Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania nieświadomych (związanych z indywidualnym wzorcem osobowości) zachowań w procesie negocjacji windykacyjnych. Praktyczne ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych związanych z psychologicznym rozpoznawaniem partnera negocjacji. Określenie własnych cech i potencjału negocjacyjnego oraz zbudowania własnego modelu kontrolowania rozmowy. Zostanie to przećwiczone na scenariuszach rozmów skierowanych głównie na tzw. trudne sytuacje (m.in.: tricków, gier i wymówek klienta, agresji lub bierności, prób manipulacji), które wymagają opanowania emocji i sprawnego pokierowania rozmową. W procesie przekazywania wiedzy zostanie to przeprowadzone poprzez; przygotowanie własnego scenariusza i alternatywnych planów skutecznego kontrolowania przebiegu rozmowy.

Dodatkowym wsparciem będzie poznanie wybranych metodyk i technik stałego kontrolowania przebiegu rozmowy oraz poznanie i przećwiczenie tzw. „szkoły uników” - czyli unikanie wdawania się w pozatematyczną dyskusję z rozmówcą. Uczestnicy szkolenia przejdą cykl dydaktyczny, od opanowania umiejętności definiowania celu rozmowy, przygotowanie planu jej przebiegu i przestrzegania reguł konsekwentnego dążenia do oceny realizacji zakładanych efektów.

 

Dzięki praktycznym ćwiczeniom i symulacjom, Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia własnych umiejętności, niezbędnych w trakcie planowania i prowadzenia rozmów i negocjacji windykacyjnych.

 • Przygotowanie indykatorów do kontaktu z trudnym klientem do i prowadzenia skutecznych negocjacji windykacyjnych.
 • Wprowadzenie do umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji: mocnych stron i ograniczeń w kontaktach z zachowaniami dłużników, – co powinno się zrobić, aby osiągnąć zakładane cele.
 • Poznanie psychologicznych portretów typowych rozmówców w procesach windykacyjnych oraz mechanizmów typowych gier i wymówek podejmowanych przez trudnych klientów.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zasad komunikacji werbalnej oraz odczytywania niewerbalnych sygnałów, w celu dokonania dokładnej oceny rozmówcy.
 • Kontrolowanie przebiegu rozmowy windykacyjnej poprzez zastosowanie odpowiednich technik windykacyjnych.
 • Dążenie do osiągnięcia zakładanych celów negocjacyjnych.
 • Trzymanie się celu rozmowy – czyli : „żeglowanie w warunkach zmiennych wiatrów”
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwych strategii postępowania, stosowanych adekwatnie do zachowań ludzkich (rozmowy telefoniczne i rozmowy bezpośrednie).
 • Poznanie, czym jest „język perswazji” i jak można wykorzystywać zasady wpływu społecznego w trakcie rozmów. Umiejętność stosowania zaawansowanych technik negocjacyjnych / windykacyjnych
 • Pogłębienie umiejętności radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami.

Uczestnicy w wyniku odbycia szkolenia:

 • Przećwiczą trudne elementy rozmów windykacyjnych i nauczą się przygotowywać własne wzorce zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych.
 • Zdobędą motywację do stosowania nowych technik negocjacyjnych.
 • Powiększą swoje możliwości kreatywnego działania.
 • Zaangażują sie w tworzenie kanonu „najlepszych praktyk” Zespołu.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają 100 stronicowy skrypt przydatny w doskonaleniu swoich umiejętności związanych z procesami negocjacji windykacyjnych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z psychologii negocjacji windykacyjnych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Trochę teorii i jej praktyczne zastosowanie:

 • Komunikacja w rozmowach/negocjacjach – studium przypadku
 • komunikacja werbalna – studium przypadku
 • komunikacja pozawerbalna – studium przypadku
 • asertywność – studium przypadku

MODUŁ 2. Co mówią najnowsze trendy i ich Guru – czyli NPL, Bono, Tymochowicz i inni – studia przypadków

MODUŁ 3. Wiedza, umiejętności i pożądane postawy osób zajmujących się windykacją – kiedy idealny windykator ponosi porażkę.

MODUŁ 4. Świadome bądź nieuświadomione przekonania, utrudniające racjonalne działanie

MODUŁ 5. Styl prowadzenia rozmowy z klientem a wpływ na efektywność procesu windykacji

MODUŁ 6. Cechy i postawy: jak wykorzystać mocne strony do budowania pożądanych efektów rozmowy a jak pracować, by zminimalizować negatywny wpływ słabszych stron

MODUŁ 7. Psychologia zachowań dłużnika – przyczyny i skutki

MODUŁ 8. Dlaczego ludzie nie płacą w terminie? (Predyspozycje osobowościowe i skłonność do przeciągania płatności: człowiek nastawiony „na cele” oraz „na problemy”)

MODUŁ 9. Mechanizm gier i wymówek stosowany podczas rozmów windykacyjnych

MODUŁ 10. Typowe manipulacje używane przez dłużnika i sposoby przeciwdziałania

MODUŁ 11. Zachowania ludzi w stresie i konsekwencje dla rozmów windykacyjnych (atak, wycofanie, rezygnacja)

MODUŁ 12. Techniki komunikacji interpersonalnej pomocne przy negocjacjach z dłużnikiem – przykłady

MODUŁ 13. Umiejętność zadawania pytań i słuchania, jako podstawa rozmowy z trudnym klientem (parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlenie, podsumowania) - ćwiczenie

MODUŁ 14.„Mowa ciała” dwóch stron kontaktu (obserwacja i analiza zachowań klienta; świadomość własnej gestykulacji) – ćwiczenie

MODUŁ 15. Asertywność wyrażana w słowach, gestach i postawie (budowanie własnej wiarygodności i korzystnych relacji z klientem)

MODUŁ 16. Argumenty dłużników i argumenty wierzycieli: płaszczyzna emocjonalna i racjonalna („dostrojenie" płaszczyzn, jako warunek do osiągnięcia porozumienia)

ĆWICZENIA:

 • Portrety psychologiczne testy( Motory naszego działania, test sylwetki zawodowej)
 • Jak rozpoznać i wykorzystać? interesy partnerów negocjacji windykacyjnych partnerów, negocjacji dążących do kompromisu i konsensusu, interesy partnerów w kompromisie, wady i zalety kompromisu

MODUŁ 17. Rozmowy bezpośrednie i telefoniczne – formuła „sztywna”, „elastyczna” i ich mieszanka

MODUŁ 18. Specyfika prowadzenia rozmów „twarzą w twarz”

MODUŁ 19. Właściwe przygotowanie się do rozmowy – cel, który ma zostać osiągnięty

MODUŁ 20. Model efektywnego zachowania w kontakcie z trudnym klientem (strategie postępowania dostosowane do predyspozycji)

MODUŁ 21. Indywidualne podejście do klienta – uwarunkowania podjęcia decyzji windykacyjnych

MODUŁ 22. Przygotowanie do roli (analiza sytuacji)

MODUŁ 23. Scenariusze rozmowy i negocjacji windykacyjnych– ćwiczenie

MODUŁ 24. Trudne rozmowy z dłużnikami – ćwiczenia w parach 

MODUŁ 25. Analiza postaw, zastosowanych metod, osiągniętych efektów (samoocena + informacje zwrotne od Uczestników i trenera)

26. „Język perswazji”, jako skuteczne narzędzie wywierania wpływu ( NPL – co oferuje i co z tego wynika?)

27. Komunikaty perswazyjne – miękkie podejście do trudnych spraw

28. Sterowanie rozmową, czyli jak przekonywać słowem?

29. Zasady perswazji w odniesieniu do rozmów windykacyjnych

Szkolenie połączone z warsztatami będzie oparte na zasadzie zaangażowania uczestników szkolenia. Każdy z nich przejdzie cykl ćwiczeń i gier scenariuszowych oraz testów kompetencyjnych. Stosowane narzędzia moderacji:

 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności w zakresie komunikacji
 • Scenariusze i analizy studiów przypadków
 • Testy kompetencyjne
 • Prezentacje uczestników