Korzyści dla Uczestników:

 • nabycie umiejętności rozróżniania pojęcia równego traktowania od dyskryminacji,
 • zapoznanie się z praktycznymi przykładami nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu,
 • poznanie skutków naruszenia zasady równego traktowania, konsekwencji dla pracodawcy i osób działających w jego imieniu,
 • uzyskanie wiedzy i przedstawienie przykładów z zakresu dyskryminacji na etapie rekrutacji,
 • zapoznanie się z metodami przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji
 • poznanie procedury składania skarg na działania dyskryminacyjne
 • pozyskanie niezbędnych informacji na temat tworzenia, funkcjonowania Komisji Antymobbingowej.

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z równego traktowania w zatrudnieniu w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Zasada niedyskryminowania w zatrudnieniu oraz aspekty prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.

 • Zakres regulacji

 • Równe traktowanie a dyskryminacja.

 • Relacja art. 183a KP względem art. 112 oraz 113 KP

 • Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Dyskryminacja bezpośrednia.

 • Dyskryminacja pośrednia.

 • Podżeganie i polecenie dyskryminacji.

 • Molestowanie.

 

MODUŁ 2. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 • Skutek dyskryminacyjnego działania pracodawcy.

 • Przykładowe pola dyskryminacyjne: na etapie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Różnicowanie niebędące dyskryminacją.

 • Dopuszczalne różnicowanie ze względu na wyznanie

 

MODUŁ 3. Dyskryminacja związana z rekrutacją i obowiązki pracodawcy na etapie rekrutacji pracowników.

 • Rzeczywiste i determinujące wymagania zawodowe
 • Działania wyrównawcze (zwane także czasami dyskryminacją pozytywną)

 • Przyznanie specjalnych uprawnień w ubieganiu się o zatrudnienie w administracji publicznej osobom z niepełnosprawnością.

 

MODUŁ 4. Równe traktowanie w zakresie wynagradzania.

 • Zasada jednakowego wynagradzania

 • Zakres podmiotowy obowiązku niedyskryminacji.

 • Praca jednakowa a praca jednakowej wartości.

 • Różnice pomiędzy premią, a nagrodą oraz nierówne traktowanie w zakresie premiowania i przyznawania nagród.

 

MODUŁ 5. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w zakładzie pracy i metody dla zachowania zasady równości w zakładzie pracy.

 • Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w zakładzie pracy.

 • Pisemna procedura wewnętrzna

 • Szkolenia pracowników

 • Komisja ds. relacji pracowniczych (anymobbingowa)

 • Diagnoza i okresowe audyty

 • System anonimowych zgłoszeń

 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg

 

MODUŁ 6. Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu

 • Podmiot odpowiedzialności

 • Podstawa odpowiedzialności pracodawcy.

 • Przesłanki i zasady odpowiedzialności.

 • Rozkład ciężaru dowodu.

 • Charakter odszkodowania.

 • Zrzeczenie się roszczeń przez pracownika.

 • Zbieg roszczeń.

 • Przedawnienie.

 

MODUŁ 7. Ochrona pracownika korzystającego z zasady równego traktowania w zatrudnieniu

 

 

 

 

 

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • przedstawienie najważniejszego orzecznictwa;
 • odpowiedzi na pytania uczestników,
 • praktyczne przykłady.