Zapoznanie uczestników z regulacjami w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych z perspektywy występujących w obrocie problemów. Uczestnicy szkolenia zostaną szczegółowo zapoznani z problem naruszania praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji utworów, a to na tle „ruch wolnościowych” tj. jak licencje CC oraz koncepcji otwartych zasobów publicznych.

W ramach szkolenia od strony praktycznej zaprezentowane zostaną zasady redakcji kontraktów autorskich, a także omówione będą typowe umowy związane z eksploatacją utworów w sieci. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę na temat tego, jak wystrzegać się naruszeń prawa autorskiego, jak chronić własne prawa, a także w jaki sposób redagować umowy autorskie, także przy wykorzystaniu Internetu.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1.     Źródła prawa
•    Pojęcie „własności intelektualnej”
•    Akty prawa krajowego
•    Konwencje międzynarodowe
•    Dyrektywy a polskie prawo autorskie
•    Korzystanie z dzieł sierocych w świetle dyrektywy 2012/28/UE
•    Ustawa o otwartych zasobach publicznych: szanse i zagrożenia z perspektywy ekonomicznej analizy prawa

2.    „Granice” prawa autorskiego

•    Podmiot ochrony (twórca czy pracodawca?)
•    Prawa twórców: dualizm ochrony
•    „Idee czy sposób wyrażania” (uwagi o przedmiocie ochrony)
•    Case Studies: „Ile utworu pozostało jeszcze w utworze?”
•    Prawa pokrewne: prawa artystów i wykonawców
•    Ochrona programów komputerowych i sui generis ochrona baz danych
•    Dozwolony użytek chronionych utworów
•    Case Studies: „Granice swobody wypowiedzi w materiałach promocyjnych”
•    Dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie
•    Case Studies: „Ponowne korzystanie z materiałów informacyjnych”


3.    Wolne zasoby i licencje Creative Commons
•    Dwie strony medalu: Prawo autorskie a „ruchy wolnościowe”
•    Open Source i Creative Commons
•    Jak działają licencje CC?
•    6 warunków podstawowych
•    Korzystanie z utworów opublikowanych na licencji CC
•    Użytek niekomercyjny
•    Problem utworów zależnych
•    Case Study: „ Utwór zależny czy inspirowany?”
•    Domena publiczna a licencje CC
•    Wykorzystanie wolnych licencji dla licencjonowania zasobów publicznych

4.     Wykonywanie autorskich praw majątkowych

•    Pola eksploatacji i problem ich specyfikacji w kontraktach autorskich
•    Case Study: „… na wszystkich polach eksploatacji”
•    Pola eksploatacji w umowach dotyczących programów komputerowych
•    Wynagrodzenie autorskie
•    Zasady odpowiedzialności kontraktowej
•    Autorskie dobra osobiste a umowy
•    Organizacje zbiorowego zarządu
•    Problem ochrony wizerunku
•    Case Study: „Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku”

5.     Redagowanie kontraktów autorskich - ujęcie praktyczne

•    Zasady redakcji umów autorskich, w tym punkty szczególnie „newralgiczne”
•    Case Study: „Nakazy i zakazy w kontraktach autorskich”
•    Umowa o stworzenie utworu
•    Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
•    Umowa o korzystanie z utworu
•    Charakterystyka licencji występujących w obrocie
•    Postanowienia w umowach związanych z wykorzystaniem utworów  w kampaniach promocyjnych i informacyjnych, w tym w Internecie

 

6. Quiz i dyskusja

 


Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

"Rzetelny i fachowy Trener oraz miła i sympatyczna współpraca z firmą szkoleniową."


"Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone bardzo sprawnie. Trenerka zadbała o rozmaite formy przekazywania i utrwalania wiedzy."


„Aktywne uczestnictwo, rozmowy o konkretnych przykładach.”


„Ciekawe szkolenie przeprowadzone w małej grupie.


„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w miłej atmosferze."


„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener ma dużą wiedzę z tematów pomocnych w szkoleniu."

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę szkolenia, w charakterze warsztatów, przy wykorzystaniu  techniki mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizy tekstu prawnego, quizów i metod wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy.