Szkolenie ze skutecznej windykacji i egzekucji długów - co zyskasz? Stacjonarnie i online

Celem szkolenia egzekwowania należności jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu windykacyjnym ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki ściągania długów. 
Podczas szkolenia z technik windykacyjnych zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji należności oraz właściwe nadzorowanie działań windykacyjnych. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.

Korzyści dla Uczestników szkolenia z postępowania windykacyjnego

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę dla pracowników windykacji oraz umiejętności skutecznego egzekwowania należności. Dowiedzą się jak wygląda droga efektywnego dochodzenia roszczeń, jakie narzędzia są przy tym pomocne i po jakie instytucje prawne należy sięgać. Szkolenie z postępowania windykacyjnego nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawiona istota podejmowania skutecznych działań prawnych w procesie windykacji i egzekucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników kursu egzekwowania należności zapewniamy bogate materiały szkoleniowe z zakresu odzyskiwania długu, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu skutecznej windykacji.
 

Dla kogo polecamy szkolenie z windykacji należności?

Szkolenie ze skutecznej postępowania egzekucyjnego kierujemy do:

 • osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty zobowiązań z dłużnikami, telefoniczną windykacją długów należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania oraz
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji.

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z windykacji i egzekucji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie ze skutecznej windykacji należności - program

Szkolenia z egzekwowania należności pomaga uczestnikom rozwijać kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych. 

MODUŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy szkolenia z zakresu windykacji będą znali źródła i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia istoty dochodzenia roszczeń. Omówione i przedstawione narzędzia oraz instytucje prawne staną się bazą dla kolejnych poruszanych zagadnień w obranej tematyce windykacji należności.

 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
  • Źródła odpowiedzialności za długi.
  • Przesłanki odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność za osoby trzecie.
  • Zwolnienie od odpowiedzialności za zobowiązania.
 2. Kary umowne za niespłacanie należności.
 3. Odpowiedzialność deliktowa
  • Istota odpowiedzialności.
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt.
 4. Dochodzenie roszczeń.
  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń.
  • Sądowe dochodzenie roszczeń.
  • Postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone.
  • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego.
  • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.


MODUŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI – KTO ODPOWIADA ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy szkolenia dla pracowników działu windykacji dowiedzą się kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Informacje te pozwolą na dokonanie prawidłowej oceny w konkretnym stanie faktycznym i skierowanie postępowania przeciwko właściwej osobie, co też przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji i egzekucji.

 1. Spółki – wspólnicy przy spółce cywilnej, wspólnicy w spółkach prawa handlowego.
 2. Członkowie zarządów spółek kapitałowych.
 3. Małżonkowie – umowy o rozdzielność majątkową.
 4. Spadkobiercy
 5. Współdłużnicy.
 6. Dłużnicy rzeczowi z zabezpieczeń.


MODUŁ III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I JEJ EGZEKWOWANIE – ETAPY

Uczestnicy szkolenia z egzekwowania należności w ramach tego modułu, poznają poszczególne etapy windykacji i elementy je charakteryzujące. Dowiedzą się jak prawidłowo zorganizować czynności odzyskiwania należności przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego. Jak przebiega etap sądowy oraz egzekucyjny i jakie kroki należy podjąć by skutecznie wyegzekwować dochodzone roszczenie.

 • I Etap przedsądowy i pozasądowy dochodzenia roszczeń (m.in. czynności przygotowawcze, określenie dłużnika, wezwania, upomnienia, ustalenie wartości zobowiązania, negocjacje spłaty należności).
 • II Etap sądowy odzyskiwania należności (m.in. właściwość sądu, opłaty, nowe regulacje w zakresie odsetek, tytuły wykonawcze, klauzula wykonalności).
 • III Etap egzekucyjny (m.in. wniosek egzekucyjny, opłaty, właściwość komornika, skarga na czynności komornika).


MODUŁ IV. ZAWIERANIE UGÓD NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM – ZNACZENIE PRAWNE I FAKTYCZNE

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy szkolenia z egzekwowania należności będą znali zasady zawierania ugód, jej mocne i słabe strony oraz korzyści jakie może ona przynieść w dochodzeniu roszczeń. Niewątpliwie zawarcie ugody na etapie przedsądowym windykacji, jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności.

 1. Zasady zawierania ugody w procesie windykacyjnym.
 2. Zawarcie ugody jako sposób na wyegzekwowanie należności.
 3. Znaczenie prawne i faktyczne zawierania ugody na etapie przedsądowym.


MODUŁ V. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI – ZLECENIE WINDYKACJI KANCELARII PRAWNEJ, CZY  SAMODZIELNE PROWADZENIE DZIAŁAŃ

W ramach tego modułu Uczestnicy kursu z windykacji długów poznają techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji. Dowiedzą się ponadto do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc bądź wsparcie przy dochodzeniu roszczeń. Jeśli natomiast zdecydują się na samodzielne prowadzenie działań windykacyjnych, wówczas zostaną im udzielone cenne wskazówki i rady by jak najskuteczniej wyegzekwować należności. 

 1. Techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji.
 2. Zlecenie windykacji kancelarii prawnej.
 3. Samodzielne prowadzenie działań windykacyjnych.


MODUŁ VI. DALSZE DZIAŁANIA PRAWNE PRZY STWIERDZONEJ NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

 1. Uczestnicy, po zakończeniu tego modułu szkolenia windykacyjnego, poznają dalsze działania prawne jakie można podjąć przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Zdobyta wiedza pomoże na właściwy dobór konkretnego rozwiązania do określonego stanu faktycznego, tak aby jak najskuteczniej wyegzekwować dochodzone należności.
 2. Sprzedaż wierzytelności dłużnika.
 3. Skarga pauliańska w dochodzeniu należności.
 4. Dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym.
 5. Wpis dłużnika do rejestru – KRS oraz rejestry prywatne.


MODUŁ VII. WŁAŚCIWE NADZOROWANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu Uczestnicy szkolenia dla pracowników windykacji dowiedzą się, jak wygląda właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego oraz jakie działania i czynności są podejmowane. Wiedza ta pomoże zrozumieć sposób prowadzenia tego postępowania oraz wyjaśni wiele kluczowych kwestii związanych z prowadzeniem skutecznej egzekucji.

 1. Działania podejmowanie przed wszczęciem postępowania przed komornikiem – ustalenie własności, rozmowy wstępne.
 2. Zaliczki egzekucyjne – jak ograniczyć koszty.
 3. Bieżący kontakt z komornikiem podczas prowadzonego postępowania windykacyjnego.
 4. Informacje przekazywane komornikowi w trakcie procesu windykacji.
 5. Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych.


MODUŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB WINDYKACJI I DORĘCZEŃ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy szkolenie z egzekwowania należności zostaną zapoznani z kwestią ochrony danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń. Kwestia przetwarzania danych osobowych, ewentualnych zgód czy też zawarcia umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych zostaną zaprezentowane w oparciu o konkretne przykłady, dla lepszego ich zobrazowania.

 • Problematyka danych osobowych w postępowaniu windykacyjnym.
 • Przetwarzanie danych w celach windykacyjnych.
 • Podstawa prawna ochrony danych osobowych podczas dochodzenia należności.


MODUŁ IX. ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W WINDYKACJI I EGZEKUCJI – ROZWIĄZYWANIE ICH W PRAKTYCE

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu – każdy Uczestnik kursu z dochodzenia roszczeń zapozna się z praktycznym rozwiązaniem kontrowersyjnych zagadnień pojawiających się w windykacji i egzekucji w oparciu o doktrynę i orzecznictwa sądowe.
 

Jakie metody pracy stosujemy podczas szkolenia z postępowania windykacyjnego?

Wśród technik aktywizujących uczestników kursu z zakresu egzekwowania należności  pojawią się m.in.:

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.