Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracowników i osób współpracujących, stanowiących także dane szczególnych kategorii.

Polski ustawodawca przygotował zmiany nowelizacyjne w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych pracowniczych w kontekście samego zatrudnienia, jak również uzyskiwania pomocy socjalnej dostosowując je do RODO. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych będący organem nadzorczym i kontrolnym w odniesieniu do przetwarzania danych przez Pracodawców, stworzył swego rodzaju wytyczne ujęte w Poradniku dla Pracodawców, wskazując na najbardziej newralgiczne obszary związane z pozyskiwaniem danych na etapie rekrutacji, przechowywaniem danych pracowniczych, udostępnianiem ich podmiotom świadczącym usługi dla Pracodawców, czy też będących przedmiotem powierzenia przy stosunkach szeroko pojętego outsourcingu. Niezwykle ważkim jest właściwa umiejętność odczytania sporządzonych zaleceń oraz ich krytyczna ocena pod kątem ochrony interesu Pracodawcy. 

Szkolenie polecamy dla:

 • działów HR,
 • dyrektorów i managerów,
 • wszystkich osób, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo-płacowych, a ponadto umożliwi pozyskanie wiedzy na temat koniecznej do wdrożenia dokumentacji w zakładzie pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I
Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy poznają znowelizowane przepisy prawa pracy w związku z RODO. Dowiedzą się jakie kategorie danych są pozyskiwane przez pracodawcę, oraz jak wygląda kwestia przetwarzania danych szczególnej kategorii.

 • Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 • Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 • Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 • Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 • Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.


Moduł II
Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie dane osobowe pozyskiwane są w związku z rekrutacją przez pracodawców w praktyce. Przedstawione zostanie także nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO oraz przebieg procesu rekrutacji.

 • Nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO.
 • Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
  • Jakich danych można wymagać od kandydata do pracy?
  • Czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane?
  • O czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata?
  • Rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne.
  • Proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny.
  • Rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.
 • Przebieg rekrutacji:
  • Dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania.
  • Rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”.
  • Rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane.
  • Sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych.
  • Okres retencji danych kandydatów.
  • Ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy.
  • Tworzenie list osób niepożądanych.
  • Otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła. 


Moduł III
Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali jakie są wytyczne i zalecenia UODO w kwestii przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Ponadto dowiedzą się m.in.: jak wygląda kwestia monitoringu w miejscu pracy i poza nim, na jakie czynności potrzebna jest zgoda pracownika oraz czy kserowanie i skanowanie dokumentów tożsamości jest legalne.

 • Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:
  • Dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów
  • Zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach.
  • Dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów.
  • Listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy.
  • Dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych.
  • Legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego.
  • Monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów.
  • Obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie.
  • Przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Moduł IV
Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.

Uczestnicy będą wiedzieli czym charakteryzuje się procedura właściwego przekazywania danych pracowniczych na zewnątrz, jakie dane i jakim podmiotom są przekazywane oraz jak wygląda przepływ danych pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową.

 • Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 • Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 • Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 • Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych itp.
 • Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 • Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych i outsourcingu.
 • Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.