Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu nabycie i aktualizację wiedzy w zakresie prawa pracy w kontekście praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z prawa pracy w kontekście praw i obowiazków pracownika i pracodawcy w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 1. Kodeksowe prawa pracownika
 • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunkach
  • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej
  • prawo powstrzymać się od pracy
 • Prawo do wynagrodzenia za pracę
 • Prawo do wypoczynku (m.in. prawo do przerw od pracy, prawo do urlopu)
 • Prawo do uprawnień związanych z rodzicielstwem urlopów związane z ciążą i opieką nad dzieckiem (urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy)
 • Prawo do równego traktowania, zakazu dyskryminacji, zakazu mobbingu
 1. Konstytucyjne prawa pracownika
 • Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych
 • Prawo wolności wyboru zawodu oraz miejsca pracy
 1. Obowiązki pracownika
 • Wykonywanie pracy sumiennie i starannie 
 • Obowiązek wykonywania poleceń służbowych
 • Przestrzeganie czasu pracy 
 • Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych
 • Ochrona informacji prawnie chronionej (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa, dane osobowe)
 • Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku
 • Obowiązek ochrony mienia 
 • Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego – na czym polega? 
 1. Prawa i obowiązki pracodawcy

 
MODUŁ II. PRAWA PRACODAWCY

 1. Prawa pracodawcy  
 • Kierowania procesem pracy pracownika i rozliczania go z jej efektów
 • Egzekwowania realizacji obowiązku sumiennego i starannego wykonywania pracy
 • Egzekwowania przestrzegania czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • Egzekwowania dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia
 • Egzekwowania zachowania w tajemnicy informacji
 • Egzekwowania przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • Powierzenia pracownikowi na czas przestoju innej pracy
 • Polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych 
 • Nakładania kar porządkowych i przyznania nagrody i wyróżnienia
 • Odwołania z urlopu wypoczynkowego 
 • Monitoringu (wizyjny, poczty służbowej, bilingów rozmów z telefonu służbowego) 
 1.  Obowiązki pracodawcy 
 • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Terminowa i prawidłowa wypłaty wynagrodzenia
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i zakaz dyskryminacji
 • Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników wydajnej i jakościowej pracy
 • Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy
 • Prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji pracowniczej 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Wykorzystuję technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, casestudies, analizę tekstu prawnego i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy. Dodatkowo pytania, dyskusja moderowana, "burza mózgów".