Szkolenie z prawa autorskiego online i stacjonarnie

Szkolenie z prawa autorskiego i praw pokrewnych skoncentrowane jest na kompleksowym zrozumieniu kim są podmioty praw autorskich, włączając twórców, wykonawców, producentów. Kładzie szczególny nacisk na analizę i zrozumienie, czym jest ochrona dóbr osobistych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych. Szkolenie to jest niezwykle cenne dla osób pragnących zdobyć wiedzę o szerokim zakresie prawa autorskiego, zwłaszcza w kontekście nowych technologii i cyfrowego świata. Informacje te pozwolą nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych.

Cele szkolenia z prawa autorskiego

Szkolenie z prawa autorskiego ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prawa autorskiego oraz bezpiecznej działalności w Internecie. W szczególności szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, w tym w nowych mediach z poszanowaniem przepisów prawa autorskiego.

Na poziomie wiedzy uczestnicy zapoznają się z podstawowymi regulacjami prawa autorskiego, w tym przepisami dotyczącymi dozwolonego użytku, licencji, wolnych licencji (CC i inne), obrotu prawami autorskimi oraz ochroną prawa do wizerunku. 

Na poziomie umiejętności uczestnicy szkolenia będą umieli bezpiecznie projektować i prowadzić kampanie informacyjne, z uwzględnieniem zagadnień zarządzania prawami autorskimi, dobrami osobistymi i wizerunkiem w Internecie. Będą orientować się co do możliwych naruszeń praw własności intelektualnej a także w strategii ochrony dóbr niematerialnych. 

Na poziomie postawy uczestnicy będą znali i rozumieli znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności nowych mediów.  


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z prawa autorskiego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie z prawa autorskiego - program

Szkolenie z zakresu praw autorskich ma dobrze przemyślany program. Złożony jest on z części teoretycznej, na której uczestnicy poznają treść prawa autorskiego, zasady dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych czy rozpowszechnianiem wizerunku bez zgody danej osoby. Pozwala na poznanie różnych zakresów ochrony dóbr niematerialnych, takich jak patenty, znaki towarowe. Uczestnicy zdobędą przydatne informacje o przeniesieniu praw autorskich. Szkolenie obejmuje również omówienie zależnych praw autorskich, które chronią przetwarzanie i dystrybucję dzieł.

MODUŁ I. WPROWADZENIE DO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • Pojęcie „własności intelektualnej”
 • ®  ©   ™ - oznaczenia w obrocie
 • Case study: Seksmisja: ciemność, oj widzę ciemność

MODUŁ II. PODMIOT I PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO

 • Pojęcie utworu
 • „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony)
 • Case Studies: „Ile utworu pozostało jeszcze w utworze?”
 • Autorskie prawa osobiste
 • Autorskie prawa majątkowe
 • Case Studies: „Czy prawo autorskie chroni sztukę współczesną?”
 • Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?)
 • Case Studies: „Kto tu jest twórcą: żona, mąż czy pracodawca?”
 • Prawa twórców: dualizm ochrony
 • QUIZ
 • Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń

MODUŁ III.  „GRANICE PRAWA AUTORSKIEGO” W INTERNECIE

 • Dozwolony użytek chronionych utworów w sieci
 • Dozwolony użytek prywatny
 • Dozwolony użytek publiczny
 • Case Studies: „Granice swobody wypowiedzi w materiałach promocyjnych”
 • Dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie
 • Case Studies: „Ponowne korzystanie z materiałów informacyjnych”
 • Wolne zasoby i licencje Creative Commons
 • Case Studies: „Czy zawierałeś umowę na warunkach CC”
 • Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”
 • Jak działają licencje CC?
 • 6 warunków podstawowych
 • Korzystanie z utworów opublikowanych na licencji CC
 • Case Study: „ Utwór zależny czy inspirowany?”
 • Wszystko co musisz wiedzieć o kampaniach internetowych
 • QUIZ
 • Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń


Część praktyczna szkolenia z praw autorskich


MODUŁ IV. NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO I OCHRONA WIZERUNKU

 • Pojęcie naruszenia praw autorskich
 • Case Study: „ Znaki legitymacji”
 • Autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe
 • Case Study: „ Godła, herby i mapy”
 • Internet a prawo autorskie
 • Case Studies: "FEJSBÓG a prawo autorskie"
 • Naruszenie praw autorskich w Internecie
 • Z sali sądowej: przegląd wybranych orzeczeń
 • Ochrona wizerunku i zasady korzystania z wizerunku (zgoda)
 • Elementy RODO
 • Case Study: "Wizerunek Mona Lizy a prawa autorskie" 
 • Case Study: „Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”
 • QUIZ

MODUŁ V. UMOWY W PRAWIE AUTORSKIM 

 • Wiadomości podstawowe o umowach
 • Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
 • Case Study: „… na wszystkich polach eksploatacji”
 • Licencje i ich rodzaje
 • Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”
 • Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”
 • Wizerunki banknotów - zagadnienia praktyczne
 • Zbiór numizmatyczny NBP  - zagadnienia związane z prawem autorskim w kontekście udostępniania zbioru
 • Zdjęcia a prawo autorskie
 • Zagadnienia obrotu prawnego fotografiami i grafikami, w tym w sektorze bankowym
 • Case Study: „Niedźwiedź łapiący łososia" 
 • Zadanie: Popraw błędy w umowach
 • QUIZ

MODUŁ VI. DYSKUSJA MODEROWANA 

 


Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

"Rzetelny i fachowy Trener oraz miła i sympatyczna współpraca z firmą szkoleniową."


"Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone bardzo sprawnie. Trenerka zadbała o rozmaite formy przekazywania i utrwalania wiedzy."


„Aktywne uczestnictwo, rozmowy o konkretnych przykładach.”


„Ciekawe szkolenie przeprowadzone w małej grupie.


„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."


„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

Jakie metody pracy stosujemy podczas szkolenia z prawa autorskiego?


Szkolenie, na którym omawiany jest m.in. przedmiot ochrony prawa autorskiego, prowadzimy w oparciu o metodę Storytellignu™, w charakterze warsztatów, przy wykorzystaniu techniki mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, quizów i metod wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy.

Proporcja zadań praktycznych do problemowych 60% do 40%. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą solidną dawkę wiedzy, obejmującej źródła prawa autorskiego, wykonywanie zależnych praw autorskich czy przeniesienie praw autorskich.