     Pozycja przedsiębiorcy w zawieraniu umowy.
 •     Pozycja konsumenta w zawieraniu umowy z przedsiębiorcą.

 

 •     Ogólna uregulowania przy zawieraniu umów z konsumentami w tym najnowsze zmiany w reklamacjach.
 •     Umowy i ich rodzaje.
 •     Obowiązki związane ze sprzedażą towaru
 •     Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży tradycyjnej
 •     Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
 •     Rękojmia w prawach konsumenta i prawach przedsiębiorcy.
 •     Zmiany w reklamacjach po nowelizacji.
 1.     Obowiązki klienta przy reklamacji - zmiana sytuacji sprzedawcy
 2.     Żądania w trakcie reklamacji
 3.     Postępowanie reklamacyjne, terminy,
 4.     Klauzule niedozwolone w umowach.
 5.     Prawidłowe formułowanie klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentem.
 6.     Skutki stosowania niedozwolonych klauzul umownych w praktyce.
 7.     Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8.     W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule.
 9.     Decyzje Prezesa UOKiK wydawane w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul  umownych.
 10.     Nieuczciwe praktyki rynkowe w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

    Polubowne rozwiązywanie sporów.

    Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

    Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich- nowe obowiązki przedsiębiorców

 

 

Metody szkoleniowe:

 •     wykład,
 •     przedstawienie najważniejszego orzecznictwa,
 •     odpowiedzi na pytania uczestników,
 •     praktyczne przykłady.